Inloggen
ELAND - ID 1958


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1926-03-26 / 1928-04-02 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1923
Nat. Official Number: 10213 GRON 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: J. Drewes & Co. - 'Gideon', Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 156
Launch Date: 1921-02-04
Delivery Date: 1923-12-17
Technical Data

Gross Tonnage: 199.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 146.00 Net tonnage
Deadweight: 300.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 34.38 Meters Registered
Beam: 6.93 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.86 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1936
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1936 nieuwe hoofdmotor: 4tew 4 cil 240 Pk Deutsche Werke, Kiel Type (280x425).

Ship History Data

Date/Name Ship 1923-08-04 LOCKING NAVAL
Manager: Naval Reederei A.G., Hamburg, Germany
Eigenaar: Naval Reederei A.G., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1926-03-26 ELAND
Manager: Doeko Oosting en Paul Vellinga, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Doeko Oosting en Paul Vellinga, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NPFL
Additional info: Aankoopprijs 45.500,-- Duitsche Rijksmark.

Date/Name Ship 1926-06-08 ELAND
Manager: N.V. Motorschoener 'Eland', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschoener 'Eland', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NPFL
Additional info: Doeke Oosting.

Date/Name Ship 1928-04-02 AUSONIA
Manager: S.A. Italiana Cunsomatori Explosivi, Rome, Italy
Eigenaar: S.A. Italiana Cunsomatori Explosivi, Rome, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Rome / Italy
Callsign: NFLY

Ship Events Data

1921-02-00: Te water op 04.02.1921 als " Zeelandia ". Gebouwd in opdracht van de Maatschappij tot exploitatie van het motorschoenerschp Zeeland te Middelburg. Niet in de vaart gebracht en opgelegd tot de verkoop in 1923.
1921-04-30: Dagregister deel 23 nr. 64, den dertigsten April 1900 een en twintig. Ondergeteekende Johannes Drewes, scheepsbouwer, wonende te Groningen, handelende onder de firmanaam J. Drewes en Co, verklaart hiermede de eenige eigenaar te zijn van den motorschoener ca. 350 ton groot, Bouwnummer 156, hebbende een dek, twee masten en een drie cylinder Ruwolie motor van ca. 120 E.P.K. Groningen, 28 April 1921. J. Drewes. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepmeter te Groningen d.d. 2 mei 1921 no. 204 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 10213 en opnieuw geboekt no. 243. In de andere kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring alhier overgeschreven deel 5. No 10883 is nevens vermeld ship buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 4 December 1923. De Bewaarder.
1923-12-12: Voorwaarts 14-12-1923: Delfzijl 12 Dec. De msch Zeelandia, van de N.V. Scheepswerf J. Drewes en Co. te Groningen, is verkocht aan de Naval-reederij ,te Hamburg, waarheen het gisteren vertrok. Het schip is in Locking Naval herdoopt.
1924-08-00: NRC 17.08.1924: Hamburg 15 augustus: De met een lading hout van Memel naar Delfzijl op reis zijnde Duitse motorschoener 'Locking Naval' is met schade aan de motor alhier binnengelopen voor reparaties.
1926-02-00: NRC 21.02.1926: Rotterdam. 20 februari.: De Duitse motorschoener 'Locking Naval', 210 ton bruto en 152 ton netto in 1922 bij J. Drewes & Co te Gideon gebouwd van de Naval Reederei A.G. te Hamburg is aan de Firma. P. Vellinga & D. Oosting te Delfzijl verkocht en in 'GAZELLE II' herdoopt. Het schip is gisteren onder de nieuwe naam met een lading zout van Hamburg naar Goole vertrokken. (Twijfel of deze naamgeving wel correct is, want op 26-03-1926 verklaart D. Oosting van het schip "Locking Naval" voortaan de naam "Eland" zal dragen.)
1927-03-31: Op 31-03-1927 bij het Kadaster te boek gesteld als "ELAND", eigendom van de Eland Naaml. Venn. Motorschoener N.V. Delfzijl. Omschrijving: motorschoenerschip met 1 dek, 2 masten, 1 laadruim, 2 laadhoofden, een machinekamer, waarin geplaatst een 4 cyl. Kromhoutmotor van 140 P.K. wordende het schip mechanisch voortbewogen door een schroef. Inhoud laadruimte: 563.10 m3.
1927-10-11: Op 11-10-1927 als ELAND, zijnde een motorschoener, groot 563.10 m3, liggende te Delfzijl, door J. Gerrits, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de N.V. Motorschoener Eland, gevestigd te Delfzijl, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van: 243 Z GRON 1927 op het achterschip bovenkant vastboord bakboordzijde. (Opm.: De brandmerken 10213 GRON 1921 zijn verwijderd.)
1928-04-00: NRC 08.04.1928: Het te Delfzijl thuisbehorende tweemast motorschoenerschip 'Eland' is naar Italië verkocht. Het zal spoedig derwaarts vertrekken. De 'Eland' (ex 'Locking Naval'), van de N.V. M.S. Eland (D. Oosting) te Delfzijl 199 ton bruto en 146 ton netto, werd in 1922 bij J. Drewes te Gideon gebouwd.
1942-08-17: Final Fate:
Op 17-08-1942 in Golf van Sardinië door de Britse onderzeeër SAFARI met geschutsvuur, welk een hevige explosie tot gevolg had, tot zinken gebracht. De bemanning, 4 man, had het schip verlaten in de sloepen, maar na de explosie werd er niets meer waargenomen. Positie ± 40°12'NB en 09°40'OL.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Eland' 1923
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Eland' 1923 oude Eemskanaal Delfzijl t.h.v het dok.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Dok