Inloggen
DRIE GEZUSTERS - ID 1806


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-10-28 / 1914-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 7325 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 88.90 Gross tonnage
Net Tonnage: 72.25 Net tonnage
Deadweight: 135.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 25.89 Meters Registered
Beam: 5.78 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.89 Meters Depth, moulded
Draught: 1.74 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-10-28 DRIE GEZUSTERS
Manager: B. Limburg, St. Jakobie Parochie, Friesland, Netherlands
Eigenaar: B. Limburg, St. Jakobie Parochie, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: St. Jakobie Parochie / Netherlands

Ship Events Data

1909-11-02: Dagregister deel 18, nummer 507, den tweeden November 1900 en negen. Ondergeteekende B. Limburg, gedomicilieerd te St. Jakobie Parochie verklaart te zijn eigenaar van een zeil-klipperaak genaamd “Drie Gezusters”, groot bruto 251.87 kubieke meter of 88.90 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 204.63 kubieke meter of 72.25 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1909 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornsche Dijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij dezen den heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Hoornsche Dijk, 28 October 1909. B. Limburg. ( In de kantlijn staat bijgeschreven: 7325.)
1914-00-00: Uit de Wad- en Sontvaart en in de binnenvaart.
1937-09-20: Meting te Amsterdam. Meetnummer: A9491N. Lengte: 27 m 28 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 168,763 ton. Eigenaar: B. Limburg, domicilie: St. Jacobiparochie.
1945-08-30: Meting te Amsterdam. Meetnummer A12756N. Lengte: 27 m 28 cm, breedte: 5 m 00 cm, inzinking: 2 m 05 cm, waterverplaatsing: 166,523 ton. Eigenaar: B. Limburg, domicilie: St. Jacobi Parochie.
1954-02-03: Final Fate:
Opnieuw bij het Kadaster teboek gesteld als "DRIE GEZUSTERS", zijnde een zeilklipperaak met mast, dek, woonroef, voorkajuit en laadruim, mede voorbewogen door een zijschroef-installatie met een 1 cyl. Guldner Dieselmotor van 19 PK. motornr. 25841 gepl. op kop v/d/ motor. Verplaatsing: 166.523 m3. Ze krijgt dan brandmerk 1211 B ZWOLLE 1954 en is dan eigendom van Pieter Limburg, schipper te Zwolle. Op 27-08-1954 hernoemd in "BARRADEEL". Op 31-11-1957 wordt ze omschreven als: Motorklipperaak, in gebruik als woonschip, met mast, dek, woonroef, voorkajuit en laadruim, voorbewogen 72 P.K. 4 Cyl. 4 tact MWM dieselmotor type RH-4227, motorno. 4618926 aangebracht op zijkant motorblok. Verplaatsing 164.255 m3. Op 24-07-1986 eigendom van Robert, Glotzbach, muzikant, Einde Zuidakerweg 19, Amsterdam. Op 05-08-1997 verkoopt Robert Glotzbach de "BARRADEEL"voor HFl. 150.000,-- (HFl. 50.000,-- voor het schip en HFl. 100.000,-- voor de ligplaats Einde Zuidakerweg 19) aan Marco Romano Bruessing en Monique Kok, beide te Amsterdam en voornemens te gaan wonen aan boord Einde Zuidakerweg 19. Zij hernoemen het schip "ARIADNE". Op 15-08-2008 is de ligplaats: Zwarte Pad 19 te Amsterdam. Op 03-12-2008 voor € 22.500,-- verkocht aan Renate Adelheid Jeannette Zwiers te Amsterdam. Omschrijving: De motorklipperaak genaamd ARIADNE, (voorheen genaamd Barradeel) met brandmerk 1211– B – Zwolle 1954, gebouwd te Groningen in het jaar negentienhonderd negen, met een waterverplaatsing van éénhonderd vier en zestig, tweehonderd vijf en vijftig / eenduizendste kubieke meter (164,255/1000m3) hebbende een dek, woonroef, voorkajuit en laadruim,voortbewogen door vier cilinder viertact M.W.M dieselmotor type R.H.4227, met een vermogen van twee en zeventig paardekrachten (72 P.K.) met motornummer 4618926, aangebracht op de zijkant van het motorblok, zonder ligplaats. (Staat in 04-2016 nog bij het Kadaster te boek.)