Inloggen
HARMIENA - ID 2664


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-03-29 / 1953-06-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7398 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoenerkotter
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Jac. Smit, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1910-03-00
Technical Data

Gross Tonnage: 138.20 Gross tonnage
Net Tonnage: 114.32 Net tonnage
Deadweight: 175.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10000 Cubic Feet
Bale: 9000 Cubic Feet
 
Length 2: 29.70 Meters Registered
Beam: 6.06 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.11 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Gemotoriseerd: 2tew 2 cil Pk Kromhout-Gloeikop Type (11¾x12¼). BRT 143, NRT 100

Datum 15-09-1927
Type: Remeasurement
Omschrijving: Op 15-09-1927 als ELISABETH, zijnde een motorzeilschip, groot 405.18 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Jonker, schipper te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het branden van 487 Z GRON 1927 op 't achterschip in de mastkoker van de achterste mast, stuurboordzijde. (Opm.: Brandmerk 7398 GRON 1910 is verwijderd.)

Datum 00-07-1939
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd en verbouwd tot motorschip (was motorschoener): 3 cil 2-tact 120 Pk Goedkoop, 9 1/2-12 1/4, 8 Kn. GRT 146, NRT 103

Datum 00-06-1953
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Naar de binnenvaart.

Ship History Data

Date/Name Ship 1910-03-29 HARMIENA
Manager: Bontko Jan Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Bontko Jan Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVPF

Date/Name Ship 1916-05-02 JOHANNA
Manager: Filippus Westers Fzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Filippus Westers Fzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFRW
Additional info: Aankoopprijs HFl. 10.000,--

Date/Name Ship 1916-12-12 JOHANNA
Manager: Filippus Westers, Jan Dallinga (slager) en Frederik Kappen (hotelier), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Filippus Westers, Jan Dallinga (slager) en Frederik Kappen (hotelier), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PFRW
Additional info: Aankoopprijs HFl. 30.000,-- waarvan elk 1/3 deel.

Date/Name Ship 1917-04-27 JOHANNA
Manager: N.V. Scheepvaart-Maatschappij 'Johanna', The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart-Maatschappij 'Johanna', The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Antoon M.F. van Deventer, Rotterdam (glasfabrikant), J.J. Haslinghuis (Den Haag, idem), H.J. Knottenbelt Azn. (Rotterdam, bankier), W. Dirkzwager (Maassluis, industrieel), J.C. de Kuyper, (Den Haag, ind.), Fa. Anthonie Knottenbelt & Co.
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PFRW
Additional info: Aankoopprijs HFl 38.000,--

Date/Name Ship 1922-06-05 ELISABETH
Manager: Jan Jonker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Jonker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPGJ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 15.000,-- / 1934 call sign PDWV

Date/Name Ship 1942-10-28 ELISABETH
Manager: Nederlandsche Oost Reederij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nederlandsche Oost Reederij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDWV

Date/Name Ship 1945-05-00 ELISABETH
Manager: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDWV

Date/Name Ship 1950-01-13 ELISABETH
Manager: David Smit, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: David Smit, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDWV

Ship Events Data

1910-00-00: Er bestaat onzekerheid over de juiste naam: Harmiena of Harmina. Op inschrijving in het Kadaster en ook de liggers van de Scheepsmetingsdienst staat duidelijk HARMIENA, terwijl in alle andere (kranten) berichten en ook op de post aan Vellinga wordt steeds de naam HARMINA gebezigd.)
1910-03-29: Dagregister deel 18 nummer 652, den een en dertigsten Maart 1900 tien. Ik ondergeteekende Bontko Vellinga, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar te zijn de eenige eigenaar van het te Groningen tehuis behoorende schoenerkotterschip genaamd “Harmiena”, in dezen jare gebouwd te Sappemeer, hebbende een dek en twee masten, groot bruto 391.51 kubieke meter of 135.20 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 323.86 kubieke meter of 114.32 van 2.83 kubieke meter, thans nog liggende te Sappemeer en gevoerd wordende als kapitein door mij zelven. Verder verklaar ik dat genoemd schip nog niet in eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld. Groningen, negen en twintig Maart 1900 en tien. B. Vellinga. In de kantlijn staat bijgeschreven: 7398.
1914-10-15: Op 15-10-1914 eerste meting te Amsterdam. Meetnummer: A3871N. Naam schip: Harmiena. Lengte: 31 m 42 cm, breedte: 6 m 06 cm, waterverplaatsing: 231,407 ton. Eigenaar: B.J. Vellinga, domicilie: Groningen.
1919-10-15: In de nacht van 15 op 16 oktober strandt de JOHANNA (ex-HARMIENA) t.h.v. Paal 114 bij Vluchtenburg (nabij Hoek van Holland), op weg van Londen naar Rotterdam met een lading van 3840 balen cement. Kapitein P. de Vries, zijn vrouw en drie bemanningsleden werden van boord gehaald door de roeireddingboot van Vluchtenburg. De berging werd uitgevoerd door de Nieuwe Berging Maatschappij te Maassluis. De lading cement werd eerst geborgen. Op 24 oktober werd ze vlotgesleept door de sleepboot URSUS en naar Vlaardingen gesleept voor reparaties.

1920-02-27: Op weg van Londen naar Rotterdam met een lading cement op de Noorderpier van Hoek van Holland gelopen. De 5 opvarenden werden gered door de stoomreddingboot. Op 3 maart 1920 vlotgesleept door de sleepboot 'Blankenburg'. Rijkswaterstaat legde beslag. Na reparatie door de werf van Gebr. Van der Windt te Vlaardingen kwam het schip pas, na verkoop, in 1922 in de vaart.
1920-02-28: NRC 280220
Te Hoek van Holland, aan de buitenkant van de Noorderpier, ter hoogte van de lichtopstand, is gisteravond gestrand de schoener JOHANNA, gekomen van Londen en geladen met cement. De uit vijf koppen bestaande bemanning is door de stoomreddingboot gered en in den Hoek aan wal gebracht.
NRC 010320
Maassluis, 1 maart. Op het op de Noorderhoofd gestrande zeilschip JOHANNA, voor de berging waarvan door de Nieuwe Bergingsmaatschappij alhier, met de gezagvoerder was gecontracteerd, is door den Rijkswaterstaat beslag gelegd. Na door den Rijkswaterstaat gehouden inschrijving is het opruimen van het schip opgedragen aan de firma v.d. Tak te Rotterdam.
NRC 040320
Maassluis, 4 maart. De schoener JOHANNA welken 28 februari op den Noorderpier strandde, is hedenmiddag door de sleepboot BLANKENBURG vlot gesleept en beneden de Berghaven te Hoek van Holland tegen den kant gezet.

1933-01-12: Op 12-01-1933 meting te Groningen. Meetnummer: G3586N. Lengte: 31 m 49 cm, breedte: 6 m 06 cm, waterverplaatsing: 217,595 ton. Eigenaar:
J. Jonker, domicilie: Groningen.
1940-05-00: Tijdens de 2e wereldoorlog in Duitse dienst bij de Transportflotte Speer als Hilfspeilboot bij Blauortsand. In 1945 te Wilhelmshafen teruggevonden en overgedragen aan de Staat der Nederlanden.
1953-01-31: Final Fate:
Tijdens een reis van Groningen (28 januari vertrokken en binnendoor via Amsterdam naar IJmuiden) naar Rotterdam met een lading aardappelmeel, op 31-01-153 ten noorden van Hoek van Holland bij Terheiden aan de grond gelopen. De bemanning bestond uit 4 leden, waaronder kapitein Jan Jonker, de vroegere eigenaar die inviel voor zijn zieke schoonzoon David Smit.
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding tijdens zwaar stormweer van het motorschip Elisabeth op de kust bij Terheiden. Op 28 januari 1953 vertrok het schip, beladen met aardappelmeel, van Groningen met bestemming Londen. Men voer binnendoor naar IJmuiden waar op 30 januari om 10.30 uur de pieren gepasseerd werden. De vaart was volle kracht 6 mijl. Die morgen om 08.00 uur was de weersverwachting “matige wind van zuid tot zuidwest” in de avond werd een weerbericht opgenomen “matige tot krachtige wind”. In de avond van 30 januari namen wind en zee in kracht toe en nam het schip steeds meer water over. In de nacht werd het stormweer. Op 31 januari om 04.00 uur werd vaart geminderd om gemakkelijker op zee te liggen. Toen de dynamo weigerde was de accu-batterij spoedig uitgeput en werden petroleum lampen ontstoken. Te 05.00 uur maakte de Elisabeth geen vaart meer door het water en was het bezwaarlijk de kop in zee te houden. Omdat de barometer steeds verder zakte besloot de kapitein om te keren en te trachten de Nieuwe Waterweg binnen te lopen. Na veel moeilijkheden, sloep ging verloren en de ramen sloegen in, besloot kapitein Jonker om zijn bemanning te redden het schip op het strand te zetten. De motor werd volle kracht gezet en de koers oost voor gelegd. Om 20.15 uur raakte de Elisabeth de grond en sloeg dwars. De kapitein gaf order het schip te verlaten en de drie bemanningsleden sprongen achter elkaar van boord, voorzien van een zwemvest en bereikten de wal. De kapitein ging het laatst, maar raakte bewusteloos, doch werd door de anderen op het strand getrokken. De kapitein was aan boord omdat zijn schoonzoon, die de kapitein-eigenaar van de Elisabeth is, ziek was. Oordeel van de Raad is dat het een juist besluit van de kapitein was om de reis af te breken en te trachten Hoek van Holland binnen te lopen. Ook acht de Raad het een juiste beslissing van de kapitein zijn schip op het strand te laten lopen, daar het duidelijk was geworden, dat hij het schip onmogelijk de Hoek binnen kon sturen. De Raad legt daarom kapitein Jan Jonker, geboren 3 februari 1890 en wonende te Groningen, geen straf op. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 3 juni 1953.
Met grote schade geborgen, total loss verklaard en in juni 1953 verkocht achtereenvolgens via Sint Antonius van Gulik, Hendrik Vermeer en Pauwel Schaap Jr., uiteindelijk aan Adrianus Petrus Theuns te Gorkum, hernoemd 'Goretti' voor de binnenvaart (21 meter verlengd). Op 03-03-1954 als GORETTI , zijnde een motorschip, metende 374.487 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Rotterdam no. R19677N d.d. 01-03-1954, liggende te Geertruidenberg, door F.D. Doff, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, van brandmerk 3126 B GRON 1954 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis, 1.50 m. uit hekplaat, 1.40 m. uit lengteas en 1.13 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 487 Z GRON 1927 zijn niet gevonden.) 17 juli 1962 verkocht aan A.W. Jegen te Dordrecht. 1969 roestvrij stalen tanks ingebouwd voor vervoer van chemicaliën. Eigenaars nu H. Theuns en A.W. Jegen. In 1983 gehermotoriseerd met een 8 cyl. 2 takt. 240 PK GM (177 kW), type 8V-71-N, bouwjaar 1983, motornummer 8VA120483 aangebracht op de voorkant van het cylinderblok. Op 12 december 1989 verkocht aan Intrachem B.V. te Krimpen a/d Lek (fa. Heuvelman) en omgebouwd tot tankschip 'Eendracht'. Op 7 april 1992 verkocht aan Wijgula B.V. te Druten. In april 2000 gesloopt te 's-Gravendeel.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1910
Kapitein: Bontko Jan Vellinga
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: De JOHANNA 1910 (ex Harmiena) ligt op deze foto, afkomstig uit het deutsches Schiffahrts Museum, Bremerhaven, in 1917/1918 ergens voor de Duitse kust ter onderzoeking van lading en scheepspapieren.
Collectie: Langensiepen, Bernd, Bremen
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: De JOHANNA 1910 ex Harmiena, op 16 oktober 1919 gestrand te Hoek van Holland.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: ELISABETH 1910 ex Johanna ex Harmiena in 1925 (Het schip wordt vernoemd naar Elisabeth, het kleine meisje op de roef. Zij is dan 6 jaar.)
Collectie: Boersema, J. (Jaap)
Vervaardiger: Boersema, Jacobus

Omschrijving: De ELISABETH 1910 ex Johanna ex Harmiena, in de twintiger jaren, het schip is gemotoriseerd.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELISABETH 1910 ex Johanna ex Harmiena. Deze foto is op 25 mei 1952 te Hernösand (Zweden) genomen door Dr. J. Robert Boman, Uppsala (overleden)
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Boman, Dr. Robert

Omschrijving: ELISABETH 1910 ex Johanna ex Harmiena - foto: Hoge der Aa, Groningen, begin 50er jaren.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELISABETH 1910 ex Johanna ex Harmiena gestrand op 31-01-1953.
Collectie: Boersema, J. (Jaap)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: Na verbouwing in 1954 tot binnenschip GORETTI, eigenaar Theuns.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Eendracht 1910 ex Elisabeth ex Johanna ex Harmiena.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Eendracht 1910 ex Elisabeth ex Johanna ex Harmiena.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Eendracht 1910 ex Elisabeth ex Johanna ex Harmiena in oktober 1994. (Shell-Moerdijk.).
Collectie: Boersema, J. (Jaap)
Vervaardiger: Boersema, Jaap