Inloggen
HELENA - ID 17770

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1875
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner-brig
Construction Data

Scheepsbouwer: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer:
Launch Date: 1875-08-28
Delivery Date: 1875-08-28
Technical Data

Gross Tonnage: 220.00 Gross tonnage
 
Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Hindrik Oosterhuis werd geboren op 19 februari 1831 te Godlinze gem. Bierum als zoon van de binnenschipper Jan Hindriks Oosterhuis en Hindrikje Tonnis Wieringa.

Hindrik trouwde te Oude Pekela als schipper op 01 februari 1862 met Pietertje Wever, geboren op 23 februari 1843 te Oude Pekela als dochter van schipper Roelf Geerts Wever en Helena Harms Kok. Pietertje overleed op 27 februari 1923 te Oude Pekela, 80 jaar, weduwe.

Hindrik Oosterhuis overleed op 12 maart 1909 te Oude Pekela, 77 jaar, zonder beroep.

 

Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen vermelden Hindrik Oosterhuis als schipper/koopvaardijkepitein in 1862, 1864, 1871, 1875 en zonder beroep in 1901, 1909.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.J.Oosterhuis was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 50 in de periode 1862 t/m 1892

 

H.J.Oosterhuis was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” met vlagnummer 180 in de periode 1863 t/m 1909.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.J.Oosterhuis als gezagvoerder gedurende:

*    1860 t/m 1864 van de tjalk “Waterhuizen”, gebouwd in 1859 te Waterhuizen, 134 ton o.m., varend voor de Boer & van der Goot te Hoogezand. Verongelukt bij Vera Cruz;

*    1866 t/m 1870 van de schoenerbrik “Waterhuizen”, gebouwd in 1866 te Waterhuizen, 180 ton o.m., varend voor de Boer & van der Goot te Hoogezand. Gestrand en wrak;

*    1872 t/m 1875 van de brik “Avant”, gebouwd in 1871 te Pekela, 214 ton o.m., varend voor J.J.Koerts te Pekela;

*    1876 t/m 1884 van de brik “Helena”, gebouwd in 1876 te Hoogezand, 220 ton n.m., varend voor J.A.Hooites te Hoogezand. Het schip is in 1884 te Graciosa (Azoren) gestrand en wrak geraakt.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

03 april 1855, kof “Ida Maria”, kapitein Hendrik ten Poorten, stuurman H.Oosterhuis, 24 jaar uit ’t Zand.

31 maart 1871, brik “Avant”, kapitein Hend. Jan Oosterhuis uit Oude Pekela.

30 juni 1871, brik “Avant”, kapitein Henrik Jan Oosterhuis, 40 jaar uit Oude Pekela.

 

Krantenberichten

“NRC.01-05-1870. Amsterdam, 30 april 1870. Het schip WATERHUIZEN, kapt. Oosterhuis, is volgens brief van de kapitein van dato Laguna de los Padres 13 maart, de 10e dito in een goede storm aldaar gestrand en wrak geworden. De lading zout was gesmolten terwijl het wrak en de geborgen goederen de 29e dito verkocht zouden worden. Het volk was gered.”077.

 

Het zeemanscollege De Trouw te Oude Pekela 1851-1899 door A.Westers in het Jaarverslag 1999, p.8-15 van het Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela.

Publicatie bevat een foto uit het einde van de 19e eeuw (1898-1899?) waarop veertien oudere heren. Eén daarvan is schipper Hindrik Jans Oosterhuis (Godlinze 1831 – Oude Pekela 1909). Hij was de stiefzoon van Klaas Ringeling (zie aldaar). “Vanaf 1876 voer hij voor rederij J.A.Hooites te Hoogezand op de 220 ton grote brik Helena, totdat het schip in december 1884 te Graciosa op de Azoren strandde en wrak sloeg. Hij stond onder nummer 50 ingeschreven bij het zeemanscollege De Trouw te Oude Pekela, als onder nummer 180 bij het zeemanscollege Voorzorg te Nieuwe Pekela.”

Melding van het overboord vallen en verdrinken op 10 februari 1869 van een matroos aan boord van de schoenerbrik “Waterhuizen”, thuisbehorende te Hoogezand, kapitein Henderik Jan Oosterhuis, wonende te Oude Pekela. Het schip lag op die datum op de rievier de Paraquay, Zuid-Amerika.115.

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.121

p.74-75 Salpeteroorlog tussen Chili, Bolivia en Peru. 1879-1883 Afiena, Johanna en Maria, Utrecht, Helena.

De reisroute via Kaap Hoorn op de heenreis van de brik “Helena” onder kapitein H.J.Oosterhuis luidt: 19 februari 1881 te Rio Grande, aankomst Taltal 30 mei 1881; vertrek Valparaiso 01 juli 1881; dan Pisagua/Pisco; 09 november te Talcahuano; te Ancud hout laden; 09 januari 1882 te Tomé; op 10 april  te Mejillones en op 26 mei te Pisagua; van 25 juli tot 01 augustus te San Francisco; op 10 augustus te Humboldt; op 08 december 1882 te Valparaiso; vervolgens te Caldera en Ancud; 15 maart 1883 te Valparaiso; 17 april 1883 te San Francisco; 19 augustus te Eureka en in september 1884 aankomst te Macassar-Lisbon via Oost Indië

Kapitein H.J.Oosterhuis op de brik “Avant” was op 20 januari 1874 te Buenos Aires en arriveerde op 12 maart te Valparaiso. Vandaar weer op 05 april naar Buenos Aires waar het op 04 juli aankwam . Op deze reis werd 2 maal Kaap Hoorn gerond.121

 

NRC 28 oktober1864114

Londen, 26 oktober. Het Nederlandse schoenerschip WATERHUIZEN, kapt. Oosterhuis, van Mexico naar Engeland, is 7 september bij Vera-Cruz gebleven.

 

NRC 01 november 1864114

Vera Cruz, 2 oktober. Aangaande het schip WATERHUIZEN, kapt. Oosterhout (opm: kapt. H.J. Oosterhuis), van de Golf van Mexico naar Engeland, op Zuid-Alvarado (opm: positie 18 47 N 95 45 W) gestrand, wordt gemeld, dat een gedeelte der lading geborgen en het volk gered was.

 

NRC 03 juni 1869114

Rosario, 24 april. De 20e april geraakte alhier op de bank, ongeveer 3 mijlen beneden deze haven, het Nederlandse schoenerschip (opm: schoenerbrik) WATERHUIZEN, kapt. H.J. Oosterhuis, doch kwam de andere dag weder af met verlies van een anker.

 

NRC 01 mei 1870114

Amsterdam, 30 april 1870. Het schip WATERHUIZEN, kapt. Oosterhuis, is volgens brief van de kapitein van dato Laguna de los Padres 13 maart, de 10e dito in een goede storm aldaar gestrand en wrak geworden. De lading zout was gesmolten terwijl het wrak en de geborgen goederen de 29e dito verkocht zouden worden. Het volk was gered.

 

Provinciale Groninger Courant 16 maart 1871 114

Groningen, 15 maart. Gisteren werd op de werf van de scheepsbouwmeester J.H. de Boer te Oude Pekela met goed gevolg te water gelaten het solied gebouwd kopervast brikschip, genaamd AVANT, groot 150 roggelasten, welk schip bevaren zal worden door kapt. H.J. Oosterhuis, onder directie van de heer J.J. Koerts te Oude Pekela.

 

NRC 22 januari 1872114

Great Yarmouth, 18 januari. Het schip AVANT, kapt. Oosterhuis, van Pekela naar Suriname, heeft hier ter rede een anker verloren. Een nieuw anker wordt heden naar het schip afgezonden.

 

Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad,  15 maart 1872114

Paramaribo, 14 maart. De 12e dezer zijn alhier aangekomen de koloniale stoomboot PARAMARIBO, kapt. J. van Wilgen, van Demerary met drie passagiers, en het Nederlandse schip UNICORN, kapt. Cock, van Boston. De 13e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse schip AVANT, kapt. Oosterhuis, van Amsterdam.

 

NRC 06 februari 1874114

Buenos Ayres, 30 december. Alhier zijn bevracht de Nederlandse schepen, SPECULANT, kapt. De Weerd, naar Maroim en AVANT, kapt. Oosterhuis, naar Valparaiso.

 

NRC 07 maart 1874114

Buenos Ayres, 30 januari. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Botje, is bevracht naar Antwerpen. Het Nederlandse schip AVANT, kapt. Oosterhuis, van hier naar Valparaiso vertrokken, is bevracht om op de Plata-rivier terug te komen naar Montevideo, voor orders.

 

NRC 09 april 1882114

Amsterdam, 8 april. Van het schip HELENA, kapt. H.J. Oosterhuis, 1 juli laatstleden van Valparaiso naar Iquique en Pisagua vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

 

NRC 14 april 1882114

Amsterdam, 13 april. In het Algemeen Handelsblad van zondag 9 april staat dat van het schip HELENA, kapt. Oosterhuis, sedert 1 juli niets vernomen was. Dit bericht is onjuist. Uit een heden vertoonde brief blijkt dat het schip de 9e november l.l. nog te Talcahuano lag, komende met een lading zout van Pisco.

 

Provinciale Groninger Courant 21 april 1882114

Groningen, 20 april. Kapt. H.J. Oosterhuis, gezagvoerder van de brik HELENA, schrijft aan zijn betrekkingen te Leermens, gemeente ’t Zandt, dat genoemd schip de 9e januari jl. ter lossing lag te Tome, op de kust van Chili. Kapitein Oosterhuis was voornemens om, indien hij daar geen behoorlijke vracht kon krijgen, om de zuid naar Ancud, op het eiland Chiloe te gaan, ten einde daar voor rekening van de rederij een lading hout te kopen en daarmee naar Valparaiso of verder om de noord, aan de kust tot Lima te vertrekken. Daarna hoopte de gezagvoerder naar Europa terug te keren.

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.

p.74-75

De reisroute via Kaap Hoorn op de heenreis van de brik “Helena” onder kapitein H.J.Oosterhuis luidt: 19 februari 1881 te Rio Grande, aankomst Taltal 30 mei 1881; vertrek Valparaiso 01 juli 1881; dan Pisagua/Pisco; 09 november te Talcahuano; te Ancud hout laden; 09 januari 1882 te Tomé; op 10 april  te Mejillones en op 26 mei te Pisagua; van 25 juli tot 01 augustus te San Francisco; op 10 augustus te Humboldt; op 08 december 1882 te Valparaiso; vervolgens te Caldera en Ancud; 15 maart 1883 te Valparaiso; 17 april 1883 te San Francisco; 19 augustus te Eureka en in september 1884 aankomst te Macassar-Lisbon via Oost Indië

In Chronologisch Register van reizen van 1616 tot 1911

Kapitein H.J.Oosterhuis op de brik “Avant” was op 20 januari 1874 te Buenos Aires en arriveerde op 12 maart te Valparaiso. Vandaar weer op 05 april naar Buenos Aires waar het op 04 juli aankwam . Op deze reis werd 2 maal Kaap Hoorn gerond.

 

Het zeemanscollege De Trouw te Oude Pekela 1851-1899 door A.Westers in het Jaarverslag 1999, p.8-15 van het Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela.

Publicatie bevat een foto uit het einde van de 19e eeuw (1898-1899?) waarop veertien oudere heren. Eén daarvan is schipper Hindrik Jans Oosterhuis (Godlinze 1831 – Oude Pekela 1909). Hij was de stiefzoon van Klaas Ringeling .

 

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: OOSTERHUIS, HINDRIK JANS