Inloggen
ALEIDA - ID 212


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1930
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5023576
Nat. Official Number: 1372 Z GRON 1930
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 120
Launch Date: 1930-07-00
Delivery Date: 1930-10-14
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5209 Type T (240x360)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 197.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 134.00 Net tonnage
Deadweight: 220.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 14000 Cubic Feet
Bale: 13000 Cubic Feet
 
Length 1: 35.16 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 33.16 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.47 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.21 Meters Depth, moulded
Draught: 2.18 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-04-1952
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 4 cil 120 PK Deutz Nr. 1275 Type 4M 428 (220x380) 7,5 Kn. GRT 191, NRT 134, tdw 225

Datum 00-04-1961
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 4 cil 125 PK Deutz Nr. 2.598866/869 Type SA 4M 428 (220x280) 7,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1930-10-14 ALEIDA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Daniël Galenkamp, Hasselt, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hasselt / Netherlands
Callsign: NCHR
Additional info: 1932 call sign PCKF

Date/Name Ship 1936-12-18 ENGA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Reijer Galenkamp, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwolle / Netherlands
Callsign: PDXV

Date/Name Ship 1941-10-08 HANNI LENE
Manager: Gustav Behrmann, Krautsand, Germany
Eigenaar: Gustav Behrmann, Krautsand, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DKGW

Date/Name Ship 1945-12-15 ENGA
Manager: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PDXV

Date/Name Ship 1947-12-05 HELIOS
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Bakker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEQF

Date/Name Ship 1955-10-03 ARGUS
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Arend Deen & Hendrik Dijkema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCTU
Additional info: Elk 1/2 deel.

Date/Name Ship 1962-04-04 ARGUS
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Arend Deen, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCTU

Date/Name Ship 1970-02-00 CASAM
Manager: Societe Sablaise de Manutentions & de Comustibles 'S.A.M.C.O.' & Jules Cadou, Les Sables d' Olonne, France
Eigenaar: Societe Sablaise de Manutentions & de Comustibles 'S.A.M.C.O.' & Jules Cadou, Les Sables d' Olonne, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Les Sables d' Olonne / France
Callsign: FWVM
Additional info: 1978 homeport Ile de Yeu

Ship Events Data

1930-09-09: Als ALEIDA, zijnde een motorvrachtschip, groot 558.94 m3, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Daniël Galenkamp, schipper te Hasselt, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1372 Z GRON 1930 op het achterschip op de voorkant stuurhuis.
1930-10-13: NvhN 14-10-1930: Delfzijl, 13 Oct. Heden heeft met goed gevolg op de Eems proefgestoomd het nieuwe motorschip „ALEIDA". Het schip, met een laadvermogen van 225 ton, is gebouwd op de scheepswerf „De Noordster", N.V. Noord-Ned. Scheepswerven te Groningen, onder klasse Bureau Veritas, kleine kustvaart, voor rekening van kapt. D. Galenkamp te Hasselt. Het is voorzien van een 100 P.K. twee-tact Bronsmotor waarmee het een snelheid behaalde van ruim 7 mijl.
1931-06-03: Voorwaarts 05-06-1931: ALEIDA. Delfzijl. 3 Juni. Het motorschip Aleida, kapt. Galenkamp, van Altona naar Helmond met boomstammen, is hier binnengeloopen met defecten motor. De schade wordt alhier hersteld.
NvhN 09-06-1931: Delfzijl, 8 Juni. De motorschepen „Aleida" kapt. Galenkamp en „Harry". kapt. Veldman, die alhier met defecten motor binnenkwamen, hebben de schade alhier hersteld en vertrokken heden naar hun bestemming resp. Helmond en Barnstaple.
1932-06-13: NvhN 13-06-1932: Delfzijl, 11 Juni. Het motorschip “Aleida”, kapt. D.Galenkamp liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is beladen met gez.hout van Danzig met bestemming Middelburg.
1936-10-02: NvhN 03-10-1936: Delfzijl, 2 October. Het motorschip “Aleida”, kapt. Galenkamp, liep hier heden met lichte motorschade binnen. Het schip is beladen met gez.hout op weg van Memel met bestemming Zwolle en het zal de schade alhier herstellen.
1936-10-25: Aan de grond gevaren bij den Oostelijken toegang tot de Limfjord. (Denemarken.)
NvhN 27-10-1936: Aleida, Nederland naar Aalborg, 25/10 bij Hals aan den grond gevaren doch kwam vlot; het schip heeft oogenschijnlijk geen schade.
De Telegraaf:28-10-1936: Aleida. Londen, 26 Oct. Het Nederlandsche m.s.”Aleida”, met een lading rogge naar Aalborg bestemd, is gisteren bij Hals gestrand, doch later met sleepbootassistentie vlotgebracht. Het schip is blijkbaar onbeschadigd.
25-05-1937 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Dinsdag 25 Mei, n°. 97. No 49 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart in zake: a. het aan den grond varen van het motorschip Aleida bij den oostelijken toegang tot de Limfjord (Denemarken) ; b. de klacht van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen Daniël Galenkamp, kapitein van het motorschip Aleida, wegens het varen met onvoldoende bemanning. Op 25 October 1936 is het motorschip Aleida bij den oostelijken toegang tot de Limfjord (Denemarken) aan den grond gevaren. In overeenstemming met het voorstel van den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zou instellen. Bovendien is door den inspecteur-generaal voor de scheepvaart op 26 Februari 1937 bij den Raad voor de Scheepvaart een klacht ingediend van den volgenden inhoud: ,,De inspecteur- generaal voor de scheepvaart, verwijzende naar de onder A (blauw) n°. 24, dd. 26 Februari 1937 ingezonden stukken betreffende het aan den grond loopen van het motorschip Aleida nabij het licht van Hals Barre op 25 October 1936; overwegende, dat daaruit blijkt, dat kapitein Daniël Galenkamp toenmaals met onvoldoende bemanning aan boord van zijn schip voer, waardoor niet voldaan kon worden aan den eisch, dat aan dek op elke zeewacht, behalve de kapitein of stuurman, chef van de wacht, nog één persoon beschikbaar is, hetgeen in strijd is met het voorschrift, gegeven in art. 83 van het Schepenbesluit; overwegende, dat het niet nakomen van het in art. 83 van hoogergenoemd besluit gegeven voorschrift geacht moet worden een misdraging op te leveren jegens de reederij en de schepelingen ; gelet op de artt. 48 en 49 der Schepenwet, stelt aan den Raad voor de Scheepvaart voor een onderzoek in te stellen en den kapitein Daniël Galenkamp, voornoemd, te hooren." Een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 49 der Schepenwet, besliste, dat ook naar de gegrondheid van voorschreven klacht een onderzoek door den Raad zou worden ingesteld. Het onderzoek naar het ongeval en de klacht heeft plaats gevonden ter zitting van 12 Maart 1937 buiten tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart, die wegens ambtsbezigheden verhinderd was ter zitting aanwezig te zijn. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde den kapitein Daniël Galenkamp als getuige — tevens aangeklaagde — buiten eede. De voorzitter zette hem de beteekenis van de klacht uiteen en gaf hem, als aangeklaagde, gelegenheid aan te voeren, hetgeen hij tot zijn verdediging dienstig achtte, hem daarbij het laatste woord latende. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: De Aleida is een Nederlandsch motorschip, metende 197,31 bruto-, 137,38 netto-registerton, roepnaam P C K F, eigendom van den kapitein Daniël Galenkamp te Groningen. Het schip, dat thuisbehoort te Hasselt, is in het jaar 1931 te Groningen van staal gebouwd en voorzien van een Bronsmotor van 100/120 pk. Op 15 October 1936 vertrok de Aleida van Grave naar Aalborg aan de Limfjord, beladen met 220 ton rogge; diepgang vóór 21 dm, achter 21,5 dm. Het schip was bemand met drie personen, t. w. den kapitein, een stuurman en een matroos. Ook de vrouw van den kapitein was aan boord, doch deze was niet gemonsterd. Gevaren werd door het Vlie en het Noord-Oostzee-kanaal naar de Groote Belt. Op 25 October omstreeks te 1 uur 's nachts was het schip bij den oostelijken ingang van de Limfjord. Het was ruw en buiig weer, krachtige tot stormachtige wind van het zuiden; het zicht was nu en dan slecht ten gevolge van regen. Met het oog op de drift was N.W. t. W. gestuurd; men naderde het licht van Hals Bar, dat aan stuurboord werd gehouden. De kapitein bediende het stuurrad, de stuurman stond aan stuurboord op den bak om uit te kijken, de matroos was op het achterschip. De koers N.W. t. W. werd gestuurd, totdat de geleidelichten wit ineen waren. De vaart van het schip was, naar schatting, 8 mijl. De kapitein, die tallooze malen ter plaatse was geweest, kende het vaarwater en achtte liet met noodig — mede met het oog op de kosten — een loods te nemen. Nu en dan werd de witte lichtboei gezien. Kort daarop liep het schip aan s.b.-zijde van het vaarwater aan den grond, ongeveer 250 m buiten genoemde witte lichtboei. De kapitein schrijft het ongeval toe aan de omstandigheid, dat hij te spoedig de lichtenlijn zal hebben losgelaten en mede aan den sterken, uittrekkenden stroom. De Aleida is later door twee sleepbooten vlot gesleept en naar Aalborg gebracht, waar zij omstreeks te 5 uur 's middags van 26 October aankwam. Wat de klacht betreft, verklaarde de kapitein, dat hij van Mei 1936 tot Februari 1937 met drie man had gevaren; bij kleine reizen, als de onderhavige, zag hij daar geen bezwaar in. Als hij vier man kon krijgen, dan nam hij vier man, zoo verklaarde de kapitein. De Raad is van oordeel, dat het ongeval is toe te schrijven aan den sterken stroom, in verband met de weersomstandigheden en minder nauwkeurige navigatie door niet -voldoende rekening te houden met den stroom. Gelijk de kapitein zelf verklaarde, heeft hij de lichtenlijn te spoedig losgelaten en is hij te vroeg van koers veranderd. De lichtboei had hem den weg kunnen wijzen, maar hij verklaarde door den hevigen regen deze boei slechts even te hebben gezien en niet in het oog te hebben kunnen houden. In zooverre kan dus wel van een ongelukkigen samenloop van omstandigheden worden gesproken. Dat deze kapitein, die verklaarde wel twintigmaal zonder loods dezen toegang tot de Limfjord veilig te zijn binnengeloopen, geen loods heeft genomen, wil de Raad hem niet euvel duiden. Wat de klacht aangaat, deze is gegrond. Nu het hier de Beltvaart betreft, meent de Raad met een berisping te kunnen volstaan. Mitsdien: Straft den aangeklaagde Daniël Galenkamp, kapitein, geboren 7 December 1884, wonende te Groningen, door het uitspreken van een berisping. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. 33. M. Taverne, eersteplaatsvervangend-voorzitter, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Boeser en J. N. Egmond, leden, R. Kramer, buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden voorzitter ter openbare zitting van den Raad van 11 Mei 1937. (get.) B. M. Taverne. ,, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1936-12-28: NvhN 29-12-1936: Delfzijl, 28 December. Het motorschip “Aleida”, kapt. Galenkamp is thans onder de naam “Enga” in de vaart gebracht. Het schip vertrok heden van hier naar Antwerpen beladen met haver.
1937-01-20: NvhN 20-01-1937: Het motorschip Enga (ex Aleida), kapt. Galenkamp, liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is beladen met haver van Nyköping naar Antwerpen. Het zal alhier door kapt. R. Galenkamp, vroeger gezagvoerder op het motorschip Zuiderzee, worden overgenomen.
NvhN 08-02-1937: Delfzijl, 6 Febr. Het motorschip “Enga”, kapt. Galenkamp, dat hier op weg van Nykjobing naar Antwerpen, beladen met haver binnenliep, als bijlegger, zette heden de reis voort.
1937-01-22: De Eemsbode 22.01.1937: Het motorschip 'ENGA', kapitein D. Galenkamp, kwam te Delfzijl als bijlegger binnen, beladen met haver van Denemarken en bestemd voor Antwerpen. Het schip is verkocht aan kapitein R. Galenkamp, die vroeger de 'Zuiderzee' heeft bevaren. Laatsgenoemde brengt het schip onder de naam van 'ENGA' in de vaart
1941-11-17: In beslag genomen door de Duitsers en in dienst op de binnenwateren.
1945-10-00: Teruggevonden in Cuxhaven.
1947-12-10: Als HELIOS (ex Enga) zijnde een stalen motorschip, groot 540.89 m3 bruto inhoud volgens meetbrief no. 6834 afgegeven te 's Gravenhage d.d. 24-10-1946 liggende te Zaltbommel, door C. van Vossanen, asp. scheepsmeter te Rotterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2303 Z GRON 1947 op het achterschip aan B.B. zijde in voorkant lichtkap motorkamer, 10.74 m. uit hekplaat, 1.10 m. uit lengteas en 0.29 m. boven dek. (Opm.: De vroeger merken van teboekstelling ten hypotheekkantore 1372 Z GRON 1930 zijn door een ingebeitelde streep verwijderd.)
1955-08-25: NvhN 25-08-1955: M.s. Helios verkocht. Het motorschip Helios (ex-Enga en ex-Aleida) van de heer H. Bakker te Groningen is verkocht aan de heren J. A. Deen te Delfzijl en H. Dijkema te Groningen. De Helios werd in 1930 gebouwd bij de N.V. Noord Nederlandse Scheepswerven te Groningen en behoort tot het gladdektype. De nieuwe naam, zomede de thuishaven van het schip zijn nog niet bekend.
Leeuwarder courant 30-09-1955: Te Harlingen weer coaster verkocht. Het op 2de dwarshelling van de scheepswerf „Welgelegen" te Harlingen liggende Ned. m.s. „Helios" van reder H. Bakker te Groningen is verkocht aan de heer J. Deen. Het in 1930 te Groningen gebouwde schip is intussen omgedoopt tot „Argus" en Donderdag met bestemming Dronrijp vertrokken om daar aardappelen te laden.
1960-05-21: NvhN 21-05-1960: Jongen in Harlingen gedrost van Argus. De Harlinger politie moest weer als kindermeisje dienst doen. Van de kustvaarder Argus, welke in de Zuiderhaven lag hout te lossen, liep de 16-jarige lichtmatroos George. R. v. d. M. weg. Hij werd in Groningen weer opgespoord en aan boord terug gebracht. De Argus is weer vertrokken met de jongen aan boord.
1962-01-28: Coastal Shipping, februari 1962: De coaster 'ARGUS' strandde op 28 januari 1962 op de oostkust van het eiland Fehmarn in de Oostzee. Groot gevaar bedreigde het schip, toen het tengevolge van de sterke wind later afdreef in de richting van de voor de kust van het eiland liggende grote steenmassa's. Bijtijds en dwars door de hevige branding ter plaatse wisten echter opvarenden van de Duitse reddingboot 'Hamburg' een lijnverbinding tot stand te brengen. De 'Argus' werd uit de gevaarlijke zone weggesleept en ging in Burgstaaken voor anker in afwachting van kalmer weer.
Leeuwarder courant 29-01-1962: De rond 200 ton metende Delfzijlster kustvaarder „Argus" strandde gisteren bij het Duitse eiland Fehmarn in de Oostzee. Onmiddellijk na de stranding dreef de „Argus" af in de richting van de kust van Fehmarn. Juist voordat de kustvaarder op de zich daar bevindende steenmassa's sloeg, wist de reddingboot „Hamburg" een verbinding met het schip tot stand te brengen en het naar de haven van Burgstaaken te slepen.
1963-01-02: Als ARGUS, zijnde een motorschip, metende 540.89 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 6834 d.d.d 24-10-1946, liggende te Delfzijl, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk door het inbeitelen van 2303 Z GRON 1947 op het achterschip aan S.B zijde in het achterschot van de trunk op verhoogd achterdek, 2.16 m. uit de hekplaat, 1.35 m. uit de lengteas en 0.92 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder opgegeven oude merken zijn niet aangetroffen.)
1981-04-00: Final Fate:
Met sloop begonnen door René Gommard, Les Sables d' Olonne, Frankrijk.

Afbeeldingen


Omschrijving: ALEIDA bij een scheepswerf in Slikkeveer
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Werf

Omschrijving: 'Enga' (ex 'Aleida')
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Enga' (ex 'Aleida')
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Hanni Lene 1930 ex Enga ex Aleida
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De 'Helios' (ex 'Aleida') - foto Randers, Dk.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Helios 1930 ex Enga ex Hanni Lene ex Enga ex Aleida.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Argus 1930 ex Helios ex Enga ex Hanni Lene ex Enga ex Aleida.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Argus' (ex 'Aleida')
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Argus' (ex 'Aleida')
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ARGUS
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Casam' (ex 'Aleida') - foto: Ile d'Yeu, Frankrijk.
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Unknown