Inloggen
DELFDIJK - ID 1635


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1956
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5087998
Nat. Official Number: 3476 Z GRON 1956
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Hanseatische Werft G.m.b.H., Hamburg, Germany
Werfnummer: 5.001
Launch Date: 1956-09-15
Delivery Date: 1956-11-22
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenbau Kiel A.G., Kiel, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 225
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAK nr. 15673 Type MV423 (290x450)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 350.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 174.00 Net tonnage
Deadweight: 407.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 22726 Cubic Feet
Bale: 21343 Cubic Feet
 
Length 1: 45.08 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 41.13 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.63 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.55 Meters Depth, moulded
Draught: 2.79 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1956-11-22 DELFDIJK
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij Delfdijk, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: N.V. Delfzijlsche Kustvaartonderneming, Tjark van Dijk en Albert van Dijk
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDOK

Date/Name Ship 1963-00-00 DELFDIJK
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij Delfdijk, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: N.V. Delfzijlsche Kustvaartonderneming, Tjark van Dijk en Albert van Dijk
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDOK

Date/Name Ship 1964-06-05 DELFDIJK
Manager: Albertus Westera, Appingedam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: De Vereniging Delfzijls Spaarbank voor Delfzijl en Omstreken, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign: PDOK
Additional info: Gekocht door Westera, Appingedam, niet gevaren, direct doorverkocht

Date/Name Ship 1964-06-24 CARAVELLE
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendericus Johan Bernhard & Jacobus Johannes Antonius Teuben, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDHG

Date/Name Ship 1970-01-26 CARAVELLE
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacobus Johannes Antonius Teuben, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDHG

Date/Name Ship 1972-03-17 IVY-B
Manager: Van Broek Marine (Shipping) Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: Van Broek Marine (Shipping) Ltd., London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: GOAQ

Date/Name Ship 1983-02-00 IVY-B
Manager: Japsemb (Marine) Ltd, London, Great Britain
Eigenaar: Japsemb (Marine) Ltd, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: GOAQ

Date/Name Ship 1983-09-00 IVY-B
Manager: Consociates (U.K.) Ltd, London, Great Britain
Eigenaar: Consociates (U.K.) Ltd, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: GOAQ

Ship Events Data

1956-09-17: NvhN 17-09-1956: Tewaterlating m.s. Delfdijk. Op de Hanseatische Schiffswerft te Harburg-Elbe werd 15 september met goed gevolg te water gelaten het m.s. Delfdijk voor rekening van de firma A. van Dijk te Delfzijl. Het motorschip meet 440 ton d.w. en is gebouwd onder klasse Bureau Veritas. Het schip heeft een 225 pk motor. De doop werd verricht door mevrouw Veenhoven-van Dijk.
1956-11-21: Als "Delfdijk", zijnde een motorschip, metende 991.42 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 10416 d.d. 31-10-1956, liggende te Delfzijl, door A. Kraaijema, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3476 Z GRON 1956 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant het dekhuis op kampanje 5.45 m. uit hekplaat, 0.30 m. uit de lengteas en 1.45 m. uit dek.
1956-11-24: NvhN 24-11-1956: Proefvaart m.s. Delfdijk. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart van het m.s. Delfdijk plaats. Eigenares van dit schip is de fa. A. van Dijk te Delfzijl. Het schip is gebouwd op de Hanseatische Werft te Hamburg-Harburg, onder Klasse Bureau Veritas. Grote Kustvaart en Scheepvaart-Inspectie. Het schip is groot 420 ton d.w. all told en wordt voortgestuwd door een motor van 260 pk. De snelheid bedroeg 9 7 mijl. Het schip is uitgerust met moderne navigatiemiddelen.
1959-02-25: Leeuwarder courant 25-02-1959: Uit Harlingen werden tot dusver alleen consumptieaardappelen per zeeschip naar Engeland. Zweden en Noord- Afrika uitgevoerd, dinsdag is een zeeschip met een dergelijke lading naar Frankrijk vertrokken. Het is de 400 ton metende kustvaarder Delfdijk van rederij Van Dijk uit Delfzijl. Zondag werd met de Wester-Eems 600 ton naar Noord-Afrika verscheept.
1959-09-21: Leeuwarder courant 21-09-1959: „Insulinde" haalt zieke van kustvaarder. De reddingboot „Insulinde" van Oostmahorn heeft vannacht de 26-jarige ongehuwde matroos H. W. ten Tije uit Apeldoorn van de benoorden Ameland varende coaster „Delfdijk" gehaald. De matroos leed aan een ernstige maagbloeding. Hij is na aankomst in Oostmahorn per ambulance naar het ziekenhuis „De Sionsberg" in Dokkum vervoerd. De „Insulinde" kreeg via Scheveningen-radio het verzoek onmiddellijk met een dokter te hulp te komen op de „Delfdijk" (een 350 ton metend schip, eigenaar de heer A. van Dijk te Delfzijl), omdat waarschijnlijk bloedtransfusie zou moeten worden toegepast Men haalde in allerijl bloed uit het ziekenhuis te Dokkum en met dokter H. J. C. Leusink van Anjum aan boord vertrok de reddingboot gisteravond kwart voor acht van Oostmahorn. Inmiddels was de oproep van de „Delfdijk" ook opgevangen door een Amerikaans oorlogsschip, dat evenals de coaster in de buurt van de routeboei ET-15 voer, dwars van de oostelijke helft van Ameland. Het Amerkaanse schip zette een dokter over, die geen bloedtransfusie nodig achtte, maar adviseerde de patiënt zo spoedig mogelijk naar de wal te brengen. De „Insulinde” die na het vertrek van de Amerikaanse scheepsarts arriveerde, nam de matroos over en kwam om kwart voor twaalf in Oostmahorn aan, vanwaar de patiënt dadelijk naar Dokkum is vervoerd. De toestand van de heer Tan Tye was vanmorgen goed.
NvhN 21-09-1959: Schepen in actie voor zieke matroos. Insulinde nam patiënt van kustvaarder Delfdijk over. Omstreeks 12 uur vannacht is de reddingboot Insulinde met een patiënt aan boord de thuishaven Oostmahorn binnengelopen. Om 7 uur 's avonds had de kapitein van de 350 ton metende coaster Delfdijk van de rederij A. van Dijk te Delfzijl via de kustwacht Brandaris en radio IJmuiden om hulp gevraagd voor een van de bemanningsleden, de 26-jarige matroos H. W. ten Thye uit Apeldoorn, die aan een zeer ernstige maagbloeding leed; De kustvaarder bevond zich toen op de route ET 15 ten noorden van Ameland. De kustwacht van Terschelling vroeg na het radiobericht een helikopter aan. De piloot van de helikopter bleek echter met verlof te zijn, zodat op deze wijze geen hulp kon worden verleend. Een half uur later echter was de reddingboot Insulinde van Klaas Toxopeus met dokter H. J. C. Leusink uit Anjum aan boord uitgevaren. De marconist van de zeesleper Holland had inmiddels een boodschap geseind, waarin aan verschillende schepen gevraagd werd of er een dokter aanwezig was. De Amerikaanse oorlogsbodem Geiger voer na dit contact naar de Delfdijk. De kustvaarder werd door het marinevaartuig gepraaid, waarna de eerste hulp kon worden verleend. Later nam de Insulinde de patiënt over. De matroos werd in het protestantse ziekenhuis Sionsberg te Dokkum opgenomen.
1964-04-27: NvhN 27-04-1964: Veiling Coasters Delfzijl. Op vrijdag 5 juni 1964, des middags om 3 uur, zullen in Hotel Dik te Delfzijl, krachtens artikel 1223 8.W., publiek worden verkocht: 1. Het Zeemotorvrachtschip genaamd Libelle (raised quarterdektype) gebouwd in 1937, metende 958.30 m 3 bruto, 354 BRT, 160 NRT en laadvermogen 410 ton DW, voortbewogen door een 4 cil, 4 takt Brons Dieselmotor van 220 pk, bouwjaar 1937, gereviseerd in 1956, liggende te Bolnes bij Boele's Scheepswerven en Machinefabriek N.V.; 2. Het Zeemotorvrachtschip (gladdektype) genaamd Delfdijk gebouwd in 1956, metende 991.42 m 3 bruto, 350 BRT, 174 NRT. en laadvermogen 407 ton DW, voortbewogen door een 4 cil.. 4 takt M.A.K. motor van 225 p.k., bouwjaar 1956 liggende te Delfzijl, Eemskanaal - Dok: Bezichtiging: het schip Libelle in overleg met Boele's Scheepswerven en Machinefabriek N.V; en het schip Delfdijk in overleg met ondergetekende. Betaling: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 juni 1964, onder bijbetaling van rente; Aanvaarding: tegelijk met de betaling van de koopprijs; Inlichtingen: uitsluitend ten kantore van de ondergetekende. J. H. Holties, notaris - Delfzijl. Tel. 05961-3362.
1964-06-05: Van Dijk-Delfzijl failliet. Publiekelijk verkocht aan G. Westera, Appingedam. Deze verkocht het schip weer door.
1964-06-08: NvhN 08-06-1964: Coasters DELFDIJK en LIBELLE verkocht. Te Delfzijl werd namens de firma A. van Dijk e.a. het motorkustvaartuig DELFDIJK voor NLG 231.000 verkocht aan de heer G. Westra te Appingedam. De LIBELLE werd namens de Delfzijlse Kustvaart Onderneming voor NLG 136.5000 verkocht aan de heren J. Dijk en M. Moerman te Rotterdam.
1965-12-03: NvhN 03-12-1965: Beschadigde Caravelle in Delfzijl aangekomen. (Van onze redactie voor de Eemsmond). In Delfzijl arriveerde vanmorgen het Groninger kustvaartuig Caravelle (400 ton d.w.) van de rederij H J. B. en J. J. A. Teuben te Groningen, dat gistermiddag bij Texel in aanvaring kwam met een Texels vissersvaartuig. De kustvaarder liep daarbij een ingedrukte verschansing op. Voorts lekt het schip. De Caravelle was met een lading graan onderweg van Amsterdam naar Falkenberg (Zweden). In Delfzijl zal een deel van de lading in lichters worden gelost, waarna reparaties worden uitgevoerd.
NvhN 20-12-1966: Raad van Scheepvaart: Kapitein Caravelle vrijgesproken. De Raad van de Scheepvaart heeft kapitein H. A. B. T. van het Damster kustvaartuig Caravelle vrijgesproken van de aanvaring die zijn schip op 2 december 1965 op de Noordzee met 't vissersvaartuig Harm Johannes TX-25 heeft gehad. De schipper A. van D. van de TX-25 werd voor drie maanden zijn bevoegdheid ontnomen. In zijn beschouwing zegt de raad, dat volgens de schipper de TX-25 zwaar stampte en erg veel buiswater overnam. Daar hij tengevolge van het overkomende water de ramen van het stuurhuis niet kon openhouden besloegen deze voortdurend zodat hij deze steeds moest aflappen. Het buiswater en de beslagen ruiten belemmerden het uitzicht. De raad is van oordeel, dat de schipper van de TX-25 in ernstige mate tekort is geschoten in zijn zorg voor de bemanning en zijn schip. Hij heeft onvoldoende uitgekeken. De raad heeft geen kritiek op de handelingen van de kapitein van de Caravelle, behoudens dat deze tot tweemaal toe een lange stoot heeft gegeven in plaats van het voorgeschreven attentiesein.
1972-03-29: NvhN 29-03-1972: Caravelle verkocht. De rederij H. J. B. en J. J. A. Teuben in Groningen heeft het motorkustvaartuig Caravelle naar Engeland verkocht. De nieuwe eigenaars zullen het schip onder de naam Ivy B in de vaart brengen. De Caravelle behoort tot het gladdek-type en heeft een draagvermogen van 407 ton bij 350 bruto register ton. Het schip werd in 1956 gebouwd bij de Hanseatische Schiffswerft GmbH te Hamburg-Harburg en het is voorzien van een 225 pk MAK-dieselmotor. De verkoop van de Caravelle (ex- Delfdijk) kwam tot stand door bemiddeling van het Maritiem Bureau J. E. den Brave te Amsterdam.
1983-08-13: Final Fate:
Door de kapitein op het strand gezet bij Ras Gharib in de Golf van Suez. Het schip was onderweg van Derince (Turkije) naar Calcutta (India) met een lading cement, wapens en munitie had moeilijkheden met de stuurinrichting en kreeg daarna ook lekkage in de machinekamer. Op 2 september begon het schip te breken en de bemanning, die zich in de hutten had gebarricadeerd tegen plunderaars, werd gered door een politieboot, nadat de plunderaars waren gearresteerd. Door de plaatselijke bevolking leeggeroofd en gesloopt.
13-08-1983: Casualty report from IHSF: Wrecked in Gulf of Suez, one mile North of Ras Gharib on 13-08-1983. Vessel was arrested by Greek Police 7/83 after putting into Piraeus for emergency repaits. On 12-08-1983 vessel left Suez after transsitting canal and was said to have a flooded engine room at Ras Gharib; a week later vessel arrived at Ras Gharib under own power having suffered trouble with automatic pilot and master freezer, but apparently with no engine room flooding.

Afbeeldingen


Omschrijving: Proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: DELFDIJK
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: DELFDIJK
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: DELFDIJK
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: CARAVELLE
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: CARAVELLE
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: CARAVELLE Penzance
Collectie: -
Vervaardiger: Gwrdave
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: CARAVELLE
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: CARAVELLE
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: IVY-B (photo: Nijmegen, early 1980's)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Johannes, L.M. (Leo)

Omschrijving: IVY-B
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: IVY-B
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: IVY-B
Collectie: Zee, T. van der (Teun)
Vervaardiger: Zee, Teun van der