Inloggen
ANTWERPER - ID 17918

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1817-06-02 / 1819-11-21 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 181?
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 375.00 tons (oude meting)
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-00-00 ANTWERPER
Manager: Jean Baptiste Sinave, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Jean Baptiste Sinave, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1818-00-00 HORTENSE
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Eigenaar: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Netherlands

Ship Events Data

1819-11-21: Final Fate: Stranded

Op 21 november 1819 strandde de HORTENSE, kapt. Bröder Arfsten, nabij Oostende en ging verloren

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. de Necker was met vlagnummer 33 in de periode 1826-1829 lid van het Antwerpse zeemanscollege “Tot Nut der Zeevaerd”108.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In 1824 werd de Necker (voorletters niet vermeld) gezagvoerder van het Antwerpse fregat de “Clara” (250 lasten). De boekhouders waren T.van Aken & Fils te Gent012.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 27 november 1819

Londen, 23 november. Den 18 dezer zijn te Plymouth binnengelopen de schepen WILHELM, Roseboom, van Rio-Janeiro naar Amsterdam, en de DRIE GEBROEDERS, Necker, van Bengalen, naar Antwerpen.

 

Rotterdamsche Courant 02 december 1819

Londen, 26 november. Den 22 zijn van Plymouth vertrokken de schepen THREE BROTHERS (DRIE GEBROEDERS ?), Necker, naar Amsterdam, en ANTWERPSCH GELUK, Jansen, naar Antwerpen.

 

Rotterdamsche Courant 13 april 1822114

Rotterdam, 12 april. …. d;

….van Antwerpen zijn gezeild de OOSTERSTAR, J. Molker, naar Bordeaux; NEPTUNES, W.A. Bakker, de  MARIA, J.S. Croon, STAD EN LANDE, T.T. Dijkstra, de VREDE, J.J. Greeven, MARIA JOHANNA ELISABETH, H.G. Boekhout, JOHANNA HAZINA, D.T. de Jonge, de JONGE SIJBRAND, R.T. Mellema, en de VROUW MARTHA, D.R. van Wijk, naar Londen; CLARA, L. de Necker, naar Batavia; de MARIA, J. Andersen, naar Liverpool; l’ACTIF, J.P.H. Rickmers, naar Liverpool; de VRIENDSCHAP, E.E. de Vries, naar Lissabon;

 

Bataviasche Courant 07 april 1821114

Te Sourabaija ….Vertrokken:….

….26 Maart Ned. schip CLARA, L. Denecker, naar Antwerpen.

29 Maart Ned. schip HELENA CHRISTINA, B.J. Martens, naar Bordeaux; passagiers kapt. Gautherin en equipage…..

 

Rotterdamsche Courant 20 september 1821114

Rotterdam, 19 september. Van Vlissingen meldt men van den 15 dezer: ….

….Van onze rede is

….voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen de TWO SISTERS, J. Thomas, van Guernsey, DIANA, F. Popken, van Petersburg; RUTH AND MARY, J. Mickle, van de Havana; dit schip moet quarantaine houden, en is ten dien einde naar Terneuzen vertrokken; CLARA, L. Denecker, van Batavia, en de MARIA, J.S. Croon, van de Marennes.

 

 

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Necker de

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

B.Arfsten was met vlagnummer 52 in de periode 1826-1830 lid van het zeemanscollege in Oostende.108.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Geen

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 05 april 1821114

Amsterdam, 3 april. Te Cette (opm: Sète) zijn gearriveerd N.A. Smit van Rotterdam en P.M. Lindstrom van Dordrecht; te St. Ubes (opm: Setubal) Arfsten van Ostende en te Travemünde J.G. Hoetjer, H.C. Oortjes, F.J. Deddes en R.J. Nagel van Delfzijl.

 

 

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Arfsten

Algemene informatie

Waar, wanneer en onder welke naam de driemaster is gebouwd staat niet vast. André Delporte meent dat het bouwjaar 1810 is, maar geeft geen bewijs.
De benaming driemaster dekt wel ‘de lading’, maar de kranten specificeren dat in fregat resp. pink. De laatste is een specifiek Nederlandse benaming, vaak van een in het buitenland gebouwd schip.

1817

Op 06.02.1817 had J.B. Sinave, Antwerpen, voor de ANTWERPER een nieuwe zeebrief en Turkse Pas verkregen voor kapitein Louis de Necker.

OHC 130217
Te Antwerpen ligt in lading naar Rio de Janeiro, om zeker tegen het einde der maand februari te vertrekken, het Belgisch driemast-schip: DE ANTWERPER, groot 400 tonnen, kapt. Louis de Necker. Nader informatie bij de heer A. Saportas, koopman, of bij den makelaar Anton Giese, te Amsterdam.
NGVB 210817
Brussel, 18 augustus. De Belgische fregat de ANTWERPENAERINNE (opm: ANTWERPER), kapt. Louis de Necker, is den 28 mei van Antwerpen tot Rio - Janeiro in zes-en-vijftig dagen aangekomen.

1818

De Turkse Pas werd na terugkeer in Antwerpen op 1 december 1817 naar de autoriteiten teruggezonden. De zeebrief van 6 februari 1817 werd op 16 december 1818 doorgehaald wegens het faillissement van de J.B. Sinave.

Op 30 november 1818 werd door N.J. de Cock & Frère, handelaar en reder te Gent, een zeebrief aangevraagd voor het schip HORTENSE, ex-ANTWERPER, onder kapitein Bröder Arfsten.

Eigenaar van de ANTWERPER was geweest Jean Baptiste Sinave in Antwerpen. maar deze verkeerde inmiddels in staat van faillissement.

NGVB 171218
Antwerpen, 14 december. Uitgevaren het Belgisch schip (opm: driemaster) HORTENSE, kapt. Bröder Arfsten, naar Liverpool, geladen met 60 last tarwe, 5 last paardebonen, 150 zakken boekwijt, 12 balen vlas, 9 balen gehekeld vlas.

1819

NGVB 160219
Antwerpen, 10 februari. Binnengekomen het Belgisch fregat HORTENSE, kapt. Bröder Arfsten, komende van Liverpool, met een lading zout.
NGVB 231119
Brugge, 23 november. Eergisteren is achter het oosterhoofd der haven van Oostende gestrand het Nederlands pinkschip HORTENSE, kapt. B. Arfsten, komende van Liverpool, en geladen met zout. Gemeld schip is aldaar gezonken en den volgende dag aan stukken geslagen. De scheepslieden zijn door de loods afgehaald en gered. (opm: de inventaris, voor zover gered, werd op 23 november geveild)

Bronnen


Jaar: 1817
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
André Delporte, Luik
NGVB = Nieuwe Gazette van Brugge
OHC = Opregte Haarlemsche Courant