Inloggen
HENDERIKA - ID 2774


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1907-06-19 / 1918-03-25 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1907
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6857 GRON 1907
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1907-05-04
Technical Data

Gross Tonnage: 85.86 Gross tonnage
Net Tonnage: 68.59 Net tonnage
Deadweight: 135.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 27.34 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 25.04 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.02 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.13 Meters Depth, moulded
Draught: 1.87 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1923
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1923 verbouwd en gemotoriseerd: 2tew 2 cil 50 Pk Steyaard gloeikop.

Datum 00-00-1944
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1944 gehermotoriseerd: 4tew 6 cil 120 Pk Deutz Type (x)

Datum 00-00-1953
Type: Lengthened
Omschrijving: 1953 bij Schiffswerft Bornemann te Rendsburg verlengd: Brt 117 Nrt 82 Dwat 1260 Loa 31,14 Ll 28,08.

Ship History Data

Date/Name Ship 1907-06-19 HENDERIKA
Manager: Hendrik Schrage, Muntendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Schrage, Muntendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Muntendam / Netherlands
Callsign: NWGK

Date/Name Ship 1918-03-25 N.P. KIRCK
Manager: Chr. Schierbecks Eftf. & O.F. Munck, Helsingor, see Elsinore, Denmark
Eigenaar: Chr. Schierbecks Eftf. & O.F. Munck, Helsingor, see Elsinore, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Helsingor, see Elsinore / Denmark
Callsign: NVWQ
Additional info: 1918 Skibsfører J.J. Søgaard, 1920 Skibsfører E. Ulfeldt.

Date/Name Ship 1922-03-00 JOHANNE
Manager: Klaus Hinrich Buck, Mehedorf, Germany
Eigenaar: Klaus Hinrich Buck, Mehedorf, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: NKDM

Date/Name Ship 1924-00-00 META
Manager: Klaus Hinrich Buck, Mehedorf, Germany
Eigenaar: Klaus Hinrich Buck, Mehedorf, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Additional info: Calls sign 1934: DILJ

Date/Name Ship 1927-00-00 MERIDIAN
Manager: Hinrich Brunckhorst, Schulau, Germany
Eigenaar: Hinrich Brunckhorst, Schulau, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: NKDM
Additional info: Callsign 1934: DILJ

Date/Name Ship 1947-10-01 MERIDAN
Manager: Reinhold Kienass, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Reinhold Kienass, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DGXB

Date/Name Ship 1956-01-13 MERIDAN
Manager: Harry J. Wilksen, Brake, German Federal Republic
Eigenaar: Harry J. Wilksen, Brake, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / German Federal Republic
Callsign: DGXB

Date/Name Ship 1961-03-00 MERIDAN
Manager: Wilhelm Braasch, Varel, German Federal Republic
Eigenaar: Wilhelm Braasch, Varel, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Varel / German Federal Republic
Callsign: DGXB

Ship Events Data

1907-05-00: DS 08.05.1907: Delfzijl, 4 mei.
Van de werf van de heer J.W. Bouma te Martenshoek is te water gelaten de tjalk “Hendrika”, groot ± 160 m³ voor schipper Schrage te Muntendam. Daarna werd de kiel gelegd voor de tjalk voor schipper J. Huisman te Groningen. (opm: ofschoon DS schrijft J.W. Bouma is waarschijnlijk J.W. Boerma bedoeld)
1907-06-18: Eerste meeting te Hoogezand op 18-06-1907. Meetnummer: Hz1213N. Lengte: 25 m 04 cm, breedte: 5 m 02 cm, waterverplaatsing: 162,662 ton. Eigenaar: Hendrik Schrage, domicilie: Muntendam.
1907-06-19: Dagregister deel 17 nummer 615 den twintigsten Juni 1900zeven. Eigendomsverklaring. Ik, ondergeteekende, Hendrik Schrage, schipper, gedomicilieerd te Muntendam, verklaar dat het stalen zeiltjalkschip genaamd “Henderika”, hebbende een dek en een mast, gemeten op bruto 243.27 kubieke meter of 85.86 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 194.32 kubieke meter of 68.59 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over al hetgeen het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Muntendam wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, 19 Juni 1907. H. Schrage. In de kantlijn staat bijgeschreven 6857 en Blijkens verklaring alhier overgeschreven d.d. 25 Mrt 1918 deel 38/9007 is nevensvermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 25 Maart 1918. De Bewaarder. (Opm.: In genoemde inschrijving 9007 verklaart Hendrik Schrage het schip te hebben verkocht aan de Heer Laurits Schamby Espersen te Aeroeskjobing. (Denemarken) Scheepsnaam "N.P. Kirck".
1916-10-24: Op  24-10-1916 is de Henderika (69 nrt) binnen gesleept te Helsingborg met averij op de reis Harnosand - Rotterdam met een lading hout.
1916-10-28: De Telegraaf 29-10-1916. Hendrika. Rotterdam, 28 Oct. Men seint ons uit Hamburg: De te Muntendam thuisbehoorende schoeneraak "Hendrika", van Hernoesand naar Rotterdam bestemd, is op de rede van Elseneur aangevaren door het te Kopenhagen thuisbehoorende stoomschip "Slesvig". Met verlies van anker en schade aan het tuig is de Hendrika te Elseneur binnengesleept. (Het stoomschip "Slesvig" is van Ornskoldsvik naar Amsterdam bestemd.) N.R.Ct. (Opm.: De scheepsnaam moet "Henderika" zijn.
1916-11-18: De Hendrika (69nrt) vertrok 18 november van Helsingor na reparatie. Het volgende rapport is: 5 december passeerde Thyboron naar Rotterdam.
1966-03-00: In 03.1966 te Wilhelmshafen gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: als MERIDIAN
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Onbekend *