Inloggen
DAVINA GOEKOOP - ID 1609


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1949
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5235818
Nat. Official Number: 7352 Z ROTT 1949
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'De Waal', Zaltbommel, Gelderland, Netherlands
Werfnummer: 629
Launch Date: 1948-12-22
Delivery Date: 1949-03-09
Technical Data

Engine Manufacturer: Motoren Werke 'Mannheim' A.G. (MWM), Mannheim, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 450
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MWM Nr. 2563-45 Type (350x430) 300rpm.
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 400.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 248.00 Net tonnage
Deadweight: 525.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 27053 Cubic Feet
Bale: 24368 Cubic Feet
 
Length 1: 48.10 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 44.42 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.92 Meters Depth, moulded
Draught: 3.20 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1961
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 6 cil 360 Pk Brons Nr. 14638 Type 6GB (220x380), 9,5 mijl

Ship History Data

Date/Name Ship 1949-03-09 DAVINA GOEKOOP
Manager: W.H. James & Co's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Davina Goekoop N.V., The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Mr. A. Goekoop
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PDNQ

Date/Name Ship 1955-08-24 SCHOOG
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Pieter Veling, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHKD

Date/Name Ship 1956-08-02 MINERVA II
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Marten Schuur (1915), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFZL

Ship Events Data

1949-00-00: Aanvankelijk 'Davina'.
1949-03-11: Als DAVINA GOEKOOP, zijn de een stalen motorschip, metende 1132.12 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 7622 d.d. 04-03-1949, liggende te Zaltbommel, door C. Matthijssen, asp. scheepsmeter te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 7352 Z ROTT 1948 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant achterste dekhuis, 3.80 m. uit de hekplaat, 1.75 m. uit de lengteas, 1.50 m. boven dek.
1954-10-20: Limburgsch dagblad 20-10-1954: Post brak eentonigheid voor Maastrichts matroos. Britse havenarbeiders nog niet aan het werk.
(Van onze redacteur te Londen) Londen, 28 Oct. — Ondanks hoopgevende opmerkingen van de minister van arbeid in het Lager huis, is het duidelijk, dat de haven arbeiders deze week nog niet aan het werk zullen gaan. De kleine vakbond van stuwadoors en dokwerkers, die de staking steunt, en die het vertrouwen van de grote meerderheid van de arbeiders in de Londense en andere Engelse havens heeft gewonnen, ook van de leden van de veel grotere bond, is vastbesloten geen nederlaag te aanvaarden. Het bestuur van deze bond kan trouwens alleen handelen in overleg met de leden, die over een beëindiging van de staking moeten stemmen. Daarom moet verwacht worden, dat het werk op zijn vroegst volgende week zal worden hervat, mits er t.a.v. de kwestie van vrijwillig of gedwongen overwerk een formule wordt gevonden, die zowel de werkgevers als de stakers voldoende bevredigt. Het 2.000 tal permanente dokwerkers in dienst bij de directie van de Londense havens, is nog verdeeld in stakers en stakingbrekeis. De toestand werd iets slechter, omdat een kleine 200 mannen, die deze week weer aan het werk waren gegaan, zich Donderdag opnieuw bij de stakers voegden. Er staan stakers bij alle havenpoorten met pamfletten en borden, om tegen onderkruipers te waarschuwen. Gedurende een lange dag, in het haven gebied doorgebracht, hebben wij geen enkel spoor van opwinding gezien. Hoewel duizenden stakers nu in geldelijke moeilijkheden zijn, is van een wens om de strijd op te geven, nog weinig te bespeuren. Het is de vraag, hoelang de regering kan blijven wachten met troepen te sturen, nu de Britse economie de grote door de staking veroorzaakte schade ernstig begint te voelen. Met het sturen van troepen zouden edhter andere moeilijkheden beginnen. Aan een van de kaden van het z.g. Hondeneiland ligt sinds 17 dagen de „Davina Goekoop" uit Den Haag, een kustvaarder met een lading Zweeds hout. De Nederlandse zeelui zouden nun gedwongen vacantie liever in ons eigen land hebben, want wel krijgen ze hun gage uitgekeerd, maar Londen is te duur, om er dikwijls vertier te zoeken. Er liggen heel wat Nederlandse schepen. Aan boord van de „Makkum" zat matroos Robert Sehillings uit Maastricht thee te drinken, toen de post hem een brief bracht, die de eentonigheid van het wachten even scheen te breken. De kapitein, mede-eigenaar van de „Makkum", sprak met zorg over de strop, die deze staking de reders oplevert. In het tehuis voor Nederlandse zeelui, dicht bij de middeleeuwse burcht de Tower, was het ondanks de staking een stille boel........
1963-01-05: NvhN 05-01-1963: Met de Waterman naar Paapsand Süd. Sleepboten escorteerden op Eems schepen door uitgestrekt ijsveld. (Van onze redacteur voor Noord-Groningen) begon de ijsmassa te breken, toen de als ijsbreker gebouwde ensleper Waterman langzaam in de richting van de havenmond van Delfzijl ging varen. Vanuit de stuurhut, waar we naast kapitein A. T. Kielema stonden, zagen we hoe de scheuren voor het schip zich uitbreidden en hoe er grote schotsen gevormd werden. Achter ons zetten ook de sleepboten Waterpoort en Watergeus zich in beweging, op weg naar de uitgestrekte ijsvlakte voor de Nederlandse kust op de Eems. Samen zouden deze drie krachtige schepen van de rederij Wagenborgen ervoor zorgen, dat zeeschepen de Delfzijlster haven zouden kunnen verlaten en dat andere erheen zouden kunnen varen. Evenals op voorgaande dagen braken ze gisteren de geul tot aan Paapsand-Süd open. Ijs breken. De klok in de stuurhut wees gistermorgen acht uur aan, toen we van de steiger in de loodsboten- haven wegvoeren. De duisternis hing toen nog over de haven en over de Eems. Op de Delfzijlster vuurtoren, die nog zijn licht in rode, groene en witte segmenten over de riviermond uitstraalde, gaf een vuurrood licht, de stormwaarschuwing “Weest op Uw hoede." De wind was in vergelijking met de voorgaande dag echter al aanzienlijk minder krachtig geworden. Terwijl de twee zusterschepen Waterman en Waterpoort koers zetten naar Paapsand-Süd om alvast de geul open te maken, begon de Watergeus in de haven met het breken van het ijs rond de schepen, die naar zee wilden vertrekken. Dat waren het Engelse Aqueity en de kustvaarder Minerva II, die beide óók door het ijsveld op de Eems gesleept wilden worden. Aan boord van de Waterman ervoeren wij, dat deze havensleper ook bij het breken van ijs een geweldige tracht kan ontwikkelen. Het betrekkelijk korte schip, dat nog maar kortgeleden in gebruik werd genomen is speciaal voor deze taak uitgerust. Het heeft niet alleen een verzwaarde huid, maar ook zijn er ijsvinnen voor de schroef en het roer aangebracht. De speciale bouw is ook op te maken uit de spantafstand, die slechts twintig centimeter is. „De schroef is ook veel dikker," vertelde kapitein Kielema, terwijl hij met zijn duim en wijsvinger de dikte aangaf.
Op elkaar. “Dit ijs is door de wind op elkaar gejaagd," wees ons de kapitein, toen zijn schip wat langzamer begon te varen om zich moeizaam een weg te ploegen door het pakijs. Maar de motor met zijn 800 paardekrachten, die is toevertrouwd aan machinist Smith, zorgde er voor, dat ook die hindernis werd genomen. Bonkend sloegen steeds weer de schotsen tegen de scneepswand, die het geluid tot overal in het schip doorgaven. Dicht bij het open water klonk opeens uit de radio: „Corrie Broere, hier de Waterpoort: de Waterpoort roept de Corrie Broere." Kapitein Kielema gaf ons ter verduidelijking de toelichting, dat het opgeroepen schip een tanker was, onderweg van zee naar Delfzijl. Verder werden nog een tweede tanker en een Fins vrachtschip verwacht. Teruggekeerd in de haven moesten de zusterschepen eerst nog assistentie verlenen bij het lostrekken van de aan de steiger gemeerde Minerva II, voordat het convooi kon vertrekken. Tijdens het escorteren voeren wij op de Waterman in de achterste positie, met de Minerva II op sleeptouw. Voor ons ploegde de Waterpoort met de Aqueity door het ijs en nog iets verder naar voren de Watergeus, die de taak had „voor" te breken.IJs gewend. Bij het open vaarwater, waar de sleeptrossen los waren gegooid en de schepen op eigen kracht waren gaan varen, werd besloten op de binnenkomende schepen te wachten. Het eerst kwam de Fin, die echter liever op eigen kracht tot de havenmond wilde varen. Voor het binnenvaren van de haven vroeg hij evenwel twee sleepboten. „Die Finnen zijn het ijs gewend," vertelde kapitein Kielema, terwijl we het naar Delfzijl koersend schip nakeken en zagen dat het brede vrachtschip de geul nog iets beter bevaarbaar maakte. Hiervan profiteerden de tankers Frans van Seumeren en de Corrie Broere die later met enige tussentijd bij het ijsveld aankwamen. Beide slaagden erin zonder verdere assistentie de haven te bereiken en af te meren. Achter de Corrie Broere voeren ook wij naar de haven, waar weer andere schepen de hulp nodig hadden om het open vaarwater te bereiken.
1963-11-14: De Volkskrant 14-11-1963: Aan de grond. Dover, ( Engeland) 14 nov. (ANP) De 400 ton metende Nederlandse kustvaarder “Minerva II” seinde woensdagavond dat zij aan de grond zat bij Arklow aan de Oostkust van Ierland en onmiddellijk hulp nodig had. De reddingboot van Arklow voer uit om de bemanning van de coaster te halen. Er stond een ruwe zee.
1973-07-00: Final Fate:
Gesloopt door Frans Rijsdijk-Holland N.V. te Hendrik Ido Ambacht.

Afbeeldingen


Omschrijving: DAVINA GOEDKOOP
Collectie: Reineking, Klaas
Vervaardiger: ANPfoto
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: DAVINA GOEKOOP
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: DAVINA GOEKOOP at Par (UK); photo early 1950's
Collectie: Spurling, L. (Leslie)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: De SCHOOG afgemeerd in de haven van Goole (UK)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: MINERVA II
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MINERVA II loading coal at King's Dock, Swansea, in the 1960's
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MINERVA II
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: MINERVA II
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: MINERVA II
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: MINERVA II
Collectie: -
Vervaardiger: Gwrdave
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: MINERVA II
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: MINERVA II
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Real Photographs