Inloggen
JOHANNA - ID 3257


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-08-24 / 1917-03-03 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7290 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1909-07-00
Delivery Date: 1909-08-24
Technical Data

Gross Tonnage: 106.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 87.11 Net tonnage
Deadweight: 132.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 28.69 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 26.53 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.56 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.89 Meters Depth, moulded
Draught: 2.1 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-08-24 JOHANNA
Manager: Filippus Westers Fzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Filippus Westers Fzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFRT
Additional info: Fl. 10.050

Date/Name Ship 1916-04-17 KRALINGEN
Manager: Firma M. J. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma M. J. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHTC
Additional info: Fl. 16.000,--

Date/Name Ship 1916-07-08 KRALINGEN
Manager: Firma M. J. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart Maatschappij Kralingen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Marinus Jacobus en Johan Wijnand van der Eb
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHTC

Ship Events Data

1915-12-00: Additional info
NNO 251115
Delfzijl, 25 november. De alhier liggende gaffelschoener JOHANNA, kapitein F. Westers, thuis behorende te Groningen, zal thans naar de werf van Gebr. Bos te Groningen vertrekken, alwaar het voorzien zal worden van een Kromhout motor van 45 ipk van de firma Goedkoop te Amsterdam.
1917-03-03: Final Fate:
Vertrokken uit Gothenburg met een lading van 107 ton ijzer voor Amsterdam. Vermist. Vermoedelijk op een mijn gelopen. Alle zes de opvarenden kwamen om het leven.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1909
Kapitein: Westers Fzn., Filippus
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1916
Kapitein: Kooi, E.
Overige informatie: Woonplaats: De Punt, Groningen.

Afbeeldingen


Omschrijving: JOHANNA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: JOHANNA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Filippus Westers (geheel rechts, met pet) en zijn vrouw Janna Meiring aan boord van de JOHANNA. Het jongetje tegen het zeil aan, is hun eerste zoontje Frans Hendrik Westers, geboren in juni 1911. De foto is rond 6 april 1913 genomen tijdens het laden in Flensburg. De foto/kaart werd op 6 april 1913 vanuit Flensburg door Johanna Westers-Meiring verstuurd aan haar zwager Adriaan de Wit van de MARGRIETHA.
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

1809

Dagregister deel 18, nummer 434, den zes en twintigsten augustus 1900 negen. Ondergetekenden Gebroeders Bos, scheepsbouwmeesters te Groningen, verklaren door dezen te hebben volbouwd en in dit jaar nieuw te water gebracht een stalen zeilschip genaamd JOHANNA, groot 87.11 tonnen à 2.83 kub. Meter netto, welk schip in eigendom toebehoort aan en bevaren zal worden door Filippus Westers, gedomiclileerd te Groningen. Groningen 23 augustus 1909 Gebr. Bos. In de kantlijn staat bijgeschreven 7290 en Blijkens ene op 20 september 1917 neergeschreven verklaring is nevens vermeld schip vergaan en wordt het hetzelve dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen den 20 september 1917.
De Bewaarder.

1810 - 1813

Uit het rond 2000 in bezit van kleinzoon Filippus Frans Westers zijnde journaal van de tweemast schoener JOHANNA, van Filippus Westers, dat werd bijgehouden van 25 juni 1910 tot 5 augustus 1913, is o.a. het volgende getranscribeerd: 

Journaal gehouden op het Ned. schoenerschip JOHANNA.

Kapt. F. Westers stuurman K. Westerdorp.
Op ene reis van de Roer naar Augustenborg.

Boven genoemt schip bevind zich in alle op zigten en in goeden staat bevinende om Koopmans goederen over zee te brengen zijn wij den 25.6.10 gesleept naar de Roer om aldaar eene lading Tomasmeel te laden naar Augustenburg.

1910

26 Juni Zondag. Roer  Rustdag
27 Juni Maandag. Gelegen te Rurort.
28 Juni Dinsdag. Begonnen des middags om 1 u te laden, hadden des avonds om 10 u de last bestaande uit 145 ton tomasmeel. Maakten de luikens dicht en deden er dubelde kleeden over.
29 Juni Woensdag. Gingen des smorgens on drie uur van de Roer slepen. En waren des avonds te Harnem.
30 Juni Donderdag. Zijn des morgens van Harnem gesleept en waren des avonds te Vreeswijk.
1.7.10 Vrijdag. Namen des morgens ons benodig water en Proviand aan boord. Sleepten des middags om twee uur van Vreeswijk en waren des avonds te Niewesluis.
2 Juli Zaterdag. Sleepten des morgens van Niewesluis en waren des smiddags onder Amsterdam. Maakten alles goed dicht de luikens geschalkt en alles gereed gemaak om te vertrekken.
3 Juli  Zondag. Zijn wij des smorgens vertrokken van Amsterdam. Om 7 u waren wij in de Oranje sluisen. Schuten door de sluis en gingen verder. Waren des smiddags om 1 u onder Enkhuizen. Wint voor middag W namiddag N. Streken de zeilen en staken benodige keting.
4 Juli Maandag. Des smorgens ligten ons anker en zetten dienst doende zeilen bij en zeilden naar de middel gronden Wint NNW harde bries streken onze zeilen en staken benodige keting.
5 Juli Dinsdag. Zijn des smorgens begonnen ligten ons anker op  en zeten dienstdoende zeilen bij stonden om 11 u onder zeil en waren des avonds om 7 u in de blouwe slink Wint NW.
6 Juli Woensdag. gelegen in de blouwe slink wegens tegen wint. wint N harde bries.
7 Juli Donderdag. Gelegen in de blouwe slink wint N harde bries.
8 Juli Vrijdag. Ligten ons anker op zetten diensdoende zeilen bij en gingen van de blouwe slink naar Vlie rede. Harde bries uit het WNW.
9 Juli Zaterdag. Gelegen te Vlie rede wegens tegen wint Wint N.
10 Juli Zondag. Gelegen te Vlie rede Wint WNW.
11 Juli Maandag. Gelegen te Vlie rede Wint NO.
12 Juli Dinsdag. Gelegen te Vlie rede Wint NO.
13 Juli Woensdag. Gingen ons anker ligten en zetten diensdoende zeilen bij en gingen van vlie rede varen. Heesen  de vlag voor de loods. Om 2 u des smiddags kregen de loods aan boord. Gingen onder loods komande het zee gat Stortemelk uit waren om 4 u buiten matige koelte.
14 Juli Donderdag. Smorgens om 7 u peilden wij Draai vuur Ameland ZZO van ons. Om 11 uur in de voor middag peilden wij het vuurschip borkum rif NO van ons. 

Tijdens deze zeereis was de wind NW tot W, het weer goed met een kalme zee. De koers was NOtO, ONO, OtN en Oost, met een behouden verheid van 2 tot 3 mijl per uur met een uitschieter naar 5 mijl.

15 Juli Vrijdag. Om vier uur passeerden wij het Elbe vuurschip na dat wij van te voren de tonnen van schorhorn passeert waren. Zeilende kwamen wij savonds in de Elbe. Nadat wij te Cuxhaven ingeklaart waren. Kwamen onder Koresand. Streeken de zeilen en staken benodige keting. Wint W. En hielden wacht.
16 Juli Zaterdag. Ligten ons anker om drie u op en zetten diensdoende zeilen bij. En waren om 7 u te Brunsbuttel. we werden naar binnen gehjaalt en gingen om 10 u nog weg slepen en waren savonds op Kilometer 84 wint NO.
17 Juli Zondag. Gingen des smorgens weg slepen en waren smorgens te Holtenau om 8 u wint NO Zijn toen blijven leggen tot
18 Juli Maandag. Des nachs twee uur. Lichten ons anker op en zetten diensdoende zeilen bij Wint W. Waren om 12 u te Sonderborg. Klareren het schip in engingen verder door naar Augustenburg. Waren des avonds om 10 u te Augustenberg.
19 Juli Dinsdag. Gelegen te Augustenberg melden ons dat het schip losklaar was.
20 Juli Woensdag. Begonen des smorgens om 6 u te lossen. Kregen dien dag er 616 zak uit Wint WNW
21 Juli   Donderdag Begonen des smorgens weer om 6 u. Kregen dien dag 959 zak er uit maakten de luikens dicht zoo als het behoord Wint W.
22 Juli Vrijdag. Begonen des smorgens te lossen en waren om 3½ u des middags leeg losten 1450 zak uit Wint W hadden alzoo uit gelost volgens sjater en consoment.
23 juli. 'namen 's middags een volle lading 'rapzaat' aan van Tongen te Sonderborg (makelaar) om van Heiligenhaven te laden naar Munster.'
24 Juli Zondag. Rustdag Wint W.
25 Juli Maandag. Gingen des Nachs om 3½ u van Augustenburg waren smiddags om 12 u te Sonderborg. Bleven aldaar leggen wegens storm uit het ZW.
26 Juli Dinsdag. Bleven liggen wegns harde bries uit het ZW.
27 Juli Woensdag. Gingen des smorgens om 6 u van Sonderborg wint ZW waren om 7 u buiten. Koersten ZZO op waren om 11 u tegen Sliemunde zetten koers op Gabelvlach passeerden het vuurschip om 11½ u koersten toen naar Femern Sund. Kregen des middags on 2½ u Vemern in zicht. Waren on 3½ u in de Vemersund,. Waren om 5 u bij de eerste ton van het Gad van Heiligehaven. Konden niet verder komen wegens tegen wint streken de zeilen en staken benodige ketings.
28 Juli   Donderdag Sleepten des Nachs om 3 u weg en waren des morgens om 7 u in Heiligehaven. Wint NO. Maakten ons gereed om te laden. Begonnen om 8½ u te laden. Kregen na middag om 4 u 42 ton in. Maakten de luikens dicht en maakten vier haven. wint NO.
29 Juli Vrijdag. Begonnen des morgens om 9 u te laden kregen dien dag 35 ton wint Z storm weer regen en onweer.
30 Juli Zaterdag.  Begonnen des smorgens om 6 u te laden en hadden des avonds om 8 u de Last bestaande uit 150 ton zaat. Maakten de luikens dicht en deden er dubbelde kleden over en maakten verder alles gereed naar zeemans custom. Sleepten des avonds om 9 u het Gad van Heiligehaven uit waren om 11 u buiten. Koersten NW de Vemer Sund uit Tops koelte uit het ZO. Waren des nachs om 1  u buiten Vemern. Koersten NNW op peilden het vuurschip Gabelvlag om 3 u smorgens NO van ons. Zetten koers op Kielervorde Waaren om 4½ u in de Kieler vaar.
31 Juli Zondag. Waren des smorgens om 6 u te Holtenau wint ZO. Maakten de zeilen vast en staken benodige keting en hielden verder zondag.
1 Aug. Maandag. Hielden ons om 11½ u naar binnen en sleepten om 1 u van Holtenau en kwamen des avonds bij kilometer 48 maakten het schip vast zoo het behoord wint NW.
2 Aug. Dinsdag. Begonnen des smorgens om 6 u en waren des middags om 1 u te Brunsbuttel sleepten door de sluis zetten diensdoende zeilen bij en kruisten ons na Cuxhaven. Waren om 7 u te Cuxhaven streken de zeilen en staken benodige keting en hielden wacht Wint O.
3 Aug. Woensdag  Bleven dien dag liggen wegens tegen wint. wint W.
4 Aug. Donderdag. Storm uit het NW met regen tegen den namiddag wert het weer nog slegter moesten alsoo vluchten ligten ons anker op en zetten diensdoende zeilen bij en gingen in de haven van Cuxhaven waren om 8 u in de haven storm weer uit het N.
5 Aug. Vrijdag. Gelegen in de haven van Cuxhaven wint NW.
6 Aug. Zaterdag. Gelegen te Cuxhaven wint Z.
7 Aug. Zondag. Rustdag wint N.
8 Aug. Maandag. Gelegen in de haven van Cuxhaven wint N.
9 Aug. Dinsdag. Gingen des smorgens uit de haven van Cuxhaven om 4 u slepen waren om 5 u buiten zetten diens doende zeilen bij stil om 7½ u kwam er een koeltje uit het N Barometer stand 756. Passeerden om kwart voor 7 het vuurschip no 5 om 8 u passeerden wij vuurschip no 4 om 8½ u passeerden wij het vuurschip no 3 om 9 u passeerden wij het vuurschip no 2. En om 10 u passeerden wij het vuurschip no 1. Mooi weer vlouwe koelte uit het N. Peilden Helgoland om 4 u namiddag ONO. Om 8 u peilden wij Nordernij vuurschip Z van ons. Om 12 u des nachs peilden wij Nordernij leeftorn Z van ons.
10 Aug. Woensdag. Kregen des smorgens om 6 u borkum in zicht. Om 10 u passeerden wijj de eerste zwarte ton van de ooster eems no 1. Gingen toen verder door naar Delfzijl waren om 7 u in de buiten haven van Delfzijl streken de zeilen en bleven aldaar in de buiten haven ligen mooi weer wint N. 

Tijdens deze zeereis was weer goed met een kalme zee. De koers was WNW en later W, met een behouden verheid van 3 á 4 mijl per uur. De barometerstand varieerde van 761 tot 757.

11 Aug. Donderdag. Gelegen te Delfzijl streeken de masten en sloegen de zeilen af waren om 5 u des avonds er mee klaar mooi weer.
12 Aug. Vrijdag. Namen een Sleepboot aan de Vooruitgang die ons zoude slepen naar Munster en terug naar Delfzijl de sleep zou den 13 vertrekken van Delfzijl.
13 Aug. Zaterdag. Gingen om 9 u van Delfzijl slepen waren om 1 u te Ditzum. Klareren in gingen te Ditzum ten anker om rede de sleepboot Schepen van Emden moest halen.
14 Aug. Zondag. Was het zondag. de bood kwam om 1 u des middags bij ons met de andere schepen. ligten ons anker en gingen met de sleep weg waren des avonds te Helbron.
15 Aug. Maandag. Gingen smorgens van Helbron en waren des avonds te bollingeveer maakten het schip vast zo het behoord.
16 Aug. Dinsdag. Gingen des smorgens van Bollingeveer en waren savonds te bergenheuvel.
17 Aug. Woensdag  Gingen des smorgens van bergensheuvel en kwamen savonds Munstersluis.
18 Aug. Donderdag. Gingen des morgens van Munstersluis en waren middags om 1 u te Munster. Gaven bericht aan de ontvanger van de lading dat het schip voor de wal lag en klaar om te lossen. Zetten onze masten op en deden de kleeden er af.
19 Aug. Vrijdag. Waren wij om 6 u gereed om te lossen. begonen om 7 u te lossen maakten om 6 u vier avon hadden ongeveer 110 ton gelost.
20 Aug. Zaterdag. begonnen om 6 u te lossen en waren om 2 u leeg. Namen van Zersen en co te Holtenau en lading breketing aan om in Herne te laden en bestemt naar kaaiser wilhelmskanaal. De lading saat uitgelost na sjater en consement. 

In 'Rurort' werd 'tomasmeel' geladen voor Augustenborg, Dk

zondag 26 juni aankomst laadhaven; 28 juni 1910 einde belading 145 ton
29 juni. vertrek; 18 juli 1910 aankomst loshaven
20 juli. aanvang lossing; 22 juli 1910 leeg 'losten 1450 zak uit, hadden alzoo uit gelost volgens sjater en consement'
23 juli. 'namen 's middags een volle lading 'rapzaat' aan van Tongen te Sonderborg (makelaar) om van Heiligenhaven te laden naar Munster.'
24 juli. zondag, rustdag
25 juli vertrek van Augustenborg via Sonderborg (klareren) naar Heiligenhafen
28 juli aankomst Heiligenhaven en begonnen te laden
30 juli einde belading, 150 ton
31 juli vertrek
10 aug. aankomst Delfzijl, masten strijken, aannemen sleepboot 'Vooruitgang'
13 aug. vertrek Delfzijl.
18 aug. aankomst Münster
20 aug. leeg; 'de lading uitgelost na sjater en consement' 'namen van Zersen & Co te Holtenau (makelaar) en lading breketing aan om in Herne te laden en bestemt naar kaaizer wilhelmskanaal.'
21 aug. gelegen te Münster
29 aug. streken de masten en gingen weg slepen naar Herne
23 aug. ladeklaar Herne
26 aug. Laadbegin
27 aug. beladen met 145 ton briketten, streken de masten
2 sept. vertrokken van Herne (eerder zondag en geen sleep gelegenheid)
9 sept. aankomst Delfzijl
15 sept. vertrokken (gesleept) van Delfzijl, eerder tegenwind
19 sept. aankomst Klein Koningsvorde (losplaats), op km 80
21 sept. losbegin 06.00
22 sept. 19.00 leeg. 'hadden een volle lading tarwe aan genomen van de virma Zersen & Co te Holtenau (makelaar) om te Burgstaken op Vemern te laden naar Bremen'
23 sept. vertrek (gesleept naar Holtenau)
24 sept. zondag, aankomst Burgstaken
26 sept. Laadbegin
29 sept. einde belading, 155 ton tarwe (in 1550 zakken)
1 okt. vertrek Burgstaken
9 okt.  aankomst Bremen 'houdhaven'
12 okt. Losbegin
13 okt. leeg.  'hadden van de scheepsmakler Mulder te bremen (makelaar) een lading lijn koeken aangenomen om te bremen in de houd haven te laden bestemt naar hamburg'.
14 okt. Laadbegin
15 okt. einde belading, 150 ton lijn koeken
16 okt. vertrek houd haven Bremen
19 okt. aankomst Hamburg Kolebrand aan de boeien; klareerden in bij Scheepsmakelaar Joh Tohde.
20 okt. sleepten met sleepboot "Franziska' van Kolebrand naar hoder haven
21 okt. Losbegin
22 okt  leeg.  'Namen van de virma Wubbe (makelaar) een lading Gerst aan van hamburg bestemt naar Horsens'.
23 okt. was het zondag, alzoo een rustdag
24 okt. geklegen in de hoderhaven
25 okt. gingen des morgens van de hoder haven slepen naar de ros haven om aldaar een lading in te Nemen naar Horsens.
27 okt. Geladen 13.30-16.00 uur; 150 ton gerst. Gingen slepen naar het Tolplaten
28 okt. vertrokken van Hamburg
2 nov. Waren 's avonds in Holtenau. Lieten de verzekering des nachts om 12 uur in gaan van den 2 op den 3 November
6 nov. te Horsens
8 nov. Losbegin
12 nov. Loseinde Hadden van de Scheepsmakelaar ........... te Horsens een volle lading slippers  aangenomen om in Horsens te laden naar Rotkjobing
12 nov. Laadbegin
18 nov. einde belading, bestaande uit ....... stuk
19 nov. vertrek van Horsens
19 nov. aankomst Rotkjobing 's nachts 11.30
20 nov. Zondag
22 nov. Losbegin
24 nov. Leeg
25 nov. vertrek van Rotkjobing
26 nov. te Maarstal en verder naar Vriederichsord
26 nov. aankomst Holtenau.  Namen te Holtenau een lading houd aan van de berger maatschappij om in Holtenau te laden naar de Zaan
29 nov. Laadbegin
2 dec. einde belading met ......... stuk planken en badings
3 dec. gelegen te Holtenau wegens geen sleepgelegenheid
4 dec. Zondag
5 dec. vertrek Holtenau
15 dec. aankomst in de Zaan
16 dec. Losbegin
19 dec. Leeg
20 dec. gingen 's morgens naar de werf
29 dec. waren op de werf klaar. Gingen toen naar Amsterdam. Gingen in het Oosterdok bij de Zeehond leggen. En hielden daar winter.

1911

Volgende reis van Hermik met bimzand naar Kiel
13 feb. 1911. Vertrek Amsterdam
21 feb. Aankomst Hermik
25 feb. laadbegin en beladen met 150 ton bimzand
26 feb. namen een sleepboot aan om ons van Hermik te slepen naar de Roer.
1 maart. aankomst Kampen
6 maart. van Kampen na masten opzetten en tegenwind
13 mrt. aankomst Kiel
14 mrt. Losbegin
16 mrt. einde lossing
18 mrt. van Kiel
18 mrt. te Neumeulen. Moesten aldaar een paartijdtje meel laden bestemt na Altona. Laadbegin
20 mrt. beladen; 1250 zakken weiten meel
21 mrt. Vertrek
23 mrt. aankomst Altona
25 mrt. Losbegin
27 mrt. Leeg
28 mrt. Namen vracht aan van de heer H.H. Wubbe voor een lading rogge van Hamburg naar Bremen
28 mrt. Van Altona, sleepen naar de Koolhaven.
29 mrt. laadbegin en einde belading; 150 ton rogge
30 mrt. vertrek van Hamburg
1 april. aankomst Bremen Houdhaven
2 april. Zondag
4 april. losbegin en leeg
6 april. Namens des savonds een lading Gerst aan om in Brake te laden en bestemt naar Rensburg
8 april. van Bremen te Brake na vertraging vertrek als gevolg van tegenwind
9 april. Zondag
17 april. laadbegin en beladen; 144 ton gerst
18 april. kregen 's middags de papieren en vertrokken
19 april. aankomst Rendsburg
22 april. Losbegin
25 april. Leeg
26 april. Namen een paartijdtje beenderen meel aan om in Rensburg te laden en bestemt naar Hamburg
27 april. gingen des smorgens naar het fabriek zeilen
28 april. laadbegin Rendsburg
29 april. einde belading; 1330 zak beenderen meel en vertrokken
30 april. aankomst te Hamburg aan de boeien
5 mei. gingen naar de bood sleepen alwaar wij losten moesten. Gelegen langs zijde van de bood moesten des nachs lossen begonnen des avonds om 6 u. te lossen
6 mei. Leeg
7 mei. zondag; bleven ook tot 12 mei op vracht leggen wachten
100 ton rogge Hamburg / Oldenburg
12 mei. vertrokken naar Hamburg Koewarder haven
13 mei. geladen 06.00 - 09.15 met 100 ton rogge
14 mei. van Hamburg
18 mei. te Holdenburg
19 mei. gelost en leeg
20 mei. van Oldenburg
21 mei. te Bremerhaven
22 mei. gingen des naar binnen bleven daar leggen tot den 12 Juni 1911
12 juni. Namens des smorgens een lading Gerst aan van den heer bos. (Bremerhaven / Rendsburg)

1912

De reizen van juni 1911 tot 31 mei 1912 zijn niet overgenomen.

De  reizen die de JOHANNA hierna maakte waren: 

160 ton steen  Harbolle / Wesel a/d Rhein
30-31 mei.  geladen Harbolle
31 mei - 17 juni. Varen
18 - 21 juni. lossing Wesel
154 ton steen  Lobith / Schulpersiel
22 juni. gesleept naar Lobith
23 - 25 juni. geladen Lobith
26 juni - 7 juli. Varen
8 juli - 12 juli. gelopst Schulpersiel
133 ton koeken Harburg / Kampen
13 - 16 juli. Varen.
17 - 23 juli. laden te Harburg
24 - 28 juli. Varen
29 - 31 juli. lossen te Kampen
31 juli - 6 aug. op de werf te Kampen
66 last rijsmeel Zaandam / Holtenau voor orders
6 - 7 aug varen
8 - 9 aug. laden in de Zaan
10 - 20 aug. varen naar Holtenau; kregen orders voor Kappeln
21 aug. te Kappeln
22 - 24 aug. lossen te Kappeln
Onbekende lading    Hamburg uit een boot / Kallunborg
24 - 28 aug. varen naar Hamburg
28 - 29 aug. laden ex importer
29 aug - 5 sept. varen naar Kalundborg
6 - 9 sept. lossen te Kalundborg
10 sept. vertrokken (voor orders) via Holtenau naar Bremerhaven
14 sept. aankomst Bremerhaven, gelegen in de Geest tot 22 sept
21 sept. vracht aangenomen: 150 ton ijzer Bremen / Hukermunde (bij Swinemunde)
24 sept. aankomst Bremen Industriehaven
25 sept. geladen te Bremen
26 sept - 6 okt. Varen
7 - 10 sept. lossing Hukemunde
155 ton rogge Anklam / Bremen
11 sept. varen naar Anklam
12 - 14 sept. Beladen
15 - 28 sept. Varen
29 sept. lossen in Bremen houdhaven
30 sept - 3 oct. blijven liggen
108 ton houd   Bremen Vrijhaven / Rodenburgsord
5 - 12 nov.  Geladen
13 - 18 nov. varen naar Rodenburgsord via Hamburg
19 - 21 nov. Gelost
150 ton rogge Hamburg / Oldenburg
23 nov. lading rogge aangenomen
22 - 25 nov. gelegen te Rodenburgsord
26 nov. gesleept naar Hamburg Koolbrand
27 nov. gesleept naar Koolhaven
28 - 29 nov. Geladen
30 nov - 8 dec. aankomst Oldenburg na op de Elbe vastgezeten te hebben (pag 60)
9 - 13 dec. lossing te Oldenburg
14 - 16 dec. gelegen te Oldenburg
Na overleg met 'de heer Meijer' besloten in Groningen te repareren.
17 - 27 dec. varen naar Groningen naar de werf van de heeren Gebroeders Bos
Gelegen op de werf tot 2 februari

1913

150 ton tarwe  Groningen / Kolduisz
3 feb. verhaalden naar Noorderhaven; namen lading aan
5 feb. verhaalden naar de Oosterhaven
6 feb. Laden
7 - 15 feb. varen via Zoutkamp, Dokkum, Franeker, Harlingen, Amsterdam Oranjesluizen
18 - 24 feb. varen via Utrecht, Kuilenburg, Lobith, Emerich, Rees, Roer, Neuss, Kolduisz
25 - 28 feb. gelost te Kollenduisz
150 ton glaszand Broel / Flensburg
1 - 2 maart. varen naar Broel
3 maart.  geladen te Broel
5 - 30 maart. varen via Vreeswijk, Amsterdam, Enkhuizen, Harlingen, Terschelling
1 - 5 april. gelost
tarwe Flensburg (72 ton) + Sonderborg (128  ton) / Hollandsche plaats
6 - 8 april. laden Flensburg
9 april. varen naar Sonderborg
10 april. geladen Sonderborg
11 - 28 april. varen via Brunsbuttel, Amsterdam
28 april. aankomst Rotterdam
29 april - 2 mei. gelost in Rotterdam
66 last rijsmeel  Zaandam / Holtenau voor orders
3 - 4 mei. varen naar de Zaan via Utrecht
5 - 7 mei. laden in Zaandam
8 - 23 mei. varen naar Holtenau, orders voor Nakskov
24 mei. varen naar Nakskov
25 - 29 mei. gelost te Nakskov
160 ton vlint steen   Harbolle / Wesel a/d Rhein
30 mei - 1 juni. varen naar Harbolle
2 - 3 juni. Geladen
4 juni - 22 juni. varen naar Wesel, via Holtenau, Vlierede, Amsterdam, Vreeswijk
23 - 26 juni. Lossen
140 ton koeken Neuss / Kjöbenhavn
27 - 29 juni. varen naar neuss
30 juni - 2 juli. Geladen
3 - 20 juli. varen, via Amsterdam, zee, Brunsbuettel
21 - 24 juli. gelost te Kopenhagen
150 ton vlint steen   Kjöge / Bon a/d Rein
25 - 26 juli. varen naar Köge
27 - 28 juli. Geladen
29 juli - 3 aug. varen tot Cuxhaven 

Einde journaal 1913