Inloggen
ALERT - ID 16910

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Unknown
Technical Data

Gross Tonnage: 110.00 lasts
Gross Tonnage 2: 220.00 tons (oude meting)
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1821-00-00 ALERT
Manager: Barbier, J., Sourabaya, Netherlands East Indies
Eigenaar: Barbier, J., Sourabaya, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Sourabaya / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1825-00-00 ALERT
Manager: Scott, R., Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Scott, R., Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Brodie, G.
Overige informatie: (Engels)

Datum vanaf: 1821
Kapitein: Masse, L.P.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Goodall, W.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Barbier, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Burk, J.D.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Ross, J.C.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1825
Kapitein: N. Tuller
Overige informatie: (Amerikaans?)

Algemene informatie

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

brig

ALERT

110

Massee

Barbier

Sourabaya

1823

brig

ALERT

110

Goodal

Barbier

Soerabaya

1824

brig

ALERT

110

Ross, J.C.

Scott, R

Batavia

1825

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

BC 080120 Delpher                                Soerabaija. Aangekomen: 26 December. 26 januari. Engelse brik ALERT, kapt. G. Brodie, van Makassar de 7e december 1819, passagier mevr. Sallat.

 

BC 270520 Delpher                                Advertentie. Wordt bij deze kennis gegeven, dat op de eerste van de maand juni aanstaande, voor het pakhuis van de heren Poulter & Grieve, publieke vendutie zal worden gehouden, van de particuliere Engelse brik ALERT, zoals dezelve nu is liggende in de rivier Kalimaas te Sourabaija.

 

BC 030620 Delpher                                Op de 15e van de aanstaande maand, zal bij publieke vendutie, voor het Negotiehuis van de heren Poulter & Grieve, te Sourabaija voor rekening van de assuradeurs verkocht worden, de beschadigde lading gelost uit de brik ALERT, bestaande in suiker en rijst. Sourabaija, de 25 mei, 1820.

 

BC 100620 Delpher                                Bekendmaking. De geadverteerde verkoping van de brik ALERT, op de 1 dezer geen doorgang vindende, zal op maandag de 19 dezer, ’s morgens ten 9 ure te Sourabaija, voor het negotiehuis van de heren Poulter & Grieve, voor rekening van de assuradeurs publiek verkocht worden, bovenmelde brik groot 210 tons als dezelve thans is liggende in de rivier van Sourabaija. De lijst der inventaris, en nadere informatiën zijn te bekomen bij de kapitein G. Brodie, ten kantore van de heren Poulter & Grieve. Sourabaija, de 3 juni 1820.

 

Bleef onverkocht op de rede liggen, tot het volgende bericht.

 

BC 020221 Delpher                                Brig ALERT for sale, by public auction. The undersigned having received powers from the 5th Canton Insurance Company at Calcutta, will expose for sale, by public auction, on the 15th february next, on account of the Underwriters, the hull and materials of the brig ALERT, now laying in Sourabaya river. Sale to commence at 10 o’clock. List of stores te be seen with Mr. J. Barbier, at Sourabaya.

Deans, Scott & Co.

 

BC 170321 Delpher                                Soerabaija. (Opm. Niet meer als Engels schip, maar als Nederlandse brik) Schepen liggende ter rede. O.a.  brik ALERT.

 

BC 020621 Delpher                                Vracht en passage, naar Samarang & Sourabaija. Met de snelzeilende gekoperde brik ALERT, groot 220 tonnen, zal zeilen omtrent de 15 juni; te bevragen bij J. Barbier. Batavia, 31 mei 1821.

 

 BC 090621 Delpher                                Samarang aangekomen. 27 mei. O.a. Nederlandse brik ALERT, kapt. L.P. Masse, van Sourabija, passagiers, de heren J. Wormer, W. Cavalier, Guldemeester, Thiel en Kustet.

 

BC 300621 Delpher                                Batavia. Vertrokken. 28 Juni Nederlandse brik ALERT, kapt. L.P. Massé, naar Samarang en Sourabaija, passagier, een gouvernement ambtenaar.

 

BC 211222 Delpher                                Batavia vertrokken: 17 december. O.a. brik ALERT, kapt. L.P. Massé, naar Sourabaija; passagiers, de heren J.J. Dodero, W. Norman en familie.

 

BC 100523 Delpher                                Soerabaija aangekomen: 2 mei. O.a. brik ALERT, kapt. L. Massie, van Timor Koepang de 20e april, passagiers, de heer Bachade en vrouw, en de heer J. Harrissen.

 

BC 310523 Delpher                                Samarang aangekomen: 20 mei. O.a. brik ALERT, kapt. W. Goodal, van Rembang.

 

BC 070623 Delpher                                Samarang vertrokken: 27 mei. O.a. Voor het gouvernement ingehuurde brik ALERT, kapt. W. Goodall, naar Rembang.

 

BC 280623 Delpher                                Samarang vertrokken: 17 juni. Voor het gouvernement ingehuurde particuliere brik ALERT, kapt. W. Goodall, naar Rembang, passagier: de heer J. Debregeas.

 

BC 081123 Delpher                                Batavia aangekomen: 1 november. O.a. brik ALERT, kapt. W. Goodal, van Padang de 12e oktober, passagier: de heer W. Gibson.

 

BC 170124 Delpher                                Batavia vertrokken: 14 januari. O.a. brik ALERT, kapt. J. Barbier, naar Sourabaija, passagiers: de heren C. Harries, F. Lamaurij, C. Ravall, W. Goddal en Crull.

 

BC 100424 Delpher                                Samarang aangekomen: 30 maart. O.a. brik ALERT, kapt. Barbier, van Soerabaija.

 

BC 290524 Delpher                                Samarang aangekomen: 16 mei. O.a. brik ALERT, kapt. J.D. Burk, van Batavia, passagier: de heer Marteros.

 

BC 290524 Delpher                                Samarang vertrokken: 20 mei. o.a. brik ALERT, kapt. J.D. Burk, naar Soerabaija.

 

BC 091024 Delpher                                Batavia aangekomen: 5 oktober. O.a. brik ALERT, kapt. J.C. Ross, van Singapore de 15e september, passagiers: de heren R. Scott en T. Anderson.

 

BC 111224              Vendu-advertissementen. Op maandag de 13e december 1824. Voor het huis van mevrouw de wed. Schaider (? Niet goed leesbaar), in de buiten nieuwpoortstraat, van maderawijn, likeuren, azijn; porseleinen theeserviezen, bloedkoralen, witte- en zwarte katoen kousen, kasimieren en merinosse shawls, kristalwerken, bendijtuigen, zilverwerken, en diverse negotiegoederen, enz.; alsmede voor rekening der belanghebbenden: enige pikols beschadigde koffie en suiker, aangebracht per de brik ALERT; voorts enige paarden, wagens en 2.500 bossen onharige padij, bij kopen van 100 bossen.

 

BC 260125 Delpher                                Batavia. Schepen, liggend op de rede. O.a. brik ALERT.

 

Van de Nederlandse brik ALERT vind ik geen treffers meer, maar vanaf het laatste bericht verschijnen wel berichten in de krant van een Amerikaans schip ALERT, kapt. Tuller. De brik zou verkocht kunnen zijn aan een Amerikaan, maar bewezen is dit niet.

 

BC 010625 Delpher                                Batavia. Wordt ter kennis van het publiek gebracht, dat aan het postkantoor te Batavia, pakketten voor brieven geopend zijn, om te worden verzonden: o.a. naar Canton, per Amerikaans schip ALERT, kapt. Taller.

 

BC 150625 Delpher                                Batavia vertrokken: O.a. 11 juni Amerikaans schip ALERT, kapt. N. Tuller, naar Canton.

 

Hierna werden ook geen treffers meer gevonden van het Amerikaanse schip ALERT.

 

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1824.11.05 / 5

ALERT

brik

was eigendom van J. Barbier te Soerabaija

Robert Scott

niet vermeld

Batavia

schip van J. Barbier gekocht

IMG 0956 - 0959

2479

het schip staat op punt naar Europa te vertrekken

 

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

BC           =              Bataviaasche Courant