Inloggen
HELDER - ID 2740


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1917-11-07 / 1958-10-04 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1917
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5382219
Nat. Official Number: 8979 GRON 1918
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: R. Brandsma & Zonen, Franeker, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 14
Launch Date: 1917-07-23
Delivery Date: 1919-01-25
Technical Data

Gross Tonnage: 225.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 136.00 Net tonnage
Deadweight: 284.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 12361 Cubic Feet
Bale: 11600 Cubic Feet
 
Length 1: 35.41 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.99 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.66 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.75 Meters Depth, moulded
Draught: 3.02 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-05-1932
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Bij Scheepswerf Gerardus Meijer te Zaltbommel gemotoriseerd met een: 2tew 2 cil 90 Pk Goedkoop (Gloeikop) Type (13¼x13¾) Kn. (03.08.1932 proefvaart.)

Datum 00-00-1933
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In 1933 gehermotoriseerd: 4tew 3 cil 135 Pk Goedkoop Type (x)

Datum 00-00-1944
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1944 nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 150 Pk Industrie Nr. 3305 Type 3VD6A (280x400)

Datum 00-00-1991
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1991 andere hoofdmotor: 4tew 8 cil 390 Pk Scania (1985) Type (127x140) 7 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1917-11-07 HELDER
Manager: N.V. Zeevaart Maatschappij 'Groningen', Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeevaart Maatschappij 'Groningen', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NWDH

Date/Name Ship 1922-09-18 MARGRIETHA
Manager: Hendrik Schuur, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Schuur, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PKJB
Additional info: Aankoopprijs HFl. 29.000,--

Date/Name Ship 1928-02-08 HINDERIKA
Manager: Roelof Eggens, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelof Eggens, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PBNL

Date/Name Ship 1932-05-26 DENI
Manager: Lucas Bernardus Velthuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lucas Bernardus Velthuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMBG
Additional info: Call sign 1934: PDOX

Date/Name Ship 1943-04-19 DENI
Manager: Fiege & Hoff, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Fiege & Hoff, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDOX

Date/Name Ship 1956-07-07 DENI
Manager: Arnoldus Cornelis Hoff, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Arnoldus Cornelis Hoff, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PDOX

Date/Name Ship 1958-10-04 VIRU
Manager: Arnold Nordmann, Tuborg Havn, Denmark
Eigenaar: Arnold Nordmann, Tuborg Havn, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Tuborg Havn / Denmark
Callsign: OWCV

Date/Name Ship 1965-08-17 KATERINA
Manager: G. Tsironos & S. Makrinos, Piraeus, Greece
Eigenaar: G. Tsironos & S. Makrinos, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SZKC

Date/Name Ship 1973-03-00 KATERINA
Manager: Antonios Armathoros & Co., Piraeus, Greece
Eigenaar: Antonios Armathoros & Co., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SZKC

Date/Name Ship 1997-00-00 GEORGIOS L
Manager: Antonios Armathoros & Co., Piraeus, Greece
Eigenaar: Antonios Armathoros & Co., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SV2228

Date/Name Ship 1999-00-00 VIRU
Manager: Denbrea Marine Corp., San Lorenzo, Honduras
Eigenaar: Denbrea Marine Corp., San Lorenzo, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: San Lorenzo / Honduras
Callsign: HQUU4

Ship Events Data

1917-07-23: NvhN 24-07-1917: Franeker, 23 Juli. Heden is voor rekening van de Zeevaart-Maatschappij „Groningen" te Groningen, bij de scheepsbouwers de heeren Brandsma en Zonen, met goed gevolg te water gelaten het motorschoenerschip „HELDER, groot 300 ton, welk schip zal worden voorzien van een 90 I. P. K. Kromhout motor.
1917-11-07: Dagregister deel 21 nummer 566, den zesden Maart 1900 achttien. Verklaring. Ondergeteekenden R. Brandsma & Zonen, scheepsbouwers wonende te Franeker, handelende onder de firma R. Brandsma & Zonen, verklaren door dezen in dit jaar te hebben volbouwd en nieuw van de werf te water gebracht een stalen twee mast schoenerschip genaamd “Helder”, groot volgens meetbrief no. 207 afgegeven te Leeuwarden den 19 Otober 1917 bruto 559.78 kubieke meter of 197.67 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 398.31 kubieke meter of 140.75 tonnen van 2.83 kubieke meter, welk schip in eigendom zal toebehooren van de Naamlooze Vennootschap “Zeevaart Maatschappij Groningen", gevestigd te Groningen. Franeker, 7 November 1900 en zeventien. R. Brandsma & Zonen. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Franeker d.d. 12 Maart 1918 no. 70 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 8979 GRON 1918 en opnieuw geboekt deel 3 no. 609.
1918-07-11: Op 11-07-1918 meting te Franeker. Meetnummer: L1482N. Bouwjaar: 1917. Lengte: 36 m 10 cm, breedte: 6 m 72 cm, waterverplaatsing: 300,826 ton. Eigenaar: Zeevaart Maatschappij Groningen, domicilie: Groningen.
1919-01-16: Leeuw. Courant: 16.01.1919: Te Kiesterzijl is de te Franeker nieuw gebouwde tweemast schoener “HELDER”, gesleept door de “Henriette Catharina”, kapitein A. Hoogendijk, in aanvaring geweest met de rijksbrug. Het muurwerk vertoont belangrijke averij. Door de rijksopzichter te Harlingen is last gegeven de schoener aan te houden met het oog op zekerheidsstelling van de schade.
1928-02-02: Op 02-02-1928 als MARGRIETHA, zijnde een motorzeilschip, groot 559.98 m3, liggende te Harburg-Wilhelmsburg, door Dr. Ernst Eger, Consul der Nederlanden te Harburg-Wilhelmsburg i.V., tijdelijk scheepsmeter te Harburg-Wilhelmsburg, ten verzoeke van Hr. Ms. Gezant te Berlin, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 609 Z GRON 1928.
1930-05-03: Schuttevaer: 03.05.1930. De Nederlandsche motorschoener “HINDERIKA” uit Groningen met een lading platen van Themse (bij Antwerpen) naar Struer (Denemarken) bestemd, is deze week tijdens dikken mist even benoorden het Haaks-vuurschip in aanvaring geweest met het Duitsche s.s. ”Vegesack” uit Bremen. Van den schoener werden eenige platen van het achterschip ingedrukt en het houtwerk gebogen. Vermoedelijk is de schade evenwel boven de waterlinie, daar het schip geen water maakte. Er zal een expertise plaats hebben. Nadat de kapitein van het s.s. “Vegesack” zich vergewist had dat geen onmiddellijk gevaar voor de opvarenden van den schoener bestond, zette deze met zijn schip de reis voort. Van schade aan het stoomschip is niets bekend. De motorschoener “HINDERIKA” is naar Amsterdam opgevaren om aan de Scheepswerf en Machinefabriek der firma Ceuvel aldaar de bekomen schade aan het achterschip te doen herstellen.
1933-12-14: Op 14-12-1933 als MARGRIETHA, thans genaamd DENI, zijnde een zeilschip met hulpmotor, thans motorschip, groot 559.98 m3, liggende te Capelle a/d IJssel, door G.J. Lambrechtse, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van L.B. Velthuis, opnieuw van bandmerk 609 Z GRON 1928 voorzien door het branden op het achterschip B.B. zijde op achterkant van de roef. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen vroegere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore gevonden noch sporen daarvan.)
1940-00-00: Voer in de oorlog onder Duits toezicht.
1951-03-22: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het stoten van het motorschip Deni op Russell Rock bij Maidens. Het schip was op reis van Milford naar Liverpool en beladen met 218 ton aardappelen. De wind was west 5 maar nam later toe tot stormachtig en het was heiig onder de Ierse kust. Het schip kwam spoedig op eigen kracht vlot en ging voor onderzoek naar Belfast. Oordeel van de Raad is dat de Deni is vastgelopen nabij het vuur van Maidens, doordat het schip meerstroom mee heeft gehad dan de kapitein in rekening bracht en hij daardoor te laat er toe is overgegaan dit vuur in een veilige peiling te naderen. De zeer sterke, doch onregelmatige stroom en de drift, ten gevolge van de krachtige wind, maakten de gis zeer onbetrouwbaar. Bovendien komen ter plaatse magnetische storingen voor. Nu de kapitein besloot binnen Maidens langs te gaan, had hij moeten zorgen zo spoedig mogelijk na het in zicht komen van dit licht dit in een peiling te brengen van kleiner dan 142° om zo tijdig buiten de sector van het rode licht te geraken. De Raad acht de kapitein mede schuldig aan de stranding van zijn schip en straft kapitein Filippus Meyer, geboren 24 juli 1910 en wonende te Groningen, door het uitspreken van een berisping. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 27 mei 1952.
1956-09-17: 17.09.1956 tijdens de reis van Caen naar Antwerpen op 6 mijl van Boulogne averij aan de hoofdmotor. Na inspectie bleek de krukas gebroken te zijn. Het schip is naar Boulogne gesleept en daar is men drie dagen bezig geweest met een tijdelijke reparatie waarna het schip naar Rotterdam is vertrokken voor definitieve reparatie.
1958-05-03: Op 03.05.1958 bij Hansweert in aanvaring met de Franse lichter “Comptoir 24“. De “DENI“ had geen schade en kon zijn reis vervolgen naar Hull.
2002-00-00: 2002 still in service. Staat 02.2010 nog in Equasis.
2013-06-00: 06-2013: Lloyd's laat de registratie vervallen, bestaan twijfelachtig.

Afbeeldingen


Omschrijving: De HINDERIKA van Roelof Eggens, liggende voor de Engelse kust. Negatief collectie National Maritime Museum - Greenwich, ne.no. P.3697
Collectie: Klootwijk, Jan
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Na de verbouwing als DENI
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: DENI
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: DENI
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Corveleyn, Oostende (B)

Omschrijving: Als VIRU onder de Deense vlag.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: VIRU
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Als VIRU op 19 mei 2000 te Igoumenitsa, Griekenland
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Bolhuis, Riemer J. van

Omschrijving: Als VIRU onder de Deense vlag.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Kure, O.

Omschrijving: KATERINA 1 juni 1987
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: KATERINA 1 juni 1987
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: KATERINA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.
Onderwerp: Kade

Omschrijving: KATERINA in juni 1993
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Piet J.
Onderwerp: Kade

Omschrijving: GEORGIOS L.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Grootenboer, Ton
Bronnen
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk