Inloggen
DE DOLLART - ID 1612

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1917
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 5743 AMST 1917
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 491
Delivery Date: 1917-08-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Steywal Motorenfabriek, Overschie, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Steywal-Gloeikop.
Speed in knots: 6
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 243.24 Gross tonnage
Net Tonnage: 189.58 Net tonnage
Deadweight: 400.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 38.65 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 35.90 Meters Registered
Beam: 7.55 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.80 Meters Registered
Draught: 3.25 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1917-03-00 DE DOLLART
Manager: N.V. Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij 'Bestevaer' (C. Goudriaan & Co.), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij 'Bestevaer' (C. Goudriaan & Co.), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NMGC
Additional info: Fl. 160.000

Ship Events Data

1917-00-00: Order van drie schepen n.l. 'De Dollart', 'De Lauwers' en 'De Wadden'.
1917-03-08: Dagregister deel 16, nummer 662, den achtsten Maart 1900 zeventien. Verklaring van eigendom. Ondergeteekende N.V. Nederlandsche Scheepvaart Mij. De Dollart, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij acte dd 18 December 1916 voor notaris C.A. Struik Dalm verleden, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 Februari 1917 no. 44 verklaart bij deze de eenige eigenaar te zijn van het stalen motorschoenerschip genaamd “De Dollart”, voor hare rekening gebouwd op de werf van de Heeren Gebr. Van Diepen te Waterhuizen, groot bruto 243.24 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 189.58 tonen van 2.83 kubieke meter, volgens meetbrief no. 2163 afgegeven te Waterhuizen d.d. 20 Februari 1917 en verzoekt de Heer Bewaarder der Hypotheekbewijzen genoemd vaartuig, dat nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is ingeschreven, te hare name te willen stellen. Amsterdam 6 Maart 1917. Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Bestevaer. In de kantlijn staat bijgeschreven: Schoenerschip “De Dollart” 189.58 ton. Volgens verklaring van den Scheepsmeter A. Smit te Groningen d.d. 12 Maart 1917 gebrand 5743 AMST 1917.
1917-11-15: Op haar eerste reis van Amsterdam naar Lissabon met een lading stukgoederen (tabak, sigaren en jenever), na geruime tijd in Engelse en Franse havens voor onderzoek te hebben gelegen, door de Duitse onderzeeër 'U 82' ter hoogte van Vigo tot zinken gebracht, nadat het schip door motorstoring bij bladstil weer lag te drijven. Drie bemanningsleden kwamen om het leven.
Het Centrum: Den Haag, 17 november: Hier te lande is bericht ontvangen dat het stoomschip 'De Dollart', toebehorende aan de Maatschappij Bestevaer te Amsterdam, door een Duitse duikboot in de grond is geschoten. Zes leden van de bemanning zijn door een Spaans vissersvaartuig te Vigo geland. Men vreest, dat drie personen zijn omgekomen.
NRC 21.11.1917: Omtrent de vernietigiging van het Nederlandse vaartuig 'Dollart', toebehoorende aan de maatschappij Bestevaer te Amsterdam, kan thans nader worden medegedeeld, dat dit schoenerschip de 15e dezer door een Duitse duikboot tot zinken is gebracht, enige mijlen van Guardia. Bij de ramp zijn omgekomen de kapitein L. Stuit, en de matrozen R. Bolt en G.G. Alceson. De zes overlevenden zijn, gelijk reeds gemeld, te Vigo aangebracht door een Spaanse vissersboot. Het zijn de stuurman G. Bleker (gewond), J. Schat, J. Einde, C. Chalstoen (naam waarschijnlijk verminkt), J. Speelman en J. van Stenes.
NRC 20.11.1917: In de gisteren gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Nederlandse Stoomvaart Mij. Bestevaer te Amsterdam, is, nadat de voorzitter een woord van hulde had gewijd aan de nagedachtenis van kapiteit Stuit en de beide matrozen, die bij de torpedering van het motorschoenerschip 'De Dollart', op 15 november j.l. om het leven zijn gekomen, de voorgestelde statutenwijziging met algemene stemmen aangenomen.
NRC 22.11.1917: Men meldt ons, dat het stoomschip 'De Dollart' op 15 dezer op de uitreis is getorpedeerd.
In de NRC van 18 maart 1918 en 4 juni 1918 staan de verslagen van de behandeling voor de Raad voor de Scheepvaart
NRC 19.06.1919: Ter zake van de hulp verleend door de bemanning van het Spaanse vissersvaartuig 'San Fernando' aan de opvarenden van de indertijd in brand geschoten Nederlandse motorschoener 'De Dollart', is bij Koninklijk besluit als blijk van waardering van de zijde van de Nederlandse regering, aan de gezagvoerder van eerstgemeld vaartuig de heer J. Fernandez Millarez, een zilveren horloge, voorzien van een toepasselijk inschrift, toegekend.

Afbeeldingen


Omschrijving: De Dollart 1917
Gemaakt door: Unknown