Inloggen
HELEMAR-H - ID 2743


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1957
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5146237
Nat. Official Number: 10369 Z ROTT 1958
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf Gebr. van der Werf, Deest, Gelderland, Netherlands
Werfnummer: 268
Launch Date: 1956-12-08
Delivery Date: 1957-03-06
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 7
Power: 525
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie nr. 4177 Type 7D7V0 (330x600)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 260.00 Net tonnage
Deadweight: 800.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 37600 Cubic Feet
Bale: 33900 Cubic Feet
 
Length 1: 57.11 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 53.88 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.69 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.92 Meters Depth, moulded
Draught: 3.52 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1975
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In 1975 gehermotoriserd: 2tew 8 cil. Alpha Type (240x400) Bouwjaar 1965.

Ship History Data

Date/Name Ship 1957-03-06 HELEMAR
Manager: Verdmont Shipping Company Ltd., Hamilton, Bermuda
Eigenaar: Verdmont Shipping Company Ltd., Hamilton, Bermuda
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamilton / Bermuda
Callsign: ZFBJ

Date/Name Ship 1959-01-13 HELEMAR-H
Manager: Carebeka N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: A.A. Hoogerwerff N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEPR

Date/Name Ship 1965-04-13 LINDÖ
Manager: Joel Larsson Partrederi, Klädesholmen, Sweden
Eigenaar: Joel Larsson Partrederi, Klädesholmen, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Klädesholmen / Sweden
Callsign: SEMO

Date/Name Ship 1969-00-00 HELEMAR
Manager: Lars W. Larsson Partrederi, Vänersborg, Sweden
Eigenaar: Lars W. Larsson Partrederi, Vänersborg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Vänersborg / Sweden
Callsign: SEMO

Date/Name Ship 1976-05-00 HAMNFJORD
Manager: Johan G. Wilhelm Salning Partrederi, Vänersborg, Sweden
Eigenaar: Johan G. Wilhelm Salning Partrederi, Vänersborg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Vänersborg / Sweden
Callsign: SEMO

Date/Name Ship 1979-06-00 HAMNFJORD
Manager: Johan G. Wilhelm Salning, Ronehamn, Sweden
Eigenaar: Johan G. Wilhelm Salning, Ronehamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Ronehamn / Sweden
Callsign: SEMO

Date/Name Ship 1979-07-00 ELSE-MARIE
Manager: Else-Marie Hartzell P/R, Ronehamn, Sweden
Eigenaar: Else-Marie Hartzell P/R, Ronehamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Ronehamn / Sweden
Callsign: SEMO

Date/Name Ship 1984-00-00 LENEVIK
Manager: Leif Dellevik, Ronehamn, Sweden
Eigenaar: Leif Dellevik, Ronehamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: SEMO

Ship Events Data

1958-12-27: Het schip wordt op 27-12-1958 bij het Kadaster teboekgesteld als Helemar-H. Eigendom van Pieter Hoogerwerff, reder te Wassenaar. Op 13-01-1959 eigendom van A.A. Hoogerwerff N.V. te Rotterdam. Op 29-03-1963 van Peter Hoogerwerff, reder te Montreux (Clarens) Zwitzerland.
1959-01-19: Op 19-01-1959 als "HELEMAR H", zijnde een stalen motorvrachtschip, metende 1415.36 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 11249 d.d. 27-01-1959, liggende te Deest, door Tj. de Vries, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, van brandmerk 10369 Z ROTT 1958 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand dekhuis op het kampanjedek, 3.10 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit de lengteas en 1.33 m. uit dek.
1959-02-13: Op 13-02-1959, tijdens de reis van Amsterdam naar Waterford met een lading kunstmest, op de rotsen van Dunmore Bay, Ierland gelopen. De 10 bemanningsleden zijn gered door de reddingboot van Dunmore. Op 19.02.1959 door de Nederlandse sleepboot “SIMSON” 1958-206 BRT, na gedeeltelijk lossing van de lading, vlot getrokken door het over de rotsen te trekken, waardoor er gaten in het vlak ontstonden en naar de River Suir gesleept om het vervolgens daar aan de grond te zetten. Hier werd de rest van de lading gelost. Daarna naar Verolme Cork Dockyard Ltd. te Cork, Ierland gesleept en in een droogdok gezet voor inspecties en noodreparaties. 06.04.1959 gesleept door de Nederlandse sleepboot “NESTOR” 1959-200 BRT te Rotterdam aangekomen en gerepareerd door NV Scheepswerf Gebr.v an der Werf te Deest. De kosten van de sleep van Cork naar Rotterdam bedroeg 1 gulden, het bedrag dat Wijmuller bood om deze klus te krijgen t.o.v. de concurentie.
1959-02-13: NvhN 13-02-1959: HELEMAR H (eerste reis) gezonken. De Nederlandse kustvaarder Helemar H. uit Rotterdam (eigenaar: Hogerwerff te Rotterdam) is vannacht in de baai van Dunmore (Zuid-lerland) op de rotsen gelopen en gezonken. De tien leden tellende bemanning is gered. Om half vijf vanochtend was het 800 ton metende schip, dat zijn eerste reis maakte van Amsterdam naar Waterford, in de baai op de rotsen gelopen. Aanvankelijk maakte het geen water en werd alleen om sleepboothulp gevraagd. Tegen half zeven liet de gezagvoerder weten dat de machinekamer van zijn schip onder water stond. Om tien over zeven had de reddingboot uit Dunmore zeven opvarenden van de Helemar H. gehaald, drie bleven aan boord achter. Het Nederlandse schip TIDE, dat op de noodseinen van de kustvaarder naderbij gekomen was, meldde tegen half acht dat de drie mannen op de rotsen gesprongen waren, waar de reddingboot van Dunmore, die de zeven anderen inmiddels aan land had gebracht, ze afhaalde. De Helemar H. ligt half gezonken op de rotsen.
1959-04-07: Het Vrije Volk 07-04-1959: Een Gulden: De prijs voor het slepen van een kapotte kustvaarder van Ierland naar Rotterdam. Tot dit merkwaardige staaltje van prijsafbraak leidde de scherpe concurrentiestrijd tussen enkele grote sleepbedrijven. toen de Nederlandse kustvaarder HELEMAR H van Verolmes werf in Cobh (lerland) naar Rotterdam moest worden gebracht. Die ene gulden, een symbolische prijs uiteraard, werd gevraagd door het IJmuidense bureau Wijsmuller, dat daarmee een laconiek antwoord gaf op de uitdaging van een ander Nederlands sleepbedrijf dat beneden kostprijs zou hebben ingeschreven. De Helemar H arriveerde maandag achter de sleepboot Nestor in Rotterdam om ligplaats te nemen in gemeentedok 2. Daarmee kwam een einde aan een stuk bergingswerk, waarmee het bureau Wijsmuller veel eer heeft ingelegd. De 800 ton metende kustvaarder, eigendom van een Rotterdamse onderneming, liep in februari vast op de rotsen van Zuid-lerland, Het schip leek totaal verloren. Het had lekken in de ruimen en in de machinekamer. Wijsmuller probeerde het toch, zond eerst de Noord- Holland en vervolgens de Simson, die het enorme karwei inderdaad tot een goede einde brachten. Men wist de lading kunstmest overboord te zetten en de gaten provisorisch te dichten. De Helemar H kwam los en kon behoedzaam naar Cobh worden gebracht. De bergingswerkzaamheden aan de lerse kust duurden drie weken en ongeveer evenveel tijd was nodig om de kustvaarder in Cobh althans voorlopig zeewaardig te maken. De Helemar H was zowel aan voor- als achterschip zwaar beschadigd. De berging van het schip en de sleepreis naar Rotterdam vergden op zich zelf staande contracten. Nu kan dus het definitieve herstel van de geschonden coaster beginnen. Vandaag-zullen twaalf werven voor dat karwei inschrijven.
1959-07-25: Leeuwarderkrant 25-07-1959; Zelfoverschatting, meent scheepvaartraad. Stuurman liet zijn kapitein slapen: schip liep op rotsen. Uw goede bedoelingen hebben ernstige gevolgen gehad, zo zei de voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart, mr G. A. Schreuder, gisteren tegen de stuurman P. D. V. uit Nieuwkoop, die als stuurman van de wacht in de nacht van 13 febr. j.l. met de coaster „HELEMAR H" bij Dunmore voor de lerse kust op de rotsen is gelopen. Mr. Schreuder doelde met deze opmerking op het feit, dat de stuurman tegen de order van de kapitein in, bij de nadering van de lerse kust was doorgevaren zonder de gezagvoerder te waarschuwen. De hoofdinspecteur van de scheepvaart, de heer J. Metz, vond dat deze scheepsramp uitsluitend te wijten is aan stuurman V., die z.i. weliswaar geen nonchalante, maar in ieder geval een jeugdige zelfoverschatting had getoond. De kapitein, de heer R. Landstra uit Groningen, die tijdens het vastlopen van het schip te bed lag, treft naar de mening van de heer Metz geen enkele blaam. Uit het onderzoek bleek, dat de kapitein tegen middernacht naar bed was gegaan en zijn stuurman de opdracht had gegeven hem te waarschuwen zodra hij de lichten van de lerse kust uit het duister zag opdoemen. De stuurman die over alle navigatiemiddelen beschikte, had dit echter niet gedaan, omdat hij vond „dat de kapitein zijn rust nodig had en de route er bovendien niet moeilijk uitzag. „U had beter aan de kapitein kunnen overlaten of hij zijn rust nodig had" zo merkte mr. Schreuder op. De kapitein had niet erg van zijn slaap genoten, want om vier uur in de ochtend was hij plotseling wakker geworden door het lawaai van de motor. Door de patrijspoort zag hij dat de 500 bruto register ton metende „Helemar H" vlak bij de rotsen zat. Op het moment dat hij naar de brug rende, liep het schip vast. Het is later door de sleepboot „Simson" van bureau Wijsmuller vlotgetrokken en op het strand gezet. Het schip was zwaar beschadigd en ligt nog steeds op de werf voor reparatie.
1959-09-05: Nieuwsblad van het Noorden: 05-09-1959. Raad voor de Scheepvaart. Stuurman HELEMAR H. gestraft. De Raad voor de Scheepvaart heeft de stuurman van het ms Helemar H, de heer P. D. V. uit Nieuwkoop gestraft door hem de bevoegdheid als kapitein of stuurman te varen op zeeschepen, te ontnemen voor de tijd van vier weken. Op 13 februari j.l. is de Helemar H op de reis van Amsterdam naar Waterford bij het aanlopen van Dunmore aan de lerse kust, gestrand. De Raad is van oordeel dat dit uitsluitend moet worden geweten aan het in ernstige mate falen van de stuurman. Hij had van zijn kapitein de wacht overgenomen. Deze had de stuurman uitdrukkelijk order gegeven hem te roepen, wanneer het licht van Hook Head goed doorkwam. Hieraan heeft de stuurman die ter plaatse geheel onbekend was, niet voldaan. De Raad heeft de kapitein van het schip R. Landstra vrijgesproken van iedere schuld.
1985-02-23: Final Fate:
Liggende bij de Finnboda Varf A/B te Stockholm door brand in de machinekamer en de accomodatie zwaar beschadigd. Total loss verklaard. In 11-1985 verkocht voor de sloop aan Marin & Maskin I Stockholm A/B, doorverkocht aan Nater O/Y te Naantali, Finland. Aankomst 06-12-1985 waarna met de sloop werd begonnen.

Afbeeldingen


Omschrijving: proefvaart HELEMAR 6 maart 1957
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: HELEMAR
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: HELEMAR
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Mac Fie, D. (Donald)

Omschrijving: HELEMAR-H
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: De HELEMAR-H op de hellling bij Scheepswerf Gelria te Weurt.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Werf

Omschrijving: HAMNFJORD
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Mac Fie, D. (Donald)
Onderwerp: Kade

Omschrijving: HAMNFJORD
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: ELSE-MARIE
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown