Inloggen
JANTJE - ID 3183


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1908-03-20 / 1927-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1908
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 6985 GRON 1908
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1908-03-00
Technical Data

Gross Tonnage: 129.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 98.66 Net tonnage
Deadweight: 175.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.15 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.32 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.10 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.12 Meters Depth, moulded
Draught: 1.89 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1908-03-20 JANTJE
Manager: David van Wijngaarden, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: David van Wijngaarden, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFBR

Date/Name Ship 1916-05-06 JANTJE
Manager: Roelof van Wijngaarden, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelof van Wijngaarden, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFBR
Additional info: (Zoon) Aankoopprijs Hfl. 10.000,--

Date/Name Ship 1916-09-05 MOBIEL
Manager: Harm Kappen, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Kappen, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 13.500,--

Date/Name Ship 1919-08-15 MOBIEL
Manager: Willem van der Molen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem van der Molen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 21.500,--

Date/Name Ship 1920-09-01 ANTJE
Manager: Lubbertus Smit, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lubbertus Smit, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 30.000,--

Ship Events Data

1908-03-20: Dagregister deel 17 nummer 865 den een en twintigsten Maart 1900 en acht. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende, David van Wijngaarden, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklare bij deze te zijn de eenige eigenaar van het overdekte stalen zeil-aakschip genaamd “Jantje”, hebbende een dek en een mast, van welk schip de netto inhoud bedraagt 279.50 kubieke meter of 98.66 tonnen van 2.83 kubieke meter, gebouwd te Martenshoek en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper. Hoogezand, 20 Maart 1908 D. van Wijngaarden. In de kantlijn staat bijgeschreven 6985 en opnieuw geboekt deel 5 nr. 1119.
1908-03-21: Eerste meting te Hoogezand op 21-03-1908. Meetnummer: Hz1285N. Lengte: 31 m 44 cm, breedte: 6 m 10 cm, waterverplaatsing: 253,191 ton
Eigenaar: David van Wijngaarden, domicilie: Groningen.
1916-07-00: De Eemsbode: 25.07.1916.
De heer D. van Wijngaarden te Groningen heeft zijn lichterschip “Jantje” onderhands verkocht aan kapt. H. Kappen alhier.
1927-00-00: 1927 uit de Wad- en Sontvaart.
1929-02-20: Final Fate:
Op 20-02-1929 als "Antje", zijnde sleepschip met hulpzeil, liggende te Amsterdam, door B. Bakker, scheepsmeter te Amsterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 1119 GRON 1929 in onderkant roef s.b. op het achterschip. (Opm.: De vroegere merken onleesbaar gemaakt.) De omschrijving is dan: sleepschip, hebbende 1 vooronder, 1 ruim, roef en achteronder met hulpzeiltuig. Het is eigendom van Lubbertus Smit, schipper te Groningen. Op 04-06-1929 eigendom van Albert Velthuis, schipper te Harderwijk. Op 21-07-1930 eigendom van N.V. Scheepvaart Mij. Tuno te Dordrecht. Op 22-11-1930 van Gerrit Huismans, schipper te Rottedam. Op 04-02-1936 van David Christiaan van Splunter, scheepvaartmakelaar te Amsterdam. Op 20-02-1936 "Hendrika", eigendom van Willem Schutte, schipper te Hoogeveen. Het schip wordt in 1948 voorzien van een 70 P.K. Brons ruwoliemotor nr. 3740 aangebracht op de cyl. (Deze motor was al in 1943/44 gebouwd v.r.v. Reederij J.J. van Toorn te Scheveningen.) Op 24-11-1954 als "Hendrika", zijnde een motorschip, metende 306.180 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Rotterdam no. 20576 d.d. 27-11-1954, door K. den Besten, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdient te Rotterdam, opnieuw van brandmerk 1119 B GRON 1929 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand roef, 0.80 m. uit de hekplaat, 0.20 m. uit de lengteas en 1.10 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken zijn niet getroffen.) Later gehermotoriseerd met een 195 P.K. 6 cylinder 4 tact Mac Laren motor, no. BLE0323/55, aangebracht op het motorblok. Op 14-07-1971 eigendom van Hendrika Koster, wonende te Amsterdam, weduwe van Willem Schutte. Op 20-07-1972 "Energie", eigendom van Jacob Kolkman, schipper te Amsterdam, i.a.g.v.g. g/m Geesje Schutte. Op 08-06-1976 'Dei Gratia", eigendom van Cornelis van der Luit, schipper te Rotterdam, i.a.g.v.g. g/m Aaltje van Tol. Het wordt omschreven als: stalen motorschip hebbende een vooronder, 1 ruim, roef en achteronder, voortbewogen door een 6 cyl. Volvo Penta motor, van 151 kW, type TMD 1009, motor nr. 254.36713 aangebracht aan de zijkant van het motorblok. Verplaatsing 303.418 m3. Het schip is gebouwd te Hoogezand in het jaar 1908. Op 28-12-1998 wordt door de eigenaar bij het Kadaster een verzoek om doorhaling ingediend omdat het schip is gesloopt. (Sloopovereenkomst van 19-10-1998 met sloopverklaring 26-10-1998.)

Afbeeldingen


Omschrijving: Dit is mogelijk de ANTJE, ex-JANTJE van 1908
Gemaakt door: Unknown