Inloggen
ELISABETH - ID 1974


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1911-05-12 / 1943-10-04 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1911
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7614 GRON 1911
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1911-06-00
Technical Data

Gross Tonnage: 112.95 Gross tonnage
Net Tonnage: 84.80 Net tonnage
Deadweight: 180.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.47 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.78 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.68 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.31 Meters Depth, moulded
Draught: 1.92 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Gemotoriseerd: 2tew 2 cil 60 Pk Industrie Type (11½x12¼)

Datum 07-08-1928
Type: Remeasurement
Omschrijving: Op 07-08-1928 als HELENA, zijnde een motorzeilschip, groot 316.44 m3, liggende te Groningen, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jakob Pronk, schipper, gedomicilieerd te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 814 Z GRON 1928 in de drempel van de ingang kombuis, bakboord op het achterschip. (Opm.: De brandmerken 7614 GRON 1911 zijn verwijderd.)

Datum 17-04-1942
Type: Remeasurement
Omschrijving: Op 17-04-1942 als TALISMAN ( ex RAPIA), zijnde een stalen zeilschip met hulpmotor, groot 316.44 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Amsterdam d.d. 15-04-1926 no. 1053, liggende te Delfzijl, door Joh. Verheek, asp. scheepsmeter te Groningen, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk door het inbeitelen van 814 Z GRON 1928 op het achterschip aan S.B zijde in zijkant stuurhuis, 2.65 m. uit hekplaat, 1.46 m. uit de lengteas en 0.34 m. boven het dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)

Datum 00-00-1951
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Verlengd te Hoopte met 3,15 m. Brt 139 Nrt 99 Dwat 210. Ll 31,74 B 5,60 H 2,31 en gehermotoriseerd: 4tew 6 cil 120 Pk Deutsche Werke.

Ship History Data

Date/Name Ship 1911-05-12 ELISABETH
Manager: Jacob Dost, Farmsum, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Dost, Farmsum, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Farmsum / Netherlands
Callsign: NPGH

Date/Name Ship 1918-05-03 ELISABETH
Manager: Hendrik Brinkman (13.9.1926 Margien Brinkman-Bloemker), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Brinkman (13.9.1926 Margien Brinkman-Bloemker), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPGH
Additional info: Aankooppprijs HFl. 13.250,--

Date/Name Ship 1920-04-19 SWAANTJE
Manager: Roelf Bonninga, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf Bonninga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs HFl. 29.000,--

Date/Name Ship 1923-06-18 HELENA
Manager: Jakob Pronk, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jakob Pronk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NWDP
Additional info: Aankoopprijs HFl. 10500,--

Date/Name Ship 1934-04-14 RAPIA
Manager: Roelf Dost, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf Dost, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PGYR

Date/Name Ship 1934-04-19 RAPIA
Manager: Hendrik Harm Dost, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Harm Dost, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGYR

Date/Name Ship 1942-04-24 TALISMAN
Manager: C.V. Björkland, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: C.V. Björkland, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PHWJ

Date/Name Ship 1943-10-04 KONDOR
Manager: Peter Frese, Hamburg, Germany
Eigenaar: Peter Frese, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DGTN

Date/Name Ship 1954-04-29 KONDOR
Manager: Ludwig Luhrs, Wischhafen, German Federal Republic
Eigenaar: Ludwig Luhrs, Wischhafen, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Wischhafen / German Federal Republic
Callsign: DKJT

Date/Name Ship 1958-11-21 KONDOR
Manager: Reinhold Mau, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Reinhold Mau, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DKJT

Date/Name Ship 1963-11-06 KONDOR
Manager: Karl Mohrmann, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Karl Mohrmann, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DKJT

Ship Events Data

1911-05-12: Dagregister deel 19, nummer 28, den twintigsten Mei 1900 en elf. Ondergeteekende J. Dost, gedomicilieerd te Farmsum, gem. Delfzijl, verklaart te zijn eigenaar van een zeiltjalkschip genaamd ”Elisabeth”, groot bruto 320.02 kubieke meter of 112.95 tonnen van 2.83 kubiek meter en netto op 240.24 kubieke meter of 84.80 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1911 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornsche Dijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf van W. Rubertus en welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Hoornsche Dijk, twaalfden Mei 1911. J. Dost. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7614 en Opnieuw gebrand 814 Z.)
1911-06-08: Jacob Dost (1882-1945) trouwt op 8 juni 1911 met Elisabeth Hermina v. IJsseldijk, een schippersdochter. Opm.: Ben Scholten: Hun nieuwe in 1911 gebouwde schip heet : Elisabeth (1mst tjalk) verkoop in 1916 . Dan is Jacob even buiten beeld, en vaart als kapitein in 1918 op de Cornelia van VV Neerlandia, Rotterdam. die in 1921 verkocht is naar Italie. Daarna ben ik de man even kwijt, maar hij komt terug als hij in 1926 het schip Gruno ( ex Gruno II) van Westers koopt en weer Elisabeth doopt en direct daar na ermee in binnenvaart gaat, het schip in 1940 weer verkoopt. In 1945 is Jacob Dost gestorven.
1911-06-13: Eerste meting te Groningen op 13-06-1911. Meetnummer: G1235N. Lengte: 26 m 24 cm, breedte: 5 m 68 cm, waterverplaatsing: 195,826 ton. Eigenaar: J. Dost, domicilie: Farmsum.
1916-05-00: De Eemsbode: 26.05.1916: Het zeilschip 'ELISABETH', voorheen bevaren door schipper J. Dost van hier, is verkocht aan den heer H. Brinkman te Groningen. Prijs geheim.
1920-05-16: De Telegraaf 18-05-1920: Delfzijl, 16 Mei. Het zeetjalkschip ELISABETH", vroeger bevaren door kapitein Brinkman, is verkocht aan den heer R. Bonninga te Groningen, en thans genaamd „SWAANTJE". Prijs geheim.
1934-04-00: De Eemsbode 25.04.1934: De motorzeetjalk 'HELENA', vroeger bevaren door kapitein J. Pronk, is onderhand verkocht aan kapitein Dost, die het schip onder de nieuwe naam 'RAPIA' in de vaart zal brengen. De 'RAPIA' ligt thans in Groningen carton te laden voor Londen.
1938-07-00: Eemsbode 05.07.1938: De motorzeetjalk 'RAPIA', kapitein Dost, kreeg bij vertrek van Terschelling motorschade, zodat de kapitein geen andere keus had, dan op de zeilen de Eems binnen te lopen. De buitengaats gestationeerde loodsboot gaf Delfzijl radiografisch bericht, dat de 'RAPIA' met motorschade ter hoogte van Borkum lag. De sleepboot 'Rottum', kapitein van der Luit, bracht het schip gistermorgen behouden Delfzijl binnen.
1940-07-26: Op 26-07-1940 als "Rapia" meting te Groningen. Meetnummer: G5568N. Lengte: 26 m 41 cm, breedte: 5 m 72 cm, waterverplaatsing: 180,422 ton.
Eigenaar: R. Dost, domicilie: Groningen.
1942-04-00: Op 20.04.1942 als 'Gelquel' onder Duitse vlag. ??????????
1942-11-19: Tijdens een reis van Delfzijl naar Memel met een lading salpeter tijdens een zware storm gestrand bij Stolpelmunde. 15 December 1942 gelicht en naar Stolpelmunde gebracht, door de verzekering total loss verklaard en verkocht als wrak aan Heinecke & Co., gerepareerd en weer in de vaart.
1970-11-20: Final Fate:
Verkocht en gesloopt in Duitsland.

Afbeeldingen


Omschrijving: De HELENA van 1911, liggend te Horssens in 1925, aldaar aangekomen met 180 ton salpeter van Hamburg.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De TALISMAN, zoals ze in november 1942 gestrand was te Stolpemünde.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: De tjalk RAPIA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Rechts een stuk van de tjalk RAPIA, liggend te Svendborg, foto waarschijnlijk winter 1939/1940. De Nederlandse tjalk links is onbekend.
Gemaakt door: Unknown