Inloggen
IDA - ID 2975


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-05-25 / 1930-01-16 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7431 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: One mast
Rig: 1 derrick
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1910-05-25
Technical Data

Gross Tonnage: 110.04 Gross tonnage
Net Tonnage: 82.49 Net tonnage
Deadweight: 175.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13000 Cubic Feet
 
Length 1: 26.61 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.45 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.63 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.29 Meters Depth, moulded
Draught: 2.05 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-191?
Type: Number of masts changed
Omschrijving: Tussen 1910 en 1914 heeft de IDA een tweede mast gekregen. De foto - zie step ten - geeft het schip weer, liggende in een Deense haven, met de tweede mast (opm: bezaansmast)

Datum 00-00-1928
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Gemotoriseerd: tew 2 cil (11 3/16"-14 5/16") 4-tact 75 PK Berkelmotor, N.V. Motorenfabriek 'Energie' v/h Berkelmotoren, Rotterdam.

Datum 02-10-1928
Type: Remeasurement
Omschrijving: Op 02-10-1928 als KOMEET, zijnde een zeilschip met hulpmotor, groot 315.62 m3, toebehoorende aan Okko Bosma, schipper te Groningen, liggende te Jutphaas, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 977 Z GRON 1928 op de rand van het boord op het achterschip.(Opm.: De oude merken zijn verwijderd.)

Datum 00-00-1932
Type: Remeasurement
Omschrijving: 1932 - LR: 115GT, 97UD, 77NT; loa 87.6', beam 18.4', depth 7.7'

Ship History Data

Date/Name Ship 1910-05-25 IDA
Manager: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCHB
Additional info: Fl. 12.000

Date/Name Ship 1914-07-08 ARENDINA
Manager: Jan Paap, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Paap, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NFTG
Additional info: Aankoopprijs HFl. 13.000,--

Date/Name Ship 1917-09-10 ARENDINA
Manager: Wieger Rubertus & Jochem Frans, Abraham en Sebo van Dijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wieger Rubertus & Jochem Frans, Abraham en Sebo van Dijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NFTG
Additional info: Aankoopprijs HFl. 22.000,--

Date/Name Ship 1920-03-22 KOMEET
Manager: Okko Bosma, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Okko Bosma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHLF
Additional info: Aankoopprijs HFl. 28.000,--

Date/Name Ship 1930-01-16 HANNI
Manager: E.F.W. Conrath, Hamburg, Germany
Eigenaar: E.F.W. Conrath, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RHVB
Additional info: 1934 - New call sign DJCD

Date/Name Ship 1935-00-00 HANNI
Manager: Wiking Schiffahrts G.m.b.H., Hamburg, Germany
Eigenaar: Wiking Schiffahrts G.m.b.H., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DJCD
Additional info: Tussen circa 1933 en 1937 Stettin

Ship Events Data

1910-05-21: De 'Ieda' werd -met deze schrijfwijze- in het Kadaster teboekgesteld. De tjalk werd vernoemd naar Jans echtegenote Ietje. Bij de volgende schepen werd de naam als 'Ida' geschreven, dus zonder -e, ofschoon Jan zelf steeds de naam van deze tjalk als 'Ida' heeft gespeld.
Dagregister deel 18 nummer 722, den vijf en twintigsten Mei 1900 tien. Ondergeteekende Jan Westers, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeiltjalkschip genaamd “Ieda” groot bruto 371.78 kubieke meter of 110.04 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 233.68 kubieke meter of 82.49 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1910 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornschedijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den Heer bewaarder der scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Haren, 21 Mei 1910. J. Westers. In de kantlijn staat bijgeschreven 7431.
1945-00-00: Er zijn van dit schip twee levenslopen:
* Augustus 1945 teruggevonden in Wollin en daarna keert het schip terug uit de door de Russen bezette zone van Duitsland. 1947 gesloopt in Hamburg.
of
* 19 Augustus 1945 door de Russen gevorderd. Op de Peenewerftt verbouwd tot opleidingsschip 'YKA' voor de Russische marine. Juli 1950 vergaan ter hoogte van Swinemunde.

2009-00-00: Zie ook de uitvoerige beschrijving op bladzijde 104 e.v. in het boek"De schepen van de familie Wester(s)".

Afbeeldingen


Omschrijving: De IDA van Westers, gebouwd in 1910, reeds voorzien van een bezaansmast op de roef.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown