Inloggen
HUNZE IX - ID 2956


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1917
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 8807 GRON 1917
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Werf 'Hubertina' v/h W. H. Jacobs, Haarlem, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 130
Launch Date: 1917-03-02
Delivery Date: 1917-09-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Werf 'Hubertina' v/h W.H. Jacobs, Haarlem, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 300
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: Type (11 3/8, 17 3/4 & 29 1/2-24)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 388.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 208.00 Net tonnage
Deadweight: 457.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 24722 Cubic Feet
Bale: 23457 Cubic Feet
 
Length 1: 141.20 Feet (British) Registered
Beam: 23.90 Feet (British) Registered
Depth: 10.90 Feet (British) Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1956
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd : 4tew 6 cil 450 Pk Ansaldo Type (265x410) Kn

Ship History Data

Date/Name Ship 1917-09-00 HUNZE IX
Manager: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCBR
Additional info: 1934 callsign PEUS

Date/Name Ship 1942-00-00 CHIEMSEE
Manager: Deutsches Reich - Generalinspection für das Deutsche Strassenwesen, Hamburg, Germany
Eigenaar: Deutsches Reich - Generalinspection für das Deutsche Strassenwesen, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Additional info: Org. Todt

Date/Name Ship 1946-07-01 HELLEVOETSLUIS
Manager: P.A. van Es & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nicolaas Mes Azn., Hellevoetsluis, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hellevoetsluis / Netherlands
Callsign: PEQD

Date/Name Ship 1949-12-12 HELLEVOETSLUIS
Manager: P.A. van Es & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: P.A. van Es & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEQD

Date/Name Ship 1949-12-15 HELLEVOETSLUIS
Manager: P.A. van Es & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Adrianus Willem Frederik Solleveld (shipchandler), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEQD

Date/Name Ship 1950-06-27 HELLEVOETSLUIS
Manager: N.V. Solleveld Handelmaatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomschip 'Hellevoetsluis', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Pieter Adrianus Willem Frederik Solleveld (shipchandler)
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEQD

Date/Name Ship 1951-06-18 SCOIATTOLO
Manager: Katana Soc. Di Nav. Marittima, Catania, Italy
Eigenaar: Katana Soc. Di Nav. Marittima, Catania, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Catania / Italy
Callsign: IUES

Date/Name Ship 1953-00-00 SCOIATTOLO
Manager: Guido Gamba, Chioggia, Italy
Eigenaar: Guido Gamba, Chioggia, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Chioggia / Italy
Callsign: IUES

Date/Name Ship 1956-00-00 NOVA FIDES
Manager: Vinicio Dona di Giuseppe, Trieste, Italy
Eigenaar: Vinicio Dona di Giuseppe, Trieste, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Trieste / Italy
Callsign: IUES

Ship Events Data

1929-11-21: Op 21-11-1929 als HUNZE IX, zijnde een stoomschip, groot 1259.54 M3 of 133.65 ton, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de Groninger Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V. te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 1257 Z GRON 1929 op het achterschip op bovenkant vastboord stuurboordzijde. (Opm.: Het brandmerk 8807 GRON 1917 is vernietigd.)
1932-07-01: NvhN 01-07-1932: Delfzijl. 30 Juni. Heden kwam hier van Hamburg binnen het te Groningen thuis behoorende s.s. „HUNZE IX" met op sleeptouw een omgeslagen onderlosser genaamd „K L S no. 8" De onderlosser is door de HUNZE IX in Hamburg op sleeptouw genomen en was bestemd voor de fa. Wortelboer alhier, doch is gedurende de reis in de Noordzee omgeslagen. Het schip is door de N. V. Machinefabriek „Dok" heden weer recht gezet.
1937-02-13: Schuttevaer, 13 Februari 1937. A.B. Schaap.
Dinsdag is na een ziekte van enige weken op 67-jarige leeftijd overleden de heer A.B. Schaap, oud-inspecteur van de scheepvaart in het derde district Groningen, thans nog directeur van de N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven te Haren. De heer Schaap werd op 13 October 1869 te Groningen geboren uit een zeevarende familie. Hij is op jeugdigen leeftijd reeds gaan varen en werd aangesteld als derde stuurman bij de paketvaart in Nederlandsch-Indiё. Hij moest echter om gezondheidsredenen naar zijn vaderland terug, omdat hij inmiddels tot tweede stuurman was bevorderd. In Nederland teruggekeerd werd hij eerste stuurman en kort daarna kapitein van de “HUNZE IX “, die van Groningen op Bremen een beurtdienst onderhield. Toen zijn vader overleed die met de gemeente Groningen een contract had lopen voor het vervoer van compost en gier voor de veenkoloniёn, legde hij zijn taak als gezagvoerder van de “HUNZE IX “neer om het contract te kunnen uitvoeren. Hij vestigde zich bovendien als particulier expert van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeureen was tevens agent van de Amsterdamsche Scheepvaartbank. Toen de nieuwe Schepenwet in 1909 werd ingevoerd werd hij benoemd tot inspecteur voor de scheepvaart. In 1916 legde hij dit ambt neer en stichtte de Scheepvaartmaatschappij NAVIS, die in 1923 weer werd ontbonden als gevolg van de tijd omstandigheden. De heer Schaap trok zich terug op zijn villa in Haren en was nog steeds directeur van de N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven te Haren.
1946-11-04: 04-11-1946: Meetbrief 's Gravenhage 6845.
1948-09-01: Op 01-09-1948 als HELLEVOETSLUIS, zijnde een stalen stoomschip, groot 1099.96 m3 bruto inhoud, volgens meetbrief 6845 afgegeven te 's Gravenhage d.d. 04-11-1946, liggende te Dordrecht, door C. van Asperen, asp. scheepsmeter te Rotterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2373 Z GRON 1948 op het achterschip aan SB in achterkant koelkast machinekamer, 17.10 m. uit hekplaat, 0.50 m. uit lengteas en 1.75 m. boven dek. (Opm.: De oude merken zijnde 1257 Z GRON 1929 zijn door een ingebeitelde streep vernietigd.)
1952-00-00: In LR 1952-53 staat: Laid up pending survey.
1957-00-00: In Lr 1957/58 staat: Class LR withdrawn at Owners request 12/52.
1974-02-00: Final Fate:
Verkocht aan Brodospas, Split voor de sloop.

2014-10-00: Onderstaand informatie uit de Schepenlijst Hunzeboten, opsteller R.K. Mast.
05/03/1917 NvhN / Zaterdag werd met goed gevolg van de nv Werf Hubertina v/h W.H. Jacobs te Haarlem te water gelaten het voor rekening van de GRSM in aanbouw zijnde zeevrachtstoomschip HUNZE IX bestemd voor de na de oorlog te hervatten geregelde dienst Groningen-Hamburg v.v. Deze boot, lang 42.80 m, breed 7.20 m, en hol 3.60 m van het ‘raised quarterdeck’ typezal worden voorzien van een machine-installatie 300 ipk die aan de boot, bij een laadvermogen van ca. 470 tons, een snelheid zal geven van 8 Eng. mijlen. Het geheel is geclassificeerd onder hoogste klasse van Eng. Lloyd en gebouwd onder toezicht van de NL Scheepvaart Inspectie en Stoomwet, terwijl 2 stoomlieren en 3 stoomkranen een vlugge belading en lossing zullen bewerkstelligen. De boot zal van electrisch licht en verdere moderne gerieflijkheden worden voorzien.
sep 1917 Schip wordt opgeleverd aan de GRSM.
16/10/1917 Verklaring in het Kadaster Groningen RSV dl 37 no 8807 : " Ik, ondergetekende Dirk van Houten, directeur der GRSM, verklaar dat het schroefstoomschip HUNZE IX, hebbende 1 dek en 2 masten, gemeten op 1.259,54 m3 (444,62 ton) bruto van 2,83 m3, 661,89 m3 (233,65 ton) netto van 2,83 m3, gevoerd wordende door schipper Henderikus Woudsma te Groningen et cetera.....dat het bestuur over tot hetgeen tot onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualiseren of bevrachten vereist wordt, in Nederland wordt gevoerd en dat het gemelde schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Groningen, 16 oktober 1917."
02/12/1918 NvhN / Scheepstijdingen: HUNZE IX, 1 dec te A’dam, v. Bergen. Deze reis is waarschijnlijk gemaakt om een lading bestaande uit 1296 vaatjes haring op te halen voor de Distributie in de Stad Groningen. Over deze lading loopt later een rechtzaak tegen de directie van de GRSM; zie aldaar.
03/05/1919 LC / Advertentie van de agent O.F. de Vries in Leeuwarden. HUNZE-boten. Dienst: Groningen-Hull. De stoomboot HUNZE IX zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in het laatst der volgende week naar Hull vertrekken. Voor vrachten en verdere inlichtingen wordt naar de agent verwezen.
1919/1920 Het ss HUNZE IX maakt vele reisjes tussen Boston (UK) en Delfzijl.
1920 Advertentie: Behoudens onvoorziene omstandigheden zal het 1e klas stoomschip HUNZE IX ongeveer 2 en 12 juni a.s. in Londen laden voor Delfzijl. Voor inlichtingen wende men zich tot de heren: J.A. Finzi, Layman & Co. Ltd, 31 Great St. Helens, London E.C. 3.; E. Wagenborg te Delfzijl of tot de GRSM te Groningen.
11/09/1920 Schuttevaer. Het NL stoomschip HUNZE IX, kapt. Woudsma, thuisbehorende te Groningen, is te Delfzijl in het Dok opgelegd. Blijkbaar viel er geen droog brood te verdienen.
07/041923 NvhN / Vernomen wordt dat het ss HUNZE IX van de mij. HUNZE alhier weer in de vaart zal worden gebracht en evenals voor de oorlog een vaste weekdienst onderhouden tussen Groningen-Delfzijl en Hamburg met stukgoederen. De eerste reis zal vermoedelijk de 14e dezer plaats hebben.
11/04/1923 NvhN / Vandaag is eigenlijk de vaste stoombootlijn Groningen-Hamburg voor het eerst, nadat de HUNZE IX de vroegere geregelde dienst wegens de oorlog had moeten staken, heropend. Het dubbelschroef stoomschip GRUNO, in de vaart gebracht door de ondernemende Noord-Nederlandse Cargadoors- en Agentuur-Maatschappij, alhier, is hedenmorgen uit de Oosterhaven naar Hamburg vertrokken en zal trachten voortaan een geregelde dienst met die haven te onderhouden.
17/04/1923 LC en NvhN / Advertentie GRSM: Hervatting geregelde wekelijkse dienst Groningen-Hamburg v.v.
30/04/1923 en 12/06/1923 LC / Advertentie GRSM: Wekelijkse dienst Groningen-Hamburg v.v.
08/05/1923 NvhN / Advertentie GRSM: Wekelijkse dienst Groningen-Hamburg v.v.
15/10/1923 NvhN / Het ss HUNZE IX, dat een geregelde dienst onderhoudt tussen Groningen en Hamburg is tengevolge van het stormachtige weer twee dagen over de tijd in Delfzijl aangekomen.
27/10/1923 NvhN / Gisteren kwam alhier binnen het NL ss HUNZE IX, van Hamburg, met een gedeeltelijke lading stukgoed. Vanwege stakingen in de havens van Hamburg, heeft het schip moeten ophouden te laden en de reis naar Groningen aanvaard.
15/12/1923 NvhN / Delfzijl, 14 december. Door de aanhoudende zware mist wordt de scheepvaart zeer belemmerd. De te Groningen thuisbehorende ss HUNZE IX kwam een halve dag te laat van Hamburg hier binnen….
26/01/1924 NvhN / Berichten over de ijssituatie in o.a. Groningen. Daaruit: …..De HUNZE-boten vechten nu al enige weken met het sterke ijs in het Reitdiep. Men hoopt vandaag de verbinding met Zoutkamp tot stand te brengen. De HUNZE IX is vanmorgen weer in de richting van Delfzijl vertrokken op weg naar Hamburg. Bij de bruggen in het Eemskanaal hebben zich echter zware dammen gevormd, zodat de reis wel enige tijd zal duren. Men denkt vanavond Delfzijl nog te bereiken en mocht dit niet het geval zijn dan gaat men morgenochtend maar weer verder met de strijd tegen het ijs….
26/08/1924 NvhN / Delfzijl, 25 aug. Heden vertrok van hier, gesleept door de HUNZE IX, met bestemming Hamburg, een nieuw gebouwd lichterschip genaamd no. 36, groot 120 ton. Genoemde lichter is gebouwd op de werf van Van Diepen te Waterhuizen.
23/09/1924 NvhN / Heden werd alhier door de HUNZE IX een nieuw gebouwd lichterschip genaamd ‘Z’, gezagvoerder K. Beek, gesleept naar Hamburg. Genoemde lichter is gebouwd op de werf van de firma Gebr. Van Diepen te Waterhuizen en is bestemd voor de heer Zimmermann te Hamburg.
10/11/1924 NvhN / Advertentie GRSM. Wekelijkse dienst op Hamburg met de HUNZE IX. Agent te Hamburg is Carsten, Rehden, Altona-Elbe.
15/11/1924 NvhN / Delfzijl, 14 november. De scheepvaart ondervindt van de zware mist veel last. Het ss HUNZE IX (opm: uit Hamburg), dat anders geregeld des woensdags arriveert en het ss SCHOKLAND, dat gisteren reeds verwacht was (opm: uit Grangemouth), kwamen nu heden nacht binnen.
24/11/1924 NvhN / Delfzijl, 22 november. Heden vertrok van hier, gesleept door de HUNZE IX, het nieuw gebouwde lichterschip no. 52, gebouwd op de werf van Gebr. Van Diepen te Waterhuizen, met bestemming Hamburg.
06/01/1926 NvhN / Stad en Dorp. Te Delfzijl kwam gistermorgen het bericht binnen dat het ss HUNZE IX met een defect roer te Hamburg ligt. Het ss GRUNO, komende van Bremen, dat gistermorgen te Delfzijl binnenliep, zal de lading alhier lossen en naar Hamburg terug keren om de lading van de HUNZE IX over te nemen, daar laatstgenoemd schip te Hamburg moet worden hersteld.
06/01/1926 NvhN / Rubriek: Gevonden voorwerpen. Daarin: ….een medaille (Militaire Willemsorde) bij de stuurman van de HUNZE IX, Oosterhaven;…
14/01/1926 NvhN / Onder de kop ‘IJs’ wordt bericht over de ijssituatie in Groningen en Friesland: Daaruit: ….Het Damsterdiep, Boterdiep, Winschoterdiep zijn onbevaarbaar. Heden zijn de GRUNO en de HUNZE IX ook de reis van Delfzijl naar hier aangevangen. Ook het Reitdiep is onbevaarbaar……Uit Lemmer meldt men: Alle binnenstoombootdiensten zijn gestaakt…..
15/01/1926 NvhN / Onder de kop ‘IJs’ bericht de krant over het koude weer. Daaruit:….Het ss GRUNO van de HUNZE-boten doet nog een poging om het Eemskanaal weer door te breken naar Delfzijl. Gelukt dit, dan zal de HUNZE IX morgen volgen…..Van de salonboten van de Holland-Friesland lijn zijn de passagiers ’s middags naar binnen gebracht….
18/01/1926 NvhN / Onder de kop ‘IJs’ o.a. de volgende berichten:…De vaarten zijn nu alle dicht. Zaterdag is nog een der HUNZE-boten, het ss HUNZE IX, uit Delfzijl naar Hamburg vertrokken…..
25/01/1926 NvhN / Onder de kop ‘De dooi’ bericht de krant over de ijssituatie. Daarover:….De stoomvaartmaatschappijen voor de binnenvaart beginnen vandaag of morgen met het losbreken van het ijs. Het Eemskanaal is voor ’t grootste gedeelte reeds los gebroken. Het ss HUNZE IX, dat woensdag j.l. tevergeefs trachtte open te breken en tussen brug 10 en 11 de strijd moest opgeven, bevond zich hedenmorgen reeds bij brug 8. De Lemmerboten liggen grotendeels nog stil…..
26/01/1926 NvhN / Onder de kop ‘De dooi’ bericht de krant over de ijssituatie. Daarin:…De HUNZE IX is gisteren uit Delfzijl aangekomen. Ook het Damsterdiep, Hoendiep, Reitdiep, Winschoterdiep en Boterdiep zijn geheel doorgebroken….
04/02/1926 NvhN / Fotoreportage in zake aanvoer papier t.b.v het NvhN. Bijschrift bij de foto’s: De papieraanvoer voor het Nieuwsblad van het Noorden. Ons blad eist voor zijn oplaag van meer dan 49.000 exemplaren heel wat papier. We hebben dit vroeger wel eens in cijfers uitgedrukt. Thans krijgen onze lezers illustratief een indruk van de grote hoeveelheden papier, die in onze drukkerij verwerkt worden. Op deze foto’s is de lading afgebeeld, die dezer dagen de HUNZE IX uit Hamburg voor ons meebracht. Per karrewagen of vrachtauto worden de rollen (elke rol weegt 5 à 600 kg) van de Oosterhaven naar onze pakhuizen vervoerd. Op de tweede foto krijgt men een duidelijk beeld van de grootte der rollen: de breedte is 1.62 m.
13/02/1926 NvhN / Dankbetuiging aan Directie GRSM en kapt. HUNZE IX, alsmede aankondiging overlijden Roelof Dost
20/02/1926 IJmuider Courant / Ter hoogte van het 2e vuurschip, de ELBE II, is door vermoedelijke stroomkentering, een vissersscheepje, hetwelk door de HUNZE IX naar Hamburg werd gesleept, omgeslagen. Aan boord bevond zich de 28-jarige varensgezel Dorst (opm: R. Dost), van Groningen, die de lichten in orde moest maken. Onmiddellijk werd door de HUNZE IX een boot bemand met drie matrozen uitgezet om de drenkeling te redden, doch hij zonk door uitputting in de diepte en alle verdere pogingen tot redding bleken vergeefs. De vader van de verongelukte moest het aan boord van de HUNZE IX aanzien, hoe zijn zoon verongelukte. Het scheepje ligt in 22 m. water. Het vissersscheepje was pas nieuw gebouwd voor Duitse rekening.
27/02/1926 NvhN / De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam stelde gisteren een onderzoek in naar het ongeval overkomen aan het zeilschip DEEKAGEE dat op 9 februari, toen het op de Elbe door het ss HUNZE IX gesleept werd, is omgeslagen, waarbij één man, de zoon van de schipper van de DEEKAGEE verdronken is. De schipper van de DEEKAGEE werd als getuige gehoord. Hij verklaarde dat het schip van Delfzijl naar Hamburg gesleept werd. Met een tros van 50 m. manilla kabel en 80 m. staaldraad was het aan de HUNZE IX verbonden; deze tros is onderweg ingekort. Toen het schip de Elbe opvoer en de loods aan boord kwam, is de zoon van de getuige, die aanvankelijk aan boord van de HUNZE was, op het zeilschip overgegaan. Gedurende de vaart naar Hamburg is plotseling het zeilschip gegierd, waarbij het over SB-zijde omsloeg. De zoon van de schipper geraakte daarbij te water en hoewel onmiddellijk gestopt werd, gelukte het niet hem te redden. Zoals een van de leden van de Raad opmerkte, is het ongeval waarschijnlijk gebeurd, omdat de sleep te lang was; het zeilschip zou niet zijn gaan scheren als deze sleep meer was ingekort.
18/03/1926 NvhN / Delfzijl, 17 maart. Gisteren vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door de HUNZE IX, het nieuw gebouwde lichtervaartuig No 19. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebr. Van Diepen te Waterhuizen voor Duitse rekening en is groot 250 ton.
24/08/1926 NvhN / Delfzijl, 24 augustus. Met het ss HUNZE IX vertrok van hier naar Hamburg, een nieuwe lichter genaamd No. 12. Dit schip is gebouwd op de werf van Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen en is bestemd voor Duitse rekening. Het is groot 220 ton.
14/09/1926 NvhN / Zaterdagavond vertrok van hier, gesleept door het ss HUNZE IX, de op de werf van Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen nieuw gebouwde lichter No. 13. Dit vaartuig heeft een laadvermogen van 220 ton en is bestemd voor een firma in Hamburg.
12/10/1926 NvhN / De storm in het Noorden. De HUNZE IX, welke zaterdag j.l. van hier is vertrokken, is wegens opkomende storm in het Doekegat ten anker gaan liggen. Door aanhoudende NW-er storm is het schip losgeslagen, waardoor het zijn SB-anker met 15 vadem ketting heeft verloren en hier zondagmorgen weer in de haven is teruggekeerd. Gistermorgen is het weer vertrokken, met bestemming naar Hamburg.
25/04/1927 NvhN / Storm. Het te Groningen thuisbehorende ss HUNZE IX kat. Woudsma, op reis van Groningen naar Hamburg is tengevolge van de hevige storm in de bocht van Watum geankerd. Meerdere schepen wachten aldaar beter weer af.
31/05/1927 NvhN / Zaterdagavond is van hier gesleept door het ss HUNZE IX, kapt. Woudsma, vertrokken, het op de werf van de Gebr. Van Diepen te Waterhuizen nieuw gebouwd lichterschip. Het schip is gebouwd voor rekening van een Hamburgse maatschappij en meet 220 ton.
15/11/1927 NvhN / Een foto in het NvhN met als bijschrift: De Hunzeboten gaan met hun tijd mee en vervoeren zelfs levend vee naar Duitsland. Men ziet hier hoe een stiertje aan boord wordt gehesen en hoe de koebeesten op practische wijze in het gangboord worden gestald.
23/12/1927 NvhN / Uit Delfzijl meldt men ons: Het ss HUNZE IX, is gistermiddag na veel moeite alhier van Hamburg binnengekomen. Van Borkum af tot Delfzijl, heeft het schip 24 uur werk gehad. Volgens de kapitein was het ijs op sommige plaatsen meters dik. Het ss GRUNO is in verband hiermee niet vertrokken. Ook de aflossende loodsboot is nog niet vertrokken.
02/01/1928 NvhN / Men meldt ons uit Delfzijl: De HUNZE IX, komende van Hamburg, heeft gisteren ruim 7 uur werk gehad om door een ijsdam, die voor onze haven ligt, te varen. Daarna is dit vaartuig naar Groningen vertrokken. De loodsdienst alhier is gestaakt wegens zware ijsgang.
06/01/1928 NvhN / Het dooit stevig, maar het ijs in de kanalen levert nog veel problemen op:….De Groningse kanalen zijn nog alle gesloten, doch hedenmorgen zijn enige HUNZE-boten begonnen het ijs in de Noorderhaven te breken, om rond de stad naar de Oosterhaven te komen. Een zwaar karweitje, want het ijs is nog vrij dik. Vanuit de Oosterhaven zal men trachten door het Eemskanaal Delfzijl te bereiken, om de vaart voor de HUNZE IX die morgen naar Bremen zal vertrekken, vrij te maken, en tevens de GRUNO de tocht naar Groningen te vergemakkelijken.Deze laatstgenoemde boot arriveerde de vorige week van Bremen via het Oost-Friese Gaatje te Emden, omdat Delfzijl door een ijsdam niet bereikt kon worden. Nu echter door de veranderde wind het ijs naar Duitse zijde is afgedreven is de haven vrijgekomen, en liep de GRUNO gisteren te Delfzijl binnen.
17/01/1928 NvhN / Zaterdag j.l. vertrok van hier, gesleept door de HUNZE IX, het nieuwe sleepschip A NO. 11 naar Hamburg. Het is voor Duitse rekening gebouwd te Waterhuizen bij fa. Gebr. Van Diepen.
29/05/1928 NvhN / Delfzijl, 26 mei. Van hier vertrok, gesleept door het ss HUNZE IX, naar Hamburg, een nieuw lichterschip, groot 125 ton, en gebouwd op de werf van de Gebr. Van Diepen, Waterhuizen.
11/06/1928 NvhN / Delfzijl, 9 juni. Van hier vertrok, gesleept door het ss HUNZE IX, naar Hamburg, het op de werf van de Gebr. Van Dioepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening nieuw gebouwd lichterschip No 22, groot 125 ton.
02/07/1928 NvhN / Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door de HUNZE IX, de nieuwe lichter No. 3, groot 125 ton. Het schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen, te Waterhuizen voor Duitse rekening.
30/07/1928 NvhN / Gisteren vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door de HUNZE IX, een nieuwe stalen lichter. Dit schip, groot 135 ton, is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
03/09/1928 NvhN / Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door de HUNZE IX, een lichter, behorende aan de heer B. Krause te Emden.
24/09/1928 NvhN / Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door de HUNZE IX, een nieuwe lichter. Dit schip, groot 250 ton, is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te waterhuizen, voor Hamburger rekening.
08/10/1928 NvhN / Van hier vertrok naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de tjalk ARGONAUT. Dit schip, vroeger bevaren door kapt. M. Baptisten, is verkocht aan kapt. Lindeman te Harburg.
23/10/1928 NvhN / Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter no. 31. Dit schip, groot 260 ton, is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen, te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
26/11/1928 NvhN / Delfzijl, 25 nov. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter CARL II. Dit schip, groot 130 ton, is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Depen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
03/12/1928 NvhN / Delfzijl, 2 dec. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter F en B 44. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
31/12/1928 NvhN / Delfzijl, 29 dec. Heden vertrok van hier naar Hamburg gesleept door het ss HUNZE IX, een nieuwe lichter. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs van Diepen te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
12/01/1929 NvhN / De Winter. Hieruit…..: Vanmorgen is de sleepboot CORNELIA nog van hier door het Reitdiep vertrokken, om te proberen twee HUNZE-boten die het van Zoutkamp tot Schouwerzijl hebben gebracht, en toen niet verder konden, naar hier te slepen. De HUNZE IX tracht nog door het Eemskanaal via Delfzijl naar Hamburg te komen. Verder is het afgelopen met de scheepvaart….
08/04/1929 NvhN / Delfzijl, 6 april. Van hier vertrok naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter ZUKUNFT I. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
22/04/1929 NvhN / Delfzijl, 20 april. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, het nieuwe lichterschip AMANDA. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
29/04/1929 NvhN / Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter DATINA. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebr. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
06/05/1929 NvhN / Delfzijl, 04 mei. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter FRANZ. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
13/05/1929 NvhN / Delfzijl, 11 mei. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter JUPITER. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
17/06/1929 NvhN / Delfzijl, 17 juni. Het ss HUNZE IX vertrok van hier naar Hamburg met de nieuwe lichter D 2 op sleeptouw. Dit schip is gebouwd bij de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening
24/06/1929 NvhN / Delfzijl, 22 juni. Heden vertrok van hier naar Harburg, gesleept door het ss HUNZE IX, het tjalkschip JOHANNA. Dit schip groot 145 ton, is door de heer Oudman te Groningen naar Harburg verkocht.
01/07/1929 NvhN / Delfzijl, 29 juni. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter ZUKUNFT III. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
22/07/1929 NvhN / Delfzijl, 20 juli. Van hier vertrok naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter WILLY. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
05/08/1929 Zaterdag vertrok van hier naar Hamburg gesleept door het ss HUNZE IX de nieuwe lichter GEGENWART. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebr. Van Diepen te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
12/08/1929 NvhN / Delfzijl, 10 augustus. Heden vertrok van hier naar Hamburg gesleept door het ss HUNZE IX de nieuwe lichter RICHARD. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen, voor Hamburger rekening.
14/08/1929 NvhN / Illustratie pagina. Daarop o.a.: Wanneer de HUNZE IX uit Hamburg is aangekomen en de lading gelost moet worden heerst er de gehele dag leven en bedrijvigheid aan de Oosterhaven. Alles is in beweging en karrewagens en vrachtauto’s rijden af en aan.
19/08/1929 NvhN / Delfzijl, 17 augustus. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter ALWIN. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebr. Van Diepen, te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
23/09/1929 NvhN /Delfzijl, 21 sept. Van hier vertrok naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX een nieuwe lichter. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Vanm Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
Delfzijl, 22 sept. Het ss HUNZE IX, dat gisteren van hier naar Hamburg vertrok, keerde heden terug met gebrek aan bunkerkolen.
30/09/1929 NvhN / Delfzijl, 28 sept. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter A 7. Dit schip, groot 260 ton, is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Watehuizen, voor Hamburger rekening.
07/10/1929 NvhN / Van hier vertrok naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, een nieuwe lichter. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
28/10/1929 NvhN / De zeillogger HOOP OP ZEGEN - KW43 vertrok heden van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX. Dit schip is van Oldersum naar Hamburg verkocht.
11/11/1929 NvhN / Van hier vertrok naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter MERKUR. Dit vaartuig is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Duitse rekening.
21/11/1929 Bij het aanbrengen van het brandmerk 1257 Z Gron 1929 wordt het schip omschreven als: ...stoomschip met 1 dek, 2 masten, een triple expansiestoommachine van 300 ipk en een schroef….
09/12/1929 NvhN / Artikel over de Storm. Daarin o.a.: ..Delfzijl. Het ss HUNZE IX kreeg op weg van Groningen naar Hamburg in het Eemskanaal een draad in de schroef. Het is hier in de haven binnengevallen om de draad te verwijderen. Later heeft het de reis vervolgd….
20/01/1930 NvhN / Delfzijl, 18 januari. Het ss HUNZE IX vertrok heden van hier naar Hamburg met de nieuwe lichter F& B 52 op sleeptouw. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
03/03/1930 NvhN / Heden vertrok van hier naar Hamburg gesleept door het ss HUNZE IX, de nieuwe lichter HENRIËTTE. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebr. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
25/08/1930 NvhN / Delfzijl, 25 augustus. Zaterdag vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, een nieuwe lichter. Dit schip is gebouwd op de werf van Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
20/10/1930 NvhN / Delfzijl, 18 oktober. Heden vertrok van hier naar Hamburg, gesleept door het ss HUNZE IX, een nieuw gebouwde lichter. Dit schip is gebouwd op de werf van Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor Hamburger rekening.
24/02/1931 NvhN / Russisch aardappelmeel naar Groningerland? Nu onze aardappelmeelfabrieken tot de nek toe vol zitten met hun product, zodat zij in financiële moeilijkheden zijn geraakt en de regering deswege een voorschot tegen lage rente heeft verleend, wekt het wel enige bevreemding, zegt het Handelsblad, dat binnenkort een grote partij Russisch aardappelmeel zal worden ingevoerd. Naar het blad vernam wordt het eerste gedeelte, 8.000 balen, in de HUNZE IX van de GRSM overgeheveld uit een Russisch schip (opm: de TRANSBALT), om naar Groningen te worden vervoerd. Op de vraag van het blad, voor wie de partij is bestemd en wat er mee gebeuren zal, heeft het geen antwoord kunnen krijgen……
26/05/1931 NvhN / Uit Garmerwolde schrijft onze correspondent: ‘Ernstige aanvaring op het Eemskanaal’. Toen de zeeboot HUNZE IX hier zaterdagmiddag om 14.30 u even voorbij de brug was, en een konvooi van twee schepen, gesleept door de slb JONGE JAN passeerde, liep de zeeboot uit het roer, misschien doordat aan de andere kant een zeilend schip passeerde. Het achterste schip van de sleep, de AMBULANT, schipper J. Helmens, geladen met hout, werd in de boeg geraakt geheel omgeslingerd en in zinkende toestand op de grond gezet. Het gezin kon worden gered.
11/01/1932 NvhN / Gronings schip lekgestoten. De HUNZE IX kwam te Delfzijl in aanvaring met een dukdalf. Men meldt ons uit Delfzijl: Het te Groningen thuisbehorende ss HUNZE IX, welk schip beladen met stukgoederen, gistermorgen van Groningen vertrok met bestemming Hamburg, kwam alhier uit de Eemskanaal-sluis en wilde vastmeren aan ducdalf No. 13 om uit te klaren. Bij het vastmeren kwam het schip in aanvaring met genoemde ducdalf, waardoor het aan bakboordzijde in de midscheeps, ter hoogte van de machinekamer, onder de waterlijn een scheur bekwam en water maakte. Direct hierop werd het schip aan de grond gezet. De sleepboot DUITSLAND II was spoedig ter assistentie aanwezig en ook de waterboot van het Prov. Havenbedrijf alhier, welke uitgerust is met pompmateriaal, voer onmiddellijk ter assistentie uit, doch behoefde geen hulp te verlenen. Inmiddels was de bemanning bezig de lading over stuurboordzijde te stuwen om zodoende het lek boven water te krijgen, hetgeen vrij spoedig gelukte. Na het lek voorlopig te hebben gedicht heeft het schip later ligplaats genoemen aan de kade om de schade voorlopig te herstellen, welke reparatie zal worden uitgevoerd door de Gebr. Niestern, scheepsbouwers, alhier. Nog kan worden vermeld dat de lading niet werd beschadigd.
12/01/1932 NvhN / Het ss HUNZE IX dat zondag met een ducdalf in de haven van Delfzijl in aanvaring kwam en tengevolge hiervan aan bakboord een lek bekwam is alhier voorlopig gerepareerd en zette heden de reis naar Hamburg voort.
01/07/1932 NvhN. Delfzijl, 30 juni. Heden kwam hier van Hamburg binnen het te Groningen thuis behorende ss HUNZE IX met op sleeptouw een omgeslagen onderlosser genaamd KLS no. 8. De onderlosser is door de HUNZE IX in Hamburg op sleeptouw genomen en was bestemd voor de fa. Wortelboer alhier, doch gedurende de reis in de Noordzee omgeslagen. Het schip is door de N.V. Machinefabriek “Dok” heden weer recht gezet.
04/11/1932 NvhN / Illustratie pagina. Daarop een foto met als onderschrift: In de Oosterhaven heerst momenteel een druk vertier. ’t Komt niet vaak voor, dat er zoveel schepen tegelijk liggen te lossen en te laden als de laatste dagen. Veel hout wordt er ingevoerd uit Scandinavië. Onze fotograaf bracht een gedeelte van de havendrukte op de gevoelige plaat. In het midden de HUNZE IX, die juist terug van een reis naar Hamburg, aan de kade zal aanleggen.
05/01/1933 NvhN / De mist. Het ss HUNZE IX, op weg van Hamburg naar Delfzijl, ankerde wegens mist op de Eems, terwijl tengevolge van de mist het ms HUNZE VI daar wordt opgehouden.
27/01/1933 NvhN / De scheepvaart. Van de kanalen naar de stad heeft het Eemskanaal het het langst volgehouden. Gisteren is de HUNZE IX, komende van Hamburg, er nog doorgekomen, tegelijk met de HUNZE VI, welke naar Bremen onderweg was, doch de reis heeft moeten opgeven en naar Groningen is teruggekeerd. De HUNZE III, welke 19 dezer van Rotterdam is vertrokken, heeft de reis naar hier ook nog kunnen volbrengen. Dit zijn echter de laatste stuiptrekkingen geweest, de HUNZE-boten hebben de dienst thans geheel gestaakt en de sluismeester te Delfzijl heeft hedenochtendaan zijn collega van de Oosterhavensluis hier ter stede bericht, dat er niets meer te verwachten was......
10/11/1936 NvhN / Delfzijl, 9 nov. Het ss HUNZE IX, welk schip alhier ledig van Aarhus binnenkwam met bestemming Groningen, kwam in het Eemskanaal alhier in aanvaring met remmingswerk van de spoorbrug (opm: van het Woltjer spoor), tengevolge waarvan hieraan schade ontstond.
1936 NvhN / Zeetijdingen: 12 nov: Brunsbuttel gepass.; 23 nov Brunsbuttel gepass.; het voorgaande bericht in aanmerking genomen maakte de HUNZE IX een tweetal retourreisjes Aarhus via het Kieler kanaal. Het GRSM jaarverslag 1941 spreekt over 'Beltvaart'. De opgevaren vrachten in deze regio bedragen NLG 8.828, de exploitatielasten NLG 8.838, per saldo NLG 10 verlies (bron: jaarverslag GRSM 1941)
1 jan -1 jul 1937 HUNZE IX in de Groningen-Hamburg lijn.
09/02/1937 Te Groningen overlijdt op 67-jarige leeftijd de heer A.B. Schaap, oud-gezagvoerder op de HUNZE IX en oud-inspecteur voor de Scheepvaart in het 3e district Groningen. Voor een volledige necrologie zie het artikel in Schuttevaer van 13 februari 1937.
vanaf 01/07/1937 HUNZE IX wordt tramper op de NW-Europese kust. Zij is van 1 juli 1937 tot mei 1938 in time-charter voor Leslie & Co, Aberdeen (bron jaarrekening GRSM 1941). Zeetijdingen diverse kranten: 30 jun – v. Grangemouth n. Blyth; 3 jul – v. Blyth n. Wick; 5 jul – te Wick; 10 jul – v. Lerwich n. Gotenburg; 13 jul – pass. Elseneur / Hammershus; 19 jul – pass Helsingborg; 23 jul – te Grangemouth; 24 jul – v. Grangemouth n. Peterhead; 25 jul – te Peterhead; 28 jul – v. Peterhead n. Fraserburgh; 2 aug – pass Hammershus; 10 aug – pass St Abs Head; 11 aug – te Grangemouth; 14 aug – te Shields; 19 aug – v. Shields n. Tonsberg; 23 aug te Tonsberg, daarna naar Skien; 27 aug – v. Skien n. Skive; 29 aug – v. Menstad te Skive; 2 sep – v. Kopenhagen n. Nystad; 6 sep – pass Brunsbuttel n. Boston (Linc.); 16 sep – te Hartlepool; 21 sep – pass St. Abs Head; 22 sep – v. Coldingham Bay n. Eyemouth; 24 sep – v. Eyemouth n. Dantzig; 27 sep – pass Hammershus; 28 sep – te Dantzig; 4 okt pass Cuxhaven v. Dantzig n. Antwerpen; 10 okt – te Antwerpen; 14 okt v. Vlissingen n. Blyth; 19 okt – v. Blyth n. Antwerpen; 26 okt – v. Zeebrugge n. Great Yarmouth; 29 okt – v. Great Yarmouth n. Klaipeda; 31 okt – pass Brunsbuttel n. Klaipeda; 9 nov pass Cuxhaven v. Memel n. Southampton; 12 nov – pass Bevezier, later te Southampton; 16 nov – v. Southampton n. Great Yarmouth; 16 nov – pass Rea; 17 nov – pass Hors Santfort; later te Great Yarmouth; 19 nov – pass Dungeness v. Great Yarmouth n. Zeebrugge; 22 nov – v. Zeebrugge te Gr. Yarmouth; 26 nov. te Hamburg v. Great Yarmouth; 9 dec – te Antwerpen v. Hamburg; 13 dec – pass Spurn Head; 13 dec – v. Terneuzen te Immingham; 16 dec – v. Immingham n. de Tyne; 17 dec – te Shields; 21/12 v. Shields n. Berwick; 29 dec – te Dublin; 30 dec n. Palnachie.
1938 Diverse kranten / 5 jan – te Liverpool; 10 jan – v. Liverpool n. Portafeny; 16 jan – ten anker bij Sunda; 20 jan – te Southampton; 23 jan – te Londen; 29 jan – te Aberdeen; 9 feb – v. Aberdeen n. Newbury; 21 feb – pass Flamborough Head; 21 feb – te Shields; 22 feb – te Blyth; 23 feb – v. Blyth n. Littlehampton; 25 feb – pass Dover; 1 mrt – pass Bevezier v. Hampton n. Spurn Head v. orders; 3 mrt – pass Spurn Head n. Keadby; 4 mrt – v. Keadby n. Immingham; 9 mrt – v. Immingham te Antwerpen, 12 mrt v. Antwerpen n. Shields, 16 mrt v. Shields te Middlesborough, 18 mrt te Bo’ness, 30 mrt v. Bo’ness n. Delfzijl, 8 apr v. Delfzijl te Grangemouth, 10 apr te granton, 12 apr v. Granton n. Delfzijl, 19 apr te Grangemouth v. Delfzijl, 20 apr. V. Grangemouth n. Delfzijl, 29 apr te Grangemouth v. Delfzijl, 2 mei v. Grangemouth n. Delfzijl, 5 mei te Delfzijl, 12 mei v. Groningen te Grangemouth, 13 mei v. Grangemouth n. Delfzijl, 19 mei te Grangemouth v. Delfzijl, 21 mei v. Grangemouth n. Delfzijl. De tijdens het charter totale opgevaren vrachten bedragen NLG 25.396, terwijl de expl. kosten NLG 24.895 belopen, hetgeen een netto winst van NLG 501 oplevert. Later op 25 nov 1938 nog een reisje n. Hamburg, aansluitend op Bremen. Daarna wordt het stil rond de HUNZE IX.
1939 - 1940 Tot uitbreken WO II opgelegd in het Eemskanaal, later het Dok te Delfzijl. In mei 1940 door NL militairen als blokschip afgezonken in de havenmond te Delfzijl.
LC 24/05/1940 LC / Grote materiële schade te Delfzijl. Hoewel Delfzijl niet, zoals aanvankelijk gevreesd werd, tot een slagveld geworden is, is in die stad wel grote materiële schade aangericht. Speciaal de haven heeft zwaar geleden. De Nederlandse militairen lieten vóór hun vertrek de kranen in de lucht vliegen, maakten de grote laadbrug onklaar en blokkeerden de ingang van de haven door de HUNZE (opm: HUNZE IX) en een baggermolen (opm: HOLLAND) te laten zinken, terwijl ook de Eemskanaalsluis werd vernield. Ook enige bruggen in de gemeente werden opgeblazen, terwijl de vuurtoren door brand buiten werking werd gesteld.
mei/juni 1940 DE / In de maand mei arriveren twee bergingsschepen van de firma Ulrich Harms te Hamburg, die de HUNZE IX weten te lichten en in juni 1940 tegen het talud van de zeedijk nabij Weiwerd zetten om de onderwaterschade te kunnen repareren.
19/06/1940 Agrarisch Nieuwsblad / De haveningang van Delfzijl weer open. De ingang van de Delfzijlse haven is thans weer open, zodat grotere zeeboten in en uit kunnen varen. Het ss HUNZE IX werd gelicht en zit ter hoogte van Weiwerd op de slikgronden, terwijl aan het lichten van de baggermachine HOLLAND nog gewerkt wordt.
16/10/1940 Bij de Amsterdamsche Bank NV wordt een hypotheek op het schip genomen ten behoeve van de GRSM ten bedrage van fl. 75.000 [€ 592.600]. Bron is de Kadasterkaart van de HUNZE IX (1257 Z Gron 1929). Inschrijving van de hypotheek, verleden bij het notariskantoor Offerhaus te Groningen, geschiedt in het Kadaster te Groningen Deel 17 Nr 24.
16/07/1941 Door het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie wordt de schade inzake de HUNZE IX definitief afgedaan. Uit de stukken blijkt dat het schip na lichting naar Werf Wilton in Rotterdam is gesleept en daar is hersteld. Vergoeding voor schip en inventaris bedraagt NLG 36.000, waarvan NLG 34.591,90 is bestemd voor betaling van de nota van Wilton. Voorts wordt bedrijfsschade vergoed; voor de periode 10 jan 1940-10 mei 1940, alsmede 10 juli 1940-01 feb 1941: NLG 750/mnd; voorts voor de periode 10 mei 1940 tot 10 juli 1940 NLG 300/mnd. Voor reis- en verblijfkosten directie en staf NLG 200. Het totale bedrag beloopt NLG 8.825 = € 61.000, hetwelk op 16 juli 1941 per postgiro bij de GRSM wordt ontvangen (bron: jaarrekening 1941).
27/11/1941 Schip wordt door de bezetter gevorderd. Op 27/11/1941 wordt de teboekstelling bij het Kadaster te Groningen doorgehaald. Ook de hypotheek bij de Amsterdamse Bank wordt op die dag doorgehaald. Het is waarschijnlijk de datum waarop de GRSM het schip verkoopt, in opdracht van de bezetter aan de GRSM de koopsom voor het schip vanuit de NL Staatskas wordt voldaan, en het vaartuig door de bezetter in gebruik wordt genomen. De HUNZE IX blijft juridisch gezien een NL schip. De OT is een semi-militaire organisatie, onder leiding van Reichsminister Fritz Todt in Berlijn, die is belast met de bouw van Duitslands Westwall verdedigingswerken. Het schip wordt ondergebracht bij de Generalinspektion für das Deutsche Strassenwesen, Wiesbaden, doch in management overgedragen aan de OT.
1941-1944 Het schip ligt van begin januari tot eind maart 1942 bij de werf van de Nederlandse Staal-industrie aan de Keilehaven te Rotterdam. Springschade in het voorschip wordt gerepareerd, op het achterschip wordt een fundering gebouwd voor Oerlikon geschut en de brug krijgt een zware borstwering met MG 13 machinegeweer. De HUNZE IX wordt bij vertrek uit Rotterdam in maart 1942 herdoopt in CHIEMSEE (roepletters DKHK) en krijgt als thuishaven Hamburg.Op 2 april 1942 in 110 dagen van de Parkhaven Rotterdam via Bruinisse, Vlissingen, Ostende, Duinkerken, Boulogene sur Mer, Dieppe, Le Havre, St. Vaast en Cherbourg naar St. Malo. Daarna tussen jul 1942 en aug 1944 in de vaart met cement tussen St. Malo en de Kanaaleilanden. Bemanning: Kapitein B. van der Velden; 8 man aan dek, 6 man in de machinekamer, 7 mil. Flak-geschut (bron: 'Brood op het water' door H. Plokker en H. van Roon, ISBN 978-90-7938-72-2)
aug 1944 Door de Wehrmacht bij het oprukken van de Geallieerden te St. Malo tot zinken gebracht.
1944-1945 Door de Geallieerden gelicht, naar Londen gesleept en daar aan de Nederlandse Staat overgedragen. Zij laat het schip naar IJmuiden slepen. Het schip vertrekt op 3 sep uit Londen, en komt op 5 sep te IJmuiden aan
20/12/1946 NRC / De 19e dezer is van Londen in de Nieuwe Waterweg aangekomen het Nederlandse stoomschip HELLEVOETSLUIS, ex-HUNZE IX. Mogelijk is dit het moment waarop het schip van IJmuiden naar Rotterdam wordt verhaald om te worden opgeknapt.
18/06/1948 Tegenover notaris Samson te Rotterdam wordt een koopacte verleden waarbij Nicolaas Mes, reder en cargadoor te Hellevoetsluis, het voormalige ss HUNZE IX van de Staat der Nederlanden koopt. Deze koopacte dient vervolgens als basis voor een Verklaring van Eigendom, die op 28 juni 1948 te Rotterdam wordt opgemaakt en op 01 juli 1948 bij het Kadaster te Groningen wordt ingeschreven.
01/07/1948 Het schip wordt in het Kadaster te Groningen in RSV dl 14 nr 2373 ingeschreven als zijnde enig eigendom van de heer Nicolaas Mes Azn, cargadoor, Kanaalweg Oz no. 38a te Hellevoetsluis. Bij de hernieuwde inschrijving in het Kadaster luidt in de Verklaring van Eigendom dd 28 juni 1948 de omschrijving: …stalen stoomschip, met een dek, 2 masten en 1 schoorsteen voorzien van een triple expansiemachine van 300 asPK., bestemd voor zeeschip, thuisbehorende te Hellevoetsluis, vroeger te boek gesteld ten kantore der Scheepsbewijzen te Groningen als HUNZE IX, gebrand 1257 Z Gron 1929.
01/07/1948 Het schip wordt in het Kadaster te Groningen in RSV dl 14 nr 2373 ingeschreven als zijnde enig eigendom van de heer Nicolaas Mes Azn, cargadoor, Kanaalweg Oz no. 38a te Hellevoetsluis. Bij de hernieuwde inschrijving in het Kadaster luidt in de Verklaring van Eigendom dd 28 juni 1948 de omschrijving: …stalen stoomschip, met een dek, 2 masten en 1 schoorsteen voorzien van een triple expansiemachine van 300 asPK., bestemd voor zeeschip, thuisbehorende te Hellevoetsluis, vroeger te boek gesteld ten kantore der Scheepsbewijzen te Groningen als HUNZE IX, gebrand 1257 Z Gron 1929.
09/07/1948 Door de Ned. Scheepshypotheekbank NV wordt een hypotheek op de HELLEVOETSLUIS genomen van f 80.000. Kadaster Groningen deel 21 nr 94.
13/071948 Door vof P.A. van Es en Co te Rotterdam wordt een hypotheek op de HELLEVOETSLUIS genomen ten bedrage van f 100.000. Kadaster Groningen deel 21 nr 96. In de hypotheekacte verkrijgt de hypotheeknemer het recht het schip te verkopen indien de hypotheekgever zijn verplichtingen ten aanzien van betaling van aflossingen en rente niet nakomt.
01/09/1948 Liggende te Dordrecht voorzien van een nieuw brandmerk: 2373 Z Gron 1948; gelijktijdig het oude merk 1257 Z Gron 1929 door een ingebeitelde streep verwijderd. Als managers treden op P.A. van Es & Co. N.V., Rotterdam. Roepletters: PEQD. (bron: SMHD).
1949 Zeebrief ingetrokken. Verbouwd bij Scheepswerf Jonker & Stans te H.I. Ambacht. Ondermeer 40 ton vaste ballast aangebracht om de stabiliteit te verbeteren. Proefvaart na verbouwing op 6 juni 1949 op de Nieuwe Waterweg (bron: B. van Raad).
30/09/1949 Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam wordt Nicolaas Mes in staat van faillissement verklaard waarbij de heer Van der Linden, advocaat en procureur, als curator wordt benoemd
nov 1949 Mogelijk DS. Advertentie. Openbare verkoping zeeschip. Notarissen Mrs. G. Nauta, G.H. Lambert en A. Schadee te Rotterdam zullen op dinsdag 6 december 1949 ten 14.30 ure in de Koopmansbeurs te Rotterdam, Zaal I, ingang Meent 110, krachtens art. 1223 B.W. in het openbaar verkopen: Het NL stoomschip HELLEVOETSLUIS, gebouwd in 1917, metende 388.29 BRT en 207.74 NRT, lang 43.04 m, breed 7.29 m en diep 3.22 m, voorzien van een Triple-expansie machine van 300 aspk, met scheepstoebehoren; liggende aan de werf K.A. van Brink, Pier 8, Waalhaven, Rotterdam. Nadere inlichtingen en toegangsbewijzen tot bezichtiging van het schip verkrijgbaar bij genoemde notarissen, Wijnhaven 11, tel. 29160.
06/12/1949 Op voornoemde datum verschijnt voor mr. G.H. Lambert, notaris te Rotterdam, de heer J.A.G. van Nievelt, candidaat notaris te rotterdam , die optreedt als lasthebber van de beherende vennoten van de v.o.f. P.A. van Es & Co te Rotterdam, aan wie via de schuldbekentenis door N. Mes ten overstaan van notaris Samson op 8 juli 1948 onherroepelijke volmacht is verleend tot het recht van openbare verkoop van het ss HELLEVOETSLUIS.
12/12/1949 Het schip wordt door v.o.f. P.A. van Es & Co. N.V. in een veiling gekocht. Zij heeft waarschijnlijk als makelaar gehandeld in opdracht van de heer P.A.W.F. Solleveld, shipchandler te Rotterdam (bron: SMHD).
15/12/1949 Schip gaat over naar de heer Pieter Adrianus Willem Frederik Solleveld te Rotterdam. De thuishaven wordt Rotterdam. P.A. van Es & Co. N.V. blijven voorlopig managers van het schip.
10/01/1950 De beide in juli 1948 verstrekte hypotheken ten bedrage van resp. f.80.000 en f 100.000 worden op deze dag geheel afgelost en in het Kadaster doorgehaald onder nr 2910.
27/06/1950 Door de eigenaar wordt een scheeps NV opgericht, t.w. N.V. Stoomschip HELLEVOETSLUIS, gevestigd te Rotterdam. Hierin is de heer P.A.W.F. Solleveld aandeelhouder. Als manager treedt nu op de N.V. Solleveld Handelmaatschappij, Rotterdam.
16/11/1950 Door de NV Rotterdamsche Verzekering Mij EOS te Rotterdam wordt een hypotheek op de HELLEVOETSLUIS genomen ten bedrage van F 90.000. Kadaster Groningen deel 25 nr 176.
13/04/1951 Er wordt beslag op het schip HELLEVOETSLUIS gelegd, dat echter op 19 april al weer wordt opgeheven.
24/05/1951 De historie herhaalt zich. Opnieuw komt de deurwaarder langs. Ditmaal duurt het tot 20 juni 1951 alvorens het beslag weer wordt ingetrokken.
13/06/1951 DS / ms HELLEVOETSLUIS naar Italië verkocht. Het ms HELLEVOETSLUIS van de N.V. Hellevoetsluis te Rotterdam, groot bruto 388 en netto 194 ton, gebouwd in 1917, is door bemiddeling van het Maritiem Kantoor W.H. Mellema te Amsterdam naar Catania verkocht. (Opm: ten onrechte wordt hier gesproken over een m.s.; het schip heeft nog steeds de oude stoominstallatie).
16/06/1951 DS / Van de verkoop naar Italië van het kustvaartuig HELLEVOETSLUIS maakten wij reeds melding in DS van 13 dezer. Dit schip was de enige stoomcoaster, die de Nederlandse koopvaardij nog telde. De HELLEVOETSLUIS werd in 1917 op de werf Hubertina te Haarlem gebouwd als HUNZE IX en voer o.a. tussen Groningen en Hamburg. Thans staat dus geen enkel stoomschip kleiner dan 500 BRT nog onder de NL vlag geregistreerd. De laatste kleine stoomschepen die onze vloot nog bezit zijn de EXPORT en de ORANJEPOLDER.
18/06/1951 Het vaartuig is gekocht door de Italiaanse rederij Katana Soc. Di Nav. Marittima in Catania. Zij is zowel eigenaresse als manager voor het schip. De teboekstelling bij het Kadaster wordt doorgehaald. Het schip wordt herdoopt in SCOIATTOLO; de roepletters wijzigen in IUES (bron: SMHD).
20/06/1951 De hypotheek op het voormalige stoomschip HELLEVOETSLUIS wordt in het Kadaster te Groningen doorgehaald onder nr 3143.
1952 In L.R. 1952-53 staat: Laid up pending survey. In L.R. 1957-58 staat: Class LR withdrawn at Owners request 12/52. Het schip vaart dus niet langer onder klassebureau Loyd's Register.
1953 Het schip gaat over naar de heer Guido Gambia, Chioggia, Italië, die zowel als eigenaar als manager optreedt. De naam blijft ongewijzigd.
1956 Het vaartuig gaat nog eenmaal over in handen van een andere reder, t.w. Vinicio Dona di Giuseppo te Triëst, die evenals zijn voorganger zowel als eigenaar als manager optreedt. Het schip ontvangt voorts voor de laatste maal een nieuwe naam, NOVA FIDES. Waarop dat nieuwe vertrouwen is gebaseerd blijft onbekend, of het zou al de nieuwe voortstuwing moeten zijn. De oude stoominstallatie wordt n.l. uitgebouwd, en een 450 pk 4tew 6 cyl. Ansaldo dieselmotor moet voortaan voor de voortstuwing zorgen.
1957-1974 Het ms NOVA FIDES vaart nog 17 (!) jaar onder de Italiaanse vlag; in februari 1974 meert zij, na een bewogen periode van 57 jaren in de zeevaart, af bij de sloper in Split.
feb 1974 Vaartuig verkocht voor de sloop aan Brodospas, Split.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1917
Kapitein: Woudsma, H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1918
Kapitein: Schaap, A.B.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1936
Kapitein: Grilk.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Hunze IX 1917 - Huidplaatvernieuwing omstreeks 1946, op de helling in de Westkous op Delfshaven (oude werf van WILTON)."
Collectie: Holswilder, P.
Vervaardiger: Mulder, P. (Piet)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: Hunze IX 1917
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Hunze IX 1917
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Hunze IX 1917
Collectie: Mast, R.K. (Rinze)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Hellevoetsluis 1917 ex Chiemsee ex Hunze IX
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Hellevoetsluis 1917 ex Chiemsee ex Hunze IX
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Hellevoetsluis 1917 ex Chiemsee ex Hunze IX
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: HELLEVOETSLUIS
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Wilton-Fijenoord
Onderwerp: Werf
Algemene informatie

NRC 030317
Scheepsbouw. Haarlem, 2 maart. Van de N.V. Werf ‘Hubertina’ voorheen W.H. Jacobs alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Gron. Rotterdammer Stoomboot Mij. in aanbouw zijnde zeevrachtstoomschip HUNZE IX, bestemd voor de na de oorlog te hervatten geregelde dienst Groningen-Hamburg visa versa.
Deze boot, lang 42,80 meter, breed 7,20 meter en hol 3,60 meter, van het raised quarterdeck type, zal worden voorzien van een machine installatie van 300 ipk, die aan de boot, bij een laadvermogen van circa 470 ton, in afgeladen toestand een snelheid zal geven van 8 Engelse mijlen. Het geheel is geclassificeerd onder de hoogste klasse van Eng. Lloyd en gebouwd onder toezicht van de Nederlandse Schepen- en Stoomwet.
De boot zal voorzien worden van elektrisch licht, 2 stoomlieren en 3 stoomkranen.