Inloggen
FREAN - ID 2298


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1959
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 3633 Z GRON 1958
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf Gebr. Coops, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 215
Launch Date: 1958-06-19
Delivery Date: 1959-01-05
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes nr. 1786 Type 8L (190x350)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 493.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 277.00 Net tonnage
Deadweight: 656.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 33448 Cubic Feet
Bale: 31565 Cubic Feet
 
Length 1: 52.36 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 49.83 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.44 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.07 Meters Depth, moulded
Draught: 3.26 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1958-11-05 FREAN
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Freerk Alberts Jr., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEEB

Ship Events Data

1958-06-19: NvhN 19-06-1958: Tewaterlating m.s. Frean. Bij de N.V. Scheepswerf Gebr. Coops te Hoogezand werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig Frean. dat wordt gebouwd voor rekening van de heer F. Alberts te Rotterdam. De Frean is van het gladdektype, meet 670 ton d.w. en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 52.56 m. lengte tusen de loodlijnen 47.68 m, breedte 8.40 m en holte 355 m. De beladen diepgang bedraagt 3.20 m. De voortstuwing zal geschieden door een 400 pk motor. De ruiminhoud is pl.m. 31200 cft grainspace en pl.m. 29000 cft. balespace. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een Kempenaar (binnenvaartuig) van 500 ton voor rekening van de heer J. Haan te Groningen. Dit schip zal worden voorzien van een 240 pk motor.
1958-11-07: Op 07-11-1958 als "FREAN", zijnde een motorschip, metende 1395.56 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 11136 d.d. 03-10-1958, liggende te Hoogezand, door A. Jonkers, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3633 Z GRON 1958 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 2.50 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit de lengteas en 1.40 m. uit dek.
1959-01-06: NvhN 06-01-1959: Proefvaart m.s. Frean. Op de Eems heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Erean, dat bij de N.V. Scheepswerf Gebr. Coops te Hoogezand werd gebouwd voor rekening van de heer F. Alberts te Rotterdam. De Frean is van het gladdektype en meet 656 ton d.w.. De voortstuwing geschiedt door een 400 p.k. motor, waarmee het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 10.4 knoop. In de machinekamer zijn voorts twee hulpmotoren van respectievelijk 20 en 40 p.k. opgesteld. De bouw geschiedde onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart.
1959-09-25: Algemeen Handelsblad 15-02-1959: Coaster-kapiteins gestraft. Kapitein en stuurman van de 500 ton metende coaster Frean hoorden zich door de Raad voor de Scheepvaart resp. voor de tijd van drie weken en drie maanden de bevoegdheid ontnemen om als kapitein of stuurman te varen. Bovendien kreeg de kapitein een berisping, omdat hij opgelopen schade niet heeft doen herstellen, de reis heeft voortgezet zonder een expertise te doen uitbrengen en heeft nagelaten een scheepsverklaring te doen opmaken. De coaster was op 25 september op reis van Ahus naar Abö aan de grond gelopen, maar kwam spoedig weer vrij.

Trouw 16-02-1960: „Frean” aan de grond. Vader en zoon mogen tijdelijk niet „in functie” varen. De Raad voor de Scheepvaart heeft kapitein F. A. van het m.s. „Frean" voor drie weken de bevoegdheid ontnomen als kapitein te varen op zeeschepen. Tevens werd hij gestraft met een berisping, omdat hij (zo luidt een klacht tegen hem ingediend door de inspecteur-generaal) „in strijd met de wettelijke voorschriften zijn reis heeft voortgezet zonder schade te doen herstellen en zonder een expertise te doen uitbrengen en een scheepsverklarlng te laten opmaken". De stuurman van de „Frean", R. H. A., een zoon van de kapitein, werd gestraft door hem voor drie maanden de bevoegdheid te ontnemen als kapitein of als stuurman te varen op zeeschepen. De „Frean" is op 25 september 1959 in de Oostzee benoorden Storklappen aan de grond gelopen. Dit is, zo luidt het oordeel van de raad, in de eerste plaats te wijten aan niet te verontschuldigen zorgeloosheid van de stuurman. Toen het schip dicht langs een gevaarlijke kust voer, verliet hij voor geruime tijd de brug en liet koers en verdere navigatie over aan een ongediplomeerde roer- ganger. Evenwel moet het gebeurde mede worden geweten aan de onvoldoende en gebrekkige navigatie en het slechte voorbeeld dat de kapitein zijn zoon de stuurman gaf.
1959-12-09: Tijdens een reis van Helsinki naar King’s Lynn, op 5 mijl van Liepaja gestrand nadat het schip 25 graden slagzij had gemaakt vanwege zware ijsafzetting.

De Tijd De Maasbode 09-12-1959: Bij Letland Ned. kustvaarder in ijs ingesloten. Reeds in zinkende toestand. Scheveningen, 9 dec. De Nederlandse kustvaarder Frean (496 ton) seinde vanochtend op vijf mijl voor Steinort en Libau (Letlend) in moeilijkheden te verkeren en onmiddellijk hulp njdig te hebben. De Frean maakt een flinke slagzij en is door het ijs ingesloten. De machines van de Frean werken nog. De Russische kustwacht is gealarmeerd. Volgens een UPI-bericht zou het Zweedse radiostation Stafmaesradio een SOS-meldlng hebben ontvangen, waarin werd meegedeeld, dat de Frean in zinkende toestand is. Het schip heeft een bemanning van negen hoppen. Het schip is in 1958 te Hoogezand gebouwd en is eigendom van de N.V.Scheepvaartbedrijf Alberta in Rotterdam. Volgens het Zweedse persbureau heeft de bemanning de Frean aan de grond gezet toen de slagzij 45 graden was geworden. Het is niet bekend of men erin is geslaagd de reddingboot uit te zetten. Een Russische sleepboot was in de sneeuwjacht naar de Nederlander op zoek gegaan. In de Oostzee woedt op het ogenblik een storm van ongewone hevigheid. Het Poolse persbureau Pap meldt dat de toestand van uur tot uur nog verslechtert en dat slechts stalen schepen met sterke machines in staat rallen zijn de elementen de baas te blijven. De ijsgordel rond om Zweden strekt zich reeds 23 mijl in zee uit.

De Tijd De Maasbode 11-012-1959: De „Frean” vaart weer. Rotterdam, 11 dec. — De Nederlandse kustvaarder "Frean", die met een lading hout op weg was van Helsinki naar Kingslynn. maar wegens zware ijsafzetting voor de haven van Libau slagzij maakte, is vergezeld van twee Russische sleepboten, op eigen kracht deze haven binnengelopen. Gisteravond heeft het schip, dat intussen ijsvrij was gemaakt, de haven van Libau weer verlaten. Aan boord is alles wel.
1959-12-09: De Waarheid 09-12-1959: Coaster redt zichzelf in Oostzee. De Nederlandse kustvaarder FREAN (493 ton) uit Rotterdam heeft vanmorgen op de Oostzee in nood verkeerd voor de kust van Letland (Sowjet-Unie). Overslaande watermassa's, die onmiddellijk bevroren, bezorgden het scheepje een slagzij van 25 graden. Vanmorgen, toen de FREAN op vijf mijl voor Libau lag, seinde de kapitein naar de Sowjet-kustwacht, dat hij onmiddellijk hulp nodig had. Inmiddels is de situatie verbeterd, zo vernemen wij van de rederij Gruno in Rotterdam. Het schip is dichter onder de kust gaan liggen en de bemanning is bezig de deklast hout recht te werken en het schip van het ijs te bevrijden. De FREAN is onderweg naar Engeland. In de Oostzee woedt op het ogenblik een ongewoon hevige storm, die van uur tot uur toeneemt. De ijsgordel rond Zweden strekt zich reeds 25 mijl in zee uit.
NvhN 14-12-1959: Door Russen naar Libau gesleept. Vrachtboot Frean gered. Het Russische persbureau Tass berichtte zaterdag dat de Nederlandse vrachtboot Frean, die voor Libau in de Oostzee in nood verkeerde, door Russische zeelieden is gered. Op weg van Helsinki naar Engeland werd de Frean door een zware storm overvallen. Het schip, onbestuurbaar geworden, liep aan de grond en een zware ijsafzetting veroorzaakte een slagzij van 40 graden. Na de eerste noodseinen waren Russische sleepboten uit de Letse haven te hulp gesneld. De Russen zagen kans de Frean naar Libau te slepen, waar men de Nederlanders bij het herstellen van de schade bijstond. Bij het vertrek kort daarna betuigde kapitein T. Breider de Russen zijn dank.
1961-02-10: Tijdens de reis van Antwerpen naar Liverpool, in aanvaring met Franse trawler 'Sainte-Maria' in positie 51.19 N - 05.44 W. De 'FREAN' liep geringe schade op en vervolgde haar reis naar Liverpool.
1961-02-10: Leeuwarder Courant 10-02-1961: Nederlandse kustvaarder had aanvaring bij Bristol. Voor het Kanaal van Bristol aan de Engelse westkust is de Nederlandse kustvaarder „FREAN" tijdens mist in aanvaring geweest met het Franse vissersvaartuig „Sainte Maria". De bijna 500 ton metende kustvaarder kreeg lichte schade boven de waterlijn. De Fransman verdween in de mist; de „FREAN" heeft nog een uur lang de omgeving afgezocht, maar vond geen sporen, die er op wezen dat de Fransman zou zijn vergaan. Het schip is daarop doorgestoomd naar Liverpool.
1961-06-17: Final Fate:
Onderweg met een lading van 2650 stalen drums met olijfolie, waarvan 54 aan dek (totaal 585 ton) van Sevilla naar Piraeus, gekapseisd na aanvaring met het Franse m.s. 'Antee' op 15 mijl van Bizerta in pos. 37-26 N - 10-12 E. De bemanning van 9 personen werd door de 'Antee' gered en te Bizerta aan land gebracht. De schuld lag bij de 'FREAN' waar onvoldoende uitkijk was gehouden zodat men niet voor de 'Antee' was uitgeweken. Gezagvoerder Abel Nicolai kreeg vier maanden ontzegging van de vaarbevoegdheid.
1961-06-19: NvhN 19-06-1961: Opvarenden Gered. Kustvaaarder FREAN in Middellandse Zee gezonken. De kustvaarder FREAN is zaterdagavond in de Middellandse Zee na een aanvaring met een Frans schip gezonken. De acht bemanningsleden zijn gered. De aanvaring, waarvan de oorzaak nog niet bekend is, had plaats voor de kust van Tunis. De FREAN, 494 ton, kwam in botsing met het Franse vrachtschip Antee, 4.175 ton. Een paar minuten later was de uit Rotterdam afkomstige kustvaarder gezonken. In die korte tijd zagen zeven bemanningsleden kans op de Antee te springen. De kapitein, de heer A. Nicolai uit Groningen, kwam evenals de scheepshond in het water terecht. Beiden werden echter door het Franse schip opgepikt. Zondag zijn de Nederlanders te Bizerta in Tunis aan land gezet. Zij zullen zo snel mogelijk per vliegtuig naar huis gaan. De FREAN, eigendom van rederij F. Alberts te Rotterdam, werd in 1959 bij Gebr. Coops te Hoogezand gebouwd. Het schip was met een lading olijfolie onderweg van Sevilla (Spanje) naar Piraeus (Griekenland).
1962-10-15: Het Vrije Volk 15-10-1962: Ramp FREAN voor Raad Scheepvaart. Amsterdam (ANP) — De hoofdinspecteur voor de scheepvaart, de heer J. Metz, heeft vanochtend de Raad voor de Scheepvaart voorgesteld de bevoegdheid van de heer A. N. uit Den Haag om als kapitein te varen in te trekken voor de tijd van vier maanden. De heer Metz kwam tot de conclusie, dat de kapitein medeschuldig is aan de ramp met de Nederlandse kustvaarder FREAN die op 17 juni 1961 in de Middellandse Zee ten noordoosten van Bizerta door het ongeveer 5000 brt. metende Franse stoomschip Antee werd geramd en vrijwel onmiddellijk zonk. De gehele bemanning van de Frean werd door de Antee in veiligheid gebracht. Er zijn over deze aanvaring tegenstrijdige verklaringen afgelegd door de betrokkenen. Zowel de eerste stuurman van de Antee als de kapitein van de Frean hebben verklaard, dat het andere schip geen navigatielichten voer. Maar dit punt wilde de heer Metz in het geheel niet in het geding brengen. „Ik ga er integendeel van uit, dat op beide schepen de navigatielichten wel hebben gebrand, blijkbaar, is er echter op beide schepen niet goed gekeken. De Frean had echter de plicht tot uitwijken," aldus de heer Metz. De raad zal in deze zaak schriftelijk uitspraak doen.


Afbeeldingen


Omschrijving: FREAN
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: FREAN op proefvaart
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart