Inloggen
GEESZIENA - ID 2416


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1925
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 11330 GRON 1925
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 25
Launch Date: 1925-07-11
Delivery Date: 1925-08-19
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 50
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes Type (260x260)
Speed in knots: 6.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 115.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 73.00 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 8500 Cubic Feet
Bale: 8000 Cubic Feet
 
Length 1: 31.20 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.29 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.90 Meters Depth, moulded
Draught: 1.79 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-03-1932
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil 80 Pk Kromhout Type (300x310) 6,5 Kn.

Datum 00-00-1960
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 2tew cil 120 pk Callesen Aabenraa.

Datum 00-00-1974
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 135 Pk Volvo Penta (Bj 1968).

Ship History Data

Date/Name Ship 1925-08-19 GEESZIENA
Manager: Geert Tunteler, Bierum, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Geert Tunteler, Bierum, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Bierum / Netherlands
Callsign: NSTD
Additional info: 1934 callsign PEGT

Date/Name Ship 1937-05-12 WIEMA
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wiebo Belstra, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIOY

Date/Name Ship 1952-01-08 LUISE
Manager: J.P. Olsen, Tofte, Denmark
Eigenaar: J.P. Olsen, Tofte, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OYFZ

Date/Name Ship 1963-00-00 LAESØBORN
Manager: Carl T. Jacobsen, Laesø, Denmark
Eigenaar: Carl T. Jacobsen, Laesø, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Laesø / Denmark
Callsign: OYFZ

Date/Name Ship 1969-12-00 GEFION
Manager: Carl Olsen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: Carl Olsen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OYFZ
Additional info: Aankoopprijs DKr. 55.000,--

Date/Name Ship 1970-03-00 BALTSER
Manager: J.E. Clemmemsen, Nørresundby, Denmark
Eigenaar: J.E. Clemmemsen, Nørresundby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OYFZ
Additional info: Aankoopprijs Dkr. 70.000,--

Ship Events Data

1925-07-00: NRC 14.07.1925: Groningen 13 juli: Van de scheepswerven der Noord Nederlandse Scheepswerven aan het Noord-Willemskanaal is met goed gevolg te water gelaten, een stalen motorschip, voor rekening van de heer G. Tunteler. Het schip is gebouwd onder toezicht van de Scheepvaartinspectie en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 31,20, breedte over alles 5,30, holte in de zijde 1,90 meter. Het krijgt een motor van 60 Pk geleverd door de N.V. Motorenfabriek Bolnes, te Bolnes.
1925-08-05: Dagregister deel 24 nummer 986, den zevenden Augustus 1900 vijf en twintig. Bouwbrief. De ondergeteekende N.V. Noord Nederlandsche Scheepswerven te Groningen, verklaart hiermede voor rekening van schipper Geert Tunteler, ged. te Bierum, in het jaar negentienhonderd vijf en twintig te hebben volbouwd en nieuw van de werf te water gebracht een stalen motor-zeilschip, volgens meetbrief voor zeeschepen No. 2496 gemeten op netto tweehonderd zeven en dertig honderdste kubieke meter (207.30) genaamd “Geesziena”, welk schip in eigendom toebehoort van G. Tunteler voornoemd. Groningen, de 5. Augustus 1925 N.V. Noord Ned. Scheepswerven. A. Meppeler H.P. Kuiper. (In de kantlijn staat bijgeschreven 11330 en Blijkens verklaring van den scheepsmeters te Groningen d.d. 08 Augustus 1925 no. 506 is nevensvermeld vaartuig gebrand met het merk 11330 GRON 1925 .)
1925-08-22: NvhN 22-08-1925: Delfzijl. Gisteren vertrok van hier naar Statenzijl het nieuwe motorschip „GEESZIENA", kap. G. Tunteler. Dit schip is gebouwd op de werf Noordster te Groningen en voorzien van een Bolnesmotor van pl.m. 60 I.P.
1927-03-08: Op 08.03.1927 als GEESZIENA, zijnde een motorvrachtschip, groot 325.49 M3, liggende te Delfzijl, door Jan Gerrits, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Geert Tunteler, schipper te Bierum, van brandmerk 72 Z GRON 1926 voorzien door het inbeitelen op het achterschip achterkant achtererf bakboordzijde. Opm.: Het schip was teboek gesteld te Groningen onder nr. 11330. Het brandmerk 11330 GRON 1925 is verwijderd.)
1927-12-01: NvhN 01-12-1927. Schipbreukelingen. Te Delfzijl kwam binnen het motorschip „GEESZIENA", kapt. G. Tunteler, geladen met cement van Bremen, bestemd voor Overschie en Den Haag. Tijdens de reis over de Duitsche wadden kwam op een morgen een roeiboot je in 't zicht, waarin zioh twee personen bevonden. Bij nadering bleek, dat dit de schipper Kripe met zijn stuurman was en die met hun motorschip „Elizabeth" in nood verkeerden en het schip hadden verlaten om hulp te zoeken. Schipper Tunteler nam de schipbreukelingen, die geheel uitgeput waren, en de laatste dagen geen eten en drinkwater meer aan boord hadden, over en voer in de richting van het aan den grond zittend schip, hetwelk ter hoogte van Langeoog was vastgeloopen. Ook de motor was defect geraakt en was lekkage in den bodem ontstaan. Bij hoog water kreeg de „Geesziena" verbinding met de „Elizabeth" en 't gelukte tenslotte dit schip vlot te brengen. Ofschoon men met slecht weer had te kampen, gelukte het evenwel de haven van Norderney binnen te loopen. Dinsdag is de „Elizabeth" door een Wessels sleepboot uit Emden van Norderney gehaald en naar Emden gebracht, alwaar de bekomen schade zal worden hersteld.
1932-03-30: NvhN 30-03-1932. Scheepsbouw. Op de Eems werd proefgevaren met het motorschip „GEESZIENA" van G. Tunteler van Bierum. Dit schip werd voorzien van een Kromhout Middeldruk Scheepsmotor 80 P.K. De resultaten die bereikt werden waren boven verwachting. De behaalde snelheid was gemiddeld 8 mijl. Na dezen welgeslaagden proeftocht werd de installatie door eigenaar en Scheepvaart-Inspectie overgenomen. Tevens werd de „Geesziena" voorzien van een electrische lichtinstallatie. Een en ander werd uitgevoerd door Technisch Bureau Eekels, Hoogezand, vertegenwoordiger voor de Kromhout.
1937-00-00: Eemsbode 1937: M.s 'GEESZIENA' verandert van eigenaar. Het te Bierum thuisbehoorende motorschip 'Geesziena', kapitein G. Tunteler is onderhands verkocht aan kapitein W. Belstra die vroeger het motorschip 'Broedertrouw' heeft bevaren. Laatsgenoemde zal het schip zelf in de vaart brengen. De 'Geesziena' werd in 1925 bij de Noord-Ned-Scheepswerven te Groningen gebouwd en is van een 80 Pk Kromhout motor voorzien.
1940-00-00: Was tijdens de oorlog in bezet gebied.
1951-03-21: Op 21 maart 1951 brak aan boord van het motorschip WIEMA de krukas van de hoofdmotor. Het schip werd door de sleepboten OCEAAN en HOLLAND te Terschelling binnengesleept.
1974-06-21: Onderweg met een lading graan naar Roskilde motorschade door een gebroken krukas. In juli/augustus 1974 daarom een nieuwe hoofdmotor. Proefvaart op 10 augustus 1974.
1976-00-00: Final Fate:
In 1976 'Orkney STF 1229' van Andreas Jensen, Skarup, thuishaven Svendborg en verbouwd tot stenenvisser. In 1978 van F. Thomsen, Tranekaer, thuishaven Rudkobing, in 1983 van C. Hansen te Svendborg, in 1984 van Viggo Jensen uit Middelfart, Denemarken, die er zeewier mee ging vissen. Andere berichten zeggen dat het schip in 1984 is gesloopt te Korsoer. Het schip was echter al in 1976 uit het Deense Register uitgeschreven.

Afbeeldingen


Omschrijving: GEESZIENA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WIEMA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WIEMA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: BALTSER
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend
Algemene informatie

Volgens bronnen uit Denemarken is dit schip in juli 1976 verkocht aan Capt. Viggo Jensen uit Middelfart voor het vissen op zeewier.