Inloggen
E. & A. SCHEER - ID 1857


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1948
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5095206
Nat. Official Number: 2297 Z AMST 1948
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Zaandam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 451
Launch Date: 1948-11-30
Delivery Date: 1948-12-29
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor Nr. 1091 Type TMAS278 (270x300)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 346.00 Net tonnage
Deadweight: 847.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 37600 Cubic Feet
Bale: 35200 Cubic Feet
 
Length 1: 56.41 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 52.90 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.69 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.25 Meters Depth, moulded
Draught: 3.45 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1948-12-29 E. & A. SCHEER
Manager: C.V. Terwogt & Lagers, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma E. & A. Scheer, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PDVX
Additional info: Nieuwbouwprijs Fl. 605.000,--

Date/Name Ship 1955-11-17 DUURT
Manager: M. Havinga Scheepvaart- & Handelsmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Christiaan Bonninga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDTY

Ship Events Data

1948-00-00: In opdracht gegeven als 'Jamaica'.
1948-12-17: Als E. & A. SCHEER, zijnde een motorschip, groot 1416.35 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 14-12-1948 no. 7555, liggende te Zaandam, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2315 Z GRON 1948 op het achterschip aan S.B. zijde in de achterkant achterste dekhuis, 3.60 m. uit de hekplaat, 0.30 m. uit de lengteas, 1.40 m. boven het dek.
1953-05-22: Telegraaf 23-05-1953: Nederl. kustvaarder in aanvaring. Casablanca. 22 Mei. — Voor de kust van Casablanca heeft hedenmorgen, ten gevolge van de mist, een aanvaring plaats gehad tussen het Franse vrachtschip "l'Algerien" en de Nederlandse kustvaarder "E. & A. Scheer" (500 b.r.t.) van de rederij Terwogt te Lagers in Amsterdam. Volgens de eerste berichten is de "E & A. Scheer" van voren weliswaar ernstig beschadigd, doch persoonlijke ongelukken werden niet gemeld. Het schip kon na enige uren op eigen kracht Casablanca bereiken. Waarschijnlijk zal de "E. & A. Scheer" na een voorlopige reparatie te Casablanca. die ca. twee dagen in beslag zal nemen, voor herstellings-werkzaamheden naar Nederland terugkeren.
NvhN 22-05-1953: Nederlandse kustvaarder beschadigd bij aanvaring. De Nederlandse kustvaarder E en A Scheer (500 ton) is hedenochtend in dichte mist bij de kust van Marokko in aanvaring gekomen met het Franse schip I' Algerien (2600 ton). De E en A Scheer werd ernstig beschadigd aan de voorsteven, doch kon de haven van Casablanca bereiken. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De E en A. Scheer van de fa. Terwogt en Lagers uit Amsterdam, was onderweg van Rouan naar Casablanca.
1953-09-14: De Tijd 14-09-1953: Duitse verstekeling over de grens gezet. Zaterdag heeft de Vreemdelingendienst te Rotterdam een 26-jarige Duitse operazanger over de grens geleid, die met het Nederlandse kustvaartuig „E en A. Scheer" als verstekeling uit Casablanca te Rotterdam was aangekomen. Hij heeft, zo luidde zijn eigen verklaring, negen maanden geleden in een dolle bui voor het Vreemdelingenlegioen getekend. Het was zijn bedoeling in Afrika te komen en van daar een weg te vinden om naar zijn Weense verloofde te reizen, die in Venezuela woont. Kort geleden is hij in Casablanca ontsnapt en slaagde hij er in aan boord van het Nederlandse schip te komen.
1955-11-09: NvhN 09-11-1955: Kustvaarders verkocht. Namens de heer J. Bonninga te Groningen heeft het N.V. Scheepvaartbedrijf Gruno te Groningen het motorschip Duurt, groot 330 ton d.w. verkocht aan de heren J. Koopman en K. Westers, beiden te Groningen. Namens de fa E. & A. Scheer te Amsterdam werd door het zelfde bureau verkocht het motorkustvaartuig E. & A. Scheer, groot 860 ton d.w. Koper was de heer J. Bonninga
1957-06-00: Liggend in het Vänermeer (Zweden) verhinderde een landverschuiving nabij Lila Edet de doorvaart door het Götakanaal. (Zelfs een halve papierfabriek werd meegesleurd in het kanaal.) Samen met een veertigtal andere schepen kon pas na zes weken wachten (er moest eerst een nieuwe doorgang worden gebaggerd) de reis worden voortgezet.

Samenstelling uit meerdere krantenberichten (door Ben Scholten). 11-06-1957. Drie doden. Miljoenen schade. Aardverschuiving splitst sulfaatfabriek in tweeën.
Gothenburg, Zweden (UP) — Drie mensen zijn gedood bij een aardverschuiving, die in de omgeving van Gothenburg plaats vond. Zij waren te laat weggegaan uit de grote sulfaatfabriek, die door de verschuiving letterlijk door midden werd gesneden. Een scheur in de grond, die steeds wijder werd had de 250 arbeiders al enkele uren voor de eigenlijke verschuiving gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Twee arbeiders werden ernstig gewond. De schade zal, volgens een schatting van deskundigen in de miljoenen lopen. De wal van de rivier de Göta werd door de verschuiving over een lengte van anderhalve kilometer in het water geschoven. Het scheepsverkeer op deze waterweg tussen Gothenburg en het meer Vänern, waar elke dag ongeveer 60 schepen gebruik van maakten, zal maandenlang gesloten moeten worden. Naar schatting liggen nu ongeveer 60 schepen opgesloten in het Vänern meer, die daar zullen moeten wachten tot de aardmassa's uit de rivier verwijderd zijn. Hierbij zijn 14 Groninger kustvaarders, die hout kwamen laden en door de gedwongen ligging grote schade aan hun reders berokkenen. De schepen zijn: Bruiser, Confidence, Egbert Wagenborg, Henriëtte B, Jan, Makkum, Paraat, Admiraal de Ruyter, Soli Deo Gloria, Tuko, Wilja B, IJsselborg, Taifoen. Een ernstig probleem is verder, dat olie uit de opslagplaatsen bij de sulfaatfabriek in de rivier stroomt die drinkwater levert aan de haven Gothenburg. Men is onmiddellijk gestart met pogingen dit wegvloeien van olie stop te zetten, maar niemand kan zeggen of men succes zal hebben. Deskundigen waarschuwen ervoor, dat men nieuwe verschuivingen kan verwachten. Ongeveer 30 families werden uit hun huizen geëvacueerd. De schade aan de sulfaatfabriek wordt geschat op ongeveer elf miljoen gulden. Verder kwamen meldingen binnen van grote schade op verschillende plekken langs de rivier, waar een achttien voet hoge vloedgolf op de oevers beukte.
11-06-1957: Van onze correspondent) Stockholm, dinsdag. Twaalf Nederlandse kustvaarders zijn na de aardverschuiving, die vrijdag bij het dorp Lilla Edet, 55 km noordelijk van Gothenburg plaatsvond en waardoor het scheepvaartverkeer op de Götarivier volledig lag gestremd, in de haven rondom het Vänermeer ingesloten. Dit lot wordt door 21 Zweedse, 16 Duitse en 2 Russische schepen en een Noors schip gedeeld. De namen der Nederlandse, voornamelijk uit de provincie Groningen afkomstige schepen, die bezig waren hout te laden, zijn: Tuko, Makkum, Paraat, Wilja B, Soli deo Gloria, IJsselborg, Henriëtte B, Confiance,' Egbert Wagenborg. Jan, Bruiser en Admiraal de Ruvter, die in totaal een thans tot werkeloosheid gedoemde bemanning van ten minste 130 knapen hebben.
05-07-1957 (Van onze correspondent) Gothenburg. donderdag. Kapiteins en bemanningen van de 94 kustvaarders van zes nationaliteiten hebben donderdagmiddag vier uur een zucht van verlichting geslaakt. Op dat moment werd bekend, dat de vaargeul door de logge leemmassa, die tijdens de aardverschuiving van 7 juni de 80 km lange Göta-rivier volledig had gestremd, eindelijk gereed was gekomen. Vier uur later deed de kustvaarder „Paraat" zijn naam eer aan door als eerste van de 14 Nederlandse schepen, die met 70 lotgenoten van andere landen een maand in het Vaner-meer ingesloten zijn geweest, door de 40 m brede vaargeul langs het gebied van de ramp richting Gothenburg te stevenen. Onmiddellijk daarna kwam de beurt aan de Soli Deo Gloria". Vrijdagmorgen omstreeks vier uur zullen de „IJsselborg". de „Bruiser" en de „Jan" volgen en daarna komt de beurt aan „Egbert Wagenborg", „Confiance", „Admiraal de Ruyter" en „Duurt". Daarachter lagen donderdagavond: „Taifoen", „Bab T", „Henriëtte B", „Tuko" en „Makkum",
05-07-1957 (Van onze Zweedse correspondent) Donderdagmiddag vier uur is de voorlopige vaargeul door de Gota rivier op de plaats waar deze op 7 juni vijftig kilometer noordelijk van de Zweedse havenstad Gotenburg door een aardverschuiving volledig werd gestremd, gereedgekomen. Drie uur later kon de eerste van de veertien Nederlandse kustvaarders die een maand lang in de havens rond het Vänermeer ingesloten zijn geweest, uit zijn isolement worden verlost. Dat was de „Paraat",' die, onmiddellijk door de „Soli Deo Gloria gevolgd, die richting Gothenburg, het gebied van de ramp passeerde. Deze twee Nederlandse schepen lagen er het gunstigst voor. De maar al te welkome „bevrijdingsactie" duurde tot donderdagavond negen uur. Men achtte het niet verantwoord de vaartuigen na het invallen van de duisternis door de vrij gebrekkige vaargeul te loodsen.. Vanmorgen. is het verkeer opnieuw geopend. Voor Nederlandse kustvaarders de „Bruiser", de „IJsselborg" en de „Jan", „Egbert Wagenborg", de „Confiance", de „Admiraal de Ruyter" en de „Duurt". De positie van „Bab I', „Taifoen", Tuko", „Henriëtte B." en „Makkum" is minder goed en het was de vraag, of deze schepen vandaag Gotenburg nog zouden kunnen bereiken. In totaal verdrongen zich donderdag op het Trollhatten kanaal tussen Lilla Edit en Trollhatten niet minder dan 94 schepen, veertien Nederlandse, 24 Duitse, 52 Zweedse, twee Russische, een Deen en een Noor die na in vier sluizen te zijn geschut een voor een door de vaargeul moeten gaan. Hiermee is vanzelfsprekend veel tijd gemoeid. Zodra donderdagmiddag het startsignaal voor het eerste schip, een kleine Zweedse tanker , werd gegeven, ging onder de bemanning van alle vaartuigen een gejuich op. „De hemel zij dank, eindelijk", zo riep men in zes talen.
1958-01-24: Nabij Millwall op de Theems in aanvaring met de Engelse rivier-sleepboot 'Tom Jay' (1948, 67 brt), die 4 pramen en de tanker 'British Maiden' (1924, 102 brt) op sleeptouw had. Hierbij kwam een lichterman om het leven. De 'DUURT' liep aanzienlijke boegschade op.
1960-11-16: Op reis van Porto Vecchio op Corsica naar Belfast met een lading timmerhout op een onbekend onderwater object gevaren waardoor de voorpiek lek is geraakt. Te Livorno de schade middels een noodreparatie hersteld waarna toestemming gekregen om de reis naar Belfast voort te zetten. Op 25 november vertrokken van Livorno naar Belfast.
1965-06-23: Het Vrije Volk 23-06-1965: Coaster vaart op balustrade Koninginnebrug. (Van een onzer verslaggevers) Als was het een plaat triplex, zo is vanmiddag, om kwart over één 'n gedeelte van de stenen balustrade van de Koninginnebrug opengescheurd toen de, neus van de Groningse coaster Duurt daarmee in aanraking kwam. Men was bezig met het schip te verhalen langs de kade van de Koningshaven en is daarbij door de zware ebstroom tegen de brug gedreven. Krakend bezweek de balustrade en de neus van het schip kwam gedeeltelijk over het trottoir te hangen. Nadat de rivierpolitie gearriveerd was, heeft het schip enkele meters naar achteren verhaald zodat nieuwe ravages werden voorkomen. De coaster zelf liep geen enkele schade op en heeft zijn reis naar Terneuzen voortgezet.
1966-08-30: Het Parool 01-09-1966: Nederlands schip in Italië vast voor sigarettensmokkel. Cagliari, donderdag (AFP.ANP). De Groningse kustvaarder Duurt is gisteren door de douane van het Italiaanse Cagliari aangehouden en opgebracht naar de haven. De bemanning wordt verdacht van sigarettensmokkel. De Duurt had eerder op de dag de haven van het stadje op Sardinië verlaten met als reisdoel Frankrijk, maar was twintig kilometer verder voor anker gegaan. De douane, die hierop aan boord ging, bemerkte toen dat een voorraad sigaretten van vijftig kilo, die volgens de kapitein bestemd was voor de bemanning, niet meer aan boord was. De kapitein zou volgens zijn verklaring de sigaretten over boord gezet hebben omdat ze vochtig waren geworden. Van de zijde van de eigenaar van het schip, de N.V. Havinga's Scheepvaart en Handelmaatschappij te Groningen, zegt men dat het schip enige tijd stil gelegen heeft wegens motorstoring. Men meende dat het schip zijn reis al weer had voortgezet.
Leeuwarder courant 01-09-1966: Opgelegd in Sardinië. Kustvaarder uit Groningen van smokkel verdacht. De Groningse coaster “Duurt" is gistermorgen door de douane ter zee van Cagliari op Sardinië aangehouden en opgebracht naar de haven onder verdenking van sigarettensmokkel. De „Duurt" had eerder op de dag de haven verlaten met als reisdoel Frankrijk, maar was 20 km verder bij Santa Margherita di Pula stil gaan liggen. De douane, die het. schip. hierop paaide, trof toen de bedoelde voorraad sigaretten van 50 kg die was opgegeven als bestemd voor de bemanning, niet meer aan boord aan. De kapitein zou de sigaretten over boord gezet hebben, omdat ze vochtig waren geworden. Het onderzoek in deze zaak is echter nog niet afgesloten. De eigenaar van het schip, de NV Havinga's Scheepvaart en Handelmaatschappij te Groningen, deelde mee dat het schip enige tijd stil gelegen had, omdat er een korte motorstoring was opgetreden. Van deze zijde werd ook erkend dat de bemanning van smokkel verdacht werd, maar men meende dat het schip inmiddels zijn reis al weer voortzette.
NvhN 06-09-1966: Na smokkel affaire. Italiaanse coaster laat Groninger coaster Duurt gaan. De Groninger kustvaarder „Duurt" van 500 ton, die de vorige week donderdag zoals gemeld door de Italiaanse douane is opgebracht, heeft gisteren toestemming gekregen Cagliari op Sardinië te verlaten, nadat de rederij een waarborgsom van 36.000 gulden had gestort. De kapitein bevindt zich in arrest op beschuldiging van smokkelarij en het varen met gedoofde lichten. Volgens de douane had de „Duurt" in Cagliari 50 kilo tabak geladen, die voor de bemanning bestemd zou zijn, maar toen enkele uren later de douane aan boord kwam terwijl het schip met gedoofde lichten ter hoogte van Santa Margherita di Pula voer, was de tabak verdwenen.
Het Vrije Volk 06-09-1966: Kustvaarder mag Sicilië nu verlaten. (Van een onzer verslaggevers) De Groninger kustvaarder Duurt (500 ton) die vorige week woensdag door de Italiaanse douane is opgebracht, heeft zaterdag toetemming gekregen de Siciliaanse haven Cagliari te verlaten, nadat de rederij Havinga's scheepvaart en handelmij. te Groningen een borgsom had gestort van ƒ4200,—. De kapitein J. R. uit Groningen bevindt zich nog in arrest. Hij wordt beschuldigd van smokkelarij en het varen met gedoofde lichten. De Italiaanse scheepvaartagent van de maatechappü stelt pogingen in het werk om de kapitein zo spoedig mogelijk op vrije voeten te krijgen. De agent heeft de rederij meegedeeld goede hoop te hebben dat dit vandaag of morgen zal gelukken. De Groninger kustvaarder werd woensdag op zee ter hoogte van Cagliari aangehouden en opgebracht onder verdenking van sigarettensmokkel. Het schip was op weg naar Rouen in Frankrijk, maar was twintig kilometer na vertrek uit Cagliari ter hoogte van Santa Margherita di Pula met gedoofde lichten op zee blijven stilliggen. De douane, die het schip daarop praaide en aan boord ging, trof hierop de bedoelde voorraad sigaretten van 50 kg. door de kapitein opgegeven als bestemd voor de bemanning niet meer aan boord aan. De kapitein zou de sigaretten overboord hebben gezet omdat ze vochtig waren geworden.
Het Parool/ NvhN 09-02-1967: Nederlander krijgt in Italië 13 maanden voor smokkelen.
Cagliari (Reuter). — De 34-jarige kapitein van het 499 ton metende Nederlandse vrachtschip „Duurt", Jan Rillema, is in Cagliari op Sardinië veroordeeld tot 13 maanden gevangenisstraf en vier miljoen lire (ƒ23.000) boete, wegens overtreding van de smokkelen scheepvaartverordeningen. De uit Groningen afkomstige R. was door de douane-beambten gewaarschuwd dat de 50 kilo Amerikaanse sigaretten aan boord alleen buiten de territoriale wateren mochten worden aangebroken. Dat gebeurde op 30 augustus vorig jaar. Toen R. een „vreemde manoeuvre" uitvoerde zonder navigatielichten werd zijn schip opnieuw door de havenbeambten aangehouden. Deze ontdekten dat 250 sloffen met elk 200 sigaretten alle geopend waren.
1969-07-04: Final Fate:
Onderweg met een lading carbid in vaten van Split naar Cardiff, tijdens zwaar weer lek gespongen en gezonken ten zuidoosten van Majorca in pos. 37.50.N. - 05.00.O. De bemanning werd gered.
Het Vrije Volk 04-07-1969: Kustvaarder zinkt - negen man gered. Den Haag (ANP) De Nederlandse kustvaarder DUURT is vannacht op de Middellandse Zee bij Majorca gezonken. De 9 koppen tellende, bemanning, drie Nederlanders, zes Spanjaarden en Portugezen — is gered. Het 500 brt. metende schip, eigendom van de rederij Bonninga uit Groningen: raakte vannacht, door nog onbekende oorzaak, in moeilijkheden en vroeg om onmiddellijke assistentie. Kort daarop meldde radio Tunis dat het schip gezonken was en dat de bemanning aan boord van het Israëlisch schip Tel Aviv was gegaan. De Tel Aviv is op weg naar Haifa en wordt daar 8 juli verwacht. De DUURT was onderweg van Split in Zuidslavië naar Cardiff (Engeland)
Friese koerier 04-07-1969: Nederlands schip in nood op Middellandse Zee.
Scheveningen— De 500 brt. metende Nederlandse kustvaarder „Duurt" verkeert in moeilijkheden op de Middellandse Zee, het schip is in zinkende toestand en heeft vanmorgen vroeg via een melding aan Scheveningen-radio om assistentie gevraagd. Het bevindt zich op de Middellandse Zee ten zuidoosten van Majorca.
Volgens de makelaar, M. Havinga Scheepvaart- en Handelmij nv te Groningen, bevinden zich 9 mensen aan boord. De bemanning bestaat uit Nederlandse, Spaanse en Portugese zeelieden. De kapitein is een Nederlander. De Duurt, die op weg was van Split in Joegoslavië naar Cardiff in Engeland is geladen met carbid, verpakt in ijzeren vaten.
Het Parool 04-07-1969: Israëlisch schip redt bemanningsleden van gezonken 'Duurt'.
(Van een onzer verslaggevers) Amsterdam, vrijdag. — De Nederlandse kustvaarder „Duurt" is, volgens Radio Marseille, de afgelopen nacht om half drie bij Bougie in Noord-Afrika gezonken. Alle negen opvarenden zouden zijn overgenomen door de onder Israëlische vlag varende „Tel Aviv". Gisteravond om tien voor elf zond de „Duurt" een S.0.S.-sein uit, dat door Radio Tunis werd opgevangen. De kustvaarder was met een lading carbite op weg van Split in Joegoslavië naar Cardiff in Engeland. De bemanning bestaat uit kapitein H. van der Wijk (38), hij is gehuwd en komt uit Groningen. Verder de uit Den Haag afkomstige stuurman W. A. Bal (42), ongehuwd en de heer C. Durans (32), gehuwd, uit Haarlem. De overige opvarenden zijn vijf Portugezen en één Oostenrijker.
Friese koerier 05-07-1969: Kustvaarder bij Majorca gezonken. Bemanning gered.
Groningen—De Groninger kustvaarder “Duurt” ( 500 ton) is de afgelopen nacht om half drie op de Middellandse Zee gezonken. De negen bemanningsleden zijn opgenomen door het Israelische schip “Tel Aviv”. De “Duurt” bevond zich ten zuidoosten van het eiland Majorca, en meldde aan Radio Schevningen, dat het zinkende was. De kapitein, de heer H. van der Wijk uit Groningen, vroeg on onmiddellijke assistentie. Over de oorzaak is nog niets bekend. De “Duurt” was op weg van Split in Joego-Slavie naar Cardiff met een lading carbid, verpakt in ijzeren vaten. Volgens de makelaar, de heer M. Havinga uit Groningen, bestaan de negen bemanningsleden uit drie Nederlanders, een Oosterrijker en vijf Portugezen. De “Duurt” is eigendom van de heer J.C. Bonninga uit Groningen.
De Volkskrant 07-07-1969: Nederlandse zeelui door Israëlies gered. Tel Aviv, 7 juli (Reuter) — De negen bemanningsleden van de Nederlandse coaster Duurt (500 ton) zijn vrijdag voor de kust van Algerije gered door het Israëlische schip Tel Aviv. De negen man, vijf Portugezen, drie Nederlanders en een Oostenrijker, werden twee-en-een-half uur nadat zij een noodsein hadden verzonden opgepikt. De Tel Aviv was in actie gekomen na een radio-oproep van een kuststation in Algerije. Het schip wordt met de geredde zeelui in de loop van deze week in de haven van Haifa verwacht. De Duurt, die een lading carbid vervoerde, was op weg van Zuid- Slavië naar Wales. Zestig mijl uit de kust van Algerije begon het schip water te maken. Het is later gezonken.

Afbeeldingen


Omschrijving: E. & A. Scheer 1948.
Collectie: Gernaat, Ben Th.
Vervaardiger: Builders photographer

Omschrijving: 'E. & A. Scheer' 1948.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: E. & A. Scheer 1948.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: E. & A. Scheer 1948.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: DUURT
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: DUURT
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: DUURT
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: DUURT
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: DUURT
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown