Inloggen
VROUW ELISABETH - ID 17278


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1818-07-13 / 1826-02-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 0
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brik
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: France
Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 64.00 lasts
Gross Tonnage 2: 128.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1818
Datum agenda: 1818-07-13
Register nr: 18180396
Scheepsnaam: VROUW ELISABETH
Type:
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Krebs & Zoon, F.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Janson, Carl
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1818-07-13 VROUW ELISABETH
Manager: Firma Frederik Krebs & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Frederik Krebs & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1819-07-23 MINERVA
Manager: Josephus Anthony Wildanger, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Josephus Anthony Wildanger, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1823-02-06 TWEE GEZUSTERS
Manager: Josephus Anthony Wildanger, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Josephus Anthony Wildanger, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: naamswijziging

Ship Events Data

1826-02-00: Final Fate: Broken up

Op 06-02-1826 wordt de zeebrief van de TWEE GEZUSTERS naar Den Haag teruggezonden met de mededeling: Schip ter sloping verkocht.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

De schepen van de kapitein

Het Archief van de Amsterdamse Waterschout11a bevat monsterrollen op naam van kapitein Hendrik Breederode op de:

“Fortuna”, dd 25 juli 1817 (verv. van T.C.Claus);

“Vrouw Elizabeth”, dd 10 augustus 1818 (in de monsterrol staat Hendk.Breedero op de brik De Vr. Elizabeth naar Philadelphia).

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 25 augustus 1818114

Amsterdam, 23 augustus. Kaptein H. Bredero, van Amsterdam naar Philadelphia, is, den 18 augustus op de hoogte van de vuurtoren ten anker liggende, door een fluitschip aangezeild geworden, waardoor hij zware schade aan de spiegel bekomen heeft, zijn briksboom gebroken en zijn sloep aan spaanders geraakt is.

 

Rotterdamsche Courant 22 oktober 1818114

Londen, 16 oktober. Den 13 dezer is te Falmouth binnengelopen het schip de VROUW ELISABETH, H. Brederode, met een honderd vijftig passagiers, van Amsterdam naar Philadelphia. (opm: op 23 oktober weer vertrokken)

 

Rotterdamsche Courant 07 januari 1819114

Amsterdam, 5 januari. Den 2 december is te Kadix (opm: Cadiz), wegens gebrek aan water, doch in goede staat, binnengelopen het schip ELISABETH, kaptein H. Brederode, van Amsterdam naar Philadelphia.

 

 

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Bredero/Brederode, Hendrik

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Jan Jacobs Polle op de:

“Zeelust”, dd 03 augustus 1815; 23 oktober 1815; 13 juni 1817;

“Jonge Frederik”, dd 04 december 1817; 26 september 1818; 08 juli 1819;

“Minerva”, dd 21 november 1820.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 09 oktober 1819114

Amsterdam, 7 oktober. Te Malaga is gearriveerd J. Polle, van Amsterdam, laatst van Kadix (opm: Cadiz); moet quarantaine houden; te Randers H.S. Thijgesen en te Riga Ebe Jans Kluin, K.Y. Parma, T. Wilkinson, J.H. Uiling, M.M. Pot Jr, J.J. Pranger en G.J. Kluin, van Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 08 maart 1821114

Amsterdam, 6 maart. Kapt. J.J. Polle, voerende het schip MINERVA, van Amsterdam naar Genua en Livorno gedestineerd, meldt uit Gibraltar den 11 februari, dat hij wegens gebrek aan water aldaar was binnengelopen; hij was in 14 dagen reeds op de hoogte van Lissabon geweest, doch door zware storm en tegenwind wel 100 mijlen terug gedreven; had vele slijtagie aan zeilen en touwen, doch was voornemens (hoewel de wind nog tegen was), die avond of de volgende ochtend weder zee te kiezen.

 

 

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Polle, Jan Jacobs

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

In het Archief van de Amsterdamsche Waterschout11a zijn monsterrollen op naam van Hilbrand Harms Bleeker op de:

“Twee Gezusters”, dd 10 augustus 1814; 22 juni 1815; 05 augustus 1815; 23 januari 1816;

“Twee Gebroeders”, dd 28 novemberr 1814;

“Ju. Johanna”, dd 19 oktober 1816; 18 novemberr 1817;

“Charlotte”, dd 05 augustus 1818;

“Minerva”, 24 mei 1822;

“Geertruida & Elisabeth”, dd 25 november 1822.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 27 december 1814114

Amsterdam, den 25 December. By Ameland is beschadigd binnengeloopen het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.H. Bleeker, van Bergen naar Amsterdam gedestineerd, zou naar Harlingen zeilen om te repareren.

 

Rotterdamsche Courant 24 augustus 1815114

Amsterdam, 22 augustus. De 14e augustus is te Vlissingen met zware schade binnengelopen het smakschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. Bleeker, met haver van Amsterdam naar Rouaan. Het moet lossen om te repareren.

staat deze melding op de juiste plaats?

 

Rotterdamsche Courant 09 september 1817114

Londen, 2 september. De JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.H. Bleeker, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam, is gepasseerde vrijdag (opm: 29 augustus) bij Newhaven (opm: noordwest van Beachy Head) op strand gedreven en verongelukt. De scheepsbehoeften, en omtrent 270 vaten wijn en sterke drank zijn gered. (opm: zie ook RC 230917 en RC 080118)

 

Rotterdamsche Courant 11 september 1817114

Amsterdam, 9 september. …

Den 29 augustus is te Newhaven gestrand het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt H.H. Bleeker, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam; hetzelve is wrak; van de lading zijn omtrent 270 fust, benevens de gereedschappen, geborgen. (opm: zie ook RC 080118)

 

Rotterdamsche Courant 23 september 1817114

Advertentie. De Heren Belanghebbenden in de lading van het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.H. Bleeker, van Cette (opm: Sète) naar Rotterdam bestemd en bij Newhaven verongelukt, worden verzogt te compareren heden, dinsdag den 23 september 1817, in het Huis der Notarissen, op de Gelderschekaai, ten einde met elkander wegens het geborgene gedeelte der lading te spreken. (opm: zie RC 080118)

 

Rotterdamsche Courant 08 januari 1818114

Advertentie. Frans Helmis en Cornelis van Dijck, makelaars, als ten deze speciaal geauthoriseerd door Mijnheer de President van de Regtbank van Koophandel, zitting houdende alhier, zijn van mening, ten overstaan van de Heer Antonie van Vollenhoven Janszoon, Griffier bij voornoemde Regtbank, op donderdag den 22 januari 1818, des namiddags ten 5 uren, in het Logement van ouds genaamd het Zwijnshoofd, nu het Hotel van Engeland, op de Grote Markt, publiek te veilen, en aan de meestbiedenden, zonder afslag, te verkopen: een partij van circa 11 hele en 20 halve stukken Langlade, 11 hele en 13 halve stukken St. Christol, 9 Trommels Tavelle, 26 oxhoofden Muscaat, 100 halve en 3 hele stukken rode Languedocse, 25 halve stukken witte Picardan, 9 halve stukken zoete witte Languedocse wijn en 7 stukken Languedocse voorloop van brandewijn, alles min of meer beschadigd, zijnde te Cette (opm: Sète) afgeladen geweest (opm: geladen) in het schip JOHANNA CHRISTINA, kapt. H.H. Bleeker; welk schip op de reize den 29 augustus 1817, bij Bevezier (opm: Beachy Head), is gestrand (opm: zie RC 110917), en het geborgene van Newhaven alhier is aangebragt per het schip de ONDERNEMING, kaptein R. Hakker; thans liggende in twee pakhuizen (Particulier Entrepot) op de Scheepmakershaven bij de Juffrouwstraat, zo als nader bij Notitiën zal worden aangewezen, welke bij alle de makelaars in wijnen zullen te bekomen zijn; zullende dezelve daags voor en op de Verkoopdag kunnen geproefd worden. Nadere onderrigting bij bovengemelde makelaars.

 

Rotterdamsche Courant 24 september 1818114

Advertentie. J. van Oosterwijk, J. van Ouwerkerk de Vries, F. der Kinderen, A. van der Sluys, J.H.A. Balwé en J. Boelen, makelaars, zullen, op maandag den 28 september 1818, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen: het Pinkschips-Hol, genaamd CHARLOTTE, alsmede een partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, enz, liggende als nader bij notitie zal worden aangewezen; nader berigt bij de makelaars. (opm: RC 260918 meldt uitstel verkoping tot maandag 5 oktober)

 

Rotterdamsche Courant 08 oktober 1818114

Amsterdam, 6 oktober. Den 23 september is te Falmouth lek en met verlies van zeilen binnengelopen het schip CHARLOTTA, kaptein H.H. Bleeker, van Amsterdam naar Demerarij.

 

Rotterdamsche Courant 29 oktober 1818114

Londen, 23 oktober. Van Falmouth is den 17 dezer vertrokken het aldaar binnengelopen schip CHARLOTTE, H.H. Bleeker, van Amsterdam naar Demerarij.

 

Rotterdamsche Courant 03 juni 1819114

Amsterdam, 1 juni. Kapitein Leopold Heijde, voerende het schip La BELLE ALLIANCE, meldt van Demerarij, van den 25 maart, dat hij dacht niet voor den 24 april te zullen kunnen vertrekken; alsmede dat de schepen CHARLOTTA, kapitein H.H. Bleeker, en JOHANNES GERARDUS, kapitein K. Sipkes, derzelver reis zeer spoedig zouden aannemen.

 

Rotterdamsche Courant 23 september 1819114

Amsterdam, 21 september. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen M. Spreeuw van Surinamen; dezelve ligt nog in het gat ten anker; kapitein Doeksen van Archangel, L.G. de Lange van Drontheim, H.H. Bleeker van Veere en M. Sanne van Dramme.

 

Leeuwarder Courant 11 april 1820114

Harlingen, 10 april. ….

….Uitgezeild het tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Bleeker, met pannen naar Hamburg….

 

Leeuwarder Courant 25 mei 1821114

Harlingen.

….Den 16 dito uitgezeild het smakschip CASTOR, kapt. S. Hooghout, met ballast naar Noorwegen; het kofschip LAAT HEM ZO, kapt. E. Peters; het tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Bleeker, beide met pannen en steen naar Hamburg…..

 

Leeuwarder Courant 20 juli 1821114

Harlingen. Den 9 juli binnen gekomen de tjalkschepen SOPHIA, kapt. S.O. Visser, de GOEDE VERWACHTING, kapt. H.H. Bleeker, beide ledig van Hamburg, het sloepschip MARIA, kapt. Robert Cubith, met ballast van Londen, het schonerschip LUNA, kapt. Samuel Bishop, met ballast van Amsterdam…..

 

 

Datum vanaf: 1822
Kapitein: Bleeker, Hilbrand Harms

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Van Sluijs013 vermeldt Jan Teunis Klein als gezagvoerder in 1823/1825 van de “Twee Gezusters”. De schepenlijst van van van Sluijs niet gecontroleerd en ik weet dus geen bijzonderheden van het schip.

 

Het Archief van de Amsterdamse Waterschout11a bevat monsterrollen op naam van Jan Teunesse Klein op de:

“Jonge Beursman”, dd 29 november 1814, 10 mei 1815.

“Maria “13 maart 1816 en 08 januari 1817

“Twee Gezusters”, dd 15 augustus 1823 en 27 juli 1824.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 27 april 1816

Advertentie. J.H. de Witt en J.E. Lublink, makelaars, zullen op maandag den 29 april 1816, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwezijds-Heeren-Logement, op de Haarlemmerdijk, verkopen:

  1. ….
  2. het extraordinair welbezeild Smakschip de JONGE BEURSMAN, laatst gevoerd door kapt. Jan Teunis Klein, lang over steven 74 voet, wijd, binnen zijn huid, 15 en 1 half voet, hol, in het ruim, 7 voet 6 duim, alles Amsterdamse maat. Nadere onderrigting bij voornoemde makelaars.

(opm: de JONGE BEURSMAN werd verkocht in opdracht van curatoren in het faillissement van de boedel van Jankeer; koper werd voor NLG 1125 Douwe Hetman, schipper te Schiermonnikoog)

 

 

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Klein, Jan Teunis

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1818-08-10
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: VROUW ELIZABET
Schipper: Bredero, Hendrik
Scheepstype: brik
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1824

OHC 170124
Te Suriname, 30 oktober, de TWEE GEZUSTERS, kapt. J.T. Klein van Amsterdam.

1825

OHC 200125
Te Suriname, 4 november 1824, het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. J.T. Klein van Amsterdam.
SUC 240325
Paramaribo. Uit gezeild het schip de TWEE GEZUSTERS, kapt. J.T. Klein naar Amsterdam.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.162

foto IV– 2-43, 2-44
CEDULE

Naam schip bevorens genaamd VROUW ELISABETH, thans genaamd MINERVA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 23 november 1820

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest door Hendrik Bredero

eigenaar/koper Josephus Anthony Wildanger, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. thans gevoerd door Jan Jacobs Polle

grootte in tonnen 64 lasten of 128 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in Frankrijk

plaats / datum registratie Amsterdam, 23 november 1820

nummer registratie deel 5, folio 80, verso, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 19117

researcher/datum research: ML / 080215

Naam MINERVA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-162

BIJLBRIEF / ACTE AAN-/VERKOOP
schip de VROUW ELISABETH, doch door koper genaamd MINERVA

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 23 juli 1819

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper F. Krebs & Zoon verkopen 3/4e part aan

Eigenaar / aankoper J.A. Wildanger

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie Amsterdam, deel 3, folio 77, afd. 6 en 7

datum van registratie 14 november 1820

notaris

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 2000,- (3/4e part)

bijzonderheden in dezelfde acte: proces verbaal van publieke veiling, gehouden voor Jan Copius Peereboom, van de Rechtbank eerste Aanleg, Amsterdam, op 4 april 1820 ten verzoeke van F. Krebs & Zoon, gewezen kooplieden te Amsterdam, geadsisteerd met Jacob Fabritius, cargadoor, Dirk Stoep, koopman en Johannes Theodorus van den Broek, makelaar, allen te Amsterdam tot het toezicht over de zaken van F. Krebs, gequalificeerd voor 1/4e part, waarbij Henricus Joannes Gemmening, makelaar voor zijn meester, eigenaar is geworden van dit 1/4e part voor NLG. 725,-
Onderhandse acte dd. 22 november 1820, waarbij H.J. Gemmening, makelaar te Amsterdam verklaart gekocht te hebben voor J.A. Wildanger het ¼ part voornoemd.
Geregistreeds te Amsterdam 22 november 1820, deel 3, folio 88, afd.8

researcher/datum research ML-050306

Naam VROUW ELISABETH (de)
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken