Inloggen
JEUNE NICOLAS - ID 17146

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 181?
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 202.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1819
Datum agenda: 1819-04-08
Register nr: 18170042
Scheepsnaam: JONGE NICOLAAS
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Cock & Frere, N.J. de
Plaats: Gent
Kapitein op moment van verzoek: Jansen, Jan Cornelis
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief
Ex Le Jeune Nicolas
1817-02-06

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-02-06 JEUNE NICOLAS
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Eigenaar: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Netherlands

Date/Name Ship 1819-04-08 JONGE NICOLAAS
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Eigenaar: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Netherlands

Date/Name Ship 1830-10-04 JONGE NICOLAAS
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Eigenaar: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Belgium

Ship Events Data

1830-10-00: Collision
In oktober 1830 heeft de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, bij een aanvaring de boegspriet verloren.
1832-03-19: Final Fate: Wrecked

Op 19 maart 1832 is de JONGE NICOLAAS, kapt. O. Lindeman, op de Smal Bank , België, verbrijzeld.

Algemene informatie

1817

Op 6 februari 1817 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JEUNE NICOLAS, aangevraagd door N.J. de Cock en Frére, Gent, voor Jan Cornelis Jansen als kapitein.

1818

LL 250918
Oostende, 19 september. Binnengekomen de
JONGE NICOLAAS, kapt. Jansen, van Liverpool.
LL 131118
Dartmouth, 10 november. Binnengekomen de
JONGE NICOLAAS, geen kapitein, (kapt. Jansen), van Liverpool, bestemd voor Nederland.

LL 291218
Liverpool, 25 december. Binnengekomen de JEUNE NICOLAAS, kapt. Jansen, van Oostende.

1819

LL 190219
Antwerpen, 7 februari. Binnengekomen de
JONGE NICOLAAS, kapt. Jansen, van Liverpool.

Op 8 april 1819 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JONGE NICOLAAS, aangevraagd door N.J. de Cock en Frére, Gent, voor Jan Cornelis Jansen als kapitein. Vermelding: x JEUNE NICOLAS.

RC 301019
Rotterdam, 29 oktober. Van Vlissingen wordt in dato 26 dezer gemeld: Den 24 en 25 zijn alhier ter rede gekomen de
JONGE NICOLAAS (opm: kof), J.C. Jansen, van Liverpool; de NOORDSTAR, G. Kuper, van Petersburg, naar Antwerpen bestemd.

1820

RC 281220
Rotterdam, 27 december. Te Vlissingen is, voor Antwerpen bestemd, ter rede gekomen de
JONGE NICOLAAS, kapt. J.C. Jansen, van St. Martin.

1821

Op 16 juni 1821 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JONGE NICOLAAS, aangevraagd door N.J. de Cock en Frére, Gent, voor Jan Cornelis Jansen als kapitein.

OHC 201221
Amsterdam, 18 december. Den 9 december was op hoogte van Dartmouth het schip (opm: kof) de
JONGE NICOLAAS, kapt. J.C. Jansen, van Antwerpen naar Liverpool.

1822

Op 25 januari 1822 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JONGE NICOLAAS, aangevraagd door Bosteijns, Antwerpen, voor Haye Peters als kapitein voor één reis i.p.v. J.C. Jansen.

RC 190222
Rotterdam, 18 februari. Van Vlissingen wordt van den 12 dezer gemeld:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de HOOP, A. van Geijt (opm: pleit ESPÉRANCE, Mechelen, A. van Geyt), naar Londen, en de
JONGE NICOLAAS, H. Pieters (opm: kof, thuishaven Gent, kapt. Haye Peters), naar Liverpool.
RC 260322
Rotterdam, 25 maart. Van Vlissingen wordt van den 19 gemeld: heden is van zijn quarantaine ontslagen en naar Antwerpen vertrokken het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Nieberding (opm: H.A. Nieberding), van Alicante, en sedert onze laatste zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen l’AMITIÉ, kapt. le Bourch, van Jersey, en de
JONGE NICOLAAS, kapt. H. Pieters, van Liverpool.

RC 250422
Rotterdam, 24 april. Van Vlissingen meldt men den 20 dezer:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VRIENDSCHAP, N. Heeres, naar Londen; de VROUW MARGINA, J.B. Bakker, naar Hamburg; de JONGE NICOLAAS, H. Pieters (opm: kof, thuishaven Gent, kapt. Haye Peters), naar de Oostzee; AMALIA, J. Knoop, naar Petersburg; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer, naar Bremen; HIERONIMUMS, H.J. Smit, naar Emden.
RC 031022
Rotterdam, 2 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 27 september:
Te Scilly (opm: Zuid-Ierland) is den 22 binnengelopen de JONGE NICOLAAS, H. Peters.

1823

DC 100623
Vlissingen, 20 mei. Den 18 en 19 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos en de JUFVROUW TITSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, beide naar Liverpool; ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt. H. Smit, naar Stockholm; SANS REPOS, kapt. C. Pethers, naar Bordeaux; VRIESLAND, kapt. E.J. Drente (opm: kof, kapt. E.J. Drent), op avontuur; HORTENCE, kapt. J.Y. van der Zweep (opm: fregat HORTENSE, thuishaven Gent, kapt. Jan Ydesz van der Zweep), naar Rio Janeiro; la DAME COLETTE (opm: brik, thuishaven Ostende), kapt. F.P. Hoed, op avontuur; de VROUW CATHARINA (opm: kof), kapt. H.H. Bakker; de
JONGE NICOLAAS (opm: kof, thuishaven Gent), kapt. H. Peters, en MAGDALENA ALIDA (opm: kof), kapt. M.H. Krul, alle op avontuur; de ZEELUST, kapt. J. Piepers (opm: J.F. Peper), naar Liverpool; alle met ballast.

DC 170723
Vlissingen, 28 juni. Van den 25 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen ELISA, kapt. J.O. Lijngass, van Havre-de-Grace, met rijst; de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN, thuishaven Brussel), kapt. P.J. Thienpond, van London, met stukgoederen; ZELDENRUST (opm: kof), kapt. G.A. Jonkhoff met klipzout, en ANNA KRANENBURG (opm: kof ANNA KRANENBORG), kapt, H. Smit met klipzout en stukgoederen beide van Liverpool; de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS, thuishaven Gent), kapt. H. Peters, van Liverpool met klipzout; de VROUW ANNA, kapt. K.A. Bos, en de JUFFROUW TITSIA (opm: kof JUFFER TITIA), kapt. L.J. Besseling, beide van Liverpool met klipzout; DELPHINE (opm: fregat DELPHINA), kapt. J. Boelen van Batavia met koffij; MARGARETHA, kapt. J.J. Albertz van Bordeaux met wijn; JANNA HAZINA (opm: kof), kapt. D.T. de Jonge; ANNAGINA GEZINA (opm: kof VROUW ANNEGINA), kapt. H.J. Potjer, en de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, alle drie van Liverpool met klipzout; de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Schwitters van Nantes met honig; de GOEDE HOOP, kapt. C. v.d. Bent, van Rouen en l’UNION (opm: kof, ex VIGILANTIE, thuishaven Oostende), kapt. J. van den Broecke van Londen, beide met stukgoederen.
DC 310723
Vlissingen, 22 juli. Gisteren zijn van onze rede naar zee gezeild:
Van Antwerpen CHARLES, kapt. O.H. Arends, naar Bristol met boomschors; APOLLO (opm: fregat, thuishaven Antwerpen), kapt. B.O. Quedens naar Batavia met stukgoederen; de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K. Domine (opm: Klaas Lucas Domeni), naar Liverpool met boomschors; NIMPHIA (opm: kof NIMPHEA), kapt. J.W. Lange, en de VROUW MARCHINA, kapt. J.P. Boer, beide naar London met boomschors; ELISABETH, kapt. J. Salvesen, naar St. Ubes met ballast; de JUFFROUW MEES (opm: kof), kapt. G.L. Doornbos naar Douvres (opm: Dover) met boomschors; de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS, thuishaven Gent), kapt. H. Peters op avontuur met ballast; de JONGE JOHANNA, kapt. G.A. Seegaarts (opm: thuishaven Brussel, kapt. G.A. Segaert), en de VROUW EJA (opm: tjalk), kapt. W.A. Boon, beide naar London met boomschors; de VROUW HENDRIKA, kapt. W.J. Drewer (opm: tjalk VROUW HENDRIKJE, kapt. Willem J. Drewes), naar Milton met boomschors; JOHANNES VAN LETTEN, kapt. H.J. Spans naar Londen met ballast; de VROUW ELISABETH, kapt. O.K. Meeuwis naar Liverpool met boomschors; HENRIETTE, kapt. J.O. Oetkin naar Bremen met glas; de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd naar Liverpool met ballast; de VROUW ELLINA (opm: smak), kapt. J.R. Berg; NEPTHUNUS, kapt. A.A. Oosting, en de MARIA, kapt. E.P. Brons, alle drie naar Londen met boomschors; de JUFFROUW AKKE (opm: kof), kapt. M. Jeltes naar Schotland met boomschors; de GOEDE VERWACHTING (opm: kof), kapt. B.S. Stoffels naar Bristol, en de DRIE GEZUSTERS, kapt. J. Sipkes naar Londen, beide met boomschors. De twee laatste zijn door contrariewind teruggekomen.
DC 110923
Vlissingen, 6 september. Van den 2 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: DE HOOP VAN OSTENDE, kapt. J. Hubroek (opm: brik HOOP, thuishaven Oostende, kapt. Simon Hubroek) van Rio de Janeiro met koffij; DE JONGE YPERS (opm: kof JONGE YPEUS), kapt. H.H. de Weerd van Liverpool met klipzout; de VROUW ZWAANTJE (opm: kof), kapt. J.J. Kortrijk van Petersburg met stukgoederen; CLARA MARGARETHA (opm: kof), kapt. P.D. Dik van Liverpool met klipzout; DE VROUW HENDRIKA (opm: kof DE VROUW HENDRINA), kapt. K. van den Oever van Londen met stukgoederen; DE HOOP, kapt. J.G. Potjer; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domine (opm: Klaas Lucas Domenie), en DE JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS), kapt. H. Peters, alle drie van Liverpool met klipzout; de WILLEM (opm: kof), kapt. H.W. Kiers van Liverpool met klipzout; de DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Zwitsers van Milton met ballast.
DC 041023
Vlissingen, 30 september. Van den 28 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS), kapt. H. Peters naar Liverpool met ballast; l’ÉMILIE, kapt. M. van der Kerkhoven (opm: M. van den Kerckhove, Oostende), en de VROUW ELLINA (opm: smak), kapt. J.R. Berg, beide naar Londen met boomschors; KLARA MARGARETHA (opm: kof CLARA MARGARETHA), kapt. P.D. Dik naar Cherbourg met ballast; DE VRIENDSCHAP, kapt. T.L. Hoffkamp (opm: kof, kapt. T.L. Hofkamp), naar Havre-de-Grace met katoen en kaas; FORTUNA (opm: sloep, thuishaven Antwerpen), kapt. J. Schonefeld, naar Lissabon met stukgoederen; de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, naar Leith met boomschors; MARIA SOPHIA, kapt. S. de Best (opm: schoener MARIE JOSEPHINE, thuishaven Antwerpen, kapt. Sent de Best), naar Lissabon met stukgoederen; ANNA CHRISTINA, kapt. J.C. Kreye (opm: smak, kapt. Ernst Christiaan Kreije), naar Milton en l’ESPÉRANCE (opm: pleit, thuishaven Mechelen), kapt. A. van Geijt naar Londen, beide met boomschors; HIERONIMUS, kapt. H.J. Smit naar Villa Nova met ballast; le CONSTANT, kapt. J.S. Keijzer naar Brazilië met stukgoederen (opm: brik, thuishaven Antwerpen, eerste reis); de GOEDE HOOP, kapt. C. van der Bent, naar Hull met boomschors; GEORGE WILHELM, kapt. M. Bolcke, naar Stettin met stukgoederen.
DC 131123
Vlissingen, 8 november. Van den 5 dezer tot heden, zijn voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de JONGE HYLKE TROMP (opm: kof), kapt. W. Willems; de PHOENIX, kapt. J. Lobeek (opm: thuishaven Oostende, kapt. Jean Lobeck); de VROUW MARCHINA, kapt. J.P. Boer en de JONGE NIKOLAAS (opm: kof JONGE NICOLAAS, thuishaven Gent), kapt. H. Peters, alle vier van Liverpool met klipzout; JOHANNA MARIA, kapt. L. Simon, van Malaga met fruit en wijn; HELVETINUS, kapt. S. Swift, van Batavia met koffie.

1824

DC 280224
Vlissingen, 23 februari.
Te Antwerpen zijn gearriveerd de schepen JONGE NICOLAAS (opm: kof, Gent), kapt. H. Peters, van Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. Onnen, van Emden, en VROUW MEDA, kapt. Martens, van Carolinerziel (opm: Carolinensiel).

DC 020324
Vlissingen, 24 februari. Gisteren zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Onnen, van Emden met haver; de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters van Liverpool met klipzout; de FORTUIN, kapt. J.H. Durier (opm: brik FORTUNE, kapt. Joseph Duriez), van Havre de Grace met suiker; de JUFFROUW FENNA, kapt. C.B. Jansen, van Riga met lijnzaad en huiden.
DC 060424
Vlissingen, 30 maart. Van den 22 dezer tot heden, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild SIRENE, kapt. J.B. Johansen, naar Lissabon, met stukgoederen; AURORA, kapt. S.J. Brouwer, en GROOT LANKUM, kapt. H.A. de Weerd, beide naar Liverpool; de JONGE CORNELIS, kapt. H. Koster, naar Londen, alle drie met boomschors; AUGUSTA, kapt. W. Fairfield, naar Gibraltar, met ballast; LAURA, kapt. W. Mellish, naar Guernsey, met tarwe en vlas; de VREDE, kapt. J.H. Karsten, naar Londen, met vlas en klaverzaad; de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool, met boomschors; CAROLUS, kapt. N.W. Lange, naar Corunna, met haver en rogge; WILHELMUS en JOANNA, kapt. R. Auker, naar Dundalk, met boomschors; JANNA HAZINA, kapt. D.F. de Jonge; de VREDE, kapt. J.J. Greeven, en de VROUW REINA, kapt. H. Koops, alle drie naar Poole, met boomschors; la PERLE, kapt. G. Guichon, naar Havre-de-Grace, met zink; MARIA ADOLPHINA, kapt. J.H. Haverbult, de ZEELUST, kapt. B.H. Pot, en die PERLE, kapt. S.P. Jurgeson, alle drie naar Londen, met boomschors; de VROUW GEZINA, kapt. J. de Vos, naar Boston, met boomschors.
RC 040524
Rotterdam, 4 mei. Te Antwerpen zijn gearriveerd JUFFER JEANNETTE, kapt. Lunbach, NIEUWE ONDERNEMING, kapt. Domenie, beide van Cette; JONGE NICOLAAS, kapt. Peters, GOEDE HOOP, kapt. De Groot, WEMELINA KRANENBORG, kapt. Prange, GROOT LANKUM, kapt. De Weerd, VROUW ENGELINA, kapt. De Jong, en VROUW GESINA, kapt. Taay, allen van Liverpool; VIJF GEBROEDERS, kapt. Roelfsema, van Hull, en GOEDE HOOP, kapt. Boon, van Pirgent in Sicilië.

Op 19 mei 1824 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JONGE NICOLAAS, aangevraagd door N.J. de Cock en Frére, Gent, voor H. Peters als kapitein.

DC 110524
Vlissingen, 1 mei. Van den 28 en 29 april, zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni, van Cette (opm: Sète), met stukgoederen; de GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, van Girgente, met zwavel; MERKURIUS (opm: brik MERCUUR, Antwerpen), kapt. J.F.P. Smit, van Rio Janeiro, met koffie; de
JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters; de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot; de VROUW ENGELINA, kapt. H.T. de Jong; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange; GEZINA, kapt. J.T. Taay, en GROOT LANKUM, kapt. H.H. de Weerd, alle zes van Liverpool, met klipzout.

1825

DC 200125
Vlissingen, den 15 januari. Gisteren zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: DE WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Bordeaux, met wijn en stukgoederen; DE
JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, met klipzout, en ANNA LUPPINA, kapt. B.H. Plukker, met stukgoederen, beide van Liverpool; AUGUSTE, kapt. A. Cornelisse, van Alexandria, met zwavel; dit schip moet quarantaine houden; FRIESLAND, kapt. E.J. Drent; LEONARDUS, kapt. Jan Noord, en LE CHARLES, kapt. S.E. Beckman, alle beide van Liverpool, met klipzout.

DC 291125
Vlissingen, 22 november. Van den 19 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: BETHELL, kapt. Th. Hall, van Hull met koopmansgoederen; LE CHARLES, kapt. J.E. Beekman en CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, beide van Liverpool met klipzout; DE VROUW ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes, van Havre-de-Grace met suiker; THE HIND, kapt. A. Boutelair, van Jersey met koffie enz.; de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, van Liverpool met klipzout en katoen; de JONGE CORNELIS, kapt. H.H. Koster, met klipzout en de TWEE BROEDERS, kapt. S.J. Brouwer, met klipzout en katoen, beide van Liverpool; de VROUW ELISABETH, kapt. C. van Gelderen, van Malaga met wijn en vruchten; NEVA, kapt. A. Barstou, van New York met suiker en kaneel; GEERTRUIDA, kapt. A.H. Busse, van Sevilla met wol; de JONGE SYBRAND, kapt. R.F. Mellema, van Kadix met wijn en wol en de MARIA, kapt. A. Vollemaire, van Bayonne met wol; de zes laatste schepen hebben visite van quarantaine gehad.
DC 311225
Vlissingen, 17 december. Gisteren zijn van onze rede naar zee gezeild, de volgende schepen, welke van Antwerpen de Schelde waren afgekomen: VIGILANTIA, kapt. H.H. Sepsen, naar Newcastle met boomschors; DE VROUW ANNEGINA, kapt. E.R. Huisman, naar Bristol met gerst; de JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool met meekrap; ENJER MARGARETHA, kapt. L.A. Cornelisse, naar Noorwegen met ballast; DAENE, kapt. J.D. Visser, naar Londen met boomschors; de JONGE HORTENCE, kapt. H. Ortes, met aardappelen en stukgoederen, en l’ÉCLAIR, kapt. D. Salzsieder, met ballast, beide naar Messina; de TWEE GEBROEDERS, kapt. N.H. Bay, naar Dartmouth met ballast; VICTORIA, kapt. G. Kuper, naar Londen met boomschors.

1826

AC 050126
Texel, 3 januari. Scheepstijding. De wind OZO.

Het schip THE SUFFOLK, kapt. T. Endicott, van Antwerpen naar Batavia, is den 24 en het schip DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, van Antwerpen naar Liverpool, den 25 december te Cowes binnengelopen; het eerste heeft den 27 en het laatste den 29 dito de reis voortgezet.

Op 29 mei 1826 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JONGE NICOLAAS, aangevraagd door N.J. de Cock en Frére, Gent, voor H. Peters als kapitein.

1827

RC 010527
Rotterdam, 30 april. Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE NICOLAAS, kapt. Peters en GABRIEL, kapt. Bessesein, van Nantes; ELISABETH, kapt. Pijbes, van Duinkerken; JONGE WILLEM, kapt. Hartwijk, van Triëst,
RC 310527
Rotterdam, 30 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild EENIGHEDEN, kapt. J.F. Urbije, naar Drontheim en DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, naar Petersburg.
RC 060927
Te Antwerpen zijn gearriveerd BARBARA, kapt. Abrams en JONGE NICOLAAS, kapt. Peters, van Petersburg en LIBRA, kapt. Engelsman, van Marennes.


1829

RC 070429
Rotterdam, 6 april. Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE NICOLAAS, kapt. Peters, van Rio de Janeiro; PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN), kapt. J.L. Vroome en NIEUWE UNION, apt. J. van den Broecke, van Londen; ANTONIUS, kapt. Gunke, van Le Havre en JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, van Bordeaux.

Op 22 april 1829 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de JONGE NICOLAAS, aangevraagd door N.J. de Cock en Frére, Gent, voor H. Peters als kapitein.

RC 160529
Rotterdam, 15 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE ANNA, kapt. H.J. Dick, naar Duinkerken; FRANCISCUS, kapt. B.H. Rieke, naar Marseille; DE PELICAAN, kapt. J.L. Vroome, HENRIETTE, kapt. L.J. Buiten en DE NIEUWE UNIE, kapt J. van den Broeke, naar Londen; CATHARINA, kapt. H.R. Veling, naar Rouaan; DE ZWAAN, kapt. T.J. Seel, naar St. Ubes; DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, naar Liverpool; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Mullman, naar Hamburg; HULL PACKET, kapt. H.H. Lange, naar Goole; DE GOEDE WELVAART, kapt. J.P. Vos, naar Exeter; THEODOOR, kapt. E.J. van der Heyde en DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, naar Petersburg.
RC 180729
Rotterdam, 17 juli. Van Vlissingen is vertrokken DE JONGE NICOLAAS, kapt. H. Peters, van Gent naar Liverpool.

1830

JCA 071030
Het schip JONGE AUGUST (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. D.A. Durand, heeft ernstige averij opgelopen, en het schip
JONGE NICOLAAS (opm: kof, thuishaven Gent), kapt. Haye Peters, heeft zijn boegspriet verloren.

België
Gedurende 25-27 augustus 1830 waren er in Brussel onlusten geweest welke de opmaat vormden tot de revolutie die resulteerde in de afscheiding van België. Op 4 oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van België geproclameerd. In reactie hierop decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van alle schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken. Dit betrof 196 schepen, waaronder de JONGE NICOLAAS, onder kapt. H. Peters, die in het vervolg on Belgische vlag zou varen.

1831

AH 080131
Vlissingen, 3 januari. Gepraaide schepen. Bij Penzance, den 27 december de JONGE NICOLAAS (opm: kof), kapt. H. Peters, van Rio Grande naar Antwerpen.

1832

LL 270132
Oostende, 22 januari. Binnengekomen de JONGE NICOLAAS (opm: kof), kapt. H. Peters, van Liverpool.
JCA 240332
Men schrijft uit Oostende 21 maart. De Belgische galjoot JONGE NICOLAES, kapt. Lindeman (opm: de voormalig Zuid-Nederlandse kof JONGE NICOLAAS, bouwjaar 1812, kapt. O. Lindeman), komende van Liverpool met een lading zout bestemd voor Oostende, is, na op de Smal Bank (opm: een zandbank tussen Duinkerken en Nieuwpoort) gelopen te zijn, op de kust tussen Nieuwpoort en Veurne uit elkaar geslagen; de lading is geheel verloren.

 

 

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
B.V. site http://digiview.gbv.de/viewer/toc/54962810X/1/LOG_0000/
De heer André Delporte, Luik, Belgium
De heer Luc van Coolput, Antwerpen, Belgium
AC = Amsterdamsche Courant
DC = Dordtsche Courant
LL = Lloyds Registry
RC = Rotterdamsche Courant
JCA = Journal du Commerce d'Anvers (voormalige JCPB)
OHC = Oprechte Haarlemsche Courant