Inloggen
ADMIRAAL CORNELIS JOL - ID 15955


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1864-01-15 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bom
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: P. Varkevisser, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer:
Delivery Date: 1853-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 16.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1864
Datum agenda: 1864-01-15
Register nr: 18640028
Scheepsnaam: ADMIRAAL CORNELIS JOL
Type: Bom
Lasten: 16
Gebouwd in plaats: Scheveningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hoogeveen, A.J.P.J.
Plaats: Scheveningen
Kapitein op moment van verzoek: Knoester, C.
Opmerkingen: -datum besluit nieuwe zeebrief02-02-1867-102- schip ligt in :Scheveningen
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Scheveningen

Ship History Data

Date/Name Ship 1854-00-00 ADMIRAAL CORNELIS JOL
Manager: Pieter Varkevisser, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Varkevisser, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands

Directeur van timmerwerf en rederij P. Varkevisser & Co. te Scheveningen

Directeur van timmerwerf en rederij P. Varkevisser & Co. te Scheveningen

Date/Name Ship 1863-01-26 ADMIRAAL CORNELIS JOL
Manager: A.J.P.J. Hoogeveen, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: A.J.P.J. Hoogeveen, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands

Ship Events Data


Algemene informatie

1854

NRC 150154
Te Scheveningen ligt in lading naar Middelburg en Vlissingen: het bomschip ADMIRAAL CORNELIS JOL, schipper Willem Bal. Adres bij P. Varkevisser, aldaar en M. Varkevisser, te Rotterdam.
NRC 170854
Scheveningen, 16 augustus. Gisteren tegen de avond zijn van hier op de steurharing-visserij onder de Engelse wal reeds uit gezeild MARIA, stuurman A. Roeleveldt, en ADMIRAAL CORNELIS JOL, stuurman W. Bal, van de reder P. Varkevisser en de pink de ZEVEN GEZUSTERS, stuurman J. Rog van de reder D Hoogenraad. Het verdient opmerking, dat andere reders, die verlangd hebben, dat de tijdsbepaling omtrent de uitoefening van de haring visserij mocht worden veranderd, nu deze is vervroegd, daarvan nog geen gebruik maken. Dit geeft sommigen aanleiding, om te vragen of dit ook het geval zou zijn, zo aan de kleine of kustvisserij, het kaken van den haring zou worden vergund.

1861

NRC 071261
Scheveningen, 6 december. Het is de heer P. Varkevisser mogen gelukken de onder de gemeente Loosduinen drie weken geleden gestrande schoener of Hulsche kiel BLUE JACKET, kapt. Mark Hargrave, gisteren namiddag vlot te doen worden. Het vaartuig zal vergezeld van de pink ADMIRAAL CORNELIS JOL, van gemelde heer Varkevisser, naar Engeland gezeild.

1863

OHC 170163
Advertentie. Men is van mening ten overstaan van de notaris Mr. J.J. Verwoert, te Scheveningen, op maandag de 26sten januari 1863, des namiddags 5 ure, in het Café Belvedère, in het openbaar te verkopen :
N°. 1. Een bomschuit, oud 5 jaren, genaamd ARIETTE MARIA, schipper A. Roeleveld.
N°. 2. Een bomschuit, oud 3 jaren, genaamd ADRIANA PETRONELLA, schipper G. Bron.
N°. 3. Een bomschuit, oud 2 jaren, genaamd MARIA, schipper J. Spaans.
N°. 4. Een bomschuit, oud 8 jaren, genaamd ADMIRAAL CORNELIS JOL, schipper C. Knoester.
N°. 5. Een bomschuit, oud 9 jaren, genaamd WAALKO JAN, schipper A. Kuiper.
Allen met mast, staand en lopend want en verdere Inventaris. En op den 28sten januari daaraanvolgende, des voormiddags 10 ure, aan de scheepstimmerwerf van wijlen den heer P. Varkevisser. Een aanzienlijke partij gereedschappen, voor de haringvisserij, als: garen, netten, katoenen dito, bosjes netten garen, breels, speerrepen, watervaten, sijsing, bakken, hoekwant, kuiltouwen, spoenkels, kabelgaren, linnen, lijk, trossen en hetgeen verder te koop zal aangeboden worden. Alles te bezichtigen vrijdag en zaterdag, voor en op de verschijndag.
DZG 241063
Scheveningen, 23 oktober. Van den 14 tot en met gisteren zijn de navolgende 50 haringschuiten alhier aangekomen, als: ADRIANA PETRONELLA, stuurman G. Bron , reder A. van der Toorn en Comp., met 88,000 stuks. MARIA, stuurman J. Spaans, reder A. van der Toorn & Comp., met 72,000 stuks. ADMIRAAL CORNELIS JOL, stuurman C. Knoester, reder A. Hoogenveen, met 83,000 stuks.

1864

Op 15-01-1864 wordt voor de ADMIRAAL CORNELIS JOL door A.J.P.J. Hoogeveen uit Scheveningen een zeebrief aangevraagd voor kapt. C. Knoester.

NRC 210164
Harwich, 16 januari. Aangekomen ADMIRAAL CORNELIS JOL, Knoester, JONGE MARIA, Mos en JOHANNA CORNELIA, van der Zwan van Scheveningen.

Bronnen

Jaar: 1854
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
DZG = Dagblad van Zuidholland en ‘s-Gravenhage
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant