Inloggen
DRAKA - ID 1790


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1954
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5093571
Nat. Official Number: 3270 Z GRON 1954
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 winches, 2 derricks
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma C. Amels Zoon, Scheepswerf & Machinefabriek 'Welgelegen', Makkum, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 172
Date Laid Down: 1954-03-13
Launch Date: 1954-07-12
Delivery Date: 1954-09-07
Technical Data

Engine Manufacturer: Motoren Werke 'Mannheim' A.G. (MWM), Mannheim, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MWM Nr. 2780/015 Type RH348SU (320x480)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 498.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 352.00 Net tonnage
Deadweight: 737.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 38380 Cubic Feet
Bale: 35380 Cubic Feet
 
Length 1: 57.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 53.06 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.55 Meters Breadth, extreme
Depth: 3.64 Meters Depth, moulded
Draught: 3.20 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1954-09-07 DRAKA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaartbedrijf L. Davids, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDSQ

Date/Name Ship 1973-03-26 HAVRE ST. PIERRE
Manager: Transport Maritime Vigneault Ltd., Quebec (P.Q.), Canada
Eigenaar: Transport Maritime Vigneault Ltd., Quebec (P.Q.), Canada
Shareholder:
Homeport / Flag: Quebec (P.Q.) / Canada

Date/Name Ship 1978-00-00 HAVRE ST. PIERRE
Manager: Dino Productions S.A., Puerto Cortes, Honduras
Eigenaar: Dino Productions S.A., Puerto Cortes, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: Puerto Cortes / Honduras

Date/Name Ship 1982-00-00 HAVRE ST. PIERRE
Manager: Maria del Pilar Penaranda Hernandez, Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Maria del Pilar Penaranda Hernandez, Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Ship Events Data

1954-07-22: NvhN 22-07-1954: Tewaterlating m.s. Draka. Bij de scheepswerf Welgelegen fa. C. Amels en Zn. te Makkum werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig Draka, dat wordt gebouwd voor rekening van de heer L. Davids te Delfzijl. -De Draka is van het gladdektype, meet 760 ton d.w. en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 57.50 m., lengte tussen de loodlijnen 48 m., breedte 8.50 en holte 3.65 m. De voortstuwing zal geschieden door een 500 p.k. motor, terwijl tevens in de machinekamer twee hulpmotoren van 20 tot 24 p.k. worden geplaatst. De uitrusting zal o.a. bestaan uit twee masten met twee laadbomen met een hijsvermogen van drie ton, drie hulpmotoren van 20 tot 24 p.k., centrale verwarming, een electriciteitsinstallatie van 110 volt, een echoloodinstallatie enz. De bouw geschiedt onder klasse Bureau Veritas met Certificaat Scheepvaartinspectie en speciaal houtvaartcertificaat. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een coaster, groot 780 ton d.w., voor rekening van de N.V. Kustvaart Centrale te Delfzijl. Dit schip zal worden uitgerust met een 375 p.k. motor.
1954-09-04: Als "DRAKA", zijnde een motorvrachtschip, metende 1412.02 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 9572 d.d. 23-08-1954, liggende te Makkum, door A. Pinkster, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3270 Z GRON 1954 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in zijkant van het dekhuis op het verhoogd achterdek, 4.00 m. uit hekplaat, 2.20 m. uit de lengteas en 1.454 m. uit dek.
1954-09-07: Coaster DRAKA kan Makkums en Amels naam over alle wereldzeeën uitdragen. Eerste pech met haven in zicht liep het schip op zijn proefvaart aan de grond. Schoolkinderen, vissers, huismoeders, heel Makkum was gisteren uitgelopen om de vijfde coaster die op Amels scheepswerf “Welgelegen” is gebouwd voor de technische en tegelijkertijd officiële proefvaart de haven te zien te zien uitvaren. Wel een bewijs dat dit tafereel altoos lokt en tevens een bewijs dat de werf hecht met Makkum is vergroeid. Sinds de oorlog heeft de firma C. Amels en al 172 schepen gebouwd en het bedrijf dat nu zeventig werknemers telt, het zou er best nog zò`n dertig kunnen gebruiken. De proefvaart verliep vlot tot en met Staveren doch bij Makkum met de haven in zicht maakte de DRAKA zijn allereerste pech mee. Het schip liep aan de grond en pas na uren worstelen waarbij bij vissersboten te hulp schoten kon de reis worden voortgezet. Niet naar Makkum echter waar het muziekcorps Hallelujah tevergeefs wachtte maar naar Kornwerderzand vanwaar de passagiers die een voor een van boord moesten worden gehesen en met vier inderhaast gecharterde bussen werden afgehaald. Voor de proefvaart van de DRAKA gebouwd voor de kapitein-eigenaar L. Davids te Delfzijl bestond wel een zeer officiele belangstelling. Talrijke burgemeesters van omliggende gemeenten en ook van Terschelling waren aanwezig evenals experts directeuren van rederijen en KvK een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en talloze anderen Burgemeester A. Oosterhoff van Wonseradeel trad met de heren W. en D. Amels als gastheer op. Zij genoten de eer dat het Statenjacht Friso de haven binnenviel met drie gedeputeerden als vertegenwoordigers van de provincie en deze heren mr. D. H. Okma, H. M. Gerbrandy en S. van Abbema maakten de proefvaart mee. In totaal bedroeg het aantal gasten ongeveer 175. Zij zochten voor een deel hun heil in het ruim omdat het regenwater nogal overvloedig viel op deze dag hetgeen aan de vreugde overigens in het geheel niets afdeed. Het Makkumer muziekkorps Hallelujah bracht voor de afvaart de stemming er al goed in met pittige marsen. Tijdens de reis hebben enige sprekers nogal eens de loftrompet over de werf Welgelegen in Makkum gestoken Burgemeester Oosterhoff deed dat herhaalde malen in geestige bewoordingen evenals gedeputeerde Okma die verband legde tussen de scheepsbouw in Makkum en de nieuwe Friese kanalen waarvan alleen reeds in 1953 ongeveer 1300 coasters gebruik hebben gemaakt. De gedeputeerde achtte deze industrie met haar banen enbuitenlandse opdrachten dan ook van grote betekenis voor Friesland en voor Wonseradeel in het bijzonder. Tijdens de proefvaart werden Enkhuizen en Staveren aangedaan. In de eerste stad werden honderd van de opvarenden op het stadhuis officieel door B. en W. ontvangen omdat er zoveel autoriteiten aan boord van de DRAKA waren meegekomen. De proefvaart verliep uitstekend en geheel naar wens van de opdrachtgever en de bouwers. De heer Mees Toxopeus oudschipper van de reddingboot Insulinde was eveneens aan boord en hii noemde het schip ‘degelijk’ waarmee het duidelijk gekenmerkt was. Tussen Enkhuizen en Staveren werd het schip plechtig overgedragen waarbij de vlaggen werden gewisseld. De werfvlag ging neer en de vlag van Delfzijl omhoog en de Groninger provincievlag kwam in de plaats van een der driekleuren. Tegen acht uur s`avonds raakte het schip buiten de vaargeul die geen lichtbakens heeft naar de Makkumerhaven. Tijdens het zoeken liep de DRAKA aan de grond. Terwijl het snel donkerder werd deed men alle moeite om los te komen waarbij de gasten nu eens voor dan weer achter op het schip werden geplaatst teneinde de DRAKA te lichten. Van Makkum voeren inmiddels vissersboten uit ter assistentie en na anderhalf half uur had de zwarte DRAKA overwonnen. Varen naar de bouwhaven was toen niet meer mogelijk vandaar dat Kornwerderzand werd verkozen waar het gezelschap ongeveer kwart voor elf arriveerde. De DRAKA zal worden gebruikt in de wilde vaart. Het schip meet over alles 57 en tussen de loodlijnen 52 meter. De breedte is 8.50 en de holte is 3 meter Het meet ongeveer 750 ton laadvermogen. Het heeft een motor van 500 pk die overigens op 400 pk wordt afgesteld . De coaster bezit een verzonken campagne zodat de opbouw 55 cm lager kon worden hetgeen de stabiliteit aanzienlijk vergroot daar het zwaartepunt er lager door is komen te liggen dan gewoonlijk het geval is al met al een schip dat goedgekeurd voor de vaart op alle wereldzeeën.
1954-09-08: Friese koerier 08-09-1954: Scheepswerf in Makkum leverde de vijfde coaster af „Draka” aan de grond: genodigden beleven angstige momenten
Scheepswerf in Makkum leverde de vijfde coaster af „Draka” aan de grond: genodigden beleven angstige momenten. In het oude en vroeger welvarende vissersdorp Makkum, dat ook nu, zij het dan in mindere mate, in dit opzicht nog bekendheid geniet, klopt sedert de oorlog achter de hoge beschuttende IJselmeerdijk het hart van de Friese scheepsbouw. Dagelijks klinken er de zware scheepshamers, trillen de pneumatische boren en biedt een overvloed van orders zekerheid en werkgelegenheid, factoren, die vooral in een agrarische gemeente als Wonseradeel van grote invloed zijn. De pas enkele weken terug benoemde burgemeester van deze gemeente, die zoweMn activiteit, welbespraaktheid als originaliteit een Uitstekend debuut maakt, is zich zeer helder.de belangrijkheid van deze bestaansbron bewust en heeft de gelegenheid, dat Dinsdag in Makkum de vijfde coaster werd opgeleverd, met beide handen aangegrepen om.dat tegenover een groot aantal genodigden duidelijk te onderstrepen.
Ook Statenjacht gaf acte de présence. Het bedoelde hart van de Friese scheepsbouw is de werf van de gebr. Amels, waarop nu ruim zeventig mensen in hun levensonderhoud voorzien. Dit aantal zou nog dagelijks kunnen worden opgevoerd, ware het niet, dat de capaciteit van „Welgelegen" zulks niet toelaat, want de gebroeders Amels zitten dik in de opdrachten, zelfs zo dik, dat er nagenoeg geen week voorbij gaat, of men ziet zich gedwongen, orders af te zeggen. 172e schip. De gebr. Amels hebben Dinsdag hun 172ste schip sedert de oorlog aan een eigenaar overgedragen. Een overdracht, waaraan nogal de nodige luister werd bijgezet, omdat het hier de vijfde coaster betrof, die in de loop van deze negen jaar óp de werf is gebouwd. Het was daarom gisteren voor, het vissersdorp een gebeurtenis van meer dan gewone betekenis. Dat kwam tot uitdrukking in het grote aantal belangstellenden, dat zich tegen elf uur 's morgens onder een loodgrijze hemel langs de haven had geschaard, samen met een grote schare kinderen, die voor deze gelegenheid van meester vrijaf hadden gekregen. Aan de overkant van het water waar zich anders de scheepsbouw concentreert, zwegen nu de pneumatische boren en verstomden de klinkhamers. Goed schip. Hoog tegen de havenmuur optorrend lag Amels' vijfde coaster, gemaakt in opdracht van de eenvoudige en bescheiden reder-kapitein L. Davids van Delfzijl, die op deze plechtige dag gewoon in overall verscheen en die volgens zijn zeggen de strepen in de haast vergeten had. De nieuwgebouwde .coaster heeft een laadvermogen van 760 ton en is „een solide schip", zoals een van de ruim 170 genodigden voor deze proefvaart de bekende schipper van de Insulinde Mees Toxopeus, het uitdrukte. De kustvaarder draagt de 'Haam van „Draka", een naam die identiek is aan die van de bekende Amsterdamse draadkabelfabriek, Waaraan „kappie" Davids haar ook heeft ontleend. Het schip wordt opgenomen in de wilde vaart en is Davids' tweede coaster. Binnenkort zal het geladen met zout van Amsterdam naar Noorwegen vertrekken. Onder het grote aantal genodigden aan boord bevonden zich ook de leden van Ged. Staten, de heren S. van Abbema, mr D. Okma en H. M. Gerbrandy, die even tevoren met het Statenjacht aan land waren gezet. Met muziek van „Halleluja", toegejuicht door honderden dorpelingen en als attractie een „kanonschot" van het Friese Statenjacht, heeft daarna de „Draka" koers gezet naar het IJselmeer. De technische — en officiële — proefvaart was begonnen, slechts onderbroken door een tussenlanding te Enkhuizen, waar het gezelschap vol bewondering de pittoreske geveltjes bewonderde en burgemeester Admiraal de opvarenden op zijn historische stadhuis hartelijk ontving. Tijdens de proefvaart verwelkomde burgemeester Oosterhoff van Wonseradeel in een geestige speech de genodigden en vertelde mr Okma, dat deze proefvaart Ged. Staten veel voldoening schenkt. De heer Okma illustreerde met enkele cijfers de belangrijkheid van coasterbouw. Op de terugtocht is de „Draka" met enige plechtigheid aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Aan de grond. De proefvaart, die des ochtends — ondanks de miezerige regen — met zoveel animo en vreugde was begonnen, eindigde tenslotte onvoorzien nog in een angstig uurtje. Op de terugweg van Staveren naar Makkum kwam het schip namelijk op een gegeven moment aan de grond te zitten, terwijl het snel donkerde. Vermoedelijk is het schip buiten de vaargeul, die geen lichtbakens heeft, aan de grond geraakt. Anderhalf uur lang heeft men alle pogingen in het werk gesteld het schip vlot te-krijgen, maar niets hielp, zelfs niet toen verschillende vissersschepen de „Draka" te hulp waren gesneld. Uiteindelijk is is men'er evenwel toch in geslaagd de coaster vlot te krijgen, waarna men van doorvaren naar Makkum heeft afgezien. Men heeft met de kustvaarder koers gezet naar Kornwerderzand, vanwaar het gezelschap met inderhaast gecharterde bussen naar Makkum is teruggebracht. Vissers verklaarden later, dat de „Draka" vermoedelijk in de vaargeul zelf is vastgeraakt en noemden als oorzaak het lage water.
1958-07-23: Leeuwarder courant 23-07-1958: De „Draka" op Finse kust aan de grond gelopen. Vanmorgen is de 499 ton metende kustvaarder ..Draka" uit Delfzijl op de zuidoostkust van Finland in de nabijheid van Porkala aan de grond gelopen. De deklast is overboord geworpen om het schip lichter te maken en een Fins bergingsschip is op weg om hulp te bieden. De „Draka" was uit de Finse haven Hamina met een lading hout onderweg naar Nederland en strandde in een dichte mist.
NvhN 24-07-1958: De Draka weer vlot. De Delfzijlster kustvaarder Draka, die gisteren in Finland aan de grond was gelopen, is weer vlot getrokken door de sleepboot Hercules. Voordat de Hercules de Draka lostrok, stelde een duiker een onderzoek in naar de schade. Deze bleek mee te vallen: er was schade aan de boeg en het schip maakte enige slagzij. De Draka voer op eigen kracht naar Helsinki, terwijl men het schip door te pompen drijvende hield.
NvhN 29-07-1958: De Draka voorlopig hersteld.
De Draka van de rederij L. Davids te Delfzijl, die zoals bekend de vorige week ter hoogte van Porkala onder de Finse kust ten westen van Helsinki aan de grond liep, is voorlopig hersteld. Het schip was door het bergingsvaartuig Hercules vlot getrokken waarna het op eigen kracht naar Helsinki voer voor reparatie. Deze voorlopige herstelwerkzaamheden zijn thans uitgevoerd en de Draka ligt weer op vertrek. Het schip, dat 700 ton meet, was met een lading hout onderweg van Hamina (Finland) naar Harlingen.
Het Parool 03-03-1960: Draka strandde door slordige navigatie. (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam donderdag. — De Raad voor de Scheepvaart heeft de 28-jarige kapitein J. R. uit Zoutkamp van de kustvaarder Draka voor drie weken de bevoegdheid ontnomen als kapitein te varen op zeeschepen. Op 23 juli 1958 was hij met zijn schip (eigendom van L. Davids te Delfzijl) ten zuiden van Porkkala Kallbada in de Finse Golf aan de grond gelopen. De raad wijt dit aan een slordige navigatie van de kapitein. De Draka was met een lading hout op weg van Hamina in Finland naar Harlingen. Na het passeren van Kallbada-grund op 22 juli, veranderde de kapitein de koers. Bij deze koerswijziging werd een vergissing gemaakt. Na overneming van de wacht nam de stuurman blindelings de nieuwe koers over. Korte tijd later liep
de Draka aan de grond, waardoor grote schade aan schip en lading ontstond. De stuurman, J. Zeeman, treft naar het oordeel van de raad geen schuld.
1966-08-31: Onderweg met een lading zout van Runcorn naar Domsjø, en na te Copenhagen te hebben gebunkerd, strandde de DRAKA op 31-08-1966, op de Middelgrund in de Sont. Met sleepboothulp vlotgebracht. Teruggekeerd naar Copenhagen waar slechts kleine schroefschade werd geconstateerd. Kon daarna de reis voortzetten.
1973-04-12: NvhN 12-04-1973: Draka verkocht. Het Scheepvaartbedrijf L. Davids te Delfzijl heeft het motorkustvaartuig Draka verkocht naar Canada. Het schip is al te Delfzijl aan de nieuwe eigenaars overgedragen en onder de naam Havre St. Pierre in de vaart gebracht. De Draka behoort tot het gladdektype en heeft een draagvermogen van 740 ton bij 498 bruto register' ton. Zij werd in 1954 gebouwd bij de NV Scheepswerf Welgelegen, firma C. Amels & Zonen te Makkum. Het schip is voorzien van een 395 pk MWM-dieselmotor.
1999-00-00: Final Fate:
Lloyd's laat registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving: De Proefvaart van de DRAKA op 7 september 1954
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Kuiper, Peter
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: DRAKA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: DRAKA
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: DRAKA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: DRAKA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: DRAKA
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: DRAKA in Delfzijl in 1967
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: DRAKA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: HAVRE ST. PIERRE, mei 1973 te Montreal
Collectie: -
Vervaardiger: Beauchamp, Rene
Overige afbeeldingen


Omschrijving: Uitspraak RvdS. (1)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Uitspraak RvdS. (2)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Uitspraak RvdS. (3)
Vervaardiger: Unknown