Inloggen
ZWERVER (DE) - ID 1939

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1911
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 7606 GRON 1911
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel and iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: E.J. Smit & Zn.'s Scheepswerven N.V., Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1911-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 56.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 43.00 Net tonnage
Deadweight: 85.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.55 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 20.23 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.26 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.85 Meters Depth, moulded
Draught: 1.54 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 1940-00-00
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 19?? gemotoriseerd met een 1 cyl. tweetact ?? (onleesbaar) dieselmotor van 24/26 PK.

Ship History Data

Date/Name Ship 1911-04-29 ZWERVER (DE)
Manager: Harm Spieker, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Spieker, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands

Date/Name Ship 1912-07-25 EETJE
Manager: Lammert Bos, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lammert Bos, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: P
Additional info: Binnenvaart. Aankoopprijs HFl. 6.500,--

Ship Events Data

1911-04-11: Eerste meting te Hoogezand op 11-04-1911. Meetnummer: Hz1566N. Lengte: 22 m 55 cm, breedte: 4 m 76 cm, waterverplaatsing: 107,895 ton. Eigenaar: Harm Spieker, domicilie: Oude Pekela.
1911-04-29: Dagregister deel 19 nummer 12, den negen en twintigsten April 1900elf. De ondergeteekende Harm Spieker, schipper gedomicilieerd te Oude Pekela, verklaart de eenige eigenaar te zijn van het ijzeren tjalkschip genaamd “De Zwerver”, hebbende een dek en een mast, groot honderd zeven tonnen ongeveer, gebouwd te Hoogezand aan de werf van de firma E.J. Smit en Zoon, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door hem ondergeteekende als schipper. Geteekend 25 April 1911. Harm Spieker. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 7606 en Opnieuw gebrand 1603 B en inde andere kantlijn staat: Blijkens verklaring alhier ingediend den 15 Juni 1927 No. 18 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge en zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen 15 Juni 1927. De Bewaarder.)
1912-07-26: NRC 27.07.1912: Delfzijl, 26 juli. Het tjalkschip ZWERVER, schipper Spieker, is voor geheime prijs verkocht aan de heer L. Bos alhier, die het schip nu EETJE doopte.
1912-09-17: NRC 18.09.1912: Delfzijl, 17 september: De zeilschepen “Nederland”, schipper Wildeman en “EETJE”’ schipper Bos, zijn nabij Cuxhaven in aanvaring geweest. De sleepboot “Afina Frater”, van hier, bracht ze te Cuxhaven binnen.
1927-06-25: Het schip is blijkens een verklaring uit het Kadaster op 15 Juni 1927 buitenlands aan een buitenlander verkocht.
1933-03-13: Op 13-03-1933 als ERNA, zijnde een tjalkschip, metende 107.898 ton, liggende te Hoogezand, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Edske Smit Janszoon, bankdirecteur te Sappemeer, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1603 B GRON 1933 op het achterschip achter in het dek aan S.B. zijde. (Opm.: De oude merken zijnde 7606 GRON 1911 zijn vernietigd.) Het wordt dan omschreven als: zeil-tjalkschip, met 1 dek, 1 mast, een vooronder, een laadruim en een achteronder met roef. Het schip is dan eigendom van Edske Smit Janszoon, bankdirecteur te Sappemeer, die het op 14-03-1933 verkoop aan Adriaan Foekens, schipper te Groningen die het schip hernoemd in "JANTJE, en later "CONCORDIA". Op 27-10-1937 gemeten te Groningen. Meetnummer: G4655N. Lengte: 22 m 67 cm, breedte: 4 m 78 cm, waterverplaatsing: 106,258 ton. Eigenaar: A. Foekens, domicilie: Groningen. Op 26-06-1941 eigendom van Johannes Cornelis van der Linden, koopman en schipper te Nieuw Beijerland. Op 24-07-1942 van Ferdinand van der Koogh, cafehouder te Rotterdam en hernoemd SPES III. Op 17-02-1944 gemeten te Rotterdam. Meetnummer: R14495N. Lengte: 22 m 66 cm, breedte: 4 m 75 cm. inzinking: 1 m 72 cm, waterverplaatsing: 104,342 ton. Eigenaar: F. Kosch?, domicilie: Rotterdam. Op 25-05-1944 van de firma Scheepvaartbedrijf R. van Veen, gev. te Schiedam. Op 29-07-1946 eigendom van Floris Verdoorn, schipper te Rotterdam. Op 11-5-1954 hernoemd in SPES. Op 25-01-1960 eigendom van Leendert Barlagen, schipper te Zwijndrecht. Op 01-03-1960 gemeten te Rotterdam. Meetnummer: R25279N. Lengte: 22 m 64 cm, breedte: 4 m 73 cm, inzinking: 1 m 89 cm, waterverplaatsing: 113,552 ton. Op 07-05-1960 als SPES, zijnde een stalen motortjalkschip, metende 113.552 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Rotterdam no. R25279N d.d. 01-03-1960 door J.G.D. Wigman, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam opnieuw van brandmerk 1603 B GRON 1933 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan SB zijde in de bovenkant van de roef, 0.45 m. uit de hekplaat, 0.20 m. uit de lengteas en 0.92 m. uit het dek. (Opm. Bij ondrzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.) Op 23-08-1963 van Reinier Jantje de Heer, schipper te Zwijndrecht, i.a.g.v.g.g.m. Cornelia Wilhelmina Boulogne. Op 10-07-1972 van Dirk Hovius, machinist te Hendrik Ido Ambacht. Op 03-06-1976 eigendom van Henry Feico Bijl, architekt te Rotterdam, Hondiusstraat 26a. Ze wordt dan omschreven als een motortjalk, met 1 dek, een vooronder, een laadruim een salonroef op het achterdek, een machinekamer met een verticale enkelvoudige 2 cylinder 2 tact Klöckner Humboldt Deutz dieselmotor 36/40 PK type OMZ 122 zonder nummer. Het schip is gebouwd van staalijzer te Hoogezand in het jaar 1911.
Op ?? wordt de teboekstelling in het Kadaster doorgehaald met de opmerking "afgedaan".

Overige afbeeldingen


Omschrijving: Verzoek tot doorhaling d.d. 10-06-1927.