Inloggen
ESPERANCE - ID 2090

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1899
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 504 SNEEK 1899
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Sneek, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 83
Delivery Date: 1899-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 61.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 48.00 Net tonnage
Deadweight: 122.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 21.90 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 20.63 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.89 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.90 Meters Depth, moulded
Draught: 1.64 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 1952-00-00
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 1952 gemotoriseerd met een 20 P.K. Kromhout dieselmotor, 2 cyl. no 9787 vermeld op het carterdeksel.

Ship History Data

Date/Name Ship 1899-10-16 ESPERANCE
Manager: Jan Seijes Dijkstra, Akkrum, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Jan Seijes Dijkstra, Akkrum, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Akkrum / Netherlands
Callsign: NRCD

Date/Name Ship 1907-12-04 ESPERANCE
Manager: Jan Kettler, Leens, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Kettler, Leens, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Leens / Netherlands
Callsign: NRCD
Additional info: Aankoopprijs HFl. 4.200,--

Ship Events Data

1899-10-14: Op 14-10-1899 gemeten te Sneek. Meetnummer: S23N. Scheepstype: tjalkschip, werf: Barkmeijer (Bouwnummer 83), plaats werf: Sneek. Lengte:
22 m 33 cm, breedte: 4 m 90 cm , waterverplaatsing: 122,564 ton. Eigenaar: J.S. Dijkstra, domicilie: Akkrum.
1899-10-16: Dagregisterdeel tien nummer achtendertig, den zeventienden October achtienhonderd negenennegentig. Eigendomverklaring van een schip. Ik ondergeteekende Jan Seijes Dijkstra, schipper wonende te Akkrum, verklaar de eenige eigenaar te zijn van het hoofdzakelijk van staalijzer gemaakte tjalkschip, genaamd “Esperance”, gebouwd te Sneek, hebbende een dek en een mast. De grootste lengte van dit schip zonder het roer is 22.33 meter, grootste wijte 4.90 meter en het laadvermogen bij den grootsten toegelaten diepgang bedraagt een honderd twee en twintig duizend vijf honderd en vier en zestig kilogram (122.564 ton). Het schip ligt thans te Sneek en wordt gevoerd door mij zelven. Sneek, den 16 October 1899. Geteekend J.S. Dijkstra. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens door den scheepsmeter K. de Vries te Sneek. d.d. 17 October 1899 afgegeven verklaring is nevenstaand schip gebrand: 504 SNEEK 1899.
1910-00-00: 1911 uit de Wad- en Sontvaart, hernoemd "Hinderkiena" van Esse Bond, Groningen. Op 05-08-1925 als "Gruno" gemeten te Groningen. Meetnummer: G2103N. Lengte: 22 m 19 cm, breedte: 4 m 83 cm, waterverplaatsing: 122,015 ton. Eigenaar: Jan Bond (zoon), domicilie: Groningen. Brandmerk 11326 Gron 1925. Dagregister deel 24 nummer 980, den eersten Augustus 1900 vijf en twintig. Eigendomsverklaring. De ondergeteekende Esse Bond, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart bij deze de eenige eigenaar te zijn van het staalijzeren tjalkschip genaamd “Gruno”, groot ongeveer eenhonderd en twintig ton, welk vaartuig nog nimmer aan enig hypotheekkantoor werd te boek gesteld. Groningen, den 1 Augustus 1925. E. Bond. ( In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. vijf Augustus 1925 no. 504 is nevensvermeld vaartuig gebrand met het merk 11326 GRON 1925- en - opnieuw gemerkt 3037 B GRON 1953. Op 11-09-1953 gemeten te Noorderhoogebrug. Meetnummer: G8514N. Lengte: 22 m 35 cm, breedte: 4 m 86 cm, waterverplaatsing: 119,844 ton. Eigenaar: Jan Bond, domicilie: Groningen. Op 16-09-1953, als "Gruno", zijnde een motorschip, metende 119.844 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief, afgegven te Groningen no. G8514 d.d. 11-09-1953, liggende te Noorderhoogebrug, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdient te Groningen, van brandmerk 3037 B GRON 1953 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het boord. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken, zijnde 11326 GRON 1925 in de knecht van de mast, zijn vernietigd. Het wordt omschreven als een motorschip, hebbende 1 dek, 1 mast, 1 laadruim, een voor- en achteronder met woonroef, een machinekamer waarin geplaatst een 20 P.K. Kromhout dieselmotor, 2 cyl. no 9787 vermeld op het carterdeksel. Het schip is gebouwd te Sneek in het jaar 1899. Op 24-05-1983 eigendom van de Gemeente Rotterdam. Het wordt dan omschreven als: een stalen motortjalkschip, hebbende hebbende 1 dek, 1 mast, 1 laadruim, een voor- en achteronder met woonroef, een machinekamer waarin is geplaatst een 6 cyl. 2 takt G.M. dieselmotor van 121 kW (= 165 P.K.) motornummer 675103535, aangebracht op het carterdeksel, bouwjaar en type onbekend. Verplaatsing 102.245 M3. Op 25-05-1994 eigendom van de Stichting Buitenmuseum Leuvehaven te Rotterdam. Op 06-09-2002, door de fusie met Stichting Openluchtbinnenvaartmuseum, in eigendom overgegaan naar de nieuwe Stichting Haven- en Scheepvaartmuseum te Rotterdam. (Staat in 10-2015 nog zo bij het Kadaster teboek.)