Inloggen
ALBULA - ID 181


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5699 Z ROTT 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gutehoffnungshütte-Oberhausen A.G., Rheinwerft 'Walsum', Walsum, Germany
Werfnummer: 795
Launch Date: 1935-12-04
Delivery Date: 1936-01-28
Technical Data

Engine Manufacturer: Gebr. Sulzer A.G., Winterthur, Switzerland
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 200
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Sulzer (1914) Type (260 x 349)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 329.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 150.00 Net tonnage
Deadweight: 413.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 19071 Cubic Feet
 
Length 1: 41.46 Meters Length overall (Loa)
Beam: 7.34 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.77 Meters Depth, moulded
Draught: 2.25 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1936
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: De motoren die werden ingebouwd in 1936 waren zeker een koopje want ze stamden uit 1914 waren weliswaar gereviseerd in 1935, maar het blijkt wel dat ze niet voldeden want werden al vervangen in 1938.

Datum 00-00-1938
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: New Sulzer diesel engine 6 Cyl. 2 S. (249 x 330), Gebr. Sulzer A.G., Winterthur. 325 PK

Ship History Data

Date/Name Ship 1936-01-28 ALBULA
Manager: Schellen Scheepvaart en Bevrachting N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Schellen Scheepvaart en Bevrachting N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCID

Ship Events Data

1936-01-29: De Tijd 29-01-1936: Proefvaart motorschip. Het eerste van de twee voor rekening van de Schellen Scheepvaart en Bevrachting N.V- Rotterdam, nieuw gebouwde motorschepen, bestemd voor de Europeesche kust- en binnen vaart, de ALBULA, heeft een proeftocht naar zee gehouden. De proeftocht werd bijgewoond door de Scheepvaart Inspectie, door den directeur der Rheinwerft Walsum, een tiental vertegenwoordigers van Handel en Scheepvaart, zoomede door commissarissen en directeuren der reederij. Nadat in den Waterweg proeven genomen waren met de stuurinstallatie en de ankerspil werd het schip met een toespraak van den heer P. Ehrsam, gedelegeerd commissaris, overgenomen door de reederij, welke toespraak werd beantwoord door den heer Oberingenieur Von Bögel, namens de werf.
Haagsche courant 29-01-1936: Proefvaart motorschip „Albula". Het eerste van de twee voor rekening van de Schellen Scheepvaart en Bevrachting N.V., Rotterdam, nieuw gebouwde motorschip „Albula", bestemd voor de Europeesche kust- en binnenvaart, heeft gistermorgen een proeftocht naar zee gehouden. Het draagvermogen van het schip bedraagt 430 ton bij een diepgang van 2.75 meter, bruto 329 en 149 netto. De voortstuwing geschiedt door een 4-cylinder Sulzer Dieselmotor, die 220/275 as P.K. kan ontwikkelen. Een doorgaand ruim met twee luiken maakt het mogelijk ook goederen van abnormale lengte te laden. Tevens is het schip uitgerust met een strijkbaren mast met twee laadboomen, waarmede lasten van drie ton geheven kunnen worden. Om met de tot dusverre op zee gebruikelijke motorensterkte ook op de rivieren de grootst mogelijke snelheid te bereiken, heeft men het kruisertype gekozen. Verlichting en verwarming zijn electrisch. Nadat in den Waterweg proeven genomen waren met de stuurinstallatie en de ankerspil werd het schip overgenomen door de reederij.
1936-01-30: Als ALBULA, zijnde een schroefmotorschip, metende 329.41 ton, liggende te Rotterdam, door C.J. Lambrechtse, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Schellen Scheepvaart & Bevrachting B.V. te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5699 Z ROTT 1936 op hert achterschip midscheeps bij den roerkoning.
1936-04-08: De Tijd 08-04-1936: Scheepvaartverbinding Bazel—Londen. Goederenverkeer via Rotterdam. Het in opdracht van een Nederlandsch—Zwitsersche scheepvaartonderneming op een werf in Oberhausen gebouwde motorschip „ALBULA" heeft kortelings zijn eerste vaart naar Rotterdam gemaakt, om voor een geregelden dienst van Bazel over den Rijn via Rotterdam naar Londen in dienst gesteld te worden. Een zusterschip, dat den naam „Bernina" zal dragen, is nog in aanbouw. De nieuwe Bazel-Londen-lijn zal in de eerste plaats dienen voor het goederenverkeer tusschen Zwitserland en Engeland, doch daarbij tegelijkertijd de verbinding met Nederland via den Rijn tot stand brengen. Het ligt in het voornemen in de toekomst de vaart over de Noordzee ook tot andere havens dan Londen uit te breiden.
1936-04-29: De Telegraaf 29-04-1936: ALBULA. Koningsbergen. 24 April. — Het Nederlandsche m.s. "Albula" kwam heden bij het verlaten der haven alhier in aanvaring met den lichter „Vorwarts", laatstgenoemd vaartuig bekwam hierdoor schade, welke op D.M. 800 wordt geraamd. Het m.s. “Albula" werd. voer zoover bekend, niet beschadigd.
1937-01-09: De Tijd 09-01-1937: M.s. „ALBULA”. Amsterdam, 8 Januari. Het Nederlandsche m.s. „Albula", op reis van Amsterdam naar Aberdeen, keerde heden hier terug, om bij de Amsterdamsche Droogdok Mij. te repareeren. Het schip heeft motorschade en een defecte schroef.
1937-01-19: De Telegraaf 19-01-1937: ALBULA. Londen, 18 Jan. Het Nederlansche m.s.”Albula”, dat met een lading aardappelen op weg was van Dundee naaer Wisbech, werd heden met defecten motor te Hartlepool binnengesleept.
1937-09-11: De Gooi- en Eemlander 11-09-1937: Motorschip met lekkage te IJmuiden. IJmuiden, 11 Sept. Hedenmorgen is te IJmuiden binnengeloopen het 350 ton metende motorschip „ALBULA", van de reederij Schellen te Rotterdam, dat op weg was van Rotterdam naar Bremen. Het schip maakte op verschillende plaatsen water, zoodat de kapitein zich genoodzaakt zag, het in de buitenhaven van IJmuiden aan den grond te zetten. In den loop van den ochtend is de „ALBULA" leeggepompt en door sleepbooten losgetrokken. Tegen den middag is het schip, vergezeld van een pompboot, naar Amsterdam gevaren, waar het bij de Amsterdamsche. Droogdok Mij. gerepareerd zal worden.
1937-09-13: NvhN 13-09-1937: Amsterdam, 11 September. Het Nederlandsche m.s. „ALBULA", dat op weg van Rotterdam naar Bremen, te IJmuiden binnenliep wegens lekkage, is heden bij de Amsterdamsche Droogdok My. aangekomen om te repareeren. Vermoedelijk zal het schip over vijf dagen de reis kunnen voortzetten.
1938-01-04: De Telegraaf 05-01-1938: ALBULA. Rotterdam, 4 Jan. Het Nederlandsche m.s.”Albula”is hier gisteren teruggekeerd wegens verlies van een gedeelte van de deklading en een defect aan de pompen. Het schip heeft vandaag de reis hervat.
1938-01-07: De Maasbode 07-01-1938: Penryn, 7 Januari. Het Nederlandsche m.s.”ALBULA” is hier gisteren van Rotterdam aangekomen. Door het slechte weder is een gedeelte van den deklast verloren gegaan.
Algemeen Handelsblad 08-01-1938: Albula. (Londen, 7 Jan.) Het Nederlandsche motorschip “Albula” is gisteren te Penryn aangekomen en rapporteert een gedeelte van de deklading te hebben verloren. 08-01-1938 vertrokken van Penryn naar Penzance.
1938-01-31: NvhN 31-01-1938: Liggende te Dartmouth, voor 't repareeren van motorschade.
1938-09-20: De Maasbode 20-09-1938: m.s. ALBULA. De motorboot Albula, welke de vorige week op reis van Rotterdam naar Bremen lek te IJmuiden binnenliep, heeft de schade te Amsterdam hersteld en de reis naar de bestemming voortgezet.
1938-11-03: NvhN 03-11-1938: Delfzijl, 2 Nov. Het motorschip “ALBULA” ankerde alhier op de reede met lichte motorschade. Het schip is op weg van Emmerik naar Stade, geladen met koeken. Het heeft met eigen middelen de schade hersteld en zette heden de reis weer voort.
1940-04-02: Rotterdamsch nieuwsblad 04-04-1940: ALBULA. Antwerpen, 2 April. Het Ned. m.s.”Albula”, van Kopenhagen alhier aangekomen met stukgoed, heeft gedurende de reis schade door het ijs bekomen. Van de kiel werden eenigen platen ingedrukt.
1940-05-25: De Banier 25-05-1940: Rotterdamsch Nieuws: Vier kustersvaarders uit Zweden teruggekeerd. Hals over kop naar Nederland. Een relaas van één der kapiteins. Dezer dagen zijn vier Nederlandsche kustmotorschepen uit Zweden teruggekeerd in verband met de gevaarlijke oorlogssituatie aldaar. De vier schepen zijn de Regeja, metende 350 ton, van J. Boerma uit Groningen, de Bernina en de ALBULA, beide van 380 ton en beide toebehoorend aan Schellens Scheepvaart en Bevrachtings Mij. N.V. en de Fredanja van 320 ton, toebehoorend aan J. Hartman te Haren. De schepen hebben bij aankomst ligplaats genomen aan de Stieltjeskade; twee ervan zijn echter inmiddels naar Slikkerveer vertrokken om eenige lichte herstellingen te ondergaan. Toen de schepen op Dinsdag twee April uit Vlissingen vertrokken, zoo vertelde ons de kapitein van de Regeja, de heer T. Jonker, had hij zelf een lading aan ijzer in, de Fredanja vervoerde stukgoederen uit Antwerpen, terwijl de andere schepen even eens met stukgoederen geladen waren. De bestemming der schepen was Malmö; opdracht om van daar goederen mee terug te brengen hadden zij niet ontvangen, maar gewoonlijk brengen zij stukgoed mee terug Bij hun komst aan het Kieler kanaal troffen zij daar de Duitsche autoriteiten, die hen tegenhielden, wachtende op nadere orders. Twee dagen lang hebbenzij „gesperrt" gelegen; toen arriveerden Duitsche wachten, die mede aan boord gingen om hen te beletten eventueel aan land af te stappen. leder schip kreeg drie of vier man aan boord. Zij doorzochten even het schip en toen dat in orde was bevonden betrokken zij hun posten. De Duitsche wachten werden over regelmatige afstanden afgelost; de laatste Duitschers gingen in Borkum van boord De oorlog zelf heeft den schepen geen oponthoud gegeven. Uiteraard was de haven van Malmö zwaar met geschut gewapend en des avonds totaal in het duister gehuld, maar verder ondervond men hier weinig dat den gespannen toestand verried. Er was dan ook geen oogenblik zenuwachtigheid onder de bemanning te bespeuren. in de haven van Kiel was het echter een en al bedrijvigheid. Zonder ophouden klonk het motorgeronk der zware Duitsche gevechtstoestellen door de lucht. Nadat men Borkum gepasseerd was, ging de reis zonder oponthoud verder. Men heeft in de omgeving van Ameland nog 'n tweetal van het veld losgeslagen mijnen gezien, doch geen der schepen heeft schade ondervonden. Omtrent de plannen voor de toekomst deelde de kapitein ons mede dat het niet in de bedoeling ligt de vaart voorloopig stop te zetten Waarschijnlijk zal men binnen korten tijd opnieuw uitvaren, naar Londen of...... wellicht nogmaals naar Zweden.
1940-05-27: In mei 1940 lag het schip met een lading cokes in Rouen, Frankrijk. 27 mei 1940 uitgeweken naar Engeland.
1940-08-10: Final Fate:
In konvooi onderweg met een lading steenkool van Methil naar Newcastle-on-Tyne gezonken bij Dunnet Head ten gevolge van een aanvaring in stormweer met het Amerikaanse s.s. “Crescent City"(KGQO) 4109brt/1897 (Overlakes Freight Corporation, Wilmington, Deleware, USA) De bemanning werd gered.

Afbeeldingen


Omschrijving: Albula 1936
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Albula 1936
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown