Inloggen
FRIEDA - ID 2308

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1951
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5523160
Nat. Official Number: 2622 Z GRON 1951
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Foxhol' v/h Gebr. Muller, Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 89
Launch Date: 1951-07-12
Delivery Date: 1951-09-05
Technical Data

Engine Manufacturer: Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 398
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type 4L (320x450)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 476.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 230.00 Net tonnage
Deadweight: 640.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 33000 Cubic Feet
Bale: 30700 Cubic Feet
 
Length 1: 50.95 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 47.26 Meters Registered
Beam: 8.45 Meters Registered
Depth: 3.65 Meters Depth, moulded
Draught: 3.20 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1951-05-11 FRIEDA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Epko Gerhard Smith, Oostwold, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oostwold / Netherlands
Callsign: PEEH

Date/Name Ship 1952-09-17 FRIEDA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Handelsonderneming v/h Joh. Smith, Winschoten, Groningen, Netherlands
Shareholder: Epko Gerhard Smith
Homeport / Flag: Winschoten / Netherlands
Callsign: PEEH

Date/Name Ship 1959-10-23 FAUVIC
Manager: Channel Shipping Ltd., Jersey, Great Britain
Eigenaar: Channel Shipping Ltd., Jersey, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Jersey / Great Britain
Callsign: GFWU
Additional info: £ 38000,--

Date/Name Ship 1963-00-00 MELEDOR
Manager: Western Shipping Ltd., Jersey, Great Britain
Eigenaar: Western Shipping Ltd., Jersey, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Jersey / Great Britain
Callsign: GFWU

Ship Events Data

1951-05-16: Op 16-05-1951 als "FRIEDA", bouwno. 89, zijnde een stalen motorschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Foxhol, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, voorlopig van brandmerk 2622 Z GRON 1951 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in de knie van spant 23.
1951-07-13: NvhN 13-07-1951: Bij de Scheepswerf Foxhol v.h. Gebr. Muller, te Foxhol werd met goed gevolg te water gelaten de motorkustvaarder Frieda van 650 ton D.W., gebouwd voor rekening van de heer E. E. Smith te Oostwold. De afmetingen zijn: lengte 50.50 m., breedte 8.40 m. en holte 3.65 m. Er zal een 400 P.K. motor worden ingebouwd. Op de werf zal de kiel worden gelegd voor een schip van 650 ton D.W., te bouwen voor rekening van de heer J. Bont te Groningen.
1951-09-03: Op 03-09-1951 als "FRIEDA", zijnde een stalen motorschip, metende 1348.71 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 8525 d.d. 30-08-1951, liggende te Groningen, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, definitief van brandmerk 2622 Z GRON 1951 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op het verhoogd achterdek, 1.44 m. uit hekplaat, 0.10 m. uit de lengteas en 1.50 m. uit dek.
1951-09-06: NvhN 06-09-1951: Proefvaart Frieda. Het nieuwgebouwde motorschip Frieda heeft gistermiddag op de Eems een geslaagde proeftocht gehouden. Dit moderne vaartuig van 650 ton werd gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Foxhol v/h. Gebr. Muller te Foxhol, onder klasse Scheepvaart Inspectie en Bureau Veritas voor de Atlantische vaart. De afmetingen bedragen 50.50x8.45 meter, terwijl de beladen diepgang 3.35 meter bedraagt- Het gladdektype schip is voorzien van twee stalen masten en heeft twee grote luikhoofden, de ruiminhoud bedraagt 31.000 cbft. De 400 p.k. Dieselmotor gaf het schip een snelheid van 10½ mijl. De Frieda wordt morgen met zout beladen, bestemming Noorwegen.
1954-07-20: NvhN 21-07-1954: M.s. Regina uit Delfzijl bij Finse kust gekapseisd. Opvarenden gered door Groninger m.s. Frieda. Gisteravond omstreeks 9 uur is het m.s. Regina, eigendom van de heren K. en G. Leinenga te Delfzijl, nabij Kotka in Finland gekapseisd. Het schip dat kort tevoren met een lading board de haven van Kotka had verlaten, is geheel omgeslagen. Het drijft momenteel met de kiel omhoog. Een Finse bergingsboot doet pogingen de Regina te bergen. De opvarenden, waaronder zich enkele vrouwen en kinderen bevonden, konden allen worden gered. Zij werden aan boord genomen van het Groninger m.s. Frieda, afkomstig uit Oostwold (Oldambt), dat enige tijd na de Regina uit Kotka was vertrokken. Naar wij vernemen heeft men goede hoop het schip te kunnen bergen. Kapitein van de Regina is de heer J. Wassing uit Godlinze, gemeente Bierum. De Regina meet 380 ton d.w. en is van het gladdek-type. Het schip werd in 1951 gebouwd bij de scheepswerf Apol te Wirdum bij Appingedam en is uitgerust met een 195 p.k. motor. De coaster is verzekerd bij de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Oranje te Groningen. Als bevrachter treedt op Wagenborgs Expeditiebedrijf te Delfzijl. De heer K. Pronk te Groningen, expert van de Verzekering Mij Oranje, is vanmorgen naar Kotka vertrokken teneinde zich van de situatie op de hoogte te stellen en maatregelen te treffen. Omtrent de oorzaak van deze scheepsramp is momenteel nog niets bekend.

NvhN 26-07-1954: Het drama aan de Finse Zuidkust. Acht schipbreukelingen van Regina behouden in Delfzijl. Coaster Frieda verrichtte prachtig werk. (Door een onzer verslaggevers). Met aan boord enige van de schipbreukelingen van de Regina, de Nederlandse motorcoaster, welke de vorige week bij de Finse kust ten onder ging, kwam vannacht om drie uur het motorschip Frieda de haven van Delfzijl binnen. En even stond vanmorgen het leven in deze soda-stad-in-wording stil, even vertelde men elkander, dat acht van hen, die daar in de Finse Golf ternauwernood aan een verschrikkelijke dood ontsnapten, nu behouden binnen zijn. Over het lot van de fiere in 1951 gebouwde Regina is nog niets met zekerheid bekend. Er bestaat evenwel een goede kans, dat het schip zal kunnen worden geborgen. De lading moet als verloren worden beschouwd. Omweg meevaller voor jonge vader. Toen we vanochtend aan boord van de Frieda zaten te praten met de kapitein — het schip had ligplaats gekozen bij de Eemskanaalbrug, naast de voor Portugese rekening in aanbouw zijnde zeesleper Macuti — kwam de stuurman binnenlopen. Deze jongeman, vierentwintig jaar, en luisterend naar de naam E. H. Kwint, vroeg vrij voor vanmiddag. „Juist de vorige week Dinsdag, de dag van het ongeluk dus, heeft mijn vrouw een zoon gekregen," vertrouwde hij ons toe, „en nu wil ik natuurlijk graag even kijken hoe zij en de kleine Hendrik het maken." Dit is nu echt een geluk bij een ongeluk. Want de Frieda was met een lading hout op weg naar Londen. Om de schipbreukelingen aan wal te zetten, doet men vandaag Delfzijl aan, maar vertrekt vanavond weer. Voor de jonge vader dus een pracht kans om dagen eerder dan hij had gedacht zijn nakomeling te aanschouwen. Motor bleef twee uur draaien. Aan boord van de Frieda, ook al een van die kranige producten van de Groninger scheepswerven, was, toen wij heden een kort gesprek hadden met de kapitein, de rust weergekeerd. De 38-jarige heer H. Holwerda uit Gasselternijveen — hij is de kapitein van deze 680 ton metende coaster — vertelde, hoe groot de consternatie was, toen hij, een half uur na de Regina, met zijn schip laveerde tussen de rotsen aan de Zuidkust van Finland om de haven van Kotka uit te komen. „We zagen plotseling door een kijker vlakbij het loodsstation Oregrund, dat zich op een eilandje bevindt, een gekapseisd schip. Dat moet de Regina zijn, zeiden we direct, en we voeren er onmiddellijk heen", aldus de zeeman. En dan volgt in sobere woorden het verhaal van de Frieda, terwijl zij poogde haar provinciegenote in rustiger wateren te slepen. Maar duidelijk is te merken, hoe er is geploeterd. Een tegenslag was bijvoorn beeld dat de motor van het gekapseisde schip bleef draaien — twee uur lang. Toen was het donker, want het ongeluk gebeurde om negen uur", zo zei de heer Holwerda, „en de volgende dag woei het veel harder. Desondanks is men er in geslaagd de Regina achter een rots min of meer op het droge te brengen. Op die plaats, vlak achter Oregrund, ligt zij nu nog in afwachting van de bergingspogingen, waarover op het ogenblik druk wordt onderhandeld. In drie minuten: Dit laatste vertelde ons ook mevrouw E. Leinenga-Bos — 36 jaar oud — wiens man de reder is van het schip, samen met zijn broer. Zij was met haar drie kinderen, de 11-jarige Regina, de 8-jarige Wieja en de 5-jarige Jurgen, aan boord, toen het drama zich afspeelde. — Hoe is het gebeurd ?, vroegen wij natuurlijk. Zij het met enige schroom, want mevrouw Leinenga is nog erg onder de indruk. Waarbij komt, dat ze nog in het onzekere verkeert over de vraag wanneer het 380 ton D.W. metende schip weer zal varen. Haar man is thans nog in Oregrund. „Ik voelde dat het schip scheef ging. De deklading, welke evenals hetgeen zich in de ruimen bevond, bestond uit board, zag ik wegglijden. Helaas niet in zee, want anders had ons schip zich stellig nog weer opgericht". Even daalt een stilte in de eenvoudige woonkamer vari het bovenhuis aan do Waterstraat, waar een schilderij van de Regina aan de wand hangt. „Natuurlijk begon ik te gillen. Mijn beide dochtertjes stonden te kijken naar de loodsboot, die net langszij lag om de loods weer aan boord te nemen. Jurgen lag al beneden in de kooi. Ik rende naar beneden om hem te halen, maar de salon stond al vol water. Weer naar boven, en toen bleek onze kleine gelukkig al in veiligheid te zijn. Evenals de anderen was hij op de loodsboot. Alles speelde zich in drie minuten af en daarna hoorden we alleen het draaien van de motor." „Ik ga weer mee"
Met mevrouw Leinenga zijn meegekomen de echtgenote van de machinist, mevrouw J. Gaukema —Slagter, eveneens uit Delfzijl, de kok H. Verduin uit Zeerijp, en de matrozen G. Gocree en J. Raangs, respectievelijk uit Alkmaar en Wehe. In Finland zijn behalve de heer Leinenga, kapitein J. Wassing uit Godlinze en de machinist gebleven. Vanzelfsprekend ga ik weer mee," zei mevrouw Leinenga bij het afscheid. Daaraan behoeft eigenlijk niet te worden getwijfeld. Al jaren vergezelt ze telkenmale haar man, en neemt de kinderen mee. Tot deze naar school moeten. Want dan komen ze bij haar ouders in huis en maken één reis per jaar, in de grote vacantie. En aan die reis is dit jaar een wel zeer tragisch einde gekomen.
1955-12-06: NvhN 06-12-1955: Frieda had aanvaring op de Humber. Zondagavond arriveerde aan de scheepswerf Welgelegen te Harlingen de kustvaarder Frieda van rederij Wagenborg te Delfzijl. Vorige week lag het op de Humber vanwege de dichte mist bij een boei gemeerd, en werd aldaar aangevaren door het Engelse s.s. Harrogate. De Frieda keerde naar Hull terug waar aan de scheepshuid een noodreparatie is verricht. Op eigen kracht is het naar Harlingen gevaren.
1959-10-02: Trouw 02-10-1959: Verkoop van schepen aan buitenland. Van de Nederlandse koopvaardij zijn weer enige schepen door verkoop in buitenlandse handen overgegaan. De Reederij „Amsterdam" verkocht het in 1942 gebouwde s.s. „Amstelveen" van 10.490 ton d.w. naar Formosa en van de Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. zullen de „Ariadne" en „Luna" in België worden gesloopt. De Ariadne is een schip van 1909 ton d.w., gebouwd in 1919 en de Luna, die in 1922 werd gebouwd, meet 2293 ton d.w.
Bovendien komen vier kustvaarders onder vreemde vlag. De 640 ton metende „Frieda" is naar Engeland verkocht, de „Anna-B" (840 ton) naar Italië, de „Madzy" (385 ton) naar Zweden en de „Hunzeborg" (270 ton) naar Denemarken.

NvhN 06-10-1959: M.s. Frieda verkocht. Het te Delfzijl thuisbehorende motorkustvaartuig Frieda van de Handelsonderneming voorheen firma Johs. Smith te Winschoten is verkocht naar Engeland. De Frieda behoort tot het gladdektype en werd in 1951 gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Foxhol voorheen Gebroeders Muller te Foxhol. Het schip heeft een draagvermogen van plm. 640 ton en is voorzien van een 398 pk. motor.
1965-04-23: Final Fate:
Onderweg met een lading porseleinaarde van Par naar St. Etienne du Rouvray (Rouen) t.g.v. aanvaring met het Noorse m.s. 'Frierfjord' (5243/1944) in de Seine gezonken bij Yainville. De bemanning werd gered. Het wrak werd in de loop van 1966 geborgen en ter plaatse door een lokaal bedrijf gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: FRIEDA
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: FRIEDA
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: FRIEDA
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: FRIEDA met thuishaven Delfzijl
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: FAUVIC
Gemaakt door: Perry, Ray
Onderwerp: Havenopname