Inloggen
EDISON - ID 1889


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1956
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5097034
Nat. Official Number: 3481 Z GRON 1956
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Handel- & Scheepsbouw Maatschappij Kramer & Booy N.V., Kootstertille, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 101
Launch Date: 1956-09-12
Delivery Date: 1956-11-30
Technical Data

Engine Manufacturer: Motoren Werke 'Mannheim' A.G. (MWM), Mannheim, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MWM nr. BVN 122866 Type RH348SU (320x480) 375 rpm.
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 498.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 324.00 Net tonnage
Deadweight: 788.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 37500 Cubic Feet
Bale: 34000 Cubic Feet
 
Length 1: 56.74 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 51.82 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.94 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.73 Meters Depth, moulded
Draught: 3.08 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1956-11-30 EDISON
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaartbedrijf L. Davids, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDUX

Date/Name Ship 1973-02-14 DAVYTON
Manager: Carmencita Shipping Co. Ltd., Kingston (Jamaica), Jamaica
Eigenaar: Carmencita Shipping Co. Ltd., Kingston (Jamaica), Jamaica
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingston (Jamaica) / Jamaica

Date/Name Ship 1974-00-00 DAVYTON
Manager: Carmencita Shipping Co. Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Eigenaar: Carmencita Shipping Co. Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingston (Jamaica) / Jamaica

Date/Name Ship 1978-00-00 DAVYTON
Manager: International Freight Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Eigenaar: International Freight Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Cayman Islands

Date/Name Ship 1982-00-00 DAVYTON
Manager: Tropical East Shipping Co. Ltd., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Tropical East Shipping Co. Ltd., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO3435

Date/Name Ship 1983-00-00 EDISON
Manager: Vesper Steamship Co., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Eigenaar: Vesper Steamship Co., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Cayman Islands
Callsign: ZGYZ

Date/Name Ship 1990-00-00 JESULA II
Manager: Naviera Jesula S.de R.L., San Lorenzo, Honduras
Eigenaar: Naviera Jesula S.de R.L., San Lorenzo, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: San Lorenzo / Honduras
Callsign: HQFB7

Ship Events Data

1956-09-12: NvhN 12-09-1956: Nieuwe scheepswerf te Kootstertillen geopend. Tewaterlating m.s. "Edison". Onder grote belangstelling is vandaag de nieuwe feestelijk met vlaggen versierde scheepswerf van de Handel en Scheepsbouw Maatschappij Kramer en Booy N.V. te Kootstertillen, bij Buitenpost, namens de commissaris van de koningin in de provincie Friesland officieel geopend door gedeputeerde J. Brouwer. Na de openingsrede had de tewaterlating plaats van het nieuwe motorkustvaartuig "Edison", het eerste schip, dat bij de nieuwe werf werd gebouwd. Daarna werd in Hotel Bolling in Buitenpost een drukbezochte receptie gehouden. De "Edison" (bouwnr. 101) is van het gladdektype, meet 800 ton d.w. bij 499 brt. en is bestemd voor de rederij L. Davids te Delfzijl. De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Davids. De Edison heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 56.28 meter, lengte tussen de loodlijnen 52.07 meter, breedte op spanten 8.90 meter en holte 3.80 meter. De beladen diepgang bedraagt 3.45 meter. De voortstuwing zal geschieden door een 500 pk motor. De ruimte-inhoud bedraagt 37.500 cft (kubieke voet) grainspace (ruimte voor granen) en 34.200 cft. balespace (ruimte voor balen). De Edison werd gebouwd onder Klassebureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een gladdekcoaster van 850 ton d.w. voor de rederij Paul Westers te Groningen.
Leeuwarder courant 13-09-1956: Onwillige coaster „Edison' opende werf in Kootstertille. Sinds 1945 1100 man meer in de industrie van Achtkarspelen
De kustvaarder „Edison", die woensdagmorgen met zijn tewaterlating de nieuwe scheepswerf van Kramer en Booy N.V. te Kootstertille moest openen, heeft het de vele honderden genodigden en belangstellenden op en om de werf niet gemakkelijk gemaakt. Om half twaalf was de doop en de tewaterlating gesteld, maar het is half twee geworden voor het versierde schip, onder hoezee's en gefluit van omliggende schepen en bedrijven, het Knjillesdjip binnengleed of liever geduwd werd. Dat was niet de schuld van het bedrijf, dat met deze 800-tonner een fraai schip afleverde, maar van de drassige bodem, die door het gewicht van de „Edison" zodanig was ingezakt, dat de helling te gering was geworden en het schip alleen door ingespannen arbeid in zijn element kan worden gewerkt. De champagnefles was anderhalf uur te voren al tegen de voorsteven kapotgeslagen, maar het wachten in de koude wind duurde zo lang, dat de officiële tribune, waar dames met bloemen wachtten, tenslotte vrijwel leeg was.
Aan de tewaterlating, die door velen uit de omtrek (onder wie schoolkinderen en personeel van bedrijven) werd bijgewoond en waarbij de hoge golf water de menigte aan de zuidzijde van het kanaal tot een overhaaste aftocht noopte, ging een bijeenkomst in een der gebouwen op de helling vooraf, waar gedeputeerde Brouwer, bij verhindering van de Commissaris der Koningin, een geestdriftige rede uitsprak. Spreker betoogde, dat de nieuwe werf een krachtige versterking van het potentieel der Wouden betekent, ried zijn hoorders aan zich niet te laten verblinden door de hoogconjunctuur en oog te hebben voor de werkelijkheid, dat in Achtkarspelen de economie nog altijd ernstige structurele gebreken vertoont. Hij zei, dat de beslissing van de directie om het bedrijf hier te vestigen als het ware vooruitliep op het onlangs verkondigde inzicht van het Nationale Planbureau, dat de industrie haar expansie buiten de randstand Holland moet zoeken. Na nog gewezen te hebben op de betekenis van scholing en vakonderwijs —er zijn in Achtkarspelen nog teveel ongeschoolden — sprak de heer Brouwer de hoop uit, dat de werf binnenkort ook eens een opdracht zal ontvangen om een Friese coaster te bouwen. Nadat de „Edison" van stapel was gelopen werd reeds de kiel gelegd voor een 850 tonner voor de fa. P. Westers, te Groningen. De orderportefeuille, zo deelde de directie aan de pers mee, is goed. Er is ook een buitenlandse opdracht ontvangen en wel voor een grote Franse trawler. De bouw van werf en schip zijn voorspoedig gegaan. In maart werd pas met de „Edison" begonnen en nu telt men reeds 75 man personeel, van wie 45 als ongeschoolden werden aangenomen. Er hoefde maar weinig niet- Fries personeel te worden aangetrokken, een man of zes. Wel is het merkwaardig, dat Friese arbeiders, die na de oorlog naar het westen emigreerden en daar een vak leerden, nu graag terugkomen om werk aan te nemen op een bedrijf in it Heitelan. De genodigden — een tachtigtal — verzamelden zich in de namiddag in hotel de Roskam te Buitenpost, waar men aanzat aan een geanimeerd diner. De heer W. Kramer vertelde hierbij iets over het bedrijf en zeide, dat een verblijf in de oorlog in Bergum, maar vooral de Friese afkomst van zijn ouders, die in Harlingen geboren werden, hem naar Friesland hadden getrokken. Wij hebben van ons besluit geen spijt gehad, aldus spreker, en we hopen in het land van de stamboekkoeien stamboekboten te bouwen. Er zijn voldoende arbeidskrachten in de omgeving te vinden en ze zijn van het goede slag. Spreker hoopte, dat de nieuwe bloei van de Friese scheepsbouw ook zou leiden tot een opbloei van de Friese havensteden. Burgemeester H. van Ek zeide de vestiging van deze industrie ruim te willen zien. In dit verband betoogde spreker, dat men in de noordelijke provincies meer oog moet hebben voor de gemeenschappelijke belangen. Voor Achtkarspelen is het probleem van de werkloosheid het probleem van de scholing. Hy woe earst net, mar hy moast doch bilies jaen: de Edison wipt ta it wetter fan it Knjillesdjip yn en iepenet dêrmei de helling fan de n.v. Kramer en Booy yn Koatstertille.
1956-11-28: Als "Edison", zijnde een motorschip, metende 1411.95 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 10433 d.d. 24-11-1956, liggende te Kootstertille, door C.J.A. Matthijssen, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3481 Z GRON 1956 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant dekhuis op kampanje 3.60 m. uit hekplaat, 2.15 m. uit de lengteas en 1.42 m. uit dek.
1956-11-30: NvhN 30-11-1956: Eerste kustvaarder van nieuwe werf. Gistermiddag arriveerde te Harlingen de 800 d w. metende kustvaarder "Edison" welke bij de werf van Kramer en Booy in opdracht van rederij L. Davids is gebouwd. De "Edison" heeft een lengte van 56.28 m. en wordt voortgestuwd door een 500 pk motor. Vandaag zal de nieuwste aanwinst van rederij Davinds op de Waddenzee proef varen.
1956-12-01: NvhN 01-12-1956: Proefvaart m.s. "Edison". Op de Waddenzee heeft een geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig "Edison", dat bij de Scheepswerf van de Handel- en Scheepsbouw Maatschappij Kramer en Booy N.V. te Kootstertille (Fr.) werd gebouwd voor rekening van de rederij L. Davids te Delfzijl. De "Edison" (bouwnummer 101) is het eerste schip, dat bij bovengenoemde werf wordt gebouwd. Het schip is van het gladdektype. meet ca. 800 ton d.w. (499 b.r.t.) en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 56,28 m. lengte tussen de loodlijnen 52 07 m. breedte oo spanten 8.90 m en holte 3.80 m. De beladen diepgang bedraagt 3.45 m. De voortstuwing geschiedt door een 500 p.k. motor bij 375 toeren, snelheid ca. 10 knoop). In de machinekamer zijn voorts twee hulpmotoren van 40 pk. elk opgesteld. Het schip wordt gebouwd onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperte vaart.
Leeuwarder courant 01-12-1956. Coaster „Edison" maakte een geslaagde proefvaart
De coaster „Edison", die in de annalen van de jonge Friese coasterbouw bekend staat als „het schip, dat niet in het water wou", heeft vrijdag getoond dat het in het zilte nat .el degelijk in zijn element is. Op 12 september werd het schip op de gloednieuwe werf van Kramer en Booy N.V. te Kootstertille (waarvan gevatte lieden al eens Coastertille hebben gemaakt) te water gelaten en donderdag 29 november arriveerde de onberispelijk ingerichte en feestelijk bevlagde coaster in Harlingen, waar dit eerste product van de Achtkarspeler werf uiteraard de nodige belangstelling trok. Het schip, dat 800 ton groot is, kwam naar onze Friese havenstad om van daar zijn „doop" met zeewater te beleven. Die doop heeft vrijdag plaats gehad in de vorm van de gebruikelijke proefvaart, waarbij heel wat genodigden hadden voldaan aan de uitnodiging van de rederij van de heer L. Davids (die met deze „Edison" zijn derde in de vaart brengt) en -an de directie van de werf. De „Edison" verliet omstreeks half elf de haven van Harlingen en koerste naar de Noordzee tot in de omgeving van het lichtschip „Terschellingerbank". Het weer was bijzonder mooi; een zeer gewaardeerde verrassing, want donderdag stond er nog een storm van windkracht 8. De zeeziekte bleef achterwege — zeer tot genoegen van de personeelsleden van de werf in Kootstertille, die hun eerste zeereis maakten. Het is de bedoeling, dat steeds een kwart van het personeel van de scheepswerf de proefvaart van een nieuw schip meemaakt. De technische proeven die op de Noordzee genomen werden met de „Edison" verliepen alle zeer vlot. Omstreeks zes uur was de nieuwe kustvaarder in Harlingen terug. Op het ogenblik heeft de firma Kramer en Booy een coaster in aanbouw voor de firma Westers in Delfzijl.
1963-01-15: Het Vrije Volk 15-01-1963: In Oostzee bevriezen matrozen de vingers. (Van een onzer verslaggevers) 'In de Oostzee bevriezen de matrozen de vingers.' Roel Mulder uit Sneek, kok-hofmeester van de Groninger kustvaarder Edison, vertelt dit op een toon alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Hij was doodmoe. Hij had moeite om zijn ogen open te houden."Zeven dagen hebben we gemarteld om met een lading hout van Noord- Zweden naar Amsterdam te varen. Anders doen we daar vier dagen over. Iemand die nooit een strenge winter in de Oostzee heeft meegemaakt, kan zich niet voorstellen wat dat zeggen wil...' Roel Mulder (51) voer met zijn negen collega's van Delfzijl naar de. Zweedse haven Sundvall om 274 standaard hout te laden: 'De heenreis was al een nachtmerrie. De haven van Sundvall was dichtgevroren, tien dagen hebben we er voor de wal gelegen. Met een deklading van 300 ton hout verlieten we Sundvall. Een sleepboot maakte de weg voor ons vrij naar de Oostzee.' Langzaam schoven ze door het ijs van de Oostzee. De matrozen moesten voortdurend aan dek zijn om het ijsvrij te maken. Ze kwamen bij me in de kombuis. 'Ze vroegen of ik hun vingers wilde wrijven. Die waren bevroren.' In de Oostzee liepen ze vast in het ijs. Een Zweedse sleepboot verloste hen opnieuw uit dit gevaarlijke isolement. Verder ging het in de richting Hamburg. 'Het ijs was echt gemeen op de Oostzee. Drie machinisten stonden er in de machinekamer om de filters van de motor schoon te houden. Door het korrelige ijs raakten ze voortdurend verstopt. Op een gegeven ogenblik riepen ze naar de kapitein, dat ze geen koelwater meer hadden voor de motor.' De kapitein van de Edison moest toen een moeilijke beslissing nemen. Het kwam er op neer, dat hij de ballasttanks van de kustvaarder moest aanspreken. Het gevaar was groot dat de kustvaarder daardoor uit balans zou raken en kapseizen. Maar het ging goed.
Roel Mulder en zijn negen collega's waren daarmee niet van hun beproevingen af. Vlakbij de Elbe liep de Edison opnieuw vast in het ijs. Het was er op of er onder. Het schip begon gevaarlijk naar stuurboord te hellen. 'Gelukkig was er een grote Zweedse tanker in de buurt. Dit schip brak voor ons een geul in het ijs. Vlak achter dit schip varend bereikten we ten slotte veilig het Kieler kanaal.' Op dit moment is Roel Mulder met de Edison vanuit Amsterdam alweer op weg naar Esbjerg in Denemarken. 'Eindelijk een reis zonder ijs.' Roel Mulder, die al vanaf zijn zestiende jaar op zee is,' weet precies wat het betekent als er in de krant staat dat er op de Oostzee een Nederlandse kustvaarder is ingevroren.
1973-03-20: NvhN 20-03-1973: Verkoop kustvaarder. Het m.s. "Edison" van de NV Scheepvaartbedrijf Davids te Delfzijl werd verkocht naar Brits West Indië, Georgetown. Het schip is van het gladdektype meet 788 ton en werd in 19&6 gebouwd bij de NV Kramer en Booy te Kootstertille (Friesland). Het is voorzien van een 500 pk MWM dieselmotor. Het zal herdoopt worden in "Davyton".
1991-03-28: Final Fate:
Onderweg van Miami River naar Gonaives (Haïti) in brand geraakt op 10 mijl oost van Elliot Key en 26 mijl zuid van Miami haven. De bemanning werd gered door de sleepboot SEABULK CHALLENGER. Aangezien het brandende schip naar het kwetsbare rif van Biscaynes National Park dreef heeft de U.S. Coast Guard kotter DAUNTLESS op 29 maart 1991 het schip naar dieper water gesleept en op 6 mijl ten oosten van Miami Beach tot zinken gebracht met geschutvuur.

Afbeeldingen


Omschrijving: De proefvaart en de oplevering op 30 november 1956 van de EDISON
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: EDISON
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: EDISON
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: EDISON
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown