Inloggen
ELJO - ID 1994


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1949
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5130783
Nat. Official Number: 2354 Z AMST 1949
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: De Haan & Oerlemans, Heusden, Noord-Brabant, Netherlands
Werfnummer: 251
Launch Date: 1949-02-12
Delivery Date: 1949-04-23
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 400
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAN Type (285x420)
Speed in knots: 10
 
Gross Tonnage: 493.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 249.00 Net tonnage
Deadweight: 625.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 32343 Cubic Feet
Bale: 28874 Cubic Feet
 
Length 1: 50.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 47.11 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.24 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.82 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1949-04-19 ELJO
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Eljo, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: J. Hille
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PDXD
Additional info: 1951-59 managers Gruno, Dublin

Date/Name Ship 1962-02-26 GINO SCARDIGLI
Manager: Rino Camalich, Leghorn, Italy
Eigenaar: Rino Camalich, Leghorn, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Leghorn / Italy
Callsign: INUB

Ship Events Data

1949-04-21: Op 21-04-1949 als ELJO, zijnde een stalen motorschip, metende 1396.14 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 7643 d.d. 22-03-1949, liggende te Rotterdam, door C. Matthijssen, asp. scheepsmeter te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2354 Z AMST 1949 op het achterschip midscheeps in achterkant achterste dekhuis, 3.40 m. uit de hekplaat, 0 m. uit de lengteas, 1.40 m. boven dek.
1949-04-26: Het Vrije Volk 26-04-1949 Dinsdag: Eljo, de eerste Nederlandse coaster die radar heeft.
Vandaag heeft een zeer bijzondere kustvaarder op de Nieuwe Waterweg en de Noordzee zijn proef vaart gemaakt. Deze coaster, de Eljo, is namelijk de eerste, die is uitgerust met radar. Natuurlijk heeft men voor een zo klein schip, het heeft een draagvermogen van 630 ton, niet de allerduurste installatie aangeschaft, maar toch een die aan hoge eisen voldoet. De nauwkeurigheid van dit electrische oog is op grote afstanden niet zo volmaakt als de installaties op schepen van een 10.000 ton, maar dat is gezien de afmetingen van de Eljo ook niet noodzakelijk. Ook door overige perfecte navigatie-middelen, radiotelefonie, electrische log, echolood, loud-hailer oftewel electrische praai- apparaat onderscheidt zich deze kustvaarder, die eigendom is van de erven J. Hille. Een gewezen gezagvoerder van de grote vaart, de Rotterdammer Roukema, die ongeveer 30 jaar voor de Shell voer en een jaar geleden „voorgoed" aan de wal was gestapt, is de kapitein. Wij kunnen ons indenken, dat hij weer ging varen, een hut, die accommodatie biedt voor een geheel gezin, vijf reserve-slaapplaatsen aan boord en de kustvaarder die de primeur heeft van radar.
1949-07-08: Gooi-en Eemlander 08-07-1949: Olietank van een schip ontploft. Vannacht is in het Kattegat een ruwe-olietank van het 250 ton metende Nederlandse motorschip „Eljo" (uit Amsterdam) ontploft. Het schip is op eigen kracht de haven van Kopenhagen binnengekomen. De machinist, die zich op het ogenblik van de ontploffing in de machinekamer bevond, is in een ziekenhuis opgenomen wegens brandwonden en een zenuwschok. De brand, die op de ontploffing volgde, kon gedurende de nacht door de bemanning worden bedwongen.
Amigoe di Curacao 12-07-1949: Ontploffing op tankschip. Kopenhagen — Vannacht is in het Kattegat de olietank van het Nederlandse schip „Eljo", 250 ton, ontploft. Het schip kon op eigen kracht Kopenhagen bereiken. De brand, die op de ontploffing volgde, heeft grote schade aangericht; de machinist is met lichte verwondingen en een zenuwschok in het ziekenhuis opgenomen.
1953-12-15: De Tijd 03-02-1954: Matrozen gestraft. Kloppartij aan boord van kustvaarder.
De Amsterdamse rechtbank heeft vanmorgen de matroos ter koopvaardij H. G. wegens insubordinatie en mishandeling conform de eis veroordeeld tot twee maanden hechtenis. Zijn collega, de matroos J. S.. werd wegens mishandeling tot een geldboete van f 50 subsidiair tien dagen veroordeeld. Zoals wij reeds eerder bericht hebben, stonden beiden terecht wegens hun aandeel in een kloppartij-in-twee-taferelen aan boord van de Nederlandse kustvaarder „Eljo" in de haven van Bilbao, nu meer dan een jaar geleden. Zij hadden het met de kok aan de stok gekregen, omdat deze gezegd had dat hij twaalf en een half jaar getrouwd was en zich daarom uitvoerig had laten tracteren. Later hadden de twee matrozen onderling onenigheid gekregen, en toen de kapitein tussenbeide wilde komen, kreeg deze van matroos G. een klap in het gezicht.
NvhN 03-02-1954: Vechtpartij aan boord van de Eljo berecht. De rechtbank te Amsterdam heeft vandaag de 22-jarige ex-matroos H. G. uit Amsterdam terzake van mishandeling en insubordinatie, overeenkomstig de eis, veroordeeld tot twee maanden. Zijn maat werd wegens eenvoudige mishandeling conform de eis tot een boete van 50 gulden subsidiair tien dagen veroordeeld. De beide matrozen, oud-schepelingen van de Nederlandse kustvaarder Eljo, hadden op 15 December 1952, toen het schip in Bilbao lag, tezamen eerst de kok in diens hut afgeranseld, waren daarna elkander te lijf gegaan, en G. had toen de kapitein hen wilde scheiden, deze een klap in het gelaat gegeven. Het extra rantsoen jenever en een oude vete tegen de kok waren de oorzaken van deze vechtpartij.
Trouw 26-05-1954: Insubordinatie op de “Eljo”. Kapitein tracteerde op drank maar kreeg klappen als dank. Uit een proces voor het Amsterdamse gerechtshof blijkt, dat zich op 15 December 1952 in de haven van Bilbao in Spanje aan boord van de Nederlandse kustvaarder „Eljo" een vechtpartij heeft afgespeeld, waarbij een der matrozen in staat van dronkenschap ook de kapitein enkele klappen in het gelaat had gegeven. Wegens gepleegde insubordinatie en mishandeling werd de matroos, de 23--jarige H. G. uit Amsterdam, thans schipper bij de binnenvaart, door de Amsterdamse rechtbank in Februari jl. tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld, waarvan hij, zowel als de officier van Justitie hoger beroep aantekende. De verdachte zei zich weinig of niets te kunnen herinneren. Uit schriftelijke verklaringen bleek, dat het schip met ruw weer te kampen had gehad in de Golf van Biscaye. De kapitein had zijn bemanning, na de behouden aankomst in Bilbao, op drank getracteerd. Toen de drank was in de man ('s morgens reeds om 11 uur), begon de verdachte, samen met een andere matroos zekere Sch., met de kok te vechten die ze niet konden uitstaan. De kapitein trachtte tussenbeide te komen, doch liep ook klappen op. Hij had de verdachte bij terugkomst in Nederland onmiddellijk ontslagen. De procureur-generaal, mr. W. P. Bakhoven, vroeg opnieuw 2 maanden. De uitspraak volgt op Donderdag 3 Juni.
De Volkskrant 26-05-1954: Matroos dronk meer oorlam dan hij kon verdragen.
Amsterdam, 24 Mei — Aan boord van de kustvaarder „Eljo" speelde zich op 15 December van het vorig jaar een vechtpartij af, waarbij een van de matrozen in staat van dronkenschap zijn kapitein enkele klappen in het gelaat gaf. Wegens insubordinatie en mishandeling werd de 33-jarige matroos, thans schipper op de binnenvaart, door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Zowel de officier van Justitie als de matroos tekende echter hoger beroep aan tegen dit vonnis. Vanochtend op de zitting van het Hof, verklaarde de matroos dat hij zich weinig of niets meer kon herinneren van het voorgevallene. Uit enkele verklaringen bleek, dat het schip in de Golf van Biskaje met ruw weer te kampen had gehad. Na aankomst in de haven van Bilbao had de kapitein zijn bemanning op drank getracteerd. De matroos bleek het oorlam, dat 's ochtends om elf uur werd geschonken, niet al te best te kunnen verdragen. Met een andere matroos begon hij een vechtpartijtje met de kok. De kapitein kwam tussenbeide, maar kreeg van de driftige matroos enkele klappen in het gezicht. Na aankomst in Nederland had de kapitein de matroos op staande voet ontslagen. De procureur-generaal vroeg opnieuw twee maanden. De verdediger betoogde, dat de opzet tot insubordinatie bij de matroos niet aanwezig was geweest. Hij vroeg op dit punt vrijspraak. Voor de mishandeling, die wèl gepleegd en bewezen was, vroeg hij clementie. Uitspraak 3 Juni.
Het Parool 04-06-1954: Matroos sloeg kapitein en kreeg een maand.Het Amsterdams gerechtshof heeft de 23-jarige H.G. uit Amsterdam, die op 15 December 1952 als matroos aan boord van de kustvaarder “Eljo" in de haven van Bilbao zijn kapitein enkele klappen in het gelaat toediende, wegens mishandeling een maand gevangenisstraf opgelegd. In eerste instantie was deze verdachte voor dit feit door de Amsterdamse rechtbank tot twee maanden veroordeeld.
1956-02-01: Liep Penzance binnen voor reparatie van de pomp van de hoofdmotor. Ze was onderweg van Mostaganem naar Liverpool en vertrok, na reparatie, weer op 3 maart.
1958-03-05: Door de sleepboot 'Blankenburg' van St. Malo naar Maassluis gesleept vanwege problemen met de hoofdmotor.
1959-04-18: Algemeen Handelsblad 18-04-1959: Marjan kreeg hulp van acht schepen. Het 298 ton metende Nederlandse kustvaartuig Marjan heeft vannacht ten noorden van Kaap Lands End averij opgelopen. Het schip seinde, dat de machinekamer vol water liep en dat het naar de Engelse kust dreigde af te drijven, omdat de machines waren stil gevallen. Aan de hulpverlening hebben niet minder dan acht schepen deelgenomen: van Britse zijde, de reddingboot van St.Yves. de sleepboot Englishman, het vrachtschip Maltesian, de torpedobootjager Battleaxe, het fregat Leopard en het tankschip Assurity; van Nederlandse zijde het tankschip Ameland en de kustvaarder Eljo. Nadat een poging van de Maltesian om de Nederlandse kustvaarder op sleeptouw te nemen was mislukt door het breken van de sleeptros, slaagde ten slotte de Leopard er in opnieuw een lijn aan boord van het bedreigde schip te krijgen. Kort daarop nam de krachtige sleepboot Englishman de taak van het fregat over en begon de Marjan naar Falmouth te slepen. Op de Marjan was inmiddels het water reeds in de verblijven van de bemanning doorgedrongen. Het schip naakte zware slagzij en kwam tijdens het slepen niet sneller dan drie knopen per uur vooruit. De Marjan kon haar pompen niét gebruiken, omdat de stroom aan boord was uitgevallen. De Leopard heeft nog getracht een pomp op een vlot langszij de Marjan vast te naken als voorzorgsmaatregel. Ook de pompen aan boord van de kustvaarder waren uitgegaan. De Eljo zorgde voor enige verlichting.
NvhN 18-04-1959: Water in de machinekamer. Nederlandse coaster Marjan in moeilijkheden. Op sleeptouw naar Falmouth. Het 298 ton metende Nederlandse kustvaartuig Marjan (thuishaven Waalwijk, N.Br.) heeft in de afgelopen nacht geseind, dat het ten noorden van Kaap Landsend hulp nodig had, omdat het naar de Engelse kust afdreef. Doordat er water in de machinekamer stond, was de machine van het vaartuig, dat vermoedelijk een bemanning van 15 koppen heeft, uitgevallen.
Onmiddellijk is aan alle schepen in de buurt verzocht de Marjan hulp te verlenen. De Nederlandse coaster Eljo uit Amsterdam was in de buurt van de Marjan, evenals de tanker Ameland. Ook het Britse oorlogsschip Leopard, de reddingboot van St.Ives en de Britse sleepboot Englishman hebben koers gezet naar de Marjan. De Leopard heeft, nadat dit fregat bij de Marjan was aangekomen, een lijn aan boord van deze kustvaarder kunnen krijgen. Het lag in het voornemen van de Englishman de Marjan op sleeptouw te nemen naar Falmouth. De bemanningsleden van de Marjan zijn aan boord gebleven. Het Nederlandse schip maakt zware slagzij; het achterschip ligt diep in het water. De sleept vordert met een snelheid van drie knopen.
1963-09-00: Classed LR until 9/63, then RI.
1966-10-01: Final Fate:
Onderweg met een lading steenzout en stukgoed van Porto Empedocle naar Savona, met slagzij in zwaar weer gezonken. Het overgaan der lading bemerkte men rond 04.00 uur, Isola de Gorgona in zicht hebbende. De koers wijzigde men toen richting Livorno. Deze haven haalde men niet, kort voor de ondieptes van Secche de Meloria zonk het schip. De acht bemanningsleden werden gered door twee sleepboten, de "Porto di Livorno" en de "Oreste Neri", uit Savona. De sleepboten arriveerden op het moment dat het schip zonk en de bemanning in zee was gesprongen.

Afbeeldingen


Omschrijving: De proefvaart van de ELJO op 23 april 1949
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ELJO
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: ELJO
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ELJO
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Oostmeijer, J. (Jan)

Omschrijving: ELJO
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Onbekend **