Inloggen
DRIE GEBROEDERS - ID 1803


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1922-00-00 / 1936-10-25 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1906
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6606 GRON 1906
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1906-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 80.13 Gross tonnage
Net Tonnage: 63.36 Net tonnage
Deadweight: 120.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 25.29 Meters Registered
Beam: 5.00 Meters Breadth, moulded
Draught: 1.78 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1926 gemotoriseerd. 2tew 1 cil 45 Pk Callesen Aabenraa gloeikop Type (x)

Ship History Data

Date/Name Ship 1922-00-00 DRIE GEBROEDERS
Manager: Jan Arend Vos, Roelf Eerkens, Jan Leeuwerke en Berent Huiting, Vierverlaten (Gem. Hoogkerk), Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Arend Vos, Roelf Eerkens, Jan Leeuwerke en Berent Huiting, Vierverlaten (Gem. Hoogkerk), Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vierverlaten (Gem. Hoogkerk) / Netherlands
Callsign: NMKF
Additional info: Ex FAMILIETROUW (binnenvaart). In 1922 de zeevaart

Date/Name Ship 1926-09-11 DRIE GEBROEDERS
Manager: Jan Arend Vos, Vierverlaten (Gem. Hoogkerk), Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Arend Vos, Vierverlaten (Gem. Hoogkerk), Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vierverlaten (Gem. Hoogkerk) / Netherlands
Callsign: NMKF
Additional info: 1934 call sign PDTI

Date/Name Ship 1936-08-00 ALBION
Manager: Pieter Jan Schipper, Bloemendaal, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Jan Schipper, Bloemendaal, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: 's-Gravenhage / Netherlands
Callsign: PCGN

Ship Events Data

1906-04-00: Gebouwd als binnenvaartschip 'Familietrouw' voor Albert Koers, Wildervank. Op 08-05-1906 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G914N. Lengte: 25 m 20 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 146,978 ton. Eigenaar: Albert Koers, domicilie: Groningen.
1906-04-27: Dagregister deel 17 nummer 118, den zeven en twintigsten April 1900 zes. De ondergeteekende, Albert Koers, schipper gedomicilieerd te Wildervank, verklaart te zijn de eenige eigenaar van het zeiltjalkschip genaamd “Familietrouw”, groot bruto op 227.06 kubieke meter of 80.13 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 179.53 kubieke meter of 63.36 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1906 volbouwd en nieuw te water gebracht van den werf van W. Rubertus, Hoornschedijk, gem. Haren, thans liggende te Haren welke nog in geen kantoor van bewaring van scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij dezen den Heer Bewaarder der scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Noordwillemskanaal, gemeente Haren, April 1906. A. Koers. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 6606 en opnieuw geboekt 640 Z GRON.)
1918-09-12: In een openbare verkoping verkocht voor Hfl. 13.950,-- aan Lucas ten Cate, Groningen en op 19-08-1920 in opdracht van de Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband te Sappemeer voor Hfl. 13.485,-- verkocht aan Jan Arends Vos, schipper te Vierverlaten en zijn partners t.w. Roelof Erkens, winkelier te Groningen, Berent Huiting, zonder beroep te Groningen en Jan Leeuwerke, schipper te Groningen. Op 04-10-1920 verkopen de comparanten Leeuwerke, Huiting en Erkens hun deel aan Jan Arends Vos.
1922-00-00: Na het aanbrengen van enige versterkingen ingevolge art 10 , sub 1 van het Koninklijk besluit 22 september 1922 (staatsblad no 315) ter uitvoering van de schepen wet een beperkt certificaat B gekregen recht gevende: op de vaart over de Wadden, de monden van de Wezer en Elbe door het Kaiser Wilhelmkanaal tot de mond van de Eider, door de Sont en de Belten tot de lijn Aarhus-Kullen in het Noorden en de lijn Trelleborg-Stralsund in het oosten, en over de Haffen en Bodden van Stralsund tot Stettin. ( Beperkte Zeebrief.)
1922-10-25: In het vaarwater tussen het eiland Hanö en de Zweedse kust aan de grond gestoten. Op 21 oktober vertrok de “Drie Gebroeders” van in ballast van Odense naar Karlshamn. Op 25 oktober 's morgens om 5 .00 uur toen het schip niet ver meer van Hanö af was is de schipper die sinds het vertrek van uit de Groene Sont vrijwel niet geslapen had en al die tijd aan dek in de weer was geweest een ogenblik gaan rusten. Hij gaf de stuurman opdracht hem te waarschuwen als Hanö dwars was, omdat hij het beter vond ter plaatse weer met 2 man aan dek te zijn. Hij verwachtte ongeveer half zes dwars van het eiland te zijn. Te kooi liggend voelde hij het schip zwaar stoten, en spoedde zich aan dek. De stuurman bleek hem niet te hebben gewaarschuwd, men was Hanö al voorbij. Het schip heeft op een de ondiepten gestoten, wellicht op Lax Grund, doch is niet blijven zitten. Het schip maakte water, doch met een spekstempel was dit te verhelpen, het schip kwam behouden te Karlshamn aan. Op de vraag waarom hij buiten het gebied voer waarvoor zijn certifcaat geldig was, verklaarde de schipper dat hij liggend te Odense nergens in dit gebied vracht had kunnen krijgen en daarom naar Karlshamn was gevaren met instemming van de stuurman en de kok. Voorts bleek dat na het ongeval het schip voortdurend buitenlands was gebleven. (Het op 2 september 1925 aan schipper Vos afgenomen verhoor heeft in het buitenland plaats gehad. Het verhoor was 3 jaar na dato.)
1928-08-28: Als DRIE GEBROEDERS, zijnde een ijzeren motorvrachtschip, groot 63.36 netto reg. ton (volgens hermeting te Amsterdam d.d. 30-09-1926 49.36 netto reg. ton, liggende te Leeuwarden, door Johannes Faber, scheepsmeter te Leeuwarden, ten verzoeke van Jan Arends Vos, schipper, gedomicilieerd te Hoogkerk, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbranden van 640 Z GRON 1928 op het achterschip op de lijst van de lichtkap aan de linkerzijde. (Opm.: De oude merken zijn verwijderd.)
1936-10-25: Final Fate:
Tijdens een reis van Rotterdam (22 oktober vertrokken) naar Boston (Engeland) met 100 ton erwten in zakken, door lekkage in de machinekamer ter hoogte van het lichtschip Cromer Knoll gezonken. De drie opvarenden werden aan boord genomen door het Britse ss 'Dewsbury'.
NvhN 26-10-1936: De „ALBION" in noodweer prijsgegeven. Bemanning te Hull aan land gezet. Het Nederlandsche motorschip Albion, is in een hevigen storm geraakt. Het schip verloor zijn roer en toen het daar stuurloos ronddreef, heeft de bemanning besloten van boord te gaan. Nabij Knoll lichtschip, op vier mijl afstand ten ZW. van Cromer (Oostkust van Engeland) werd het schip prijs gegeven. De bemanning is door het s.s. „Dewsbury" te Hull aan land gezet.
De Tijd 27-10-1936: De „ALBION” gezonken. Nader vernemen wij, dat de sleepboot „Noordzee", die getracht heeft het Zondagnacht onklaar geraakte en verlaten m.s. ALBION te bergen, gemeld heeft, dat het schip nabij het Cromer-lichtschip is gezonken.