Inloggen
FIAT - ID 2189


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1933
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5424548
Nat. Official Number: 1618 Z GRON 1933
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 194
Launch Date: 1933-08-16
Delivery Date: 1933-10-06
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 135
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes Type (260x370)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 197.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 125.00 Net tonnage
Deadweight: 245.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13173 Cubic Feet
Bale: 12000 Cubic Feet
 
Length 1: 35.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 33.58 Meters Registered
Beam: 6.44 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.35 Meters Registered
Draught: 2.28 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1953
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 190 Pk Deutz nr. 428 Type SA6M (260x270) 8 Kn.

Datum 00-00-1963
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Omgebouwd tot zandzuiger.

Datum 00-00-1971
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Twee andere hoofdmotoren: cil 240 Pk elk Baudouin.

Ship History Data

Date/Name Ship 1933-08-31 FIAT
Manager: Pieter Hekman, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Hekman, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEBR

Date/Name Ship 1944-09-02 FIAT
Manager: Pieter Hekman & Franciscus Leonardus Antonius van Baars, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Hekman & Franciscus Leonardus Antonius van Baars, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEBR

Date/Name Ship 1950-08-29 JORINA
Manager: N.V. Invoer- & Transportonderneming 'Invotra', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: V.o.F. Transportonderneming 'Innega' (N.V. Invotra en Ferdinandus de Galan), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFRU

Date/Name Ship 1950-11-02 JORINA
Manager: N.V. Invoer- & Transportonderneming 'Invotra', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Transportonderneming 'Innega', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFRU

Date/Name Ship 1954-04-13 KITTY
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Gerardus Lodewijk Marrink, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFJO

Date/Name Ship 1961-10-27 ANTONIE KAREL
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Karel, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCSL

Ship Events Data

1933-09-01: Op 01-09-1933 als FIAT, zijnde een motorschip, metende 557.51 m3, liggende te Delfzijl, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen ten verzoeke van Pieter Hekman, schipper te Groningen van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1618 Z GRON 1933 op het achterschip op de achterkant van de luchtkap motorkamer stuurboordzijde.
1933-10-06: De Eemsbode, 10.10.1933: Vrijdag vertrok van Delfzijl het nieuwgebouwde motorzeeschip 'FIAT', kapitein Hekman. Dit schip is 240 ton dw. en gebouwd bij de Scheepswerf Gebr. Niestern en Co. te Farmsum. De 'Fiat' is van een Bolnes Dieselmotor voorzien en behaalde tijdens de gemaakte proeftocht een snelheid van 8 mijl.
1933-10-06: NvhN 07-10-1933: Proefvaart „FIAT". Gisteren heeft met goed gevolg op de Eems proefgestoomd het nieuwe motorschip „Fiat", gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart, op de werf van de Gebr. Niestern te Delfzijl, voor rekening van kapt. P. Hekman te Groningen. Het schip heeft afmetingen als volgt:, lengte over de stevens 33 M., breedte op het grootspant 6.40 M., holte in de zijde 2.53 M. Het is groot bruto 557.51 M 3. en netto 354.50 M 3. met een D.W. van 240 ton. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een 3 cylinder Bolnes motor opgesteld met een vermogen van 135 P.K. Verder is een hulpmotor geplaatst voor de aandrijving van een compressor, een lenspomp en een dynamo. Op het mastdek is een motorlier opgesteld, voorzien van een Lister motor. De geheele verlichting geschiedt electrisch. Het schip, dat van een stroomlijnroer is voorzien, werd na de proefvaart met volle tevredenheid overgenomen. Het schip is beladen met carton en behaalde een snelheid van 8 mijl.
1935-02-26: De Telegraaf 26-02-1935: Opgehouden schepen: Delfzijl, 25 Febr.-Ten gevolge van het slechte weer worden de de motorschepen “Fiat”, “Arbo”, “Spes”, “Geesziena”, “Volharding”, en “Oostzee II” , resp. bestemd voor Londen, Londen, Dusseldorf, Kolding, Eckenforde en Nieuwe Schans, alhier opgehouden.
1940-05-16: Ingeschreven bij de Netherlands Shipping & Trading Committee, Londen.
01.06.1940 - 24.07.1940: Requisitioned for war service employed coasting & short sea (R. & D. Jones Ltd, managers). In this period in service as balloon-barrage vessel at Liverpool.
25.07.1940 - 25.03.1943: Employed short sea (T. Phelan & Co Ltd, managers)
25.03.1943: Employed coasting & short sea (Freight Express Ltd, managers)
19.02.1946: Returned to owner.
1947-07-20: Het Parool 21-07-1947: Nederlands schip bij Engelse kust gestrand. Het Nederlandse schip „Fiat" is Zondagavond in dichte mist bij Flamborough Head, Yorkshire, gestrand. De bemanning bleef aan boord. Britse vissersboten bevinden zich in de nabijheid om eventueel hulp te verlenen, maar men gelooft, dat het schip in de loop van deze morgen vlot zal komen.
Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant van Donderdag 3 Juni 1948, no.106
No. 98 Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart in zake de stranding van het motorschip „Fiat" nabij Flamborough Head. Op 20 Juli 1947 is het motorschip „Fiat" op reis van Londen naar Middlesbrough tijdens mist nabij Flamborough Head aan de grond gelopen en de volgende dag met behulp van een sleepboot vlot gekomen, waarna de reis is vervolgd. In overeenstemming met het voorstel van de inspecteur- generaal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van deze stranding. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van 9 April J 94 8, in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart L. Korstanje. De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie, waarbij het proces-verbaal van het verhoor van de kapitein en een kopie van een te Middlesbrough afgelegde scheepsverklaring, en hoorde als getuigen F. L. van Bars, kapitein, en J. J. Ridderhof, uitkijk. De door de kapitein gebezigde zeekaart, de Blueback no. 29, Was ter tafel, eveneens het scheepsdagboek. Uit de verklaringen en bescheiden is de Raad het volgende gebleken: Het motorschip „Fiat" is een Nederlands schip, toebehorende aan P. Hekman, te Dordrecht. De kapitein is voor 1/3 eigenaar. De “Fiat" meet 197 bruto-registerton en wordt voortbewogen door een Bolnes-motor van 135 pk. Na 228 ton oud ijzer te hebben geladen, bestemd voor Middlesbrough, vertrok de „Fiat" op 19 Juli 1947 van Londen. De dieping was vóór 2,35, achter 2,40 m. Onder loodsaanwijzing werd Theems afgevaren. Op dit traject werd door de kapitein op verschillende koersen de miswijzing van het kompas gecontroleerd, maar werden geen afwijkingen van de bekende gegevens uit de stuurtafel gevonden. Op 20 Juli werd te 6.15 uur Foulness-boei gepasseerd. Hierna had men te kampen met dikke mist. De „Fiat" voer met verhinderde vaart en gaf geregeld de voorgeschreven geluidseinen. Te 12.15 uur werd Race Bank-vuurschip dichtbij aan bakboord gepasseerd. Vervolgens werd gestuurd N.t.W. ½ W. magn., welke koers liep naar een punt 3 mijl buiten Flamborough Head. Geregeld werd gelood. Te 14.40 uur werd een der voor de Humber liggende wrakboeien gepasseerd. Te 18 uur werd 13 vadem, te 19 uur 12 vadem en te 19.25 uur 7 vadem gelood. De kapitein verklaart, dat hij er rekening mee hield, dat het vrijwel hoogwater was, en corrigeerde de lodingen wegens een verval, dat hij aannam op 2 vadem. Voorop stond een man uit te luisteren naar het mistsein van Flamborough Head, maar dit is nimmer gehoord. Getuige zegt ook rekening te hebben gehouden met de stroom, die gedeeltelijk mee was geweest. In verband met de afgelegde afstand en de gevonden diepte meende getuige, te 19.25 uur zich op 3 a 4 mijl van Flamborough Head te bevinden en wijzigde zijn koers tot N.O.t.N. magn., een koers, evenwijdig aan de zuidoostkant van de Smithic Bank. Te 20 uur werd een diepte van 10½ vadem gelood. Bij elke loding werd de motor gestopt en gewacht tot het schip stillag.Toen getuige meende vrij te zijn van Flamborough Head, gaf hij de stuurman order om N.t.O. magn. te sturen. Even later liep de „Fiat" aan de grond. Tegelijkertijd praaide de uitkijk land vooruit en zag getuige op 50 m afstand een hoge kust. Naderhand bleek, dat de „Fiat" was gestrand ongeveer een halve mijl bezuiden Flamborough Head. Het mistsein is niet gehoord, waarschijnlijk omdat de „Fiat" te veel onder het hoge land voer. Nadat men gedurende de nacht en de volgende morgen getracht had het schip door middel van de motor en een uitgebracht werp vlot te brengen, nam getuige te 8.30 uur van 21 Juli de hulp van een sleepboot aan. Daar het schip bij hoogwater-springtij was vastgelopen, vreesde getuige, dat, indien hij er niet in slaagde nu vlot te komen, de pogingen vóór het volgend springtij geen succes zouden hebben. Te 8.45 uur slaagde de sleepboot er reeds in de „Fiat" vlot te trekken. Er werd geen schade geconstateerd. Getuige merkt nog op, dat waarschijnlijk door het feit, dat het windstil was en de zee kalm, de belboei van de Smithic Bank niet is gehoord. De inspecteur voor de scheepvaart voert aan, dat de „Fiat wel voorzichtig heeft gevaren. Vermoedelijk is door het langzame varen en het veelvuldig stoppen bij het loden het schip meer door de stroom ingezet dan de kapitein aannam. Het is begrijpelijk, dat de kapitein meende, dat hij de Smithic Bank had aangelopen.Het zou beter geweest zijn, als hij nog wat langer doorgelopen had in de koers N.O.t.N. De Raad is van oordeel, dat de stranding van het motorschip „Fiat" nabij Flamborough Head allereerst moet worden toegeschreven aan de destijds heersende dikke mist. De kapitein heeft in het algemeen goed en voorzichtig genavigeerd, zoals ook blijkt uit zijn navigatie van Foulness-boei naar Race Bank- vuurschip. Dat hij van dit vuurschip een koers afzette slechts 3 mijl vrij van Flamborough Head, zulks bij dikke mist, wil de Raad hem niet euvel duiden, daar hij mocht aannemen tijdig het sterke mistsignaal van deze kaap te horen en hij voldoende heeft gelood om zijn gisbestek bij te houden. Door het vele loden, waarbij steeds werd gestopt, is het schip meer door de stroom weggezet dan de kapitein vermoedde. Het stellen van de koers N.O.t.N., evenwijdig, an Smithic Bank, is goed geweest, doch de kapitein had deze koers wat verder moeten vervolgen, tot dat hij ruim buiten de vadem-lijn zou zijn gekomen. Aldus gedaan door de heren mr. A. Dirkzwager, tweede plv. voorzitter, C. H. Brouwer, K. E. Dik en L. Meulman, leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. A. Boosman en uitgesproken ter openbare zitting van de Raad. (Get.) a . Dirkzwager; A. Boosman.
1950-01-30: Het Vrije Volk 30-01-1650: Havendiefstal snel berecht en zwaar berecht in de Rotterdamsche haven. De 34-jarige haven arbeider J. P. kreeg drie weken, omdat hij bij de lossing van een partij textielgoederen van de kustvaarder „Fiat" uit een baal een dames- Jumper had ontvreemd. De man was al eens eerder wegens een havendiefstal tot drie weken veroordeeld.
1950-08-08: NvhN 08-08-1950: Nederlandse zeelieden te Londen veroordeeld wegens smokkelarij.
De 20-jarige Nederlandse zeeman Paerels is door een Londense rechter veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het smokkelen van horloges. Paerels werd, tezamen met een andere Nederlandse zeeman Van der Rest, Zaterdag gearresteerd. Zij waren beiden opvarenden van het Nederlandse schip Fiat. Zij werden beschuldigd, zo meldt United Press, van een poging om 1278 armbandhorloges Engeland binnen te smokkelen. Van der Rest kreeg een boete van drie pond.
1953-01-14: Het Vrije Volk 14-01-1953: „Jorina" heeft machineschade. Het Rotterdamse m.s. „Jorina", dat met motorschade Delfzijl binnenliep heeft zijn lading gerst overgeladen in het m.s. “Emergo" van dezelfde rederij. Dit schip zal de lading vervoeren naar de plaats van bestemming Svendborg. De „Jorina" heeft van de Scheepvaartinspectie geen verlof gekregen om uit te varen, daar de schade nogal groot is.
1961-10-10: NvhN 10-10-1961: KITTY wordt ANTONIE KAREL. De heer C. Karel te Delfzijl, die onlangs het motorkustvaartuig Kitty heeft aangekocht van de heer G. G. L. Marrink te Rotterdam, zal deze kustvaarder onder de nieuwe naam Antonie Karel in de vaart brengen met als thuishaven Delfzijl. De Kitty heeft een draagvermogen van ongeveer 245 ton. De heer Bolhuis te Groningen, die het motorschip Antonie heeft aangekocht van de heer C. Karel te Delfzijl, zal het schip herdopen in Zeemeeuw met als thuishaven Groningen. Dit schip heeft een draagvermogen van circa 215 ton.
1963-04-13: NvhN 13-04-1963: M.s. Antonie Karel verkocht. Het te Delfzijl thuisbehorende kustvaartuig ANTONIE KAREL is door de erven C. Karel verkocht aan La Société Les Sabliers de Bretagne Sud S.a.r.l. te Lorient. De Antonie Karel behoort tot gladdek type en werd in 1933 gebouwd bij de Scheepswerf Gebr. Niestern en Co. te Delfzijl. Het schip meet ongeveer 245 ton draagvermogen en is voorzien van een 190 pk motor. De nieuwe eigenaars zullen het schip inzetten voor de zandwinning op de zuidkust van Bretagne waartoe het zal worden verbouwd en van een een grijper-installatie word voorzien. De coaster heeft reeds eerder gevaren onder de naam Kitty, Jorina en Fiat.
1963-05-15: Verkocht aan Les Sabliers de Bretagne-Sud, Lorient en verbouwd tot zandzuiger 'Le Belon'. In 1965 verkocht aan Armement Timac, Lorient, in 1971 aan Timac Roullier, St. Malo en in 1977 aan Jean-Louis Guelennoc, Brest.
1998-00-00: Final Fate:
Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving: FIAT
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Foto Schepel, Delfzijl

Omschrijving: FIAT
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: FIAT
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: JORINA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: KITTY
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: KITTY
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: ANTONIE KAREL
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ANTONIE KAREL
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: de Franse zandzuiger LE BELON met thuishaven Lorient - foto 10-05-1967
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Hocquard, D.P. (Dave)