Inloggen
DEPA - ID 1669


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1935
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5353141
Nat. Official Number: 1712 Z GRON 1935
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 1 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. E.J. Smit & Zoon's Scheepswerven (Scheepsbouw en Machinefabriek), Westerbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 643
Launch Date: 1935-09-02
Delivery Date: 1935-10-31
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (11-17 11/16)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 380.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 192.00 Net tonnage
Deadweight: 380.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20342 Cubic Feet
Bale: 19000 Cubic Feet
 
Length 1: 42.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 40.10 Meters Registered
Beam: 7.37 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.76 Meters Registered
Draught: 2.75 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1951
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Andere hoofdmotor: 4tew 6 cil 300 Pk Deutz no. 805838/43 (1941) Type (280x450) 10 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1935-10-31 DEPA
Manager: Firma H. van der Eb, London, Netherlands
Eigenaar: Engelbert Heinrich Paap, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDOZ

Date/Name Ship 1946-00-00 DEPA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Engelbert Heinrich Paap, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDOZ

Date/Name Ship 1949-04-07 DEPA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wed. Margi Paap-Deen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDOZ

Date/Name Ship 1955-04-07 GRETA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jurjen Schokkenbroek, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEKK

Date/Name Ship 1956-05-16 TARZAN
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Henderikus Jan, Johannes, Pieter, Jacob, Henderikus Jacob, Katriena Henderika en Katriena Franciena Beck, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHWR
Additional info: Resp. 40/100, 15/100, 9/100, 9/100, 9/100, 9/100 en 9/100 deel.

Date/Name Ship 1956-12-29 TARZAN
Manager: Beck's Scheepvaartkantoor N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Henderikus Jan, Johannes, Pieter, Jacob, Henderikus Jacob, Katriena Henderika en Katriena Franciena Beck, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHWR
Additional info:

Date/Name Ship 1967-06-15 TARZAN
Manager: Panaghiotis, Kontarinis & Kouris, Lixourion, Greece
Eigenaar: Panaghiotis, Kontarinis & Kouris, Lixourion, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1971-00-00 TARZAN
Manager: G. Mazis & Catapodis Bros., Piraeus, Greece
Eigenaar: G. Mazis & Catapodis Bros., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1974-00-00 TARZAN
Manager: N. Sotiriou, Piraeus, Greece
Eigenaar: N. Sotiriou, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1976-00-00 ALFA
Manager: Kifissia Maritime Co. Ltd., Limassol, Cyprus
Eigenaar: Kifissia Maritime Co. Ltd., Limassol, Cyprus
Shareholder:
Homeport / Flag: Limassol / Cyprus

Ship Events Data

1935-10-31: Als DEPA, zijnde een motorvrachtschip, metende 891.89 m3, liggende te Delfzijl, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Engelbert Heinrich Paap, scheepskapitein te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1712 Z GRON 1935 op het achterschip aan stuurboordzijde achterkant lichtkap motorkamer.
1935-11-00: Eemsbode 01.11.1935: Gistermiddag werd op de Eems een welgeslaagde proeftocht gehouden met het nieuwe motorschip 'DEPA', kapitein-eigenaar E. Paap van Groningen. Dit schip is gebouwd bij Scheepswerf E.J. Smit & Zn. te Hoogezand onder de klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie en is van een 300 Pk Deutz-Dieselmotor voorzien waarmede de 'Depa' op de proeftocht een snelheid behaalde van pl.m. 9½ mijl. Het schip is van alle gemakken voorzien, modern uitgerust en vertrok na de proeftocht naar Emden om in het dok te worden opgenomen daar tijdens de tewaterlating één der kimkielen was beschadigd.

NvhN 01-11-1935: Proefvaart m.s. „Depa”.
Heden vond op de Eems de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip Depa. Dit schip is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart bij de N.V. E J. Smit en Zn. te Westerbroek voor rekening van kapt. E. H. Paap te Groningen. De afmetingen van het schip zijn: lengte over alles 42 M., breedte op het grootspant 7.30 en holte in de zijde 3 M. Het is groot 380 ton en het is gebouwd met bak en kruiserhek De mast is in het midden van het schip opgesteld, met aan de voor- en achterzijde een stalen laadboom, waarmede veilig een last van twee ton kan worden geheschen. De motordeklieren zijn op een stalen dekhuis, die zich in het midden van het schip bevindt, opgesteld, terwijl de motoren in het dekhuis zijn geplaatst. Verder is het schip uitgerust met een motorankerlier. In de motorkamer is voor de voortstuwing een direct omkeerbare viertact compressorlooze Deutz Diesel motor opgesteld. Deze motor is in zes cylinder uitvoering met een vermogen van 300 P.K. bij 300 omwentelingen per minuut. Voor het aandrijven van de ballastpompen, de compressor en de dynamo is in de motorkamer een hulpmotor van 10 P.K geplaatst. De verlichting geschiedt electrisch. Het schip is voorzien van een dwarsscheepsche oliebunker met een capaciteit van 15 ton. Het behaalde een snelheid van 9¾ mijl en het is van een stroomlijn-balansroer voorzien. Na de proefvaart werd het schip, dat ruim aan alle eisenen voldeed, met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen.
1936-02-27: NvhN 07-02-1936: Zaterdag 8 Februari hopen D.V. onze geliefde Ouders E. H. Paap en M. Paap-Deen hunne 30- jarige Echtvereeniging te herdenken. Groningen, 7 Febr. 1936. m.s. „Depa". p/a. 23-25, Eastcheap, London E.C.3. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkind.
1936-04-05: Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 9 September 1936, no. 175.
Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart:
No 87 Uitspraak van den Raad Voor de Scheepvaart in zake het stooten van het motorschip Depa tegen de kade in de haven van Dover, ten gevolge van het weigeren van den motor. Op 5 April 1936 heeft het motorschip Depa in de haven van Dover, ten gevolge van het weigeren van den motor, met het voorschip tegen de kade gestooten, waardoor ernstige schade ontstond. In overeenstemming met het voorstel vajn den inspecteurgeneraal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval zou instellen, welk onderzoek ter zitting van 18 Juni 1936 in tegenwoordigheid van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft plaats gehad. De Raad nam kennis van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie, waarbij rapporten met schets van technisch-deskundigen van die inspectie den expert M Robaard en den adjunct-inspecteur J. den Hollander, welke rapporten ter zitting zijn voorgelezen. De als getuige opgeroepen F. C. Bastiaanse, tijdens het ongeval motordrijver op de Depa, was niet
verschenen, daar hij, zooals later is gebleken, op zee was. De stukken van gemeld voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie. waarbij de destijds aldaar door den motordrijver afgelegde
verklaring, zijn daarom eveneens voorgelezen. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: De Depa is een Nederlandsch motorschip, metende 314,84 bruto-, 192,36 netto-registerton, roepnaam P D O Z, eigendom van den kapitein E. H. Paap en thuisbehoorende te Groningen. Het schip is in het jaar 1935 te Martenshoek van staal gebouwd en is voorzien van een zescylinder
compressorloozen Deutz, direct omkeerbaren Dieselmotor, welke aan dek kan worden behandeld. Het vermogen van dezen motor is 300 pk bij 300 omwentelingen per minuut. Op 5 April 1936 was de Depa van Shoreham in de haven van Dover aangekomen. Omstreeks te 11.30 uur 's morgens werd gemanoeuvreerd om aan de kade te meren. De motor, die vooruit had gewerkt, werd gestopt. Na een oogenblik met gestopten motor gedreven te hebben, wilde de kapitein achteruitslaan. Het voorschip was nog ongeveer 25 m van de kade verwijderd. Nadat het aanzetwerk eerst in den stopstand was gezet, wilde de motor evenwel niet achteruitslaan, met het gevolg, dat het voorschip tegen de kade liep en ernstig werd beschadigd. De machinist heeft verklaard, dat er voldoende aanzetluchtdruk was en dat de hulpcompressor te werk stond. Tijdens het op „achteruit" zetten van de nokkenas en het bijzetten van de aanzetlucht, ging de machinist juist van dek in de motorkamer; hij hoorde toen lucht ontsnappen in de inlaatluchtleiding van den motor. Beide deskundigen van de scheepvaartinspectie komen tot de conclusie, dat het weigeren van den motor óf is veroorzaakt door het blijven hangen van de inlaatluchtklep, waardoor de lucht door de inlaatluchtleiding kon ontsnappen, óf dat de manoeuvreerhandel niet ver genoeg is overgehaald, zoodat geen voldoende lucht kon toetreden. Beiden wijzen zij in hun desbetreffende rapporten op de noodzakelijkheid, dat tijdens het manoeuvreeren met motoren, welke buiten de motorkamer worden bediend, gelijk de onderhavige, de machinist in de motorkamer aanwezig zij om eventueel in te kunnen grijpen, indien er iets niet goed functionneert. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat het stooten van de Depa tegen den kademuur te Dover is te wijten aan het niet functionneeren van den motor, toen de kapitein dezen achteruit wilde doen werken; dat de beide verklaringen, door de deskundigen van de scheepvaartinspectie van het ongeval gegeven, aannemelijk zijn te achten, doch de eerste verklaring het meest aannemelijk is, nu het ontsnappen van lucht is gehoord; dat voorts is gebleken, dat bij het manoeuvreeren niemand in de motorkamer was, terwijl de bemanning van het schip er op berekend was, dat daar iemand aanwezigkon zijn; dat dus de motordrijver niet op zijn post was. De Raad is van oordeel, dat de eerste der door de deskundigen der scheepvaartinspectie aangegeven oorzaken — het blijven hangen van de inlaatluchtklep — de meest waarschijnlijke is, nu het blazen van de luchtleiding is gehoord. Het is wel zeer te betreuren, dat op een schip, waarop technisch personeel in de monsterrol was opgenomen, de motordrijver niet in de motorkamer aanwezig was, toen er gemanoeuvreerd werd. De motordrijver behoorde daar aanwezig te zijn. Het is daarom zoo te betreuren, dat zulks niet is gebeurd, omdat, wanneer een kenner van den motor in de motorkamer aanwezig ware geweest, deze met groote waarschijnlijkheid het ongeval nog had kunnen voorkomen.
Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B. M. Taverne, plaatsvervangend voorzitter, G. J. Lap en A. L. Boeser, leden, H. de Booy en F. J. van Veen, plaatsvervangende leden, P. A. Arriëns, buitengewoon lid, J. M. Jansen, plaatsvervangend buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door voornoemden voorzitter ter openbare zitting van den Baad van 29 Augustus 1936. (get.) B. M. Taverne, H. B. Tjeenk Willink. Voor eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris.
1938-12-28: De Maasbode 28-12-1938:
m.s. Depa. Londen, 27 December. Het Nederl. motorschip Depa, dat van Amsterdam te Aberdeen is aangekomen, rapporteert op de reis met zeer slecht weer te kampen gehad te hebben. De deklast van het voorschip is door zeewater ernstig beschadigd. Het schip heeft ernstige slagzij over bakboord. Door het breken van de sjorringen is een deel van den deklast over boord gevallen.
Algemeen Handelsblad 28-12-1938:
Depa.(Londen, 27 Dec.) Het Nederlandsche motorschip „Depa" arriveerde te Aberdeen en meldde dat de deklading, balen zemelen, tijdens zwaar weer op het voordek verschoven is en ernstig door het zeewater schade heeft geleden. Het schip maakte zware slagzij aan bakboord en toen de sjorringen losgemaakt werden viel een gedeelte der deklading overboord.
1939-06-13: Het Vaderland 13-06-1939: Finsch hout te Scheveningen. Hedenmiddag half een liep de Scheveningsche haven binnen het Groningsche vrachtschip Depa. Het schip komt van Finland met een lading hout aan boord, bestemd voor een Scheveningsche kistenfabriek.
1939-08-25: Algemeen Handelsblad 26-08-1939: Depa. (Rotterdam, 25 Aug.) Het Nederlandsche motorschip „Depa", van Danzig naar Hamburg, ligt sedert enkels dagen te Holtenau met machineschade. Deze schade wordt door een deskundige van de N.V. Machinefabriek en Rep.bedrijf J. H. Keller te Kralingsche Veer hersteld. Men zal vermoedelijk morgenavond met de reparatiën gereed komen.
1940-04-03: De courant Het nieuws van de dag 03-04-1940:
Depa. Harlingen, 1 April. — Heden is hier aangekomen het Nederlandsche kustmotorschip „Depa". kapitein Tiems, van Stavoren. Het schip, dat sedert het uitbreken van den oorlog te Stavoren was opgelegd, zal aan de Scheepswerf „Welgelegen", alhier, eenige herstellingen aan casco en motor ondergaan en daarna wederom de kustvaart gaan uitoefenen.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Co. te Londen. Bevrachting door Freight Express te Londen. Op 1 juni 1945 weer terug aan de eigenaar.
1946-09-12: Trouw 12-09-1946: Vlugge houtlossing.
Den laatsten tijd werd te Zaandam en Rotterdam houtlading veel vlugger gelost dan in Amsterdam, hetgeen werd toegeschreven aan het feit dat de kwaliteit van de bootwerkers in die plaatsen beter was. Daarom is het een verheugend verschijnsel, dat thans voor het eerst na de bevrijding in Amsterdam ook een houtlossing in behoorlijk tempo heeft plaats gevonden. Op het m.s Depa met 130 standaard begon de lossing Maandag om halftwee n.m. en Dinsdag om halfvijf n.m. was het schip leeg Havenarbeiders van de S.H.B verrichtten de lossing, scheepvaartbedrijf Gruno waren de stuwadoors en de lading werd ontvangen door Bontekoning en Aukes, terwijl buiten boord door de firma Oudhaarlem werd ontvangen.
1948-02-12: Het Vrije Volk 12-02-1948:
het Nederlandse m.s.”Depa” heeft ter hoogte van Ostende machineschade opgelopen. Het schip wordt naar Vlissingen gesleept.
1950-12-21: De Waarheid 21-12-1950: Stuurloos schip aangetroffen. Amsterdam, 21 Dec. — Het 315 ton metende Groningse motorschip „Depa" werd gisteren met een defect aan de stuurinrichting door het s.s. „Ringwood" van de British Railways aangetroffen bij het
eiland Wight en naar de haven van Fawley gesleept. Het schip, dat op weg was van Swansea naar Amsterdam, zou vandaag door de sleepboot „Schelde" naar Amsterdam worden gebracht.
NvhN 21-12-1950: Depa had defect aan stuurinrichting. Het 315 ton metende Groninger motorschip Depa is Woensdag met een defect aan de stuurinrichting de Britse haven Fawley bij Southampton binnengesleept. Het schip zal heden door de sleepboot Schelde van L. Smit en Co.'s internationale sleepdienst naar Amsterdam worden gebracht. De Depa was op weg van Swansea naar Amsterdam.
1956-05-29: NvhN 29-05-1956: m.s. Greta (ex Depa) verkocht aan rederij Beck. Het motorschip Greta (ex-Depa) is door de heer J. Schokkenbroek te Groningen verkocht aan de rederij Beck te Groningen, die het schip onder de nieuwe naam Tarzan in de vaart heeft gebracht. De Greta werd in 1935 gebouwd bij de scheepswerf E. J. Smit en Zn. te Westerbroek, behoort tot het gladdek type en heeft een draagvermogen van plm. 380 ton. In de machinekamer staat een 300 p.k. motor opgesteld. De thuishaven blijft Groningen.
1956-12-29: De 15 delen van Johannes Beck, de 9 delen van Pieter Beck en de 9 delen van Jacob Beck over naar resp. N.V. Scheepvaartmaatschappij Globecka, de N.V. Scheepvaartmaatschappij Nobecka en de N.V. Scheepvaartmaatschappij Tribecka.
1961-01-16: Terwijl het schip in de Binnenhaven te Rotterdam lag, brak er in de kombuis en verblijven brand uit. Gerepareerd en weer in de vaart.
1961-01-16: Het Vrije Volk 16-01-1961. Bemanning coaster vlucht in nacht voor laaiend vuur. (Van een onzer verslaggevers) Enkele opvarenden van de Groninger coaster Tarzan moesten vanmorgen tegen vijven in nachtkledij uit het schip naar de kade van de Binnenhaven te Rotterdam vluchten voor een snel om zich heen grijpende brand. Matroos C. Buisman (23 jaar) uit Groningen ontdekte de brand die vermoedelijk door oververhitting van de oliestookinstallatie in de salon van de kapitein is ontstaan. Een dikke rook drong toen al door tot het manschappenverblijf. Matroos Buisman wekte door roepen en schreeuwen de andere aanwezige bemanningsleden; een 17-jarige matroos sliep zo vast, dat men hem uit zijn kooi moest gooien om hem wakker te krijgen. De mannen hadden geen tijd om hun eigendommen mee te nemen het vuur greep snel om zich heen en na korte tijd was het achterschip een vuurzee. De Rotterdamse brandweer, die om kwart voor vijf werd gealarmeerd, kon van het brandende achterschip van de Tarzan ook weinig redden. Het blussingswerk werd aanvankelijk vertraagd doordat men verzuimde een brandslang van een loods op het haventerrein van zijn spoel te rollen. Uiteraard kon er geen water door de opgerolde slang stromen. Na enige tijd echter had de brandweer al vijf stralen op de vlammen gericht, drie lage-druk- en twee nevelstralen. Onder bescherming van persluchtmaskers vielen de brandweerlieden het vuur aan, maar toch duurde het tot twee uur na het ontdekken van de brand voor de vlammen waren gedoofd. De schade was aanzienlijk, vrijwel het gehele achterschip, met de kombuis en de verblijven van de bemanning, was geheel uitgebrand, terwijl er vrij grote schade in de machinekamer was. De Tarzan meet 350 ton en is het eigendom van het scheepvaartkantoor Beck te Groningen. Aan het blussingswerk, dat onder leiding stond van brandmeester A. Stinis, werd deelgenomen door de bluseenheden 521 en 522.
1961-09-02: Onderweg van Boulogne sur Mer naar Rotterdam, in dichte mist gestrand op de Noorderpier van Hoek van Holland. Enige uren later door de sleepboot 'Schouwenbank' vlot getrokken.
NvhN 02-09-1961: Binnen een uur vlot. Tarzan in mist op pier bij de Hoek. (Van een correspondent) De Groninger kustvaarder Tarzan heeft vanmorgen ongeveer drie kwartier vastgezeten op de Noorderpier bij Hoek van Holland. Het schip werd vrijwel niet beschadigd weer losgetrokken. De Tarzan, 315 ton, was in ballast op weg naar Rotterdam. In de dichte mist liep het schip op de pier. De reddingboot President Jan Leis was al gauw bij de Tarzan en nam voor alle zekerheid de vrouw van de machinist en haar kind aan boord.
De sleepboot Schouwenbank van L. Smit en Co. trok de kustvaarder al spoedig hierna vlot en vrouw en kind werden weer teruggebracht. De Tarzan ging eerst voor anker, maar kreeg, toen bleek, dat er alleen maar sprake was van lichte bodemschade en er geen water binnenkwam, toestemming de Rotterdamse haven binnen te komen. Hier meerde het schip aan de Parkkade. De Tarzan werd in 1935 gebouwd bij E. J. Smit en Zn. te Westerbroek en is eigendom van H. J. Beck e.a. te Groningen. De oorzaak van de stranding zijn vermoedelijk de sterke zeestromingen bij de Noorderpier. De kapitein wilde hier in de buurt voor anker gaan om te wachten tot de mist was opgetrokken. Hengelaars zagen het ongeluk aankomen en trachtten door te schreeuwen de opvarenden op het gevaar attent te maken. Het bleek echter te laat te zijn en de Tarzan werd door de zee op de pier gezet. De hengelaars brachten de bevoegde instanties op de hoogte van de stranding, waarna de reddingboot uitvoer. Deze laatste liep bij het overnemen van vrouw en kind een ingedrukte railing op omdat het schip onder de gestrande kustvaarder werd gezogen.
1962-03-19: Algemeen Handelsblad 190-03-1962:
Strandingen in de mist. Kapiteins van coasters gestraft. (Van een onzer verslaggevers) Wederom heeft de Raad voor de scheepvaart uitspraak gedaan in een aantal zaken tegen kapiteins of stuurlieden van kustvaarders die fouten maakten op het gebied van de navigatie tengevolge waarvan ernstige averij ontstond. De kapitein van het m.s. Tarzan (Beck's Scheepvaartkantoor te Groningen) werd de bevoegdheid om als gezagvoerder te varen voor de tijd van twee weken ontnomen. De Tarzan was tijdens mist op 2 sept.j.l. gestrand op het Noorderhoofd te Hoek van Holland.
1965-01-08: NvhN 13-10-1966: Raad voor de Scheepvaart: Groninger kapitein schuldig aan ongeluk met coaster.De Raad voor de scheepvaart heeft de 30-jarige kapitein van de coaster Tarzan, K. B. B. uit Groningen, gestraft door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen te ontnemen voor de tijd van drie maanden. De kapitein heeft er volgends de raad schuld aan, dat het schip op 8 januari 1965 op de Thames op enige gemeerd liggende barges liep.
H et Vrije Volk 13-10-1966:
Kapitein K. B. B. (Groningen) mag drie maanden niet als kapitein varen. Zijn schip, de 314,84 ton metende Tarzan (Van de Beck's scheepvaartkantoor N.V. te Groningen, dat in ballast op weg was van Londen naar Antwerpen (bemanning van acht), ramde op 8 januari 1965 in het duister enkele onverlichte barges, die in de Theems op twee boeien gemeerd lagen. Hem wordt verweten dat hij aanvankelijk is doorgevaren, zonder te controleren of de barges waren losgeslagen en zonder de schade ter plaatse op te nemen. De Tarzan is later ten anker gegaan om de zaak verder af te wikkelen. Het schip, dat schade boven de waterlijn opliep, is ten slotte doorgevaren naar, Antwerpen.
1965-01-25: Het Vrije Volk 25-01-1965: Rijkspolitie zoekt kok van Tarzan. (Van een onzer verslaggevers)
De Rijkspolitie in Capelle aan den IJssel zoekt de kok van de coaster Tarzan, die zaterdagavond plotseling verdween, met vermoedelijk onder andere 7.000 sigaretten en een draagbaar televisietoestel.
De kok was zaterdagavond alleen aan boord. Hij deed op de Tarzan, die voor reparatie op de werf van Vuyk en Zn. ligt„ dienst als wachtsman. Een collega, die zaterdagnacht aan boord kwam, trof een verlaten schip aan.
De gewaarschuwde rijkspolitie constateerde, dat verscheidene hutkasten waren opengebroken. De totale waarde van wat er wordt vermist, beloopt ongeveer ƒ 10.000.
1965-03-07: Tijdens de reis van Antwerpen naar Goole op de Humber in aanvaring met de Engelse tanker 'Assiduity'. Beide vaartuigen lichte schade opgelopen.
1967-07-19: NvhN 19-07-1967: Tarzan verkocht.
De rederij H. J. Beck e.a. te Groningen heeft het motorkustvaartuig Tarzan verkocht naar Griekenland. De Tarzan behoort tot het gladdektype en heeft een draagvermogen van ongeveer 315 ton. Het schip werd in 1935 gebouwd bij de N.V. E. J. Smit en Zonen's Scheepswerven te Westerbroek en het is voorzien van een 300 p.k. dieselmotor. De Tarzan is reeds eerder in de vaart geweest onder de namen Greta en Depa.
1981-12-13: Final Fate:
Uit het Cypriotisch Register uitgeschreven, het certificaat was in 1976 verlopen. In 1986 laat Lloyd's de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving: DEPA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Depa
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Depa
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: Depa at Copenhagen.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: GRETA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Tarzan
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Sherlock, F.G.

Omschrijving: TARZAN
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Tarzan
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Tarzan
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Tarzan Shipyard Vuijk, Capelle a/d IJssel.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Tarzan Koningshaven, Rotterdam, 2-11-1957.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Hoogerwaardt, P. (Paul)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Alfa after the re-construction of her deckhouse.
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Unknown