Inloggen
ALCYONE - ID 193


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5285605
Nat. Official Number: 1876 Z GRON 1938
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 tons each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Foxhol' (H.J.J. Muller & J.G. Broërken), Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 48
Launch Date: 1938-08-14
Delivery Date: 1938-12-02
Technical Data

Engine Manufacturer: Motoren Werke 'Mannheim' A.G. (MWM), Mannheim, Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MWM Nr. 41142 Type RH342 (285x420)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 359.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 170.00 Net tonnage
Deadweight: 420.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 23486 Cubic Feet
Bale: 22073 Cubic Feet
 
Length 1: 44.71 Meters ***Unknown***
Length 2: 41.77 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.55 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.46 Meters Depth, moulded
Draught: 2.90 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1961
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 2tew 5 cil 350 PK Alpha-Diesel Type (230x400) 9 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1938-12-02 ALCYONE
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Schothorst Dzn., Hansweert, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hansweert / Netherlands
Callsign: PCJF
Additional info: 12 sept. 1950 thuishaven Groningen

Date/Name Ship 1951-01-15 ARION
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Hollandsche Kustvaart Maatschappij, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Tjark van Dijk, Jurrien Kruidhof, Abraham Kuyper (Zeist)
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCUM

Date/Name Ship 1955-07-12 CITO
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Cito', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Hendrik Paap (sluismeester) & Writser Jannes van Wijk
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDKO

Date/Name Ship 1960-05-18 PATRICIA
Manager: Rederifirmaet A.E. Sørensen,, Svendborg, Denmark
Eigenaar: N.R. Christensen, Svendborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Svendborg / Denmark
Callsign: OYGF

Date/Name Ship 1961-08-01 PROCYON
Manager: Rederifirmaet A.E. Sørensen,, Svendborg, Denmark
Eigenaar: I/S Jensen & Villadsen, Svendborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Svendborg / Denmark
Callsign: OYGF

Date/Name Ship 1970-01-00 HOAN
Manager: Holger Asmussen, Graasten, Denmark
Eigenaar: Holger Asmussen, Graasten, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OYGF

Date/Name Ship 1973-01-00 YVONNE
Manager: Hans Johannsen, Egernsund, Denmark
Eigenaar: Hans Johannsen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OYGF

Date/Name Ship 1974-04-00 RIYAD
Manager: Mohammed Widad El-Sohl, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Eigenaar: Mohammed Widad El-Sohl, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Shareholder:
Homeport / Flag: Beirut (Beyrouth) / Lebanon
Callsign: ODPM

Date/Name Ship 1976-00-00 MOHAMED
Manager: Nizar Gandour, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Eigenaar: Nizar Gandour, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Shareholder:
Homeport / Flag: Beirut (Beyrouth) / Lebanon
Callsign: ODPM

Date/Name Ship 1978-00-00 SHEREEN
Manager: Nizar Gandour, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Eigenaar: Nizar Gandour, Beirut (Beyrouth), Lebanon
Shareholder:
Homeport / Flag: Beirut (Beyrouth) / Lebanon

Ship Events Data

1938-08-14: Het Vaderland 17.08.1938: Het bij de Scheepswerf Foxhol, directie Muller en Bröerken te Foxhol, voor D. Schothorst te Zuidbroek in aanbouw zijnde m.s.'ALCYONE' is met goed gevolg te water gelaten. Het schip meet 400 ton en wordt voorzien van een Benz motor, met een capaciteit van 300 PK.
1938-12-01: Als ALCYONE, zijnde een motorvrachtschip, groot 1016.46 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 23-11-1938 no. 5848, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1876 Z GRON 1938 op het achterschip aan bakboordzijde in achterkant kombuis.
1938-12-03: NvhN 03-12-1938: Op de Eems vond onder groote belangstelling de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. ALCYONE, gebouwd bij de N. V. Scheepswerf „Foxhol", dir. Muller en Broërken te Foxhol, voor rekening van kapt. D. Schothorst te Hansweert, onder klasse Bureau Verltas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart. Het schip is van het raisedquarterdek type met plaatvoorsteven en met kruiserhek. De stalen mast is midscheeps opgesteld met twee stalen laadboomen voor lasten tot twee ton. Voor de bediening hiervan zijn twee motorlieren geplaatst, die elk aangedreven worden door een Benz motor van 14 p.k. Het hijschgerei is geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. De ankerlier wordt eveneens aangedreven door een Benz motor van 7 p.k. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een Benz motor van 300 p.k. geplaatst, waarmede het schip in ballast een snelheid van 10 mijl behaalde. Verder staat hier een Benz motor van 14 p.k. als hulpmotor opgesteld, voor het aandrijven van de pompen en de dynamo. Het schip heeft een tonnage van bruto 359 en netto 170 Res ton met een d.w. van 435 ton. De afmetingen zijn: lengte over alles 43.50 M.. breedte op het grootspant 7 M. en holte tot het vrijboorddek 2.90 M. tot het verhoogde dek 3.85 M.
1940-02-27: 01-10-1940 Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart. No 102 UITSPRAAK van den Raad voor de Scheepvaart in zake de klacht van den inspecteur- generaal voor de scheepvaart tegen Dirk Schothorst, kapitein van het motorschip Alcyone, wegens het zonder vergunning bevaren van het Schulpengat. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft op 7 Maart 1940 tegen aangeklaagde bij den Raad voor de Scheepvaart een klacht ingediend van den volgenden inhoud: ,,De inspecteur- generaal voor de scheepvaart; verwijzende naar het hierbij gaande proces-verbaal met bijlagen, opgemaakt door luitenant ter zee der 2de klasse Koninklijke marinereserve A. Krijgsman; overwegende, dat daaruit blijkt, dat Dirk Schothorst als kapitein van het motorschip Alcyone zonder vergunning krachtens de Algemeene Bekendmaking no. 3 van den commandant van de Stelling van Den Helder het Schulpengat heeft bevaren, hetgeen in meergenoemde bekendmaking verboden is; overwegende, dat de voorschriften, hoezeer uit militaire overwegingen gemaakt, tevens dienen om de veilige vaart in het genoemde gebied te bevorderen; overwegende, dat daarom het niet opvolgen van de voorschriften gevaar kan opleveren en als een misdraging tegenover de schepelingen moet worden beschouwd; gezien de artikelen 48 en 49 van de Schepenwet; stelt aan den Raad voor de Scheepvaart voor een onderzoek in te stellen en kapitein Dirk Schothorst, voornoemd, te hooren. Een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij artikel 49 der Schepenwet, besliste, dat een onderzoek door den Raad zou worden ingesteld naar de gegrondheid van deze klacht. Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting van den Raad van 8 April 1940 in tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart. De Raad nam kennis van de ten deze door den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart overgelegde stukken. Tegen den aangeklaagde, die, hoewel behoorlijk opgeroepen om ter zitting van den Raad te verschijnen, niet verschenen was, werd verstek verleend. Uit het onderzoek is het navolgende gebleken: Een proces-verbaal, op den ambtseed opgemaakt door Arie Krijgsman, luitenant ter zee der 2de klasse K.M.R., dd. 27 Februari 1940 houdt zakelijk in, dat hem op den voormiddag van dien dag aan het Bureau Zeeverkeer van het Commandement der Marine te Willemsoord door den marinekustwachtpost Huisduinen per meldingsformulier voor kustwachtmeldingen, volgnummer 42, is gemeld, dat twee Nederlandsche kustvaartuigen in het Schulpengat voeren in de richting van het Marsdiep, waarvan het eene vaartuig het sein voor een door het bewakingsvaartuig onderzocht schip en het andere vaartuig de loodsvlag voerde; dat later bleek, dat laatstgemeld vaartuig het motorschip Alcyone was; dat den commissaris van het loodswezen werd verzocht den uitgaanden loods voor Harlingen opdracht te geven het schip ten anker te brengen en niet naar Harlingen te beloodsen; dat de onderzoekingsofficier zich daarop naar de Alcyone heeft begeven en den gezagvoerder naar het Bureau Zeeverkeer heeft gebracht, waar hem een verhoor is afgenomen. Een door D. Schothorst onderteekende verklaring, die gevoegd was bij gemeld proces-verbaal, houdt zakelijk in: dat hij is genaamd Dirk Schothorst, geboren te Amsterdam 26 December 1906, wonende te Vlissingen, gezagvoerder en eigenaar van het Nederlandsche motorschip Alcyone, metende bruto 358,81 registerton, thuisbehoorende te Hansweert; dat hij op 27 Februari 1940 uit Amsterdam is vertrokken met bestemming Harlingen; dat hij 's ochtends te 6.50 uur bij de gasboei van IJmuiden was en van daar N. t. O. .magnetisch koers heeft gezet, welken koers hij, varende met een snelheid van 10 mijl per uur, gedurende twee uren heeft volgehouden; dat hij van 8.50 uur af gedurende een half uur N.N.O. magnetisch is gaan voorliggen met dezelfde vaart, terwijl hij tot 9.20 uur rekening heeft gehouden met een stroom van 2 mijl om de noord; dat hij vanaf dit gegist bestek gedurende 12 minuten magnetisch oost is gaan sturen en daarop de kustlijn in het zicht kreeg, hetgeen hem geen verkenning gaf in den heerschenden mist; dat hij, na vergeefs getracht te hebben de aandacht van een daar liggend oorlogsschip te trekken, opdat dit hem inlichtingen zou kunnen geven over zijn positie en de ligging van het bewakingsvaartuig, met zeer langzaam draaienden motor langs de kust is opgestoomd; dat hij in dien koers ongeveer een minuut of vijf voorlag, toen hij achteruit een kustvaartuig in zicht kreeg, dat om de noord lag; dat hij gewacht heeft tot dit vaartuig voorbij was en toen daarachter is gaan liggen en de reede van Nieuwediep is opgevaren; dat hij zijn vaartuig liet drijven, totdat er een loods aan boord kwam, die hem mededeelde, dat hij ten anker moest gaan; dat even daarna een zee-officier aan boord kwam, die hem aan den wal en naar het Bureau Zeeverkeer leidde. Een ter zitting van den Raad overgelegde Algemeene Bekendmaking n°. 3 van den commandant van de Stelling van Den Helder dd. 5 Februari 1940 houdt zakelijk in, dat de commandant, gelet op het Koninklijk besluit van 5 December 1932 (Staatsblad n°. 580), het Koninklijk besluit van 1 November 1939 ( Staatsblad n°. 189) en het Koninklijk besluit van 17 Januari 1940 ( Staatsblad n°. 180) in verband met de wet van 23 Mei 1899 ( Staatsblad n°. 128), heeft verordend: dat het Zeegat van Texel, zooals daarin nader omschreven, verboden watergebied is en dit niet mag worden ingevaren met een vaartuig, behoudens met schriftelijke vergunning, afgegeven door de aangewezen autoriteit, welke vergunning betreffende voormeld verboden gebied slechts kan worden verleend ten aanzien van het Schulpengat. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft ter zitting van den Raad als zijn meening te kennen gegeven, dat de klacht gegrond moet worden verklaard. De Raad voor de Scheepvaart acht de klacht gegrond. De daarin gestelde feiten zijn bewezen. Door het niet opvolgen van de voorschriften heeft aangeklaagde de schepelingen aan ernstig gevaar blootgesteld, zoodat de Raad na te melden straf op haar plaats acht. Mitsdien, oordeelende bij verstek: Straft den aangeklaagde, Dirk Schothorst, geboren te Amsterdam 26 December 1906, wonende te Vlissingen, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van veertien dagen. Aldus gedaan door de heeren mr. dr. F. C. van Geer, tweedeplaatsvervangend- voorzitter, J. N. Egmond, lid, H. Th. de Booy, plaatsvervangend lid, E. Kramer, buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Eaads secretaris mr. H. B. Tjeenk "Willink, en uitgesproken door den eerste-plaatsvervangendvoorzitter prof. mr. B. M. Taverne ter openbare zitting van den Eaad van 20 September 1940. (get.) F. C. van Geer., H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1940-05-16: Ingeschreven bij the Netherlands’ Shipping & Trading Committee, Londen (man. Freight Express Ltd). 29 mei 1940 in timecharter bij The Ministry of Shipping, later Ministry of War Transport (man. William Robertson & Co., Glasgow). Nam deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië.) 16-09-1944 vertrokken uit Barry in konvooi EBC.105 met 30 andere vrachtschepen, zonder escort vaartuigen, met bestemming Seine Bay.18-09-1944 Konvooi EBC.105 aangekomen in de Seine Bay. 17-03-1945 onder commando van kapitein Schothorst Bergen op Zoom, via Vlissingen, binnengelopen met voedsel vanuit London. Dit voedseltransport gebeurde tevens met de volgende Nederlandse kustvaartuigen t.w. ”ALCYONE”, “MARTHA, “KUWI”, “NJORD” en “TWEE GEBROEDERS”. 15-05-1945 timecharter beëindigd en 01-06-1945 weer terug aan de eigenaar.
1945-03-00: Zoals veel Nederlandse schepen was de Alcyone in 1940, bij het uitbreken van WO II, uitgeweken naar Engeland. Kapitein/eigenaar was Derk Schothorst die de haven van Vlissingen net op tijd verliet om over te steken. Alle oorlogsjaren voer de ALCYONE in Engeland en werd in 1944 daadwerkelijk ingezet om oorlogsmateriaal te vervoeren. Zo ook in maart 1945. Op 13, 14 en 15 maart werd de Alcyone in Londen geladen met goederen bestemd voor de troepen in Nederland. In dit geval naar Bergen op Zoom. Wat had Derk Schothorst gedaan toen hij hoorde dat hij met de ALCYONE naar Bergen op Zoom moest? Bij de autoriteiten in Londen had hij het kunnen regelen dat zijn broer Lammert voor deze reis aanmonsterde op de ALCYONE. Ook Lammert was in 1940 uitgeweken naar Engeland. Hij voer toen als stuurman op de THOR.
Lammert voer in maart 1945 als kapitein op de Westerhaven en werd op 13 maart afgelost door kapitein de Roo. Lammert vertrok naar Londen en meldde zich aan boord bij zijn broer.
Noot: Lammert had gedurende de gehele oorlog een dagboek bijgehouden.
Op 16 maart vertrokken ze en op 17 maart lagen ze in de haven van Hansweert. Want was de achterliggende gedachte geweest van Derk. Hij wilde Lammert in Hansweert af zetten en op de terugreis Lammert weer aan boord te nemen.
Waarom Hansweert? Het was de thuishaven van de ALCYONE en zijn ouders woonden er. Ook zijn zuster en nog twee jongere broers woonden in Hansweert.
Het volgende is letterlijk overgenomen uit het dagboek van Lammert, "en we lagen 17 maart om 16.00h in Hansweert, alwaar ik mijn ouders een bezoek bracht. Alles was wel thuis en ook met Alie" (mijn moeder).
Op 20 maart kwam de ALCYONE terug van Bergen op Zoom en nam Lammert weer aan boord. Ze voeren eerst nog naar Terneuzen alvorens naar Engeland te gaan, waar ze op 23 maart afmeerden bij Tower Bridge.
1951-01-16: NvhN 16-01-1951: ALCYONE verkocht, wordt nu ARION. Het m.s. Alcyone, groot 420 ton d.w., uitgerust met een 300 p.k. zes cylinder dieselmotor, toebehorende aan kapitein D. Schothorst te Groningen, is verkocht aan de heren A. Kuyper, J. Kruidhof en T. van Dijk te Delfzijl. Het schip zal onder de nieuwe naam ARION in de vaart worden gebracht.
1960-08-04: NvhN 08-04-1960: Kustvaarder CITO verkocht naar Denemarken. Het motorkustvaartuig Cito, groot ca 410 ton dw., eigendom van de rederij Cito (H. Paap en W. J. van Wijk te Groningen), werd verkocht aan kapitein N. Riis Christensen te Svendborg, Denemarken door bemiddeling van de N.V. Geska te Groningen. Het schip behoort tot het raisedquarterdektype. Het werd in 1938 gebouwd bij de scheepswerf Foxhol.
(De N.V. Geska bemiddelde tevens voor de rederij Cito de aankoop van het shelterdekmotorkustvaartuig Westpolder, behorende aan de Stoomvaartmij. Westpolder te Rotterdam. Dit schip, groot 565 ton dw., werd in 1940 gebouwd bij de N.V. Scheepswerven Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen. Beide schepen zullen in de loop van mei aan de nieuwe eigenaars worden overgedragen, waarbij de Westpolder zal worden omgedoopt in „Cito".)
1960-11-02: M/S PATRICIA af Svendborg, 356 brt, Bygget 1938 af stål. På rejse fra Rønne til Norrköping i ballast. Grundstødt d. 2. nov. ved Sveriges Ø.-kyst. (352)Søforklaring og søforhør i Norrköping d. 15. nov. Kl. 0000 passerede P., der styrede 270° rv., under en stiv NØ.-lig kuling med ringe sigtbarhed Fälbådans fyr i en afstand af ca. 1 sm. Kl. 0005 ændredes kursen til 45°, og farten mindskedes til langsomt frem for at afvente lodsbådens komme. Kl. 0030 ændredes kursen til 120°. Kl. 0050 sås lodsbåden om stb., og der styredes mod lodsbåden, men umiddelbart efter tog P. grunden ved Yttre Nygrundet og blev stående. P. kom kort efter flot ved egen hjælp.Ved grundstødningen fik P. svære bundskader og sprang læk. Anm. Ministeriet må antage, at grundstødningen skyldes vejrforholdene.
1961-02-02: M/S PATRICIA af Svendborg, 356 Brt, På rejse fra Svendborg til Danzig i ballast.Maskinhavari d. 2. feb. i Østersøen. (68)
Rapport fra statens skibstilsyn dat. 7. feb.Kl. ca. 2000, da P. befandt sig i Danzigbugten, knækkede motorens krumtapaksel. P.blev derpå bugseret til Svendborg. Anm. Ministeriet må antage, at havariet skyldes materialetræthed i krumtapakslen.
1964-07-16: M/S PROCYON af Svendborg, 356 Brt, Bygget 1938 af stål. På rejse fra Nystad til Maldon med træ. To mand faldet over bord d. 16. juli i Den botniske Bugt; 1 druknet. Søforklaring i London d. 23. juli.Kl. ca. 1630, da P. under en svag S.-lig luftning befandt sig på 60°39′N., 20°19′Ø., i Den botniske Bugt, var 2 mand af besætningen beskæftiget med rengøring på dækket agter. Herunder greb den ene den anden om knæene og løftede ham op over gelænderet, hvorved begge faldt over bord. Skibet blev straks vendt og sejlet tilbage til ulykkesstedet, hvor kun den ene af de overbordfaldne sås i vandet. Efter at denne var reddet om bord, iværksattes eftersøgning af den forsvundne, dæksdreng Aksel Holger Jørgen, og over radioen anmodedes om assistance fra andre skibe. Kl. 2045 fortsattes rejsen, uden at der var set noget til den forsvundne. Anm. Ministeriet må antage, at ulykken skyldes kådhed.
1971-05-17: Tijdens de reis van Aalesund naar Gent met een lading vismeel Bergen binnengelopen met een gebroken schroefas. 12-06-1971 na monteren nieuw schroefas reis naar Gent vervolgd.
1974-04-00: Na verkoop aan Moh. Widad El-Sohl als RIYAD in juli 1974 van Egernsund naar IJmuiden en 3 augustus 1974 naar Beirut. Op 5 aug. 1974 bij Guernsey voor anker na slagzij.
1974-08-05: Ten anker gegaan nabij Guernsey nadat het schip water maakte en slagzij begon te krijgen. Middels een loodsboot zijn er brandweermannen met pompen aan boord gegaan om het water uit het schip te pompen.
1978-10-02: Messina binnengesleept voor reparatie omdat de motor was uitgevallen in pos. 37.25.N. - 17.50.O. Op 9 december 1981 rapportage dat de machinekamer onder water stond.
1994-09-24: Final Fate:
Laatste bericht dat het schip van Olbia was vertrokken, verder onbekend. Er wordt aangenomen dat het schip in de midden negentiger jaren in Pakistan is gesloopt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1938
Kapitein: Schothorst, D.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1951
Kapitein: Kruidhof, Jurrien
Overige informatie: (geb. Stedum 15.02.1905 - overl. te Delfzijl 1992)

Afbeeldingen


Omschrijving: De ALCYONE
Collectie: Brandenburg, Ton
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: De ALCYONE
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ARION
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ARION
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Hocquard, D.P. (Dave)

Omschrijving: CITO
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Hocquard, D.P. (Dave)

Omschrijving: als CITO
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: CITO
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: als PATRICIA
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: als PROCYON
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Kade

Omschrijving: PROCYON, Swinefleet
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: PROCYON
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: PROCYON
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: HOAN Swinefleet
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: HOAN
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Akkerman, John

Omschrijving: HOAN Swinefleet
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: als SHEREEN
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Kade