Inloggen
HOOP OP ZEGEN - ID 2921

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1908-08-25 / 1942-10-20 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1908
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 6089 ROTT 1908
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: D. Boot, Gouwsluis, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 343
Delivery Date: 1908-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 143.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 90.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.86 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 29.67 Meters Registered
Beam: 6.10 Meters Registered
Depth: 2.02 Meters Depth, moulded
Draught: 1.89 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Bij de N.V. Noord Nederlandsche Scheepswerven (H. Kerstholt & Co.) verbouwd en gemotoriseerd: 2tew 2 cil 80 Pk Kromhout Type (300x310), 7 Kn. Proefvaart op 29 mei.

Ship History Data

Date/Name Ship 1908-08-25 HOOP OP ZEGEN
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Slump Sr., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PBTW

Date/Name Ship 1919-00-00 HOOP OP ZEGEN
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Kars Veling, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PBTW

Date/Name Ship 1930-10-15 PRESTO
Manager: Pieter Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1937-02-05 IN SPÉ
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Martinus Vlap, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEWW

Ship Events Data

1908-08-25: Dagregister deel 16, nummer 648, Acht October 1900acht De ondergeteekende Jan Slump, schipper gedomicilieerd te Delfzijl, verklaart hiermede te zijn de eenige eigenaar van het stalen klipperschip genaamd “Hoop op Zegen” groot ± 221 ton, in 1908 gebouwd te Gouwsluis, welk schip nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld. Rotterdam 25 Augustus 1908. Geteekend J. Slump. In de kantliin staat bijgeschreven: Nevensstaand schip “Hoop op Zegen” is den 9 October 1908 gebrand met 6089 ROTT 1908 door den Scheepsmeter A.J. Vermeulen te Gouda.
1908-10-07: Eerste meting te Gouda op 07-10-1908. Meetnummer: Ga626N. Scheepstype: klipperschip, werf: D. Boot (Bouwnummer 343) Plaats werf:
Gouwsluis Bouwjaar: 1908. Lengte: 31 m 40 cm, breedte: 6 m 08 cm, waterverplaatsing: 220,042 ton. Eigenaar: J. Slump, domicilie: Delfzijl.
1919-03-08: Verklaring uit het Kadaster: Den Heer Ontvanger der Scheepsbewijzen, Rotterdam. Bij dezen heb ik de eer U conform KB 41, mede te delen dat het zeilklipperschip “Hoop op Zegen” gebrand met het merk 6089 ROTT 1908 overrgeschreven te Uwen kantore te Rotterdam in deel 25, nummer 6089 in het buitenland aan een buitenlander is verkocht en in het vervolg zal varen onder Deense vlag. Medelende dat de ondergeteekende in deze als gemachtigde van Jan Slump, schipper gedomicilieerd te Delfzijl. Hoogachtend handtekening E. Wagenborg. Delfzijl 8 Maart 1919. Opm.: In de papieren Danske Krigs og Handelsskibe van januari 1920 is het schip echter niet geregistreerd. Dus moet de conclusie zijn dat het schip nog in hetzelfde jaar 1919 is terug gevlagd naar Nederland.
1919-05-00: RN 100519
Rotterdam, 9 mei. De Nederlandse tjalk HOOP OP ZEGEN is voor 60.000 Kr. verkocht aan de rederij Inge te Rudköbing en wordt onder de naam INGE in de vaart gebracht. De HOOP OP ZEGEN is 135 bruto en 110 netto ton groot, in 1909 gebouwd en behoorde aan kapt. J. Slump te Delfzijl.
1930-10-21: Op 21-10-1930 als PRESTO, zijnde een motorschip, groot 405.20 m3, liggende te Groningen, ten verzoeke van Pieter Bakker, schipper te Groningen, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, van een nieuw brandmerk voor zien door het inbeitelen van 4935 Z ROTT 1930 op het achterschip in de bolderkast, stuurboordzijde. Opm.: De merken zijnde 6089 ROTT 1909 zijn vernietigd.)
1937-02-05: Eemsbode 05-02-1937: M.S. “Presto“ veranderd van eigenaar. Het motorschip “Presto“ vroeger bevaren door kapitein P. Bakker is verkocht aan kapitein M. Vlap van Groningen, die het schip onder de naam van “Inspe“ in de vaart heeft gebrach. Het schip werd in 1909 te Gouwsluis gebouwd en is van een 90 P.K. Kromhout motor voorzien De “Inspe“ arriveerde hedenmorgen te Delfzijl met roerschade Het schip is met graan beladen op weg van de Oostzee naar de Rijn
1937-08-09: Meting te Dordrecht op 09-08-1937. Meetnummer: R10571N . Lengte: 31 m 46 cm, breedte: 6 m 09 cm, waterverplaatsing: 171,806 ton. Eigenaar: M. Vlap, domicilie: Groningen.
1938-01-10: RN 11-01-1938: Hamburg, 10 januari. Het voor anker liggende Nederlandse motorschip IN SPE is bij het lichtschip Elbe aangevaren door het van Rotterdam komende Duitse s.s. JUNO. Het met ijzer geladen motorschip werd aan het voorschip getroffen, de steven werd zwaar ingedrukt. De opvarenden verlieten het schip, dat door de JUNO op sleeptouw werd genomen en naar de rede van Cuxhaven gesleept. De sleepboot FAIRPLAY XIV kwam langszij, pompte het water uit de ruimen en sleepte het naar Hamburg. De schade wordt bij Mützelfeldtsche Werft hersteld.
1942-10-20: Final Fate:
In Delfzijl door de Duitsers in beslag genomen en overgedragen aan de Deutsche Marine Abt. Kiel. In dienst als bevoorradingsschip voor de Kanaaleilanden. 14 Juni 1944 tijdens een geallieerde aanval met vliegtuigen 4 mijl ten noorden van St. Nazaire tot zinken gebracht. 1945 geborgen en total loss verklaard.

Afbeeldingen


Omschrijving: Inspe 1909 (ex Hoop op Zegen)
Gemaakt door: Unknown