Inloggen
ALICE - ID 239


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1953
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5115745
Nat. Official Number: 2975 Z GRON 1953
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 3 derricks
Lift Capacity: 10 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma J.G. Bröerken - Scheepswerf "Westerbroek", Westerbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 142
Launch Date: 1953-02-21
Delivery Date: 1953-06-02
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 940
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor nr. 1454 Type TMAS336 (330x600)
Speed in knots: 11.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 498.66 Gross tonnage
Net Tonnage: 278.05 Net tonnage
Deadweight: 960.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 39600 Cubic Feet
Bale: 32600 Cubic Feet
 
Length 1: 57.92 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 53.83 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.35 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.18 Meters Depth, moulded
Draught: 3.89 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-04-1954
Type: Rebuilt
Omschrijving: Bij de bouwwerf verbouwd tot half-shelterdekker. GRT 499,66 NRT 276,18 TDW 1.000. Grain 51.400, Bale 46.600

Ship History Data

Date/Name Ship 1953-06-02 ALICE
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Kuur, Southampton, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCLW

Date/Name Ship 1959-00-00 ALICE
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Kuur, Southampton, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCLW

Date/Name Ship 1961-04-15 FIVELSTAD
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Borgers e.a., Appingedam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign: PECL
Additional info: Hfl. 835.000

Date/Name Ship 1967-04-04 HERA
Manager: N.V. Scheepvaartkantoor Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Jacob Nobel, West-Terschelling, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PERE

Ship Events Data

1953-02-21: NvhN 21-02-1953: Tewaterlating m.s. Alice. Bij de scheepswerf J. G. Bröerken te Westerbroek werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig Alice, dat gebouwd wordt voor rekening van de heer G. Kuur te Southampton. Alice is van het gladdecktype, meet 980 ton d.w (499 b.r.t.) en heeft de volgende afmetingen: lengte 53 M., breedte 9.30 M. en holte in de zijden 4.05 M. Het schip zal worden uitgerust met een 900 p.k. motor, terwijl tevens in de machinekamer twee hulpmotoren van 20 p.k. zullen worden opgesteld. Aan dek zullen vier hulpmotoren van 20 p.k. worden geplaatst. Het schip wordt gebouwd onder klasse Lloyds met certificaat Zeevaartinspectie voor de onbeperkte vaart en speciaal certificaat voor de houtvaart. Op de vrij gekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een gladdeckschip van 800 ton d.w. voor rekening van de firma Bosscher and Son te Southampton. Dit schip zal worden uitgerust met een 500 p.k. motor.
1953-05-28: Als "Alice", zijnde een motorschip, metende 1412.64 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 9101 d.d. 19-05-1953, liggende te Westerbroek, door A. Kraaijema, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 2975 Z GRON 1953 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant dekhuis op kampanje 3.90 m. uit hekplaat, 0.30 m. uit de lengteas en 1.50 m. uit dek.
1953-06-03: NvHn 03-06-1953: Proefvaart m.s. Alice. Op de Eems heeft de goed geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig ..Alice". dat bij de scheepswerf J. G. Bröerken te Westerbroek werd gebouwd voor rekening van de heer K. Kuur te Southampton. De "Alice" is van het gladdektype, meet 980 ton d.w. en is uitgerust met een 940 P.K. motor, waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van 12 mijl. De bouw geschiedde onder Klasse Lloyds met certificaat Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart en speciaal certificaat voor de houtvaart.
1960-07-05: Het Vrije Volk 05-07-1960: Nederlands schip op zwarte lijst. Amman (AP) Een Nederlands schip, de Alice, bevindt zich onder de negen vrachtschepen van verschillende nationaliteit die de Jordaanse regering op de zwarte lijst heeft geplaatst wegens schending van de Arabische economische boycot tegen Israël.
1961-04-21: NvhN 21-04-1961: Alice wordt Fivelstad. Het motorkustvaartuig “Alice” van heer G. Kuur te Groningen is verkocht aan de heer H. Borgers te Appingedam, die het schip onder de naam “Fivelstad” in de vaart brengt met als thuishaven Appingedam. De Alice behoort tot het gladdek type en werd in 1953 gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Westerbroek, J.G. Broerken, te Westerbroek. Het schip heeft een laadvermogen van ongeveer 960 en is voorzien van een 940 PK motor.
1966-08-00: Friese koerier 06-02-1967: Groninger kustvaarder in Harlingen opgelegd. Harlingen — Sinds 28 augustus ligt in de Harlinger haven de kustvaarder Fivelstad uit Groningen, rond welk schip vele geruchten liepen. Bij informatie aan de rederij te Groningen bleek ons echter, dat er met dit schip niets aan de hand is dan dat het wegens gebrek aan vracht moest worden opgelegd en op een gelegenheid wacht om verkocht te kunnen worden. Besprekingen hieromtrent zouden zich reeds in een vergevorderd stadium vinden.
Leeuwarder courant 28-02-1967: Namens de Nederlandse Scheeps-hypotheekbank te Rotterdam heeft deurwaarder I. Heler van Leeuwarden onlangs beslag op het schip gelegd, omdat de reder, de heer H. Borgers te Haren (Gr.), niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Zoals bekend is de situatie in de kustvaart thans zeer ongunstig. Degenen die hierbij betrokken zijn, dringen al lang op regeringsmaatregelen aan die een lonende exploitatie van de schepen weer mogelijk zou maken. Dit zou o.m. kunnen gebeuren door verzachting van de voorwaarden voor het aantal bemanningsleden dat aan boord van deze schepen moet zijn. Er worden thans onderhandelingen gevoerd over verkoop van de bijna 500 bruto register ton metende „Fivelstad". De heer Borgers, die overigens niet bereid was om informatie te geven, zei wel goede hoop te hebben, dat het beslag op dit schip eerstdaags zal kunnen worden opgeheven. Zouden de onderhandelingen over verkoop van het schip echter geen succes hebben, dan is de kans groot dat de „Fivelstad" door de rechtbank te Leeuwarden zal worden verkocht. Deskundigen schatten de waarde van dit schip — dat in september voor een onderhoudsbeurt naar de werf Welgelegen kwam en sindsdien Harlingen niet meer heeft verlaten — op omstreeks f 500.000. Verwacht wordt evenwel dat de in 1953 gebouwde “Fivelstad" thans minder zou opbrengen, gezien de sterk teruggelopen waarde van coasters.
1967-29-mrt M.s. Fivelstad wordt gerechtelijk verkocht. Ten overstaan van deurwaarder J. Keler te Leeuwarden zal zaterdag het motorkustvaartuig Fivelstad gerechtelijk worden verkocht. Sinds eind augustus van het vorige jaar ligt deze kustvaarder, waarop de Nederlandse Scheepshypotheek Bank thans beslag heeft laten leggen, in de Zuiderhaven te Harlingen opgelegd. Na de gerechtelijke verkoop zal o.m. nog het verschuldigde havengeld in Harlingen moeten worden vergoed. De Fivelstad is eigendom van de rederij H. Borgers e.a. te Haren en heeft als thuishaven Appingedam. Het schip werd in 1953 gebouwd bij de N.V. Scheepswerf ..Weshalfshelter-dektype. Deze coaster heeft terbroek", voorheen J. G. Bröerken, te Westerbroek en het behoort tot het een draagvermogen van ongeveer 1000 ton en is voorzien van een 940 pk dieselmotor. Voorheen is de Fivelstad in de vaart geweest onder de naam Alice.
Leeuwarder courant 21-03-1967: Verkoop coaster ter zitting rechtbank. Op donderdagmidag 6 april zal ter zitting van de Leeuwarder rechtbank de veertien jaar oude coaster „Fivelstad" vroeger de „Alice", Haren (Gr.) worden verkocht. Een dergelijke verkoop is voor Leeuwarden een uitzonderlijk geval. Sinds mensenheugenis heeft hier zoiets niet plaats gevonden maar in steden als Rotterdam en Amsterdam komen dergelijke scheepsverkopingen — via opbod en afslag — herhaaldelijk voor, geheel conform de daarop betrekking hebbende artikelen in ons wetboek van rechtsverordering, dat uitgebreide aandacht aan de verkoop van schepen besteedt. Opdracht voor de verkoop is gegeven door de eerste hypotheekhoudster de Nederlandsche Scheeps-Hypotheekbank NV te Rotterdam. Het schip momenteel liggend in de Zuiderhaven te Harlingen, meet ruim 499 ton en zal worden ingezet op een bedrag van f 100.000. Gegadigden kunnen ter zitting niet zelf bieden, al is hun tegenwoordigheid natuurlijk toegestaan, maar moeten dit doen via een advocaat, procureur of notaris.
Leeuwarder courant 22-03-1967: Executoriale verkoping op donderdag 6 april 1967, des namiddags te 2 uur, ter openbare terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden, Wilhelminaplein, van het Nederlandse stalen-ijzeren zeemotorvrachtschip genaamd „FIVELSTAD" gebouwd te Westerbroek in 1953, groot 1404,21 m 3, voortbewogen door een 6 cilinder, 4 tact Werkspoor ruwoliemotor van 940 PK nummer 1454, hebbende één dek, drie masten, een laadruim, twee luikhoofden, verblijven voor kapitein en bemanning in het achterschip, zulks met al het scheepstoebehoren. (de zich aan boord bevindende Radio-telefonie installatie en de Automatische Stuurinrichting zijn van Radio-Holland N.V. gehuurd, resp. op huur koopvoorwaarden geplaatst en worden dus niet medeverkocht) De N.V. Scheepswerf Welgelegen te Harlingen heeft een retentierecht tot een bedrag van ƒ 8.249,—« Eerst tegen betaling van genoemd bedrag zal het schip door de werf worden vrijgegeven. Eventuele gegadigden kunnen ter terechtzitting niet zelf opbieden of af mijnen doch dienen zulks te doen door bemiddeling van een advocaat, procureur of notaris. Inlichtingen en permissiebiljetten ter bezichtiging verstrekken Mrs. Beerman, Bergsma, Baanders, Nolst Trenité, Wicart, Brunner, Mentink en Schepel, Schiedamsesingel 181 te Rotterdam, tel. 113235, de Nederlandsche Scheeps-Hypotheekbank N.V., Eendrachtsplein 10 te Rotterdam, tel. 122690 en Mrs. Schootstra, Beekhuis, Stoop en Bierman, Ossekop 13 te Leeuwarden, telefoon 22747. (Opm.: op 15 Maart 1967 eerste bovengenoemde advertentie geplaatst.)
Leeuwarder courant 06-04-1967: Verkoop schip door rechtbank Leeuwarden ging niet door. Zoals een advertentie gisteren reeds meldde is de verkoop door de rechtbank te Leeuwarden van het m.s. Fivelstad vandaag niet doorgegaan. De coaster is inmiddels door de Nederlandsche Scheeps-Hypotheekbank NV te Rotterdam ondershands verkocht aan de reder W. J. Nobel te Groningen.
NvhN 07-04-1967: Rederij Hera koopt coaster Fivelstad. De gerechtelijke verkoop van de 1000 dw. ton metende Groninger kustvaarder Fivelstad, welke donderdag in Leeuwarden plaats zou vinden, is niet doorgegaan. Het schip is onderhands verkocht door de Ned. Scheeps-Hypotheekbank NV te Rotterdam aan rederij ms Hera te Groningen. De coaster lag sinds 23 augustus 1966 in de Zuiderhaven te Harlingen aan de ketting. Het vaartuig werd in 1953 bij scheepswerf J. G. Broërken te Westerbroek gebouwd als Alice en werd later Fivelstad. De vrachtvaarder is voorzien van een 940 pk Werkspoor-motor. Bij Welgelegen te Harlingen zal het vaartuig vaarklaar worden gemaakt. De nieuwe naam wordt Hera.
1968-12-15: Final Fate:
Onderweg van Lissabon naar Figueira da Foz in ballast om cellulose te laden voor Engeland door slecht weer van haar ankers geslagen. Op 17 december gebroken en gezonken bij de ingang van de haven van Fiqueira da Foz. De bemanning werd gered. Gelicht en gesloopt te Aveiro.
NvhN 16-12-1968: Bemanning gered. Coaster Hera op rotsen geslagen. Een plotselinge storm heeft de kustvaarder Hera van de heer W. J. Nobel te Terschelling op de rotsige kust bij Figuera da Foz in Portugal geslagen. Alle acht de opvarenden werden gered. Het 500 ton metende schip wordt als verloren beschouwd. De Hera is enkele dagen geleden in ballast uit Lissabon vertrokken en zou 500 ton papierpulp van Figuera naar België vervoeren. Kapitein J. de Vries uit Leeuwarden zei dat zijn schip buiten de haven voor anker was gegaan en wachtte op hoog water toen de storm opstak. De wind dreef het schip naar een ondiep gedeelte bij de pier. Er kwam een lek in het schip en de lager gelegen compartimenten en de machinekamer liepen snel onder water. De acht bemanningsleden konden via een kabel het schip verlaten. Niemand werd gewond.
Leeuwarder courant 16-12-1968: Bemanning in veiligheid Kustvaarder „Hera" — met Friese kapitein — leed schipbreuk. De Nederlandse kustvaarder „Hera" (500 ton) van de heer W. J. Nobel op Terschelling is gisteren vroeg bij de Portugese haven- en badplaats Figuelra da Foz op het strand gelopen en wordt als verloren beschouwd. Alle acht opvarenden zijn gered. Kapitein T. de Vries van Grouw was gister met zijn schip voor de haven voor anker gegaan wegens het slechte weer, maar de ankerketting brak. De bemanning slaagde erin het ergste te voorkomen door het schip naar een pier te manoeuvreren. Het schip liep snel vol water. De acht opvarenden konden via een kabel het schip verlaten.
De waarheid 21-06-1969: Uitspraak in scheepsramp „Hera”. Gisteren heeft de raad voor de Scheepvaart te Amsterdam zich bezig gehouden met de ramp die het motorschip „Hera" in februari van het vorig jaar trof. Het schip kwam toen terecht op de pier van de Spaanse haven Figueira da Foz waar het voor anker lag en ging verloren. De raad was van mening dat de ramp te wijten is aan een ernstig falen van de kapitein die dan ook de bevoegdheid om op zeeschepen te varen voor de tijd van negen maanden werd ontnomen. Wat er precies in de rampnacht gebeurde kon niet meer worden nagegaan. De kapitein had de wacht over gelaten aan een uit Trinidad afkomstige matroos, die noch radarlezen kon noch peilingen verrichten. De kapitein was gaan slapen. Het schip dreef af en kwam met het bekende noodlottige gevolg op de pier terecht.
NvhN 21-06-1969: Kapitein van Hera gestraft. De Raad voor de Scheepvaart in Amsterdam heeft naar aanleiding van de ramp met het motorschip Hera, dat in februari 1968 bij Figueira da Foz (Spanje) verloren ging, kapitein Th. B. J. de V. de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen ontnomen voor de tijd van negen maanden. De kapitein heeft volgens de raad ernstig gefaald. Het schip was ten anker gegaan op de rede van Figueira da Foz, waarna de kapitein de wacht overliet aan een uit Trinidad afkomstige matroos, die noch de radar kon aflezen noch peilingen kon verrichten. Wat er precies gebeurd is kon niet meer worden nagegaan, maar het schip is afgedreven, op de pier terecht gekomen en zodanig beschadigd dat het verloren is gegaan.

Afbeeldingen


Omschrijving: Proefvaart juni 1953
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Alice 1953
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ALICE kort voor de verbouwing tot shelterdecker
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: Fivelstad 1953 (ex Alice)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Real Photographs

Omschrijving: FIVELSTAD
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: Hera 1953 ex Fivelstad ex Alice.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: HERA op de rotsen bij Figueira da Foz.
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *