Inloggen
HENK - ID 2784


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1940
Classification Register: British Corporation Register of Shipping and Aircraft (BC)
IMO nummer: 5225863
Nat. Official Number: 1977 Z GRON 1940
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: C.V. G. J. van der Werff's Scheepsbouw, Westerbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 208
Launch Date: 1940-06-04
Delivery Date: 1940-08-03
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor Type TMAF 274(270x500)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 299.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 143.00 Net tonnage
Deadweight: 350.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 17300 Cubic Feet
Bale: 16300 Cubic Feet
 
Length 1: 41.10 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.94 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.09 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.90 Meters Depth, moulded
Draught: 2.49 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-03-1963
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 4 cil 300 Pk Callesen Aabenraa Type (270x400) 9 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1940-08-03 HENK
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Teunis Watse Pomp, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PEQS

Date/Name Ship 1946-02-12 HENK
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PEQS

Date/Name Ship 1948-01-21 HENK
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Henk Jacob de Voogd, Utrecht, Utrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Utrecht / Netherlands
Callsign: PEQS

Date/Name Ship 1949-00-00 HENK
Manager: J. Vermaas' Scheepvaart Bedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jacob de Voogd, Utrecht, Utrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Utrecht / Netherlands
Callsign: PEQS

Date/Name Ship 1953-08-12 HENK
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lammert Bolhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEQS
Additional info: Hfl. 208.000,--

Date/Name Ship 1953-11-20 MARLA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lammert Bolhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFVA

Date/Name Ship 1960-04-08 MARLA
Manager: Jens E. Ohlsen, Grasten, Denmark
Eigenaar: Jens E. Ohlsen, Grasten, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Grasten / Denmark
Callsign: OYPB
Additional info: Hfl. 204.000,--

Date/Name Ship 1973-00-00 MARLA
Manager: Jens E. Ohlsen Partrederi, Grasten, Denmark
Eigenaar: Jens E. Ohlsen Partrederi, Grasten, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Grasten / Denmark
Callsign: OYPB

Date/Name Ship 1976-11-00 MARLA
Manager: Patrick King, Georgetown, Demerara, Guyana (British Guiana)
Eigenaar: Patrick King, Georgetown, Demerara, Guyana (British Guiana)
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Guyana (British Guiana)

Date/Name Ship 1977-10-00 MARLA-K
Manager: Clarence, Noel, Lenox & Patrick King, Georgetown, Demerara, Guyana (British Guiana)
Eigenaar: Clarence, Noel, Lenox & Patrick King, Georgetown, Demerara, Guyana (British Guiana)
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Guyana (British Guiana)

Date/Name Ship 1978-03-00 MARLA-K
Manager: King Brothers Ltd., Georgetown, Demerara, Guyana (British Guiana)
Eigenaar: King Brothers Ltd., Georgetown, Demerara, Guyana (British Guiana)
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Guyana (British Guiana)

Ship Events Data

1940-06-13: NvhN 13-06-1940: Westerbroek. Van de werf van Van der Werff's Scheepsbouw alhier, is met goed gevolg te water gelaten het motorkustvaartuig „HENK", in aanbouw voor den heer T. Pomp te Gasselternijveen, onder klasse Brit. Corporation en Scheepvaartinspectie. Het schip met de afm. 38 x 7.05 x 2.90 M. en groot 350 ton D.W., zal van een 195 P.K. Werkspoormotor worden voorzien. De kiel is gelegd voor eenzelfde vaartuig voor rekening van den heer J. Timmer te Groningen, dat een 195 PK 2 tact Bronsmotor krijgt.
1940-08-09: Als HENK, zijnde een motorvrachtschip, metende 845.83 m3 bruto inhoud, volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 6221 d.d. 27-07-1940, liggende te Westerbroek, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1977 Z GRON 1940 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek, 3.75 m. uit hekplaat, 0.10 m. uit lengteas en 1.80 m. boven het dek.
1940-09-02: NPGC 02-09-1940: Proefvaart van Kustvaarder. Op de Eems had de goed geslaagde proefvaart plaats van het motorkustvaartuig „HENK", voor rekening van kap. T. W. Pomp te Gasselternijveen gebouwd bij Van der Werff's Scheepsbouw te Westerbroek. Het schip is gebouwd onder klasse British Corporation en Ned. Scheepvaart-Inspectie Groote Kustvaart en is van het gladdektype. Het heeft midscheeps een stalen mast met twee dito laadboomen, waarvoor voor het laden en lossen zijn opgesteld twee Bodewes-hijschlieren met elk een 8 P.K. Lister met hljschvermogen van twee ton. Het hijschgerei is geleverd met certificaat Haveninspectie. Voor op het dek is een motorankerlier geplaatst met een 6 P.K. Lister. Voor de voortstuwing ls in de motorkamer geplaatst een 195 P.K. „Werkspoor" en een 8 P.K. Lister voor aandrijving van de hulpwerktuigen enz. Verder is het geheele schip electrisch verlicht en zijn alle hutten voorzien van centrale verwarming. Het schip is groot plm. 350 ton D.W. en meet bruto 298.59 en netto 133.37 reg. ton en heeft als afmetingen: lengte 38 M. breedte 7.05 M. en holte 2.90 M. Het schip is voorzien van een Oertz-roer, waarmede zeer goed kon worden gemanoeuvreerd, mede het zeer goed kon worden gemanoeuvreerd. Het behaalde op de proefvaart een snelheid van 10 mijl in ballast, voldeed ruim aan alle gestelde eischen en werd dan ook na de proefvaart zeer tot tevredenheid van kap. Pomp overgenomen.
1942-01-26: Door de Duitsers in Zwijndrecht in beslag genomen. In Flensburg op de werf van Johannsen & Sörensen verbouwd tot bevoorradingsschip van de Kriegsmarine in Kiel. Op 07.04.1942 te Bilbao aangekomen met schade aan de kiel. Op 21 Augustus 1944 in La Rochelle tijdens een geallieerde luchtaanval gezonken. Op 17 december 1945 geborgen en te Rotterdam hersteld door P. Smit Jr. 12 febr. 1946 eigendom van de Staat der Nederlanden en ingezet in Oost-Indië. Op 8 maart 1947 vertrok ze, samen met de coasters 'Baltic', 'Beta', 'Erna', 'Unitas' en 'Wilda' naar Indonesië om het insulaire verkeer en vooral het vervoer van copra weer op gang te brengen. Ze kwam op 14.05.1947 te Tandjong Priok aan.
1947-03-10: NvhN 10-03-1947: Convooi naar Indië uitgevaren. Zes scheepjes van 300 a 400 ton zullen de reis in 80 dagen maken. Een typisch convooi heeft Zaterdag de haven van Rotterdam verlaten, met een lange reis voor den boeg, een convooi, dat herinneringen oproept aan de dagen van de Oost-Indische Compagnie, toen scheepjes, die naar tegenwoordige maatstaven gerekend notedopjes waren zich op de Oceanen waagden en om de Kaap de Goede Hoop hun weg naar Indië zochten. Ook thans waren het slechts notedopjes, nauwelijks 300 en ten hoogste 400 ton groot, die door een sleepboot naar open zee gesleept zijn, n.l. de coasters „Beta", welks kapitein de leiding van het convooi heeft, „Baltic", „Erna", „Unitas", „Wilda" en „Henk". Deze schepen kunnen onder normale omstandigheden op eigen kracht zee kiezen, maar nu wilde men geen risico loopen in verband met den ijsgang in de rivier en den Nieuwen Waterweg, waar zoo gemakkelijk een schroef op de schotsen stuk kan slaan. In Hoek van Holland namen de kapiteins zelf het heft in handen. Tachtig dagen denken de scheepjes over de reis naar Indië te doen. Natuurlijk wordt het lange traject niet in één ruk afgelegd, het ligt in de bedoeling Port Said aan te doen en daar nog eenige lading In te nemen, mogelijk cement. Te Rotterdam heeft men reeds cokes aan boord genomen bij wijze van ballast. Voorloopig gaat de reis naar Batavia. Het convooi zal op zee in zigzagvorm varen op een onderlingen afstand van ongeveer 300 M. Aan boord van den convooileider „Beta" bevindt zich een complete radio-installatie. Zoo zal er contact met de buitenwereld zijn, maar ook contact onderling, al beschikken de andere coasters dan ook slechts over een ontvangtoestel. leder schip heeft zeven koppen aan boord, maar in Indië, waar deze kustvaarders de verdwenen prauwen gaan vervangen en in het binnenland copra gaan verzamelen, om die dan naar een centraal punt vermoedelijk Makassar, te brengen, waar de voor de margarine-fabricage onontbeerlijke grondstof in groote zeeschepen wordt overgeladen, zullen in lederen kustvaarder 24 koelies een plaatsje in het voorschip krijgen. Zij doen indien noodig dienst als bootwerker. Teneinde gemakkelijk in de binnenlanden te kunnen opereeren, bevinden zich aan boord kleinere bootjes, waarmee men overal gemakkelijk den wal kan bereiken. De nu uitgevaren schepen, die inclusief de uit- en thuisreis anderhalf jaar weg blijven komen in Indië onder beheer van de K.P.M.
1947-12-27: Als HENK, zijnde een motorschip, metende 845.83 m3 bruto inhoud, liggende te Soerabaia, door K. Boeve, scheepsmeter te Soerabaia, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2291 Z GRON 1947 op het achterschip aan B.B. zijde in den achterkant dekhuis op verhoogd achterdek. (Opm: Er staat bijgescheven: Oude merken op 20-11-1947 vernietigd 1977 Z GRON 1940).
1948-04-13: Eemsbode 13.04.1948. De Coasters komen uit Indiё terug. Naar het A.N.P. verneemt, hebben de coasters, die indertijd naar Indiё vertrokken, thans vanuit Batavia de terugreis naar Nederland aanvaard en wel de “Helvetia” op 6 april, de “Erna“ op 9 april, en de “Henk“, de “Unitas“, de “Baltic“, de “Wilda“ en de “Beta“ op 10 april.
1948-06-21: Het Vrije Volk 21-06-1948: Kustvaarder Henk na 15 maanden en 30.000 mijl weer thuis. Alleen de brug en ook een heel' klein stukje van de bak (het verhoogde voordek) staken boven de kade van de Schiehaven uit, want zo klein is een kustvaarder als de Henk. Maar dat neemt niet weg, dat deze Henk met zijn slechts 305 ton draagvermogen toch maar van Indonesië naar Rotterdam was komen varen, evenals nog zes zulke dwergen, die dezer dagen in Nederland worden terugverwacht. Goede reis, maar.....Kapitein J. Jong, natuurlijk een Groninger — aan de Groningers behoren de kustvaarders — gaf een interview in telegramstijl: Goeie reis gehad. Zijn de eerste van een stel van zeven stuks. Op 10 April zijn we vertrokken uit Priok. Twee maanden en elf dagen heeft het dus geduurd. Nou, méér val er niet over te vertellen.Kapitein Jong vindt het blijkbaar al gewoon met een kustvaardertje over de Indische Oceaan te - varen, een reis; te maken van Priok naar Rotterdam van 9400 zeemijlen! De Henk en ook de Erna, Beta, Wilda, Unitas en Baltic zijn op 8 Maart 1947 uitgevaren. In Mei arriveerden ze in Indonesië en daar zouden ze voor de regering copra vervoeren tussen de verschillende kleine havens van de Archipel. Met de copra-vaart liep het echter mis. De Henk heeft maar een vijftig ton copra gezien. Ze hebben toen hoofdzakelijk hout en kolen vervoerd. Niettemin verrichten ze ook daarmee goede diensten, was er een tekort aan dit slag schepen. Na elf maanden hebben ze op 10 April j.l. de thuisreis aanvaard. Een goede reis, zei de kapitein, maar de eerste machinist, Houben, vertelde toch, dat ze bijna voortdurend veel wind hadden gehad en.... uit de verkeerde richting, namelijk „op de kop". En dan kan een scheepje als De Henk zijn negen mijl per uur niet maken, dat wordt soms hooguit vier mijl! Ze hebben natuurlijk weer behoorlijk geslingerd, maar toch hield de Henk zich ook in de Indische Oceaan uitstekend. Hij danste lekker mee op de lange golven. Vier dagen hebben ze daar nog de Helvetia, een kustvaarder van de Marine, die tegelijk met hen terugkeerde, op sleeptouw gehad. De Helvetia had een mankement aan de machine. De Baltic nam hem aan de sleeplijn en daarvoor werd, omdat het al te langzaam ging de Henk ingespannen. Na Port Said heeft de Henk het konvooi verlaten en stevende in zijn eentje op Marseille aan met een lading vezels. Met de Baltic en de Helvetia verlieten ze op 13 Juni Gibraltar. Ze bleven echter niet bijeen, omdat hét weer niet zo best was. Wel waren ze nu met elf koppen bemand (tijdens de heenreis - slechts zeven), zes blanken en vijf Indonesiërs, maar het is steeds hard werken geweest: de ene dag tien, de andere dag veertien uur. De kustvaarders gaan nu doen wat des kustvaarders is, korte reizen maken naar Engeland en Scandinavië; de opvarenden, zullen wel wat verlof opnemen. Dat mag ook wel na vijftien maanden én ruim dertig duizend mijl varen!
1958-08-28: In het Royal Dock in de haven van Grimsby liggend (reis Skoghall - Grimsby met een lading kolen) brak brand uit in de accommodatie die zich uitbreidde naar het ruim. De brand werd geblust door de lokale brandweer. 31 Augustus te Delfzijl aangekomen en bij Scheepswerf Gebr. Sander gerepareerd.
1976-12-31: Classed BC until 31/12/76
1980-01-07: Final Fate:
Onderweg van Georgetown naar Springlands met een lading kunstmest in 4096 zakken op 10 mijl van de monding van de Corantijn rivier ten gevolge van zwaar weer gekapseisd en gezonken. De bemanning werd door lokale vissers gered. Het wrak werd later in drie stukken gelokaliseerd. In 1983 zijn de wrakdelen opgeblazen omdat ze gevaar voor de scheepvaart opleverden.
(Zie hoofdstuk 32 in het boek 'De schippers Mulder')

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Henk' (bj 1940)
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Centraal Fotopersbureau, Rotterdam

Omschrijving: Erna 1940 en Henk 1940 op de rede te Tandjong Priok.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Koninklijke Marine

Omschrijving: Bemanning Henk en Erna.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Koninklijke Marine

Omschrijving: Beschrijving foto´s Henk en Erna.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Marla onder Deense vlag.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Marla
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Marla
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: Marla
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Marla
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MARLA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: 'Marla'
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MARLA onder Zweedse vlag
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.