Inloggen
JOHAN DE WITT - ID 3243


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1920
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Passagiersschip
Type Dek: Shelterdeck closed
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 150
Date Laid Down: 1916-07-29
Launch Date: 1919-05-02
Delivery Date: 1920-07-27
Technical Data

Engine Manufacturer: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen & Spoorwegmaterieel N.V, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 6
Power: 7000
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: Stoom geleverd door zes enkele Schotse ketels. Twee triple expansie machines, elk 26, 42½ & 72¼ - 49¼
Speed in knots: 15.5
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 10519.07 Gross tonnage
Net Tonnage: 6299.57 Net tonnage
Deadweight: 8465.00 tons deadweight (1016 kg)
Bale: 266620 Cubic Feet
 
Length 1: 482.2 Feet (British) Registered
Beam: 59.0 Feet (British) Depth, moulded
Depth: 38.2 Feet (British) Depth, moulded
Draught: 29.00 Feet (British) Draught, summer
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
188 123 36 42 0 389
Configuration Changes

Datum 00-00-1928
Type: Remeasurement
Omschrijving: 1928 hermeten. Sindsdien 10.354,59 ton bruto en 6076,60 ton netto.

Datum 04-10-1933
Type: Rebuilt
Omschrijving: 1933 bij de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Amsterdam verbouwd (voorzien van maiersteven, verlengd met ca. 7 meter, pass. acc. gewijzingd). Proeftocht 4 oktober 1933. Sindsdien 10474,01 ton bruto, 6105,40 ton netto en 7762 ton draagvermogen. Geregistreerde afmetingen: 506.2 x 59.2 x 34.9 voet; accommodatie: 165I/128II/36III/42IV.

Ship History Data

Date/Name Ship 1920-07-27 JOHAN DE WITT
Manager: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PFRH
Additional info: call sign since 1934: PFDM

Date/Name Ship 1948-12-15 NEPTUNIA
Manager: Goulandris Bros., London, Great Britain
Eigenaar: Compañía Marítima del Este S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1952-00-00 NEPTUNIA
Manager: Goulandris Bros. Ltd, Piraeus, Greece
Eigenaar: Neptunia Shipping Company S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Ship Events Data

1920-00-00: Het ontwerp voor dit schip werd gemaakt door het scheepsbouwkundig ontwerpbureau van M.A. Cornelissen te Amsterdam. De Johan de Witt werd gebouwd als running mate van de iets grotere Jan Pieterszoon Coen, die in 1915 in de vaart was gekomen.
De Johan de Witt werd op 29 juli 1916 als bouwnummer 150 bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. te Amsterdam op stapel gezet. De stapelloop volgde pas op 2 mei 1919. Deze lange hellingperiode moet het gevolg zijn geweest van materiaalschaarste direct na de Eerste Wereldoorlog. Na te zijn afgebouwd kon op 27 juli 1920 de proeftocht worden gehouden.
De Johan de Witt werd vernoemd naar de raadspensionaris van Holland mr. Johan de Witt, geboren in 1625 te Dordrecht en hij overleed in Den Haag in 1672, na door het gepeupel te zijn gelyncht, samen met zijn broer Cornelis.
1920-08-21: Op 21 augustus 1920 vertrok de Johan de Witt voor haar maiden voyage naar Tandjong Priok in Indië en vervolgens langs de Javaanse noordkust naar Soerabaja.
1927-04-02: Op 02.04.1927 liggende te Amsterdam voorzien van een nieuw brandmerk: 261 Z AMST 1927
1931-00-00: Tot 1931 bleef de Johan de Witt op de lijn vanuit Amsterdam naar Priok en Soerabaja varen toen het schip, samen met de Jan Pieterszoon Coen, beide stoomschepen, werden opgelegd in verband met de heersende crisis.
1932-07-22: Omdat de PC Hooft in november in Amsterdam volledig uitbrandde, was de Johan de Witt het eerste aangewezen schip om de PC Hooft te vervangen. Consequentie was wel dat de snelheid omhoog moest.
De Jan Poetih, zoals men het schip in Indië noemde, werd op 22 juli 1932 naar de Amsterdamsche Droogdok Mij. verhaald en het schip kreeg een Maier-steven waardoor het voorschip ca. 7 meter langer werd en het voorschip onder water sterk naar achteren liep, zoals bij een ijsbreker. Opvallend na de verbouwing was het feit dat de beide ankers, die niet naar voor gingen, relatief ver naar achteren kwamen te zitten. Een enigszins vreemd gezicht. Ook de prestaties van de machines zouden zijn verbeterd. Een en ander zou geresulteerd hebben in een snelheid van 17 knopen.
Door de verlenging liep de DW terug, deze werd nu slechts 7.762 tons. Dit lijkt vreemd want een groter schip kan toch meer meenemen? Deze redenering is echter te kort door de bocht. De rules van o.a. Lloyds en Bureau Veritas hebben een tabel die voorschrijft hoe groot het vrijboord van een schip minimaal moet zijn en deze waarde is direct afhankelijk van de lengte, nog afgezien van de talloze correcties. Een en ander houdt in dat een langer schip meer vrijboord moet hebben, volgens deze tabel. Logisch natuurlijk, de veel grotere Oranje uit 1939 had meer vrijboord dan de veel kleinere Jan Poetih. Gaan we nu een bestaand schip verlengen dan wordt er meer vrijboord vereist dan aanvankelijk het geval was. Het zal dan duidelijk zijn dat wanneer we dat hogere vrijboord terug meten vanaf bovenzijde vrijboorddek (dat niet hoger werd) we lager uitkomen dan het oude Plimsollmerk. Dus het Plimsollmerk moet naar beneden waardoor dus de maximaal toelaatbare diepgang vermindert en daarom kan er minder DW meegenomen worden, tenzij er zoveel waterverplaatsing is bijgekomen door een verlenging in de midscheeps zodat er toch DW winst wordt geboekt. Bij de Johan de Witt is echter het voorschip, voornamelijk boven water, verlengd zodat er onder water, nauwelijks volume bij is gekomen dus moest er na de verlenging DW worden ingeleverd.
Op 3 oktober 1933 bevond de Johan de Witt zich buitengaats voor de proeftocht na deze grote verbouwing en men ontmoette toen een vreemd fenomeen. De eerste Nederlandse motorzeesleepboot, de Zwarte Zee, met aan boord Prinses Juliana, die eveneens die dag aan het proefvaren was.
Na deze geslaagde proeftocht kon de Johan de Witt de SMN-dienst weer meedraaien, samen met Christiaan Huygens, de Johan van Oldenbarnevelt en de Marnix van Sint Aldegonde.

Technische gegevens na de verbouwing:

Lengte (registered) 506' 2"
Breedte (mouilded) 59' 0"
Holte (moulded) 38' 2"

Diepgang (summer) 28' ?"

DW (tons) 7762
1939-09-03: Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 3 september 1939 wordt het varen in Europese wateren door mijnenvelden en U-boten echt problematisch. Ook de SMN achtte het onverantwoord om haar modernste motorschepen nu nog door het Kanaal te laten varen. De Chr. Huygens was in november 1939 voor de laatste maal in Amsterdam. Het waren de beide oudjes: de J. Pzn. Coen en de Johan de Witt die gingen pendelen tussen het eindpunt van de "grote jongens", Lissabon en Amsterdam. Ook was Genua spoorlijn weer open en vanaf hier kwamen veel passagiers naar Nederland met de boottrein, nu via Frankrijk en België in plaats van via Duitsland.
Eigenlijk wilde men in de meidagen van 1940 met Johan de Witt de sluis blokkeren maar er bleek flink wat belangstelling te bestaan om het land nog snel te ontvluchten en naar Indië te gaan. Velen konden echter door de oorlogstoestand in ons land niet meer naar Amsterdam komen om in te schepen en matig bezet zag men op 13 mei 1940 nog net kans om het schip uit Amsterdam te laten weg komen.
In augustus 1940 werd de Johan de Witt in charter gegeven aan het BMWT (British Ministry of War Transport) en ingezet als troepentransportschip. De ombouw tot troepentransportschip vond in 1940 plaats in Sydney. Gedurende de oorlog werd als zodanig 220.000 mijl afgelegd, onder andere vanuit Australië. Uiteindelijk zou het schip ongeschonden uit de oorlog komen.
Op 3 november 1945 arriveerde de Jan Poetih voor het eerst na de oorlog weer in ons land, in Rotterdam.
1946-02-11: Op 11 februari 1946 volgde de overdracht aan de oorspronkelijke eigenaars, de SMN. Waarschijnlijk dat het schip toen opnieuw is geschilderd waarbij de romp grijs werd in plaats van zwart, zoals voor de oorlog.
Hierna volgden weer drie charters, waarvan de eerste aan Frankrijk voor troepen vervoer tussen Marseille en Saigon (oorlog in Frans Indo-China, thans Viernam). Hierna aan de Nederlandse Staat en pendelde het schip weer tussen Nederland en Indonesië voor vervoer van troepen en repatrianten. Tot slot werd er één reis gemaakt in charter voor de KNSM naar West Indië.
1948-12-15: Inmiddels was het schip ruim 30 jaar oud en zal in de afgelopen oorlog flink hebben geleden, al was het alleen maar door gebrekkig onderhoud ten gevolge van het alsmaar door varen in de zware oorlogsdienst. Mogelijk moest er flink wat geld geïnvesteerd worden om het schip weer als volwaardig passagiersschip in dienst te kunnen nemen. Bovendien hadden we Nederlandsch-Indië niet meer en het was te voorzien dat het passagiersvervoer op langere termijn naar en van Indonesië flink zou gaan terug lopen.
Om al deze redenen zal het economisch niet meer verantwoord zijn geweest om nog in het schip te investeren en daarom werd de Johan de Witt op 15 december 1948 voor ruim ƒ 2,5 miljoen verkocht aan de Compania Maritima del Este S.A, geregistreerd te Panama Het oude schip kreeg een behoorlijke "face lift". Beide ouderwetse slanke schoorstenen werden verwijderd en de voorste werd vervangen door een forse moderne schoorsteen. Voor de achterste schoorsteen kwam niets terug want dit was oorspronkelijk toch maar een dummy. Ook de achtermast verdween. In mei 1949, inmiddels herdoopt in Neptunia, vertrok het schip voor haar maiden voyage. De Neptunia kwam in gebruik in de trans-Atlantische dienst tussen Piraeus en New York. Ook werden havens aangedaan zoals Haifa, Napels en Genua. De laatste afvaart voor deze reder was op 9 april 1951 vanuit Boston via New York naar Southampton, Cherbourg en Bremen.
1954-00-00: In 1954 werd het inmiddels 34 jaar oude schip opnieuw verkocht, nu aan de Griekse Naptunia Shipping Co. S.A. te Panama en kwam op de route te varen van Bremen naar New York of Quebec/Montreal in Canada.
Nog steeds onder de naam Neptunia is het schip op een reis van Boston naar Cobh bij het aanlopen van de haven op 2 november 1957 op een rots, Daunt's Rock, gelopen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en het gelukte om het schip dezelfde dag nog vlot te slepen. Echter de Neptunia, die zwaar beschadigd bleek, moest in zinkende toestand opnieuw aan de grond worden gezet. Alle passagiers en bemanningsleden konden nu het schip verlaten. Later werd het schip als "total loss" verklaard.
De Neptunia werd voor sloop verkocht aan Simons in Rotterdam. In februari 1958 slaagde men erin het wrak provisorisch te dichten en uiteindelijk te bergen. Bij het verslepen door de sleepboot Gele Zee van L. smit & Co, begin maart 1958, richting Rotterdam liep het bij het aanlopen van de Nieuwe Waterweg opnieuw aan de grond maar kon gelukkig weer worden vlot getrokken.
1957-11-02: Final Fate:
Op reis met passagiers en lading van Boston Mass. via Cobh naar Bremerhaven is de NEPTUNIA op 2 november 1957 bij het binnenlopen van de haven van Cobh op de Daunt Rock gelopen en om zinken te voorkomen op een modderbank aan de grond gezet. Na provisorisch te zijn dicht gemaakt op 2 december 1957 vlotgebracht, aan de verzekeraars geabandonneerd en weer aan de grond gezet in afwachting van haar lot. Op 29 januari 1958 voor sloop verkocht aan Simons' Scheepsslooperij te Rotterdam. Weer vlotgebracht en op 2 maart 1958 vertrokken van Cobh, op sleeptouw van de Nederlandse sleepboot GELE ZEE, later geassisteerd door de sleepboot MAAS, en op 7 maart 1958 in de Nieuwe Waterweg gearriveerd. Bij het aanlopen van de Nieuwe Waterweg liep het schip weer aan de grond maar kon weer worden vlot gebracht.
Op 6 mei verhaald naar het vroegere terrein van de Maatschappij Fijenoord en daar gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: JOHAN DE WITT nieuwe voorsteven
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Dok

Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: 'Johan de Witt' te Genua.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Het schip na verbouwing. Vergelijk deze foto met die hierboven van voor de verbouwing, in bijna dezelfde stand.
Gemaakt door: Owners photographer

Omschrijving: JOHAN DE WIT
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT in Sabang
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WIT
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT in Genua
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT in oorlogsgrijs
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: JOHAN DE WITT kort na de oorlof aan de Javakade
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: JOHAN DE WITT
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: 'Neptunia' 1920 (ex 'Johan de Witt')
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: NEPTUNIA
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: NEPTUNIA
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: NEPTUNIA
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: NEPTUNIA
Gemaakt door: Onbekend *