Inloggen
ELIZE HENRIËTTE - ID 16521

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1853-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Frédéric François Groen - Werf 'De Boot', aan de Groote Wittenburgerstraat, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1852-12-15
Delivery Date: 1853-04-11
Technical Data

Gross Tonnage: 261.00 lasts
Gross Tonnage 2: 461.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 37.00 Meters Registered
Beam: 5.72 Meters Registered
Depth: 5.25 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1853
Datum agenda: 1853-00-00
Register nr: 18530244
Scheepsnaam: ELIZE HENRIETTE
Type: Bark
Lasten: 261
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door:
Opmerkingen:

Ship History Data

Date/Name Ship 1853-04-11 ELIZE HENRIËTTE
Manager: Firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1866-06-06 HELENA EN HENRIËTTE
Manager: Firma F.U.H. Reiger & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1875-00-00 EMILIE
Manager: Fr. Neumann, Wolgast, Germany
Eigenaar: Fr. Neumann, Wolgast, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Wolgast / Germany

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij eigendomsbewijs 16 van 1853, bark ELIZE HENRIETTE
eigenaren per primo april 1853


firma Wed. Van Hasselt & Co., Amsterdam (boekhouders en geen parten)
Jkvr. C.M. van Hangest, baronesse d’Yvoy, Amsterdam (1/4e part)
Jhr.Mr. H.M. van Weede, Amsterdam (1/8e part)
Jhr.Mr. S.E. Huydecoper van Zeijst, Amsterdam (1/8e part)
Barend Dirk Bosscher en q.q., Amsterdam (1/8e part)
F.F. Groen, Amsterdam (1/8e part)
J.F. Detering (schipper en 1/8e part)
erven J.J.C. van Hasselt, Amsterdam (1/8e part)

Eigenaren HELENA EN HENRIËTTE volgens cedule d.d. 6 juni 1866:

F.U.H. Reiger & Co, Amsterdam (boekhouders en 17/32e part),

Hoyman & Schuurman, Amsterdam (3/32e part),

P.J. Deterding (4/32e part),

J.S. Kleinpenning, Amsterdam (2/32e part),

Mr. J. Commelin Jr., Amsterdam (2/32e part),

J.C. Ceuvel, Amsterdam (2/32e part),

J.S. Brak, Amsterdam (1/32e part) en

Mr. J.G. Kruimel, Ouderkerk a.d. Amstel (1/32e part)

Ship Events Data

1875-01-16: NRC 180175 Nieuwediep, 16 januari. Het Nederlandse schip HELENA EN HENRIETTE, kapt. C. Heiner, van Samarang alhier binnen, heeft zware stormen doorgestaan, waardoor het schip zwaar werkte en de pompen onophoudelijk gaande moesten gehouden worden, die daardoor schade bekwamen.
1875-10-14: Final Fate: Stranded

Kopenhagen, 14 oktober 1875. Op reis in ballast van Wolgast naar Jamaica is de EMILIE, kapt. A. Mührer, op of kort voor 14 oktober 1875 tijdens zware oosterstorm op de rotsen gestoten bij Middelgrund (Denemarken, in de Sont) en vol water geraakt. Het schip was verloren. (bron: Liverpool Mercury, 16 oktober 1875)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.F.Detering werd met vlagnummer 819 effectief lid van Zeemanshoop per 10 mei 1864 op voorspraak van N.van der Werff. Zijn schip was de "Hercules"002. Ten tijde van de inschrijving was Deterding 32 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 03/10 mei 1863 werd voorgedragen/benoemd als effectief lid J.F.Detering, oud 32 jaar, voerend de bark “Hercules”, voor rekening van de Wed. van Hasselt & Co te Amsterdam, op voordracht van kapitein N. van der Werff.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                  jaren                      type                 scheepsnaam             naam reder/boekhouder

       819                      1864-1865                bark                 Hercules                      Wed.van Hasselt en Co

                                     1866-1872                geen opgave van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

J.F.Detering      Hercules                               28 november 1860                          07 december 1860 (1861?)

                           Hercules                               22 februari 1861                              14 januari 1862

J.F.Deterding    Hercules                               19 september 1862                         21 januari 1864

                           Hercules                               17 juli 1864                                      17 april 1866

 

 

Bouma025 vermeldt J.F.Deterding (moet zijn Detering) als gezagvoerder gedurende:

*   1857 t/m 1866 van de bark “Hercules” ex Adelaar, gebouwd in 1850 te Amsterdam, 440 ton o.m., varend voor de wed. van Hasselt & Co te Amsterdam. Het schip voer in 1867 voor D.Held te Amsterdam en was herdoopt in “Catharina Elisabeth”.

 

Overige bijzonderheden

De bark “Elise en Henriette” onder kapitein J.F.Deterding staat vermeld op 19 augustus 1853 te Liverpool en op 23 deceember 1853 te Valparaiso, dus via Kaap Hoorn. Op 25 december was het schip te San Francisco maar gegevens over de terugreis ontbreken.121

 

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: DETERING, J.F.

Familiegegevens en opleiding

Philip Jacob Deterding was getrouwd met Catharina Adolphine Geertruida Kayser, overleden op 27 augustus 1924. Philip overleed in 1871 en bij zijn overlijden is als woonplaats Amsterdam vermeld.118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.J.Deterding werd met vlagnummer 713 effectief lid van Zeemanshoop per 28 april 1857 op voorspraak van H.L.A.Kayser. Zijn schip was de "Elize Henriette"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 21/28 april 1857 is vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Philip Jacob Deterding, oud 28 jaar, voerend de bark Elize Henriëtte”, voor rekening van de wed. van Hasselt & Co, op voordracht van kapitein H.L.A.Kaijser.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 28 december 1871 vraagt de wed. P.J.Deterding geb. Kayser om de regelementaire uitkering welke haar in de vergadering van 01 februari 1872 wordt toegekend ingaande 01 oktober 1871 voor haar en 5 kinderen.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van “Zeemanshoop” dd 13 februari 1872 staat vermeld dat per 01 oktober 1871 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. P.J.Deterding geb. Kayser, voor haar en 5 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                  jaren                      type                 scheepsnaam             naam reder/boekhouder

      713                       1857-1865                bark                 Elize Henriëtte           Wed.van Hasselt en Co, A’dam

                                     1866-1870                bark                 Helena en Henriëtte  F.U.H.Reiger en Co te A’dam

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Deterding, P.J.                        Helena & Henriëtte                29 juni 1866                                        13 oktober 1867

                                                 Helena & Henriëtte                27 december 1867                              10 februari 1869

 

Bouma025 vermeldt P.J.Deterding als gezagvoerder gedurende:

*   1856 van de bark “IJstroom”, gebouwd in 1851 te Amsterdam, 379 ton o.m., varend voor de wed. van Hasselt & Co te Amsterdam;

*   1857 t/m 1866 van de bark “Elisa & Henriëtte”, gebouwd in 1852 te Amsterdam, 494 ton o.m., varend voor de Wed. van Hasselt & Co te Amsterdam.

*   1867 t/m 1872 van de bark “Helena & Henriette” ex Elisa & Henriëtte”, gebouwd in 1852 te Amsterdam, 461 ton o.m., varend voor F.U.H.Reiger & Co te Amsterdam

 

Overige bijzonderheden

“Dartmouth 30 Nov. (1859) Heden werd aan het strand alhier opgevischt een flesch inhoudende 6 brieven, voor Holland bestemd, afkomstig van het Ned. Schip Elise Henriëtte, kapt. Deterding, v. Amst. n. Bat. bestemd, benevens een strookje papier, inhoudende het berigt, dat gemeld schip zich den 12den Nov. op de hoogte van kaap Lezard bevond en dat toen alles wel aan boord was”.

Handelsblad 05 december 1859.

 

P.J.Deterding verzorgde per 10 november 1859 vanuit Nieuwediep met de “Elize Henriëtte” een troepentransport van 3 officieren en 125 manschappen naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 21 februari 1860 na een reis van 125 dagen.

Hij vertrok op 01 april 1861 van Nieuwediep met de “Hercules” met een detachement van 5 officieren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 15 juli 1861 na een reis van 105 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: DETERDING, PHILIP JACOB

Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1853.16

DVD XII – 6455, 6456
BIJLBRIEF
Naam schip ELIZE HENRIËTTE

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 9 april 1853

type schip bark

bouwwerf/verkoper Frédéric François Groen, scheepsbouwmeester. Werf De Boot, aan de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 261 lasten (meetbrief Amsterdam 19 maart 1853)

tuigage / aantal dekken

afmetingen 37,00 x 5,72 x 5,25 meter

kiellegging

tewaterlating 15 december 1852

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 april 1853

nummer van registratie deel 64, folio 159, recto, vak 5.

notaris verklaring voor burgemeester en wethouders van Amsterdam

prijs NLG

bijzonderheden: begin 1853 afgebouwd


researcher/datum research: ML / 010508

Naam ELIZE HENRIETTE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS.198.3171.1853.16
foto IMG 9289 - 9292

CEDULE

Naam schip ELIZE HENRIETTE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 8 april 1853

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. J.F. Detering

grootte in tonnen 261 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 april 1853

nummer registratie deel 64, folio 159, verso, vak 8

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage vermelde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Barend Dirk Bosscher, voor zich, en voor en namens zijn in de bijlage vermelde mede-eigenaren
researcher/datum research: ML / 150217
Bijlage bij eigendomsbewijs 16 van 1853, bark ELIZE HENRIETTE
eigenaren per primo april 1853

firma Wed. Van Hasselt & Co., Amsterdam (boekhouders en geen parten)
Jkvr. C.M. van Hangest, baronesse d’Yvoy, Amsterdam (1/4e part)
Jhr.Mr. H.M. van Weede, Amsterdam (1/8e part)
Jhr.Mr. S.E. Huydecoper van Zeijst, Amsterdam (1/8e part)
Barend Dirk Bosscher en q.q., Amsterdam (1/8e part)
F.F. Groen, Amsterdam (1/8e part)
J.F. Detering (schipper en 1/8e part)
erven J.J.C. van Hasselt, Amsterdam (1/8e part)

ML / 150217

Naam ELIZE HENRIETTE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1866.27

DVD XI – 8903-8906

CEDULE

Naam schip HELENA EN HENRIETTE, voorheen genaamd ELIZE HENRIETTE

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 6 juni 1866

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper F.U.H. Reiger & Co, Amsterdam (boekhouders en 17/32e part), Hoyman & Schuurman, Amsterdam (3/32e part), P.J. Deterding (4/32e part), J.S. Kleinpenning, Amsterdam (2/32e part), Mr. J. Commelin Jr., Amsterdam (2/32e part), J.C. Ceuvel, Amsterdam (2/32e part), J.S. Brak, Amsterdam (1/32e part) en Mr. J.G. Kruimel, Ouderkerk a.d. Amstel (1/32e part)

te voeren door kapt. P.J. Deterding

grootte in tonnen 243 lasten of 461 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd in Nederland

plaats / datum registratie Amsterdam, 6 juni 1866

nummer van registratie deel 87, folio 72, recto, vak 6.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip ligt thans te Amsterdam; de laatste koopbrief werd getoond benevens bewijs van de laatste zeebrief van 19 september 1862, no. 712.researcher/datum research: ML / 100909

Naam ELIZE HENRIETTE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1866
Toegang 198
Inventaris 3175

Bronnen


Jaar: 1853
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF: Amst.198.3181-1853.16
CEDULE: AMS.198.3171.1853.16

Jaar: 1866
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE; Amst.198.3175-1866.27