Inloggen
AVENTURE - ID 16667

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1812
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: wood, oak
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Ostend (Oostende), Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Delivery Date: 1812-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 130.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1819
Datum agenda: 1819-08-26
Register nr: 18170101
Scheepsnaam: AVENTURE
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Serruys & Co., Jacques
Plaats: Oostende
Kapitein op moment van verzoek: Meynne, Anthony
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief
ZB 53 Zd.Ned, van 10-03-1817 ge-expireerd
moet binnen een maand ceduul en meetbrief tonen

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1812-00-00 AVENTURE
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1815-01-28 AVENTURE
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Ostend (Oostende), Netherlands
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Ostend (Oostende), Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ostend (Oostende) / Netherlands

Date/Name Ship 1825-09-16 AVENTURE
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1830-10-28 AVENTURE
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Belgium
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium

Date/Name Ship 1834-03-22 AVENTURE
Manager: Firma Jacques Serruys & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Jacques Serruys & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1830-04-20: Damaged
Op 20 april 1830 is de AVENTURE, kapt. H.A. Kraay, tijdens stormweer, van de ankers geslagen, is op de Springer gedreven en heeft enige lekkage bekomen.
1838-03-00: Final Fate: Broken up

Eind maart 1838 werd de zeebrief van de AVENTURE, kapt. Lams, geroyeerd onder vermelding ‘schip verkocht’; ongetwijfeld was dat aan een sloper.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Floor, Volkert
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Meynne, Anthony
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1821
Kapitein: Poodts, Joseph T.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Jongheim, J.M.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Visscher, J.M. de
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1828
Kapitein: Kraay, H.A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1831
Kapitein: Spilliaerdt, P.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1832
Kapitein: Lams, S.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

Waar en wanneer de AVENTURE is gebouwd kon niet met zekerheid worden vastgesteld. André Delporte, Luik, geeft Oostende aan als plaats waar de brik werd geconstrueerd.
Het eerst in 1828 opgerichte Bureau Veritas geeft in haar eerste register van 1829 als bouwjaar 1812 met een vraagteken.
Lloyd’s Register vermeldt in haar jaarregisters 1818 – 1827 steeds Bremen en gebouwd in 1810. Dr. P-M Pawlik, de bekende expert van de Bremer scheepvaart, bestrijdt deze claim ten stelligste en meent dat B.V. het bij het rechte eind heeft.
Met een klein voorbehoud stelt Marhisdata zich achter Bureau Veritas: de brik is waarschijnlijk in 1812 in Oostende gebouwd.

1815

Op 28 januari 1815 werd een zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Oostende, voor Volkert Floor als kapitein. Of dit de ‘eerste’ Nederlandse zeebrief was is niet bekend, zoals in de jaren 1813-1816 helaas veel Zuid-Nederlandse aanvragen zeebrief ontbreken.

1817

Op 10 maart 1817 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Oostende, voor Anthony Meynne als kapitein.

RC 270517
Rotterdam, 26 mei. Heden morgen arriveerde te Helvoetsluis de AVENTURE (opm: brik, thuishaven Oostende), kapt. A. Meynne, van Koningsbergen.

In augustus 1817 werd de zeebrief van de AVENTURE, kapt. Volkert Floor, door Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Brugge, naar Den Haag geretourneerd waarna op 27 augustus royement volgde. De oude zeebrief dateerde van 28 januari 1815, ‘eig. van Jacques Serruys & Co., Oostende’.

1819

Op 26 augustus 1819 werd een voorlopige zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Oostende, voor Anthony Meynne als kapitein, met de vermelding ‘moet binnen een maand ceduul en meetbrief tonen’. Dat laatste was van belang geworden na het in werking treden van de wet van 14 maart 1819, waarin werd vereist dat het schip in de Nederlanden was gebouwd tenzij er eerder al een Nederlandse zeebrief was afgegeven, of tenzij het schip ‘voor meer dan 2/3e (van de nieuwe waarde) was vertimmerd’; bovendien dienden alle mede-eigenaars Nederlander te zijn.

1821

RC 260521
Rotterdam, 25 mei. Van Vlissingen wordt van den 22 gemeld: Sedert den 16 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen l’AVANTURIER, J.D. Poadts (opm: brik AVENTURE, thuishaven Oostende, kapt. Joseph Poodts), van de Havana; ENGELINA, D.H. de Jong, van Glasgow; ITICA CORNELIA (opm: smak JETSKA CORNELIA), L.K. de Boer, van Dantzig (opm: Gdansk); de JONGE CORNELIS, A.C. Hazewinkel, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad);

Op 23 juni 1821 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Oostende, voor J.T. Poodts als kapitein.

RC 251221
Rotterdam, 24 december. Van Vlissingen wordt van den 19 gemeld: Sedert onze laatste zijn alhier ter rede gekomen BUITEN VERWACHTING, C. van der Plas, van Amsterdam naar Bordeaux; voor Antwerpen bestemd de NEPTUNIS, W.A. Bakker, van de Marennes; AMALIA, T. Knoop, van Nantes; l’AVANTURIER (opm: brik l’AVENTURE, thuishaven Oostende), J.T. Poods, van de Havana; deze laatste moet quarantaine houden; ook is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild KAREL DE XIV, J.J. Lindberg, naar Gothenburg.

1822

MCO 080122
Vlissingen, 5 januari. Van zijne quarantaine is ontslagen de Nederlandse brik ADVENTURE, kapt. J. Poodts, van de Havannah.

1823

DC 020823
Vlissingen, 26 juli. Van den 23 tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen l’AVENTURIER (opm: brik l’AVENTURE, thuishaven Oostende), kapt. J.T. Poods, van de Havanna, met suiker en koffij; de JUFVROUW ANNA, kapt. H.G. Sap, van Christiaansand met timmerhout.
DC 021123
Vlissingen, 25 oktober. Van den 22 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: de WINDLUST (opm: kof), kapt. G.R. Engelman en AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer, beide naar Londen met boomschors; l’AVENTURE, kapt. J.F. Poodts (opm: thuishaven Antwerpen, kapt. J.T. Poodts), naar St. Thomas met jenever enz; de TWEE GEBROEDERS (opm: kof), kapt. E.R. Borchers, naar Lissabon met tarwe; FELIX (opm: brik, thuishaven Antwerpen), kapt. C.M. van Dijcke, naar Sicilië met stukgoederen; BRUCE, kapt. Jam. Gregory, naar Kirkcaldy met vlas.

1823

RC 170624
Rotterdam, 16 juni. Sedert den 6 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen l’AVENTURE (opm: brik, Oostende), kapt. J.F. Poodts, naar Cuba; de NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domine, naar Riga; de VROUW MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, naar Liverpool, en MEDUSA (opm: MÉDUSE), kapt. J. Lubbing, naar Londen,
DC 041224
Vlissingen, 30 november. Voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen voor Antwerpen bestemd EIZO DE WIND, kapt. W.G. Hellinga, van Marseille; KRONOS, kapt. J. Lundt, van Cette, en MARIA JOHANNA (opm: pink), kapt. F. van Duijvenbode van Havre-de-Grace, alle met stukgoederen; de JOSEPH (opm: kof, Antwerpen), kapt. J.H. Arends, van Palermo; de JUFVROUW WILHELMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, van Liverpool, met klipzout en huiden; de JONGE JAN, kapt. J.C. Kieviets, van Liverpool, met klipzout; ‘l AVANTURIER (opm: brik AVENTURE, Oostende), kapt. J.F. Poodts, van de Havana, met suiker en koffie.
DC 141224
Vlissingen, 5 december. Van quarantaine is ontslagen en naar Antwerpen opgezeild l‘AVENTURE (opm: brik, Oostende), kapt. J.F. Poodts, van de Havannah.

1825

DC 270125
Vlissingen, 22 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en gisteren en heden van onze rede naar zee gezeild: DE MARIA, kapt. J. Zirck naar Topsham; CONSTANCE, kapt. P.H. van den Kerkhoven naar Liverpool en L’UNION, kapt. J. Rickmers naar Bristol, alle drie met boomschors; PLATO, kapt. J. Buckert naar Lissabon en DE MARIA, kapt. J.H. Hazewinkel naar Rio de Janeiro, beide met tarwe; VASCO DI GAMA, kapt. A. Bezemer, naar Batavia met stukgoederen; ACOSTA, kapt. W. Dixey, naar Boston met jenever; DE JONGE PAULINE, kapt. J. Jansen, naar de Havannah met stukgoederen; OSCAR, kapt. J. Sandberg, naar Alicante met mechanieke goederen; l’AVANTURE, kapt. J.F. Poodts, naar de Havannah met stukgoederen; DE HERSTELLING, kapt. B.H. Smit, naar Londen met boomschors;
DC 140625
Vlissingen, 7 juni.  Van den 4 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: LOUISE, kapt. D. Guyt, van Jersey met koffie; LA CAROLINA, kapt. L. Soupat van Havre-de-Grace; DE AREND, kapt. H. Elbring van Londen en SARA, kapt. J.F. Bunnemeijer van Hull, alle drie met stukgoederen; L’AVENTURE, kapt. J.F. Poodts, van de Havannah met koffie en suiker; deze laatste moet quarantaine houden. (opm: de betr. pagina van de krant was gescheurd, e.e.a. slecht leesbaar)
DC 180625
Vlissingen, 11 juni. Heden is van de quarantaine ontslagen en naar Antwerpen opgezeild, de Nederlandse brik L’AVENTURE, gevoerd door kapt. J.F. Poodts.

Op 16 september 1825 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Antwerpen, voor J.T. Poodts als kapitein.

DC 061025
Vlissingen, 1 oktober. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en van den 28 tot den 30 september van onze rede naar zee gezeild: de VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit naar Douvres; CONSTANCE, kapt. P. van der Kerkhoven naar Cork; LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. F. Beniest; MEDUSA, kapt. J. Lubbing; DE VROUW HENDRINA, kapt. K. van den Oever; DE AREND, kapt. H. Elbring; VICTORIA, kapt. G. Kuijper, alle vijf naar Londen; LA REINE CHÉRIE, kapt. P. Sparboom naar Milton; de JONGE LODEWIJK, kapt. H.A. Wagenaar naar Newry alle negen met boomschors; JACOBA HENRIETTA, kapt. J.G. Bart, naar Alicante met mechanique goederen; FRANCISCUS, kapt. B.H. Ricke, naar Cadix met stukgoederen; LA MARIE, kapt. G. Heraud, naar Nantes met geweren; de VROUW ANNA, kapt. A.J. Korter, op avontuur met ballast; LE VOLTIGEUR, kapt. M. Knudsen, naar Marseille met tarwe; de VROUW ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus, naar Aberdeen en HARMINA HELENA, kapt. J.K. Nagelhoud naar Leith, beide met boomschors; JOHANNA CHRISTINA, kapt. T.C. de Vries, naar Colchester met boomschors; GUILLAUME, kapt. W. de Ruyter en L’AVENTURE, kapt. J.F. Poodts, beide naar de Havannah met stukgoederen; MEDUSA, kapt. John Asplet, naar Jersey met tarwe;

1826

DC 070326
Vlissingen, 24 februari. Van den 22 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen; REBEKKA, kapt. J. Anderson, van Hull met stukgoederen; HARMINA, kapt. A.J. Hubert, van Londen met koffie enz.; DE JONGE MATHILDA, kapt. C. de Vos, van Lissabon met fruit en stukgoederen; DE JONGE CORNELIS, kapt. J.C. Teves, van Marseille en DE PELLIKAAN, kapt. H.J. Ricke, van Londen, beide met stukgoederen; BATAVIA, kapt. P. Blair, van Batavia met koffie; DE EERSTELING, kapt. H.R. Klie, met stukgoederen en DE FLORA, kapt. J.D. Christen, met koffie en katoen, beide van Londen; DE JONGE CESAR, kapt. M. Schalk, van Bordeaux met wijn; LAURA, kapt. N. Mahij, van Guernsey met huiden; L’AVENTURE, kapt. F. Poodts, van de Havanna met koffie; laatstgenoemde moet quarantaine houden.

Op 10 april 1826 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Antwerpen, voor J.M. Jongheim als kapitein.

DC 130526
Vlissingen, 6 mei. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en, van den 3 dezer tot heden, van onze rede naar zee gezeild: DE VROUW CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen met houtwaren; LE COUREUR, kapt. B. Bourin, naar Duinkerken met ballast; ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers en SOLON, kapt. J. Rickmers, beide naar de Marennes, en alle vier met ballast; DE HARMINA, kapt. H.J. Hubert, naar Noorwegen met vlas enz.; REMBRANT, kapt. J. Vroon, naar Schotland met vlas; JOHANNA ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk, naar Newry met boomschors; DE VROUW HELENA, kapt. D.J. Greven naar de Marennes en L’AVENTURE, kapt. J.M. Jongheim naar Rio de Janeiro, beide met ballast;

1827

MCO 230127
Zeetijdingen - Vlissingen, 20 januari. Den 17 en 18 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: MAGDALENA, kapt. H.R. Lutje, van Petersburg, en ANTWERPS PACKET, kapt. L. Hawegh, van Hull, beide met stukgoederen; L'AVENTURE, kapt. J.M. Jongheim, van Rio-Grande, met huiden en horens; MARIA (opm: kof), kapt. P.E. Boer, en DE JONGE ISABELLE (opm: kof), kapt. H.B. Drent, beide van Londen, met stukgoederen.

Op 1 mei 1827 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Antwerpen, voor J. de Visscher als kapitein.

MCO 150527
Vlissingen, 12 mei. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild L’AVENTURE, kapt. J. de Visscher, naar de Havannah, met stukgoederen.
MCO 301027
Vlissingen, 27 oktober. Van quarantaine is ontslagen en naar Antwerpen opgezeild L’AVENTURE, kapt. J. de Visscher, van de Havannah.

1828

AH 190728
Carga-lijsten. Antwerpen, 14 juli. L’AVENTURE, kapt. Kraay, van Havanah; HEROS, kapt. J. Sietens, van Batavia en Sourabaija.

Op 1 september 1828 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Antwerpen, voor H.A. Kraay als kapitein.
Deze zeebrief werd op 17 februari 1834 geroyeerd onder vermelding ‘ZB vervallen resolutie 1834-02-10’. 

RC 160928
Rotterdam, 15 september. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap en CHRISTINA CHARLOTTE, kapt. L. Ericson, naar de Oostzee; DE VROUW HELENA, kapt. H.H. Kramer en DE VROUW CATHARINA, kapt. J.B. Albers, naar Hamburg; MARGARETHA, kapt. B. Berg, naar Fitty-Fort (opm: tjalk VROUW MARGARETHA; waarschijnlijk naar naar Firth of Forth); ANNETTE, kapt. K. van den Oever, naar Londen; L’AVENTURE, kapt. H.A. Kraay, naar St. Mayo.
RC 021028
Rotterdam, 1 oktober. Kapt. H.B. Esink, voerende het schip MERCURIUS, de 24e september van Demerary te Middelburg gearriveerd, rapporteert het volgende: zondag de 14e september 1828 zagen wij, op 49 graden 46 minuten noorderbreedte en 4 graden 27 minuten lengte, west van Greenwich, een Nederlandse brik, genaamd L’AVENTURE (opm: kapt. H.A. Kraay), van Ostende; hadden een zware storm uit het N.O., rondlopende winden tot O.Z.O.

1829

OHC 070229
Amsterdam, 5 februari. Te Rio de Janeiro is gearriveerd L’AVENTURE, kapt. H.A. Kraay, van Antwerpen.

1830

RC 270230
Rotterdam, 26 februari. De schepen CONCORDIA, kapt. R. Falck en APOLLO, kapt. D. Steur, zijn reeds de 12e dezer ter rede van Vlissingen gekomen, doch wegens het ijs genoodzaakt geweest om weer zee te kiezen en eerst de 20e binnen die haven gekomen; alsmede L’AVONTURE, kapt. H.A. Kraay, van de Havanna; DE PRINS VAN ORANJE, kapt. J. de Meire en MARIA MATHILDA, kapt. J. Lofgreen, van Rio-Janeiro, DE VIJF GEBROEDERS, kapt. J.F. Poodst en NATHALIA, kapt. R. Nanning, van Batavia; welke alle naar Antwerpen zijn gedestineerd; benevens nog DE COCK, kapt. J. Joosens, van Batavia naar Gent en DE VROUW JANTINA, kapt. J.O. Kuyper, van Bordeaux naar Brussel.
RC 130330
Rotterdam, 12 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd PRINS VAN ORANJE, kapt. De Meire, van Rio-Janeiro; ADVENTURE, kapt. Kraay, van Havannah; VIJF GEBROEDERS, kapt. Poodts, APOLLO, kapt. Steur en DECOCK, kapt. Joossens, van Batavia; HULL-PACKET, kapt. Kraan, van Hull; JONGE PETRUS, kapt. Berg, van Dantzig; EENSGEZINDHEID, kapt. Kuipe, van Marseille en COLUMBUS, kapt. Drinkwater, van New-York.
RC 270430
Rotterdam, 26 april. De 20e dezer, des namiddags, heeft men te Vlissingen een vreselijke storm uit het westen gehad met zware regenbuien, waardoor verscheidene van de daar ter rede liggende schepen averij hebben bekomen en enige van hun ankers zijn geslagen; de Nederlandse brik L’AVENTURE, kapt. Kraay, welke tot op de Springer was gedreven, is daardoor lek geworden, doch naar Vlissingen opgezeild.
JCPB 270730
Openbare Verkoping te Antwerpen van de nationale brik L’AVENTURE, kapitein Kraay.
De makelaar J.B. Fleury zal in het openbaar verkopen op de werf van Het Staketsel en aan de Jordaenskaai (tegenover het loodskantoor), in tegenwoordigheid van F. Degenaert, deurwaarder van de Handelsrechtbank, per kavel en als geheel, te weten
-  Op donderdag 5 augustus om 10 uur ’s ochtends bij het Staketsel, het hol van bovengenoemd schip, met haar masten, ankers, kabels, landvasten, staand en lopend want en andere onderdelen van de uitrusting.
-  Dezelfde dag op de Jordaenskaai, om 3 uur na de middag, de zeilen en andere onderdelen van de stuurinrichting, kompas, loglijnen, en aan dezelfde kade onmiddellijk hierna wordt vervolgd met verkoping bij opbod van samengevoegde kavels.
Het schip en de kavels kunnen worden bezichtigd op de dag van de veiling bij het Staketsel vanaf 7 uur in de morgen, en aan de Jordaenskaai van 12 tot 3 uur.
Voor nadere informatie richte men zich tot de Heren Jacques Serruys en Co, reders, en tot de scheepsmakelaar J.B. Fleury.
(opm: het schip werd niet verkocht)

Op 25, 26 en 27 augustus 1830 waren er in Brussel onlusten welke de opmaat vormden tot de revolutie die zou resulteren in de afscheiding van België. Op 4 oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van de Belgen geproclameerd. In reactie hierop decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van de schepen welke ‘in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden’ de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken. Dit betrof 196 schepen waaronder dus de AVENTURE. In 1831, 1832 en 1833 zou de brik onder Belgische vlag een aantal reizen maken, tot het schip eind augustus in Oostende werd opgelegd.

1831

L.v.C.
In februari is de AVENTURE, tezamen met andere Belgische schepen, vanuit Antwerpen naar Boom verhaald als bescherming tegen de op de Schelde patrouillerende Nederlandse oorlogsschepen. In april was het gevaar geweken.
Op 29 april 1831 vertrok de AVENTURE onder kapt. P.J. Spilliaerdt vanuit Oostende met een lading schors naar Cork. Na lossing werd in Liverpool zout geladen waarmee de brik op 29 juni weer in Oostende was.
Op 27 december vertrok de AVENTURE, in ballast ‘op avontuur’ naar Brazilië. Na in Rio Grande do Sul huiden en hoorns te hebben geladen arriveerde kapt. Lams op 14 september 1832 in Oostende.
De heer Van Coolput trekt de voorletter S van kapitein Lams (zoals deze staat vermeld in de zeebrieven) in twijfel. Hij kent een Etienne Lams. Mogelijk was dit een J. Lams? In de handschriften uit die tijd lijkt een J. vaak op een S en zou het een leesfout kunnen zijn. Volgens het Archief van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeelieden in de jaren 1830-1878  zijn er op de Belgische vloot een kapitein Jacques Lams en een kapitein Joseph Lams.

1832                                                                   

OHC 290932
Te Oostende is gearriveerd kapt. Lams van Rio Grande (opm: Belgische brik AVENTURE, geladen met huiden en hoorns).
OHC 061232
Amsterdam, 4 december. Te Oostende zijn gearriveerd Petit (opm: schoener ST. MICHEL), van de Havana, Lams (opm: brik AVENTURE), Meijer, Poodts en Nanning, alle vier van Liverpool.

1833

Behalve de AVENTURE bezat de rederij Serruys nog de galjas JULIANA en de fregatten KOOPHANDEL en SCHELDE. Nu deze schepen door het K.B. van oktober 1830 het nederlanderschap was ontnomen kwamen de fregatten niet langer in aanmerking voor ladingen van Oost-Indië naar Nederland die door de Nederlandsche Handel-Maatschappij waren te vergeven. De vrachten werden gesubsidieerd, waardoor deze aanzienlijk hoger lager dan in de vrije markt kon worden bedongen. De KOOPHANDEL (bouwjaar 1829) en SCHELDE (bouwjaar 1826) werden na terugkeer uit N.O.I. in Vlissingen opgelegd. Noch de AVENTURE noch de JULIANA waren ooit naar het Verre Oosten uitgezonden. Beide schepen voeren op de Caraïben, Brazilië en af en toe op Liverpool en bleven dat ook onder Belgische vlag doen.

L.v.C.
In 1833 deed de brik twee rondreizen naar Liverpool met aankomsten Oostende 7 juni met zout en 20 augustus met zout en katoen. Daarna werd het schip opgelegd in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. 

In november 1833 besloot de rederij Jacques Serruys & Co. haar zetel naar Rotterdam te verplaatsen. Dit zou de mogelijkheid openen beide fregatten weer onder Nederlandse vlag te brengen om voor de N.H.M. te gaan varen. Nederland stelde echter als eis dat in dat geval alle schepen van de rederij naar Nederland moesten komen. Serruys kon weinig anders dan hieraan tegemoet te komen. Voor de AVENTURE en JULIANA maakte de verhuizing van het ‘management’ weinig uit: zij bleven in hun vertrouwde trafiek.
Op 8 maart 1834 werd de AVENTURE naar Rotterdam gesleept waar het schip een keuring moest ondergaan alvorens de Nederlandse zeebrief kon worden afgegeven; opnieuw een ‘eerste’ omdat het schip in oktober 1830 was uitgeboekt en nu uit het buitenland, België, was gekomen.

1834

Op 22 maart 1834 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Rotterdam, voor S. Lams als kapitein.

RC 100434
Rotterdam, 9 april. Den 8ste, des morgens, zeilde van Helvoetsluis S. Lams (opm: brik AVENTURE, in maart teruggevlagd van België naar Nederland), naar Rio-Janeiro.
DC 120434
Dordrecht, 11 april. Van de 46 Belgische koopvaardijschepen, die, vanaf de uitbarsting der Belgische revolutie tot op heden, de stad Antwerpen voorgoed hebben verlaten, en thans de Nederlandse vlag voeren, varen deze 14 naar Amsterdam:
de FELICITAS, de DILIGENCE, de ROSALIE, de SURINAME, de EUGENIE, de MATHILDE, de AUGUSTIN, de JOSEPH, de PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, de DIANA, de GRAAF BAILLET, de NATALIE, de JONGE PIETER, de STAD BRUGGE.
En de navolgende 32 naar Rotterdam: de INDIAAN, de JAVA, de PRINS VAN ORANJE, de DE COCK, de ELISA, de VASCO DE GAMA, de EMANUEL, de BATAVIER, de ERASMUS, de MARIA, de MARGARETHA, de MALEYR, de BATAVIER, de PRINS FREDERIK, de MARIA THERESIA, de ANNA HELENA, de STAD ’s-GRAVENHAGE, de GENERAAL CHASSÉ, de SUMATRA, de BELLONA, de ANJER, de RIBBLE, de KOOPHANDEL, de SCHELDE, de APOLLO, de AVENTURE, de JULIANA, de VIJF GEBROEDERS, de PHENOMENE, de MACASSAR, de VAN DER WERVE, de ORTELIUS.
RC 091234
Rotterdam, 8 december. Den 5 dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis de AVENTURE (opm: brik), kapt. S. Lams, van Rio Janeiro.

1835

RC 080135
Rotterdam, 7 januari. De 6e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis AVENTURE, kapt. S. Lams, naar Rio-Janeiro en Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO, kapt.-luitenant Le Jeune en DE JONGE JOHANNES, kapt. H. Elbring, van Bremen.
AH 161035
Advertentie. P. Van Santen, A.F. Pflughaupt, B.H. Timmer Bzn. en J.H. Hienfeld, makelaars, zullen op donderdag den 22ste oktober 1835, ten overslaan van den Heere griffier van de Regtbank van Koophandel, des middags ten één ure, in den Brakken Grond, in de Nes (opm: Amsterdam), verkopen: 300 stuks beschadigde Bahia huiden, aangebracht per het schip L'AVANTURE(opm: brik AVENTURE), kapt. S. Lams, van Bahia; alsmede ten overstaan ven den Heer H.J. Theesing: 135 stuks beschadigde Buenos-Ayres en 196 stuks Oost-Indische huiden. Alle alhier directelijk uit zee aangebragt. Liggende en te zien als bij notitie zal worden aangewezen. 

1836

DC 090236
Hellevoetsluis, 6 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ELIZABETH, kapt. N. Talok, van Bergen; en zeilden naar zee: AVONTUUR (opm: brik AVENTURE), kapt. S. Lams, naar Havanna, en PHOENIX, kapt. Picot, naar Jersey.
AH 240936
Texel, 22 september. Binnengekomen: VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, van Londen; L’ AVANTURE (opm: brik AVENTURE, kapt S. Lams, van Kroonstad; PETRONELLA, kapt. J. Pietersen, van Archangel.

Op 24 oktober 1836 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de AVENTURE, aangevraagd door Jacques Serruys & Co., Rotterdam, voor S. Lams als kapitein. 

DC 221136
Hellevoetsluis, 20 november. Heden morgen zeilden naar zee: ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek; KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, en de VROUW ANNA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, allen naar Lissabon; ANNETTA, kapt. J. van den Oever, en MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, beiden naar Liverpool; BELUS, kapt. J.J. Schuring, SCHEEPSBOUWLUST, kapt. G. Goedenraad, allen naar Duinkerken; MARIA, kapt. F. Parlevliet, en NOOIT GEDACHT, kapt. M. Lovius, naar Nantes; KINDERDIJK, kapt. J.A. Bangma, naar New York; AVONTUUR (opm: AVENTURE), kapt. S. Lams, naar Havanna; de JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, naar Smirna; de JONGE ADRIANA, kapt. C.F. Hempel, en MADURA, kapt. B.C. ten Ham, beiden naar Batavia;

1837

RC 050137
Rotterdam, 4 januari. De schepen MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonck, van Amsterdam naar Port à Port, MARGARETHA, kapt. H.G. Henrichs, van Rotterdam naar Lissabon en Montevideo, L’AVENTURE, kapt. S. Lams, van Rotterdam naar Havanna, te Ramsgate binnen, hebben den 23 december 1836 hunne reizen voortgezet.

1838

RC 160138
Rotterdam, 15 januari. Het schip l’AVENTURE (opm: brik AVENTURE), kapt. S. Lams, met suiker van Havana naar Rotterdam, is den 8 dezer wegens tegenwind te Ostende binnengelopen.
AH 060338
Het schip AVENTURE, kapt. Lams, van Havana naar Rotterdam (te Oostende binnen) zou den 4de maart de reis voortzetten. (opm: zie RC 160138; het vertrek moest worden uitgesteld wegens zware ijsgang in de Nederlandse wateren)
OHC 100338
Te Helvoet is binnengelopen L’AVENTURE, kapt. Lams, van Havana.
AB 130338
Rotterdam, 9 maart. Het schip de AVONTUUR(opm: AVENTURE), kapt. S. Lams, gister van de Havana binnen, brengt 704 kisten suiker mede.
(opm: na lossing werd de zeebrief van de waarschijnlijk in Oostende rond 1812 gebouwde brik door de rederij naar Den Haag teruggezonden onder vermelding van ‘schip verkocht’; de koper is niet bekend, maar was ongetwijfeld een sloper.

Op 29 maart 1838 werd de zeebrief van de AVENTURE, kapt. S. Lams, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam, naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘schip verkocht’, waarna op 31 maar royement volgde.

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Bureau Veritas site http://digiview.gbv.de/viewer/toc/54962810X/1/LOG_0000/
Lloyd’s Register of Ships online
De heer André Delporte, Luik
De heer Luc van Coolput, Antwerpen (L.v.C.)
Dr. P.-M. Pawlik, Bremen
AB = Avondbode
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
JCPB = Journal du Commerce des Pays-Bas (vertaald)
MCO = Middelburgsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant