Inloggen
HELIOS - ID 2764


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 1462 Z GRON 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data


Scheepsbouwer: C.V. Firma A. Apol. Scheepswerf, Wirdum, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1931-05-01
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5216 (280x360)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 171.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 108.00 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10000 Cubic Feet
 
Length 1: 32.85 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.10 Meters Breadth, extreme
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 2.00 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1937
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 135 Pk Brons Nr. 1683 (280x350) De oude motor met nr. 5216 werd door de Appingedammer Bronsmotorenfabriek teruggenomen en in 1938 weer verkocht aan H. v.d. Wal, Nieuwolda, voor het binnenschip 'L Avenir'.

Ship History Data

Date/Name Ship 1931-04-16 HELIOS
Manager: Hendrik Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NWFS
Additional info: 1934 callsign PEQF

Date/Name Ship 1942-00-00 SEESCHLANGE
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany

Date/Name Ship 194?-00-00 KAUKASUS
Manager: Sovtorgflot, Unknown, USSR
Eigenaar: Sovtorgflot, Unknown, USSR
Shareholder:
Homeport / Flag: Unknown / USSR

Ship Events Data

1931-04-18: Op 18-04-1931 als HELIOS, zijnde een motorschip, groot 485.16 m3, liggende te Appingedam, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Hendrik Bakker, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1462 Z GRON 1931 op het achterschip op achterkant achtererf stuurboordzijde.
1931-05-02: NvhN 02-05-1931: Op de Eems te Delfzijl heeft gisteren met goed gevolg proefgestoomd het nieuwe motorschip HELIOS, gebouwd op de werf van den heer A. Apol te Wirdum (Gr.), voor rekening van kapt. H. Bakker te Groningen. Het schip gebouwd onder toezicht van de Scheepvaart-Inspectie is groot bruto 305 M 3 en netto 207 M 3 Het is voorzien van aen 100 E PK. Brons motor waarmee een snelheid werd behaald van 7 mijl Op het mastdek is een motorankerlier opgesteld met een 10 EP.K. Junker motor Het schip, dat beiaden is met steen met bestemming Tuborg, werd na de proefvaart zeer ten genoegen overgenomen.
1939-11-00: Leeuwarder Nieuwsblad 06-11-1939: Schip op Vrouwenzand geloopen. Stavoren, 3 Nov. Het Brabantsche motorschip “Spes Salutis”, groot 167 ton, en geladen met gedroogde pulp, dat onderweg was van Breda naar Bolsward, liep gisteren op het Vrouwenzand. Na een vergeefsche poging om het vaartuig weer vlot te krijgen voer hedenmorgen de leege kustvaarder “HELIOS”, schipper Bakker, ter assistentie uit. Na veel moeite gelukte het 't schip los te krijgen, waarna het zijn reis kon voortzetten. Nieuwsblad van Friesland 11-03-1940: Te Stavoren komt weer scheepvaart. Stavoren, 9 Maart. Heden passeerde voor het eerst na dezen winter een schip de sluis van Stavoren n.m. de motor “Baltic, schipper Buisman. Jammer is het, dat men niet verder kan varen dan de buitenhaven, daar hier het ijs nog niet is gebroken. Een poging daartoe heeft de kustvaarder “HELIOS”, kapitein Bakker, gedaan, met het gevolg, dat na korten tijd het roerlager brak. Er bevindt zich echter voor onze kust nog een zeer smalle strook ijs, die met eenige moeite wel is te breken.
1942-05-04: Door de Duitsers in beslag genomen en op 15 mei over land naar de Donau getransporteerd om dienst te doen als transportschip. Als 'Seeschlange' op 8 december 1943 onderweg van de Zwarte Zee naar Leros beschadigd doordat het bij een luchtaanval in brand werd geschoten. In 1944 bij Heimsburg op de Donau door de Duitsers tot zinken gebracht. Door de Russen geborgen en in dienst als 'Kaukasus'. Verdere gegevens ontbreken. (Zie ook boek 'Scheepswerf Apol') De teboekstelling wordt 14 oktober 1947 doorgehaald.

Afbeeldingen


Omschrijving: HELIOS
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: HELIOS
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: HELIOS
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: HELIOS
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend