Inloggen
ELIZABETH GRONINGEN - ID 1978

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Nat. Official Number: 7356 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: *** Onbekend ***
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1910-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 79.30 Gross tonnage
Net Tonnage: 62.66 Net tonnage
Deadweight: 123.00 *** Onbekend ***
 
Length 1: 23.18 Meters Length overall (Loa)
Ship History Data

Date/Name Ship 1910-01-14 ELIZABETH GRONINGEN
Manager: Cornelis Jonker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Jonker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPQM

Date/Name Ship 1918-04-18 ELIZABETH
Manager: N.V. Scheepsbouwmaatschappij Farmsum, Farmsum, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepsbouwmaatschappij Farmsum, Farmsum, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Farmsum / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs HFl. 12.500,--

Ship Events Data

1910-01-14: Teboekstelling 14.01.1910. Op 02.02.1910 een hypotheek van ƒ 3400,-- die op 24.01.1918 werd afgelost.
1910-01-19: Dagregister deel 18 nummer 568, den negentienden Januari 1900 tien. Ik ondergeteekende, Cornelis Jonker, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar te zijn de enige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd “Elizabeth Groningen”, gebouwd te Martenshoek, hebbende een dek en een mast, zijnde groot 149.25 tonnen, tehuis behoorende in de Nederlanden, thans liggende te Groningen en gevoerd wordende door mij zelven als schipper, welk schip nog niet is gebrand of in eenig register van Scheepsbewijzen geboekt. Groningen, Januari 1910 C. Jonker. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7356 en Blijkens verklaring alhier overgeschreven deel 46 nummer 11281 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt het zelven voor zooveel nodig hier uitgeboekt, Groningen 9 Juni 1925. De Bewaarder
1925-00-00: In 1925 verkocht naar het buitenland. (Verder nog onbekend.)