Inloggen
GRUNO - ID 2600


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1916-08-16 / 1918-05-09

Identification Data

Bouwjaar: 1916
Nat. Official Number: 9786 ROTT 1916
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Jac. Smit, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 410
Delivery Date: 1916-08-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout gloeikop Type (x)
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 171.13 Gross tonnage
Net Tonnage: 118.37 Net tonnage
Deadweight: 285.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.44 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.70 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1916-08-16 GRUNO
Manager: Wicher Hooites Meursing Botjeszn (1870-1932), Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wicher Hooites Meursing Botjeszn (1870-1932), Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NVHF

Date/Name Ship 1917-00-00 GRUNO
Manager: Firma H. van Krieken & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart Maatschappij Njord, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NVHF

Ship Events Data

1916-08-11: Dagregister deel 21 nummer 131, 16 Augustus 1900 zestien. Ik ondergeteekende Wichger Hooite Meursing-Botjes-zoon, reeder wonende te Hoogezand, verklaar dat het stalen motor schoenerschip genaamd “Gruno”, hebbende een dek, twee masten, en een schoorsteen, gemeten op een inhoud van bruto 484.81 kubieke meter of 171 en 13/100 tonnen van 2.83 kubieke meter, en van netto 335.34 kubieke meter of 118.37 tonnen van 2.83 kubieke meter, en gevoerd wordende door J.C. Ampach als gezagvoerder, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander bent, hier te lande woonachtig, dat het bestuur van hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting, het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Hoogezand wordt gevoerd, dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen, in strijd met de onzijdigheid van den Staat, op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat gemeld vaartuig nog niet aan eenig kantoor van hypotheeken en den scheepsbewijzen is te boek gesteld, noch in of overgeschreven. Hoogezand, den 11 Augustus 1916. Geteekend Meursing. In de kantlijn staat geschreven: Nevens staand schip “Gruno” is den 18 Aug. 1916 gebrand met 9786 ROTT 1916 door den scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand.
1916-09-07: Rotterdamsch Nieuwsblad 14-09-1916: De van Rotterdam naar Söderhamn bestemde Nederl. motorschoener Gruno is bij Lerberget vastgeloopen, doch met wassend water zonder assistentie weer vlot gekomen.

4 dec. 1916 No. 96. Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart betreffende het aan den grond lopen van het motorschip Gruno (betrokkene: gezagvoerder J. C. Anspach).
Op 7 September 1916 is het motorschip ‘Gruno” aan de Zweedse kust nabij Hoganäs aan den grond gelopen en na ongeveer 13 uur weder vlot gekomen. Nadat de scheepvaartinspectie een voorlopig onderzoek had ingesteld, besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, overeenkomstig het voorstel van den hoofdinspecteur, dat de raad een onderzoek naar. het ongeval zou instellen, hetwelk plaats had ter openbare zitting van 13 November 1916. Gehoord werden Joltan Christiaan Anspach en Jacob Bonninga. de laatste onder ede, onderscheidenlijk schipper en stuurman van de Gruno en wonende te Rotterdam en te Groningen. Nadat de schipper een voorlopig verhoor had ondergaan, besliste de raad dat het onderzoek ook zou lopen over de vraag of het ongeval was te wijten aan een daad of nalatigheid van de schipper, die met deze beslissing in kennis werd gesteld en gedurende de loop van het onderzoek de gelegenheid kreeg in het midden te brengen, wat hij meende dat voor hem dienstig was. De raad nam verder inzage van het journaal van de Gruno betreffende de reis, waarop het ongeval plaats vond. (De schipper verklaarde dat de lichten van de Sont niet branden en zijn kompas naarmate men Noordelijk was gekomen onbetrouwbaar was geworden.)
1916-09-12: Op 12 september 1916 opgebracht te Swinemunde door de Marine, onderweg van Rotterdam naar Sundsvall.
1916-10-23: Middelburgsche courant 23-10-1916: De Ned. motorschoener "Gruno" van Nyland (Zweden) met een lading gezaagde planken voor de naamlooze vennootschap „Houthandel" voorheen G. Altberts Lzn en Co. is alhier binnengekomen en heeft aan de Loskade ligplaats gevonden.
1917-05-10: Final Fate:
Op 09-05-1918, onderweg van Rotterdam naar London met een lading levensmiddelen , op de Noordzee bij het lichtschip Noord-Hinder door de Duitsers ( UC 63) d.m.v. tijd bommen tot zinken gebracht. Donderdagmorgen omstreeks 8.00 uur werd de “Gruno” op 7 a 8 mijl ZZW van Noord Hinder door een schot van een Duitse duikboot gemaand te stoppen. Kapitein Kruisenga voer met volle kracht door waarop vanaf de duikboot het vuur werd geopend er werden zo`n 40 schoten gelost zonder echter doel te treffen. Ongeveer anderhalf uur duurde het, voordat de “Gruno” werd ingehaald. Toen de kapitein zich met de bemanning in de reddingboot begaf, werd het vuur heropend. De “Gruno” is daarop herhaaldelijk getroffen en in de diepte verdwenen. De scheepspapieren werden aanboord van de duikboot gehouden. De bemanning werd aan haar lot overgelaten. De bemanning is door het rijksvaartuig “Vlissingen” opgepikt en zijn vervolgens te Vlissingen aan land gebracht

NvhN 12 mei 1918 : Getorpedeerd.
De kapitein van den tot zinken gebrachte motorschoener „Gruno", de heer N. Kuisenga van Groningen, deelt het volgende mede: In den nacht van Woensdag op Donderdag om halféén passeerden we waren met ons zessen aan boord het vuurschip “Maas", steeds verder koersende. Om halfzes in den morgen, we bevonden ons toen in onveilig gebied op de Noordzee, kregen we het eerste schot van een Duitschen onderzeeër, dien we niet hadden zien naderen. Ik liet met volle kracht werken, totdat nadat er 30 à 40 schoten op ons gelost waren de projectielen zoo dicht bij ons schip terecht kwamen, dat ik stopte, de boot uitzette en met de anderen daarin plaats nam, in de buurt van ons schip blijvende. Maar toen werd er op ons bootje gevuurd en we roeiden tot langszij van den onderzeeër. De commandant beduidde ons, dat we achter hem aan moesten oproeien en om ons daartoe direct te dwingen, werd een kanon geladen en op ons bootje gericht gehouden. Kuisenga had toen zijn papieren moeten overgeven. De vraag waar hij heen moest, had kapitein Kuisenga geantwoord dat hij naar Londen moest. De commandant had daar op geantwoord, dat hij hem dan heel vlug naar Londen zou helpen. Er werden toen 10 kanonschoten op den schoener gegeven, die daarop zonk. Koers houdende op de Noordhinder, werden ze daar In de buurt opgepikt door het Rijksvaartuig „Vlissingen" waar de bemanning op alle mogelijke wijze werd geholpen. Ze hadden 3 uur in de boot rondgezworven, doch de zee was prachtig, stil en de gedachte vlak bij Noordhinder te zijn, had ze een pijpje doen opsteken. De „Gruno" was geladen met stukgoederen.

Afbeeldingen


Omschrijving: Schoener GRUNO 1916 gebouwd bij Jac. Smit te Sappemeer.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown