Inloggen
FAVORIET - ID 2173


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1957
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5112913
Nat. Official Number: 488 Z LEEUW 1956
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches,
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Hoogezand N.V. Jac. Bodewes, Bergum, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 79
Launch Date: 1956-10-27
Delivery Date: 1957-01-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10241 Type 8ED (290x450)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 290.00 Net tonnage
Deadweight: 790.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 36250 Cubic Feet
Bale: 32560 Cubic Feet
 
Length 1: 54.56 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 49.08 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.59 Meters Breadth, extreme
Depth: 4.14 Meters Depth, moulded
Draught: 3.658 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1956-11-08 FAVORIET
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Eltjo Reint Engelsman, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEBI

Date/Name Ship 1970-06-18 FAVORIET
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Noord-Nederlandse Scheepvaart- en Handel Maatschappij, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info: Op 19-02-1973 B.V.

Date/Name Ship 1974-12-18 FAVORIET
Manager: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEBI

Date/Name Ship 1975-03-12 FAVORIET
Manager: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Shipping Company Favoriet B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEBI

Date/Name Ship 1976-12-17 PAN I
Manager: Primera Andaluza Navegacion S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Primera Andaluza Navegacion S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO3521

Ship Events Data

1956-10-29: Leeuwarder courant 24-10-1956: Tewaterlating van tweede coaster te Bergum. Zaterdagmorgen om half elf zal bij de N.V Scheepswerf Hoogezand te Bergum de tewaterlating geschieden van de 800 ton metende coaster „Favoriet" die wordt gebouwd voor rekening van de heer E. Engelsman te Delfzijl. Het is het tweede op deze werf gebouwde kustvaartuig. Het schip heeft een lengte van 54.50 metei, een breedte van 8.50 meter en een diepgang van 3.65 m. Het zal worden uitgerust met een Brons 8 ED motor van 500 p.k. De tewaterlating van het eerste schip gebeurde zes maanden geleden. Ondertussen is dezer dagen op de werf de kiel gelegd voor een nieuwe coaster de „Tubo", die gebouwd zal worden voor rekening van de heer J. Bootsman te Delfzijl. Ook dit schip zal een motor krijgen van 500 p.k.
Leeuwarder courant 29-10-1956: In Bergum gleed de tweede coaster vlot in het water. Werd een half jaar geleden ln Bergum op de N.V. Scheepswerf Hoogezand de eerste coaster te water gelaten — het was, zoals men zich zal herinneren, de Jupiter — zaterdagmorgen waren opnieuw honderden belangstellenden samengestroomd om de doop van de tweede coaster, dle deze werf heeft gebouwd, gade te slaan. Deze belangstelling gold de 800 ton grote Favoriet, gebouwd voor rekening van de heer E. Engelsman, te Delfzijl. Ditmaal had men van de Bergumer school De Stins de goede gedachte gehad ook de leerlingen het evenement van de tewaterlating te doen meemaken: van dichtbij konden zij alles duidelijk volgen. Om half elf was de tewaterlating aangekondigd, maar er is een klein uurtje bijgekomen, zodat ook hier de fles champagne, door mevrouw Engelsman gegehanteerd, al lang in diggelen was gegaan voordat de Favoriet zijn favoriet element opzocht. Maar toen het eenmaal zover was, ging het ook vlot. Zonder moeite en zonder tegenslag gleed het bijna 55 meter lange en acht en een halve meter brede schip in het water van de afgedamde le, leunde een ogenblik heerlijk op zij, om weldra weer rechtop te worden getrokken, waarna vaardige handen de schuit naar de wal manoeuvreerden. Daar zal er een motor van 500 p.k. ln worden geplaatst en vindt de verdere afwerking plaats. Zonder enig officieel vertoon is ondertussen onlangs de kiel gelegd voor kustvaartuig nummer drie, ook voor Delfzijlster rekening. Dit schip heet de Tubo en is besteld door de heer J. Bootsman. Volgend voorjaar zal de helling bij de Daem dus opniew kunnen vlaggen. Aan werk is er geen gebrek.
NvhN 30-10-1956: Tewaterlating m.s. FAVORIET. Bij de Scheepswerf Hoogezand n.v. (dir. Jac. Bodewes) te Bergum (Fr.) werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig FAVORIET, dat wordt gebouwd voor rekening van de heer E. R Engelsman te Delfzijl. De Favoriet (bouwno. 79) is van het gladdektype, meet 800 ton d.w. en zal worden uitgerust met een motor van 500 pk. De ruiminhoud bedraagt 36250 cft. grainspace en 32560 cft. balespace. De bunkercapaciteit is: ballast plm. 170 ton, olie 38 1/2 ton en drinkwater 12 ton. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart. De kiel werd gelegd voor een zusterschip voor rekening van de heer J. Bootsman te Delfzijl. (m.s. TUBO) Dit schip zal worden uitgerust met een 500 pk. motor.
1956-10-30: Op 30-10-1956 als "FAVORIET", zijnde een motorschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Suameer, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 488 Z LEEUW 1956 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterwand dekhuis op het verhoogd achterdek, 2.80 m. uit hekplaat, 0.85 m. uit de lengteas en 1.33 m. uit dek.
1957-01-11: Leeuwarder courant 11-01-1957: Vierde coaster op stapel te Bergum. Ruim een week geleden is op de scheepswerf „Hoogezand" te Bergum de kiel gelegd voor het vierde schip dat op deze werf zal worden gebouwd. Het is een 620 ton metende coaster voor een combinatie in Delfzijl. De thans op de werf in aanbouw zijnde 800 tonner „Favoriet" is bijna voltooid en zal maandag proefvaren op de Noordzee. Zaterdag zal het schip naar Harlingen vertrekken.
1957-01-16: Trouw 16-01-1957: Kustvaarder Favoriet maakte proefvaart. (Van onze correspondent) Maandag heeft de 800 ton metende kustvaarder Favoriet op de Noordzee een geslaagde proefvaart gemaakt. Deze kustvaarder werd voor rekening van de heer E. R. Engelsman te Dellzijl gebouwd op de scheepswerf Hoogezand van de fa. Bodewes te Bergum.
1961-02-15: Onderweg van Rotterdam naar Runcorn, in dichte mist ten zuiden van Dover in aanvaring gekomen met het Britse stoomschip 'Lady Sharon'.

Trouw 04-08-1961: Aanvaring. Hoofdinspecteur scheepvaart: „Radar-opleiding ook voor „Kleine verplicht stellen”. De heer Metz zei dit tijdens de behandeling voor de raad van de aanvaring, die in dichte mist heeft plaatsgevonden. Tegen de 47-jarige kapitein van de m.s. „Favoriet", E. R. E. uit Delfzijl, eiste de inspecteur ontzegging van diens bevoegdheid om als kapitein te mogen varen voor een maand, omdat kapitein E. op 15 februari in het Kanaal in aanvaring was gekomen met het Engelse schip „Lady Sharon". De kapitein had dit schip op zijn radar waargenomen, maar was in de dichte mist doorgevaren, nadat de echo op de radar plotseling vervaagde en later verdween. Kort daarna doemde de „Lady Sharon" voor hem op en was de aanvaring onvermijdelijk.
22 augustus uitspraak.

NvhN 22-09-1961: Kapitein FAVORIET Delfzijl veroordeeld. Aanvaring in mist. De raad voor de Scheepvaart heeft de kapitein E. R. E. van het Delfzijlster ms. Favoriet de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd van een maand ontnomen. Op 15 februari j.l. is dit schip op de reis van Rotterdam naar Runcorn tijdens dichte mist bezuiden Dover in aanvaring gekomen met het Engelse s.s. Lady Sharon. Ongeacht mogelijke fouten van dit schip heeft - aldus de Raad - kapitein E. schuld aan de aanvaring. Hij heeft zeer zorgeloos gehandeld door te lang met te hoge snelheid door te lopen. Nadat hij de echo van de tegenligger had opgemerkt, heeft hij geen behoorlijke mistnavigatie gevoerd.

De Waarheid 04-08-1961: Hoofdinspecteur Mets „Ook kleine vaart moet met radar varen”. Tijdens de behandeling van enkele aanvaringen door de Raad voor de Scheepvaart heeft hoofdinspecteur J. Metz een pleidooi gehouden voor het verplicht stellen van radar voor de kleine vaart, zoals dat ook voor de grote vaart het geval is.
De aanvaringen, die werden behandeld, waren geschied tijdens dichte mist. De beide schepen, die erbij betrokken waren, hadden beide radar, maar desondanks waren de aanvaringen ontstaan. De heer Metz achtte in beide gevallen de kapitein verantwoordelijk. Tegen de 47-jarige E., kapitein van de „Favoriet" uit Delfzijl, eiste hij ontzegging van de bevoegdheid om als kapitein te mogen varen, voor de tijd van één maand. Dit schip was in het Engelse Kanaal op 15 februari j.l. in aanvaring gekomen met het Engelse schip „Lady Sharon". De kapitein had dit schip op zijn radar waargenomen, maar was in de dichte mist doorgevaren, nadat de echo op de radar plotseling vervaagde en later verdween. Kort daarop was de botsing gevolgd.
De andere kapitein, de 46-jarige R. uit Vlaardingen, had getracht in dichte mist met de „Geestdam" de haven van Maassluis binnen te lopen. Hij had zijn lading pony's zo snel mogelijk aan land willen brengen en daarom het risico genomen. Maar bij het binnenvaren kwam zijn schip in botsing met een veerpont. Volgens de kapitein had hij deze in het geheel niet op de radar waargenomen. Tegen hem werd een berisping geëist. Een en ander bracht inspecteur Metz tot zijn pleidooi voor het stellen van dezelfde opleidingseisen met betrekking tot de kennis en het gebruik van radar aan stuurlieden van de kleine handelsvaart en van de grote vaart. „Bij slecht weer moet de radar permanent bezet gehouden worden," aldus de heer Metz, „en indien daarvoor geen aparte navigator kan worden meegenomen, dan zullen stuurman en kapitein beiden het radarapparaat moeten kunnen bedienen."
1961-06-24: Om 23.20 uur op 17 mijl ten zuidoosten van Portland Bill in aanvaring gekomen met het m.s. EVERTSEN. De bemanning van de 'Evertsen' ging aan boord van de FAVORIET. De 'Evertsen' zonk op 25 juni om 00.45 uur 12 mijl zuidoost van Shambles lichtschip.
Eemsbode 27 juni 1961. Kustvaarder 'Evertsen' gezonken in ’t Kanaal. Delfzijl: De praktisch nieuwe kustvaarder 'Evertsen' van de Rotterdamse reder J. Vermaas N.V. is zaterdagavond in het Kanaal gezonken. Het pas twee maanden varende schip was in de flank geramd door de Delfzijlse coaster 'Favoriet' (57-499) toen beide in een dichte mistbank zaten. Kapitein reder E.R. Engelsman uit Delfzijl liet de neus van zijn kustvaarder zo lang mogelijk in de 'Evertsen' steken waardoor de twaalf opvarenden van dit schip de kans kregen veilig over te stappen. Het scheepsdrama voltrok zich ter hoogte van Portland Bill ongeveer zeventien mijl uit de Engelse kust. De 'Favoriet' boorde zich in de 'Evertsen' ter hoogte van luik 2. Onder de twaalf opvarenden, die de schipbreuk met praktisch droge voeten overleefden, bevonden zich drie vrouwen. Kort nadat de 'Favoriet' achteruit sloeg en zich los maakte van de 'Evertsen', zonk deze coaster, zonder dat de bemanning iets van haar bezittingen kon redden. Het Rotterdamse schip was geladen met Engelse porseleinaarde en op weg naar de thuishaven. De 'Favoriet' kwam uit Aboe en is zondag Weymouth binnengelopen, om de opvarenden van de 'Evertsen' aan wal te zetten. De Delfzijlse coaster ligt in de baai afgemeerd voor onderzoek en reparatie, de voorsteven werd ernstig beschadigd bij de aanvaring.
Het Vrije Volk 18-10-1961: Kapitein Favoriet lange reeks van fouten verweten. (Van een onzer verslaggevers) Bij slechts zicht te hard (met volle kracht) gevaren, géén uitkijk op de bak noch op de brug gehad, niet regelmatig mistseinen gegeven, niet onmiddellijk de machine gestopt toen hij op korte afstand een tegenligger zag, ongemotiveerd stuurboordroer gegeven.....Dit was de reeks van fouten die de heer J. F. van Doorn, inspecteur van de scheepvaart, ten, laste legde aan kapitein E. R. E. uit Delfzijl, gezagvoerder-eigenaar van de kustvaarder Favoriet die op 24 Juni j.l. in het Kanaal in botsing kwam met de kustvaarder Evertsen. De inspecteur was van mening, dat de hoofdschuld van deze aanvaring op de schouders drukte van kapitein E. Hij vroeg de raad hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen voor de duur van zes maanden te ontnemen. Kapitein M T. uit Sneek, gezagvoerder van de Evertsen ging volgens de inspecteur van de scheepvaart ook niet geheel vrijuit omdat hij geen uitkijk op de bak had gehad, die misschien eerder voor .het dreigende gevaar had kunnen waarschuwen. Voor het overige viel hem volgens de heer Van Doorn niets te verwijten. De inspecteur stelde voor hem te straffen met een berisping. De botsing eiste indertijd geen slachtoffers, hoewel op volle kracht varende de boeg van de Favoriet zich even voor de brug bijna haaks in de Evertsen boorde en erin bleef zitten. Dit laatste was waarschijnlijk de redding van de opvarenden van de Evertsen. Zij konden met touwladders op de Favoriet overklimmen. Toen de Delfzijlse kustvaarder zich daarna van de Evertsen losmaakte, zonk dit pas enkele weken oude schip binnen enkele minuten. De raadsman van kapitein E., mr. G. D. Wicart, drong er bij de raad op aan de schuld niet alleen op zijn cliënt te leggen. Volgens hem had de Evertsen ook te hard gevaren. Zou de raad kapitein E. met het odium van grove schuld aan deze aanvaring belasten, dan zou zijn cliënt een financiële last op zijn rug krijgen, waar hij zijn leven lang niet meer vanaf zou kunnen komen. De raad voor de scheepvaart zal op 7 november uitspraak doen.
Trouw 18-10-1961: Aanvaring tussen coasters voor de Raad voor de Scheepvaart. Kapitein voer zonder radar in dichte mist. De inspecteur voor de Scheepvaart heeft maandag de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam voorgesteld, de 47-jarige kapitein-eigenaar van de kustvaartier M. S. „Favoriet", E. R. E. uit Delfzijl te straffen, door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen te ontnemen voor de tijd van zes maanden. De inspecteur, de heer J. F. van Doorn, meende dat kapitein E de grootste schuld heeft aan de aanvaring van zijn schip met de coaster M. S. „Evertsen" in de avond van de 24ste juni jl. tijdens mist in het Engelse Kanaal, waarbij de enkele weken oude „Evertsen" zonk. De inspecteur vond dat de 40-jarige kapitein van de „Evertsen", M .T. uit Sneek, medeschuldig was aan deze aanvaring en stelde de Raad voor hem te straffen door het uitspreken van een berisping. Dichte mist. De aanvaring tussen de met tegengestelde koers varende schepen geschiedde tijdens een dichte mist. Volgens de kapiteins was er een zich van 4 a 500 meter. De „Favoriet" voer even voor de brug aan stuurboord op de „Evertsen" in en drong circa twee meter in dit schip door. De bemanning van de „Evertsen" ging via een uitgeworpen touwladder op de „Favoriet" over. Op dezelfde route heeft kapitein E. al eerder een aanvaring gehad, die in de afgelopen zomer door de Raad werd behandeld. De inspecteur voor de Scheepvaart meende dat de langzame vaart van de „Evertsen", circa 4,5 mijl,, als aanvaardbaar kon worden beschouwd. De manoeuvres bij het in zicht komen van de „Favoriet" zijn, aldus de inspecteur, volkomen juist geweest. Zijn enige kritiek op het beleid van de kapitein van de „Evertsen" was, dat er geen uitkijk op de bak stond. Door het ontbreken daarvan achtte de inspecteur de kapitein T. medeschuldig aan de aanvaring. Opsomming. Vervolgens gaf de inspecteur wat hij noemde een sombere opsomming van een groot aantal nalatigheden van de kapitein van de „Favoriet": Het na het in zicht komen van de „Evertsen" niet gestopt zijn, maar langzaam gaan varen en eên stuurboord manoeuvre geven, die nergens op gebaseerd was. Voorts een overmatige vaart lopen, circa 6 a 7 mijl tijdens de aanvaring, het niet hebben van een uitkijk, het niet aangeven van zijn manoeuvre, het niet regelmatig geven van een mistsein en ten slotte het niet laten repareren van de radar. De raadsman van de kapitein van de „Favoriet" mr. G. D. Wicart, zeide, dat beide kapiteins verrast zijn geweesi door de mist en men zich vergist heeft in de positie ten opzichte van elkaar. De Raad zal op 7 november zijn uitspraak bekend maken.
NvhN 30-11-1961: „Tekort aan verantwoordelijksgevoel”. Delfzijlster kapitein schuldig aan botsing van kustvaarders. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 47-jarige kapitein E. R. E. uit Delfzijl de bevoegdheid voor de tijd van negen maanden ontnomen om als kapitein op zeeschepen te varen. De raad is van oordeel dat alle schuld van de aanvaring van het m.s. Evertsen met het m.s. FAVORIET, op 24 juni van dit jaar tijdens mist in het Kanaal, bij kapitein E. van de Favoriet ligt. De kapitein van de Evertsen heeft, zo meent de Raad, geen schuld aan de aanvaring, tengevolge waarvan de Evertsen na korte tijd is gezonken. Het schip, dat op weg was van Fowey naar Rotterdam, behoorde toe aan de vennootschap onder firma Hollandse Zeerederij te Rotterdam. Het mat 499 brt. De bemanning van de Evertsen werd na de aanvaring door de Favoriet overgenomen. De boeg van de Favoriet werd ernstig beschadigd, de voorpiek was lek, maar de vulling bleven droog. (Bij de motivering van de straf voert de Raad aan, dat kapitein E. bij zeer slecht zicht met volle kracht heeft gevaren zonder uitkijk voorop of op brug. Mistseinen zijn met te grote tussenruimte gegeven. Toen kapitein E. de Evertsen recht vooruit waarnam, heeft hij noch achteruitgeslagen noch gestopt. Eerst op een zeer laat moment, toen een aanvaring niet meer was te voorkomen is order gegeven volle kracht achteruit te slaan. Dit bevel is in de machinekamer terstond uitgevoerd, maar heeft geen invloed meer kunnen hebben de aanvaring. Deze zorgeloze navigatie van kapitein E. is des te bedenkelijker, nu hij enige maanden tevoren bezuiden Dover bij mist een dergelijke aanvaring had met het s.s. Lady Sharon, aldus de Raad, die betreurt bij kapitein E. een tekort aan verantwoordelijkheidsgevoel te moeten constateren.
Het Parool 30-11-1961: Zorgeloos navigeren. Kapitein negen maanden de brug ontzegd. Schuldig bevonden aan aanvaring. (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam, donderdag. — De raad voor de scheepvaart te Amsterdam heeft de 47-jarige kapitein E. R. E. te Delfzijl van het motorschip Favoriet zijn bevoegdheid ontnomen voor de tijd van negen maanden. Kapitein E. is schuldig verklaard aan de aanvaring (op 24 juni 1961 in Het Kanaal) met het eveneens Nederlandse motorschip Evertsen, dat enige uren later is gezonken. Er zijn daarbij geen persoonlijke ongelukken gebeurd. De kapitein van de Evertsen, kapitein M. Tammeling te Sneek, treft volgens de raad geen enkele schuld. De raad voor de scheepvaart verwijt kapitein E., dat hij bij zeer slecht zicht volle kracht heeft gevaren zonder uitkijk. Hij heeft slechts met zeer grote tussenpozen mistseinen gegeven, hij heeft noch gestopt, noch achteruitgeslagen, toen de Evertsen in zicht kwam, kortom, hij heeft zorgeloos genavigeerd. Des te bedenkelijker acht de raad dit alles, aangezien de kapitein korte tijd eerder bij mist een soortgelijke aanvaring heeft gehad met een Engels schip hij is toen ook te lang met te hoge snelheid blijven doorlopen. Kort na deze eerste aanvaring is de radar aan boord van de Favoriet defect geraakt, maar kapitein E. heeft deze niet laten repareren. „Kapitein E. heeft nagelaten de elementaire regelen van mist-navigatie in acht te nemen," aldus de uitspraak van de raad. Bij de aanvaring zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Alle opvarenden van de Evertsen zijn aan boord van de Favoriet overgestapt.
1962-06-13: De Telegraaf 13-06-1962: Politie neemt lijk matroos in beslag. Van een onzer verslaggevers. IJmuiden, dinsdag. De Alkmaarse politie heeft vanochtend in de haven van IJmuiden het stoffelijk overschot in beslag genomen van de 17-jarige matroos Anton Gen, opvarende van de Nederlandse kustvaarder „Favoriet". Volgens een verklaring van de Inspecteur der recherche te Alkmaar betreft het hier een zuivere formaliteit. Anton Gen viel op 4 Juni in een Finse haven van het sloependek van de kustvaarder op de kade en vervolgens tussen het schip en de wal. Toen het lichaam werd opgehaald, bleek hij reeds te zijn overleden.
1969-05-29: Friese koerier 29-05-1969: Nederlandse aardappels uit Egypte geïmporteerd. Harlingen — Voor zover men bij de havendienst kon nagaan werd voor het eerst in de geschiedenis van de Harlinger haven consumptie aardappelen geïmporteerd. Gisteren loste de kustvaarder Favoriet er 518 ton nieuwe Egyptische aardappelen en de coaster Marie Sophie 379 ton. De aardappelen zijn nakomelingen van de poters — Alpha's —, die in december van vorig jaar uit Harlingen naar Alexandrië werden verscheept. Langs de Nijl komen ze tot snelle groei. Ze worden per vrachtvaarder naar Shoreham in Engeland verscheept en vandaar in kustvaarders naar diverse West-Europese landen vervoerd. De aardappelen, welke in Harlingen werden gelost, zijn op vrachtauto's naar Noord-Scharwoude vervoerd en bestemd voor de aardappelhandel Begro NV aldaar. Vaak worden Egyptische aardappelen onder de naam Malta's verkocht.
1970-06-27: NvhN 27-06-1970: Favoriet verkocht. De heer E.R. Engelsman te Delfzijl heeft zijn motorkustvaartuig Favoriet aan de Noord Nederlandse Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V. te Groningen. Het schip blijft onder dezelfde naam in de vaart en de thuishaven Delfzijl blijft ongewijzigd. De Favoriet behoort tot het gladdektype en heeft een draagvermogen van 780 ton bij 499 bruto register ton. Het schip werd in 1957 gebouwd bij de N.V. Scheepswerf "Hoogezand" te Bergum (Fr.) en het is voorzien van een 500 pk. Brons dieselmotor.
1979-11-00: Terneuzen nieuws 11-1979: “”Puinhoop aan boord coaster””. De bemanning van de kustvaarder “Pan I” is vrijdag in de haven van Terneuzen in staking gegaan. Dat gebeurde op een moment dat het schip aan de Goese kade lag te wachten. De zeven Engelse opvarenden weigeren te werken, zolang het Britse charterbedrijf Adam Charters de coaster niet ingrijpend laat verbeteren en een collectieve arbeidsovereenkomst afsluit. De Scheepvaartinspectie heeft de “Pan I” inmiddels een vaarverbod opgelegd, gezien de staat waarin het uit 1957 (de voormalige Nederlandse “ Favoriet” ) daterende schip verkeert. De actie van de bemanningsleden wordt gesteund door de Internationale Transport Ferderatie. ITF-inspector J.Altena uit Rotterdam omschrijft de toestand aan boord als “ een puinhoop”. Het onder Panamese vlag varende schip, eigendom van de Engelsman Waters, liep deze week komend uit het Duitse Husum de haven van Terneuzen binnen om bij de Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM) een lading kunstmest in te nemen. De opvarenden hebben een lijst met 20 klachten opgesteld. Altena noemt het schip “onzeewaardig”
Terneuzen Nieuws: 14 jan.1980 Schip door conflict om gage aan de ketting. De Engelsman Brian Waters, eigenaar van de in Panama geregistreerde kustvaarder” Pan I”, is persoonlijk begonnen met het repareren van zijn schip, dat in Terneuzen aan de ketting is gelegd door de Internationale Transport Federatie (ITF). Deze vakbondsorganisatie heeft van de rechter toestemming gekregen het schip vast te houden tot aan de zeven bemanningsleden van de “ Pan I” achterstallig gage is uitbetaald. Van de bemanning zijn alleen stuurman Vic Robinson en matroos J.Bell nog aan boord. De overigen wachten elders in Nederland af wat er met het schip gaat gebeuren. Er is sprake van dat Waters het van de hand wil doen. Volgens Robinson en matroos Bell, bijgenaamd Gingdong, stond de hele bemanning enkele weken geleden tijdens een zware storm op de Noordzee op het punt het schip te verlaten omdat de motor dreigde stil te vallen. De sleepboothulp, die door de kapitein was aangevraagd, werd echter door Waters vanuit Engeland afgewezen. Aan de bemanningsleden van de “Pan I” liet Waters radiografisch westen dat zij moesten doorvaren. Een Engelse kuststation beloofde intussen een helikopter gereed te houden voor het geval de motor het inderdaad zou laten afweten. De “Pan I”haalde Terneuzen, maar eenmaal daar aangekomen weigerde de bemanning verder te varen. Zij schakelde de ITF in, die de kustvaarder aan de ketting liet leggen. Volgens Johan Altena van de ITF is de “Pan I” verzekerd voor 250 duizend gulden, wat minstens drie keer zoveel is als de werkelijke waarde van het schip. ”Als je dit in het achterhoofd houdt” aldus Altena,” wat moet je dan van de handelswijze van de heer Waters denken. Ik weet niet hoe ik zoiets moet noemen.” In de niet warm te stoken mess van de “Pan I” doet stuurman Robinson het verhaal van zijn ervaringen sinds de aanmonstering, tien dagen voordat het schip vastgelegd werd:” Ik en ook de anderen tekenden een arbeidscontract dat volstrekt waardeloos bleek te zijn. Naar Europese begrippen zou je kunnen zeggen dat we zwart betaald werden en dan nog slecht ook.” Bell heft sinds zijn aanmonstering, begin november, nog geen loon gehad; Robinson en de anderen werden 25 november voor het laatst betaald. Johan Altena:” Vanwege deze zogenaamde arbeids-voorwaarden hebben wij de Nederlandse vervoersbond gevraagd het schip besmet te verklaren. Waters krijgt zo ook niet de kans met een andere bemanning naar Sluiskil te varen, waar hij kunstmest wil laden. Nu hij door ons klem is gezet, probeert hij via allerlei omwegen toch zijn doel te bereiken.” Waters eerste maatregelen waren het ontslag op staande voet van de bemanning en het stopzetten van de levering van voedsel en gasolie voor de verwarming de ITF betaalt nu voor deze voorzieningen. Wat het schip betreft is niet alleen de motor aan vervanging toe. In de boeg zit een lek en het water kan niet uit het ruim gepompt worden omdat de zaak verstopt is door ladingresten. Robinson: “ Ook de ballasttanks lekten behoorlijk. Op een gegeven moment stond het water 25 cm hoog in onze hutten, met als gevolg dat we onze kleren konden weggooien. Mijn hut ligt boven een gasolietank. Door gaten in de vloer kwam zoveel damp, dat ik voor mijn gezondheid een andere slaapplaats heb moeten zoeken.
Waters probeert intussen de twee Engelse zeelui via intimidaties van boord te krijgen.” Tegen Dingdong Bell zei hij maar vast een nieuw pak te kopen, om er voor de rechter een beetje behoorlijk uit te zien. Hij wilde hem namelijk voor de rechter dagen. Hij heeft geprobeerd de dynamo van het aggregaat dat ons voor verwarming en stroom voorziet te saboteren; hij heeft jongens van de pers bedreigd die aan boord wilden komen en ga zo maar door. Maar ik blijf in elk geval hier tot de zaak is opgelost,” zegt Vic Robinson.
De ITF zegt bij monde van Johan Altena in elk geval te blijven doorvechten zolang de twee nog aan boord zijn:” Wij wensen ook het geld terug dat we zelf inmiddels uitgegeven hebben. Waters heeft geen belang bij een snelle dagvaarding en rekt tijd. Zoals het er nu uitziet gaat hij door met de reparaties en probeert hij het schip te verkopen. Dat vinden wij niet zo erg: wij innen onze vordering en het schip kan moeilijk een slechtere eigenaar krijgen.”
1983-05-19: Final Fate:
Gearriveerd te Newlynn om stenen te laden voor Rye. Op 20 mei werd lekkage geconstateerd in de machinekamer, het schip werd naar Penzance gedirigeerd waar de brandweer probeerde het water weg te pompen. De toestand van het schip was slecht en het werd aan de ketting gelegd. Opgelegd en later dat jaar executoriaal beslag gelegd. In 11-1982 verkocht aan Stretford Shipbreakers Ltd te Manchester, waar het schip op 21-01-1983 gesleept aankwam voor de sloop. Begin 1983 gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: FAVORIET 1957 op de dag van haar oplevering 15.01.1957
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: FAVORIET 1957
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: FAVORIET in het Kielerkanaal 14 juni 1957
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: FAVORIET 1957
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: PAN I 20 april 1977
Gemaakt door: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: PAN I op de Eems inkomend Delfzijl op 9 januari 1982.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: PAN I tijdens de sloop in voorjaar 1983.
Gemaakt door: Unknown