Inloggen
ELISABETH - ID 1973


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-03-05 / 1911-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Onder Nederlandse Vlag tussen:1914-00-00 / 1927-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7179 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J. Vos & Zoon, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-03-10
Technical Data

Gross Tonnage: 74.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 60.00 Net tonnage
Deadweight: 129.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.45 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.60 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 1.85 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-03-05 ELISABETH
Manager: Wolter Smit, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wolter Smit, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPQH

Ship Events Data

1909-03-05: Dagregister deel 18 nummer 210, den tienden Maart 1900negen. Ik ondergeteekende Wolter Smit, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaar bij dezen de eenige eigenaar te zijn van het staalijzeren zeilaakschip genaamd “Elisabeth”, hebbende een dek en een mast en groot ongeveer honderdnegentien tonnen, welk vaartuig is gebouwd te Groningen en thans aldaar liggende aan de werf van den scheepsbouwer Vos en gevoerd wordende door mij als schipper. Groningen, 5 Maart 1909 W. Smit. In de kantlijn staat bijgeschreven: 7179 en Blijkens verklaring alhier ingediend den 28 Juni 1927 is nevensstaand schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dien tengevolge zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, den 28 Juni 1927. De Bewaarder.
1909-03-11: Op 11-03-1909 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G1116N. Lengte: 25 m 50 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 117,704 ton.
Eigenaar: Wolker Smit, domicilie: Groningen.
1911-00-00: In 1911 naar de binnenvaart en in 1914 weer in de zeevaart.
1927-06-00: Final Fate:
Zou in 06-1927 met naamsbehoud zijn verkocht naar Denemarken. Echter als "Elisabeth" niet in de Deense registers, ook niet in GL, te vinden.