Inloggen
EGBERDIENA - ID 221


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1911-01-06 / 1926-03-10 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1911
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7535 GRON 1911
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1911-00-00
Delivery Date: 1911-02-00
Technical Data

Gross Tonnage: 112.97 Gross tonnage
Net Tonnage: 85.61 Net tonnage
Deadweight: 175.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 26.42 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.60 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.27 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1911-01-06 EGBERDIENA
Manager: Menne Vellinga, Zoutkamp, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Menne Vellinga, Zoutkamp, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zoutkamp / Netherlands
Callsign: NPDG

Date/Name Ship 1919-06-07 ALFA
Manager: Wieger Rubertus, Klaas Buining & Hendrik Evert Tattje, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wieger Rubertus, Klaas Buining & Hendrik Evert Tattje, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCKR
Additional info: Aankoopprijs HFl. 20.000,--. Resp. 2/3, 1/6 en 1/6 deel.

Ship Events Data

1911-01-06: Dagregister deel 18, nummer 920 den negenden Januari 1900 elf. Ondergeteekende M. Vellinga, schipper gedomicilieerd te Zoutkamp, verklaart te zijn de eigenaar van en stalen zeiltjalk genaamd “Egberdiena”, groot bruto drie honderd twintig en zeven honderdste kubieke meter (320.07) of een honderd twaalf en zeven en negentig honderdste (112.97) tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op twee honderd twee en veertig en vijftig honderdste (242.50) kubieke meter of vijf en tachtig en een en zestig honderdste (85.61) tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1911 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornsche Dijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijne name te willen stellen. Hoornsche Dijk, gem. Haren, 6 Januari 1911. M. Vellinga. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7535.)
1911-02-15: Eerste meting te Groningen op 15-02-1911. Meetnummer: G1222N. Lengte: 26 m 47 cm, breedte:5 m 60 cm, waterverplaatsing: 197,965 ton. Eigenaar: M. Vellinga, domicilie: Zoutkamp.
1919-06-28: Rotterdamsch Nieuwsblad 02-07-1919: Delfzijl 28 Juni. Het zeilschip EGBERDINA, vroeger bevaren geweest door kapitein Bosma, thuisbehoorende te Groningen is verkocht aan de heeren W. Rubertus en A.E. Tattje, te Groningen. Het tjalkschip is thans genaamd ALFA en zal bevaren worden door kapitein Tattje.
1921-03-00: LWCR 09.03.1921: ALFA (sv). – Sailing vessel ALFA of Groningen, Tattje, Antwerp for Boston, with tiles, put in here on Mar. 4, with loss of anchor and chain after having struck a wreck near the Sloe. The vessel , which has probably sustained bottom damage, will be examined here and repaired if necessary. The anchor and chain has since been recovered and placed on board of the ALFA. (Scheepvaart) LWCR 17.03.1921: ALFA has been discharged and will go into drydock. There is no trace of damage or leakage. LWCR 26.03.1921: ALFA (sv). – On examination in drydock at Middelburg, the ALFA was found to have a keel plate slightly stove in. The damage is being repaired. (N.R.C.) LWCR 28.03.1921: Tjalk ALFA, Tattje, Antwerp for Boston (Linc.) with tiles, left drydock at Middelburg today, having finished repairs; two plates were straightened and one renewed, and rudder and anchor repaired. The vessel has gone to Flushing to reload her cargo and will proceed to Boston as soon as possible. NRC 23.03.1921: Vlissingen, 23 maart. Bij onderzoek in het droogdok te Middelburg is gebleken, dat er een kielplaat van de ALFA een weinig is ingedrukt. De schade wordt gerepareerd
1921-11-25: Op 25.11.1921 verkoopt Klaas Buining zijn aandeel aan Wieger Rubertus en Hendrik Evert Tattje voor HFl. 3.00,--
1926-03-10: Final Fate:
NRC 11.03.1926: Hamburg, 10 maart:
De Nederlandse tjalk “ALFA” is 2 mijl N.N.O van het lichtschip Elbe I gezonken. Een poging van de sleepboot “Wotan” om het schip te slepen mislukte. De uit 4 koppen bestaande bemanning is gered.
NRC 12.03.1926: Londen, 11 maart.
Het op de Elbe gezonken Nederlandse tjalkschip “ALFA” was met ruwijzer van Rotterdam naar Norrköping bestemd. De bemanning is te Cuxhaven geland.
NRC 07.05.1926: Raad voor de Scheepvaart: Het zinken van de “ALFA”:
De Raad voor de Scheepvaart heeft gistermiddag een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval, op 10 maart j.l. overkomen aan het zeilschip “Alfa”, dat tijdens hevig stormweer in de mond van de Elbe zonk. De schipper, J. Buining, deelde mede, dat zijn schip, een zeiltjalk zonder motor, van netto 85 ton, met een lading piekijzer, bestemd voor een Zweedse staalfabriek in Norrköping, Rotterdam verlaten had. De volgende dag was het weer slechter en op 10 maart tegen drie uur in de namiddag werd het noodweer. De “Alfa” was toen ten N.O. van Helgoland. Een zware breker kwam over het schip. De schippper sloeg van boord, doch kon een stang grijpen, en kwam door de volgende zee weer op het schip. Het vaartuig was in tussen geheel ontredderd en lag plat op zij. De bemanning, totaal vier koppen, kon aan boord blijven. Noodseinen hadden aanvankelijk geen succes, doch tegen half zeven in de avond naderde een bergingsvaartuig, dat de “Alfa” op sleeptouw nam. Bij de mond van de Elbe begon de tjalk echter snel te zinken en de bemanning moest op het bergingsvaartuig overgaan. De Raad zal later uitspraak doen.