Inloggen
DANIËL - ID 1592


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1953
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5086059
Nat. Official Number: 3029 Z GRON 1953
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. Bodewes, Scheepswerf 'Volharding', Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 130
Launch Date: 1953-06-27
Delivery Date: 1953-09-07
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10150 Type 6ED (290x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 492.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 265.00 Net tonnage
Deadweight: 685.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 34500 Cubic Feet
Bale: 33000 Cubic Feet
 
Length 1: 51.25 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 47.51 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.34 Meters Breadth, moulded
Depth: 4.40 Meters Depth, moulded
Draught: 3.417 Meters ***Unknown***
Ship History Data

Date/Name Ship 1953-09-07 DANIEL
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Holland-Coasting', Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Damhof Jr., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDNK

Date/Name Ship 1954-00-00 DANIËL
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf Poseidon, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Damhof Jr., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDNK

Date/Name Ship 1973-05-02 DANI
Manager: Lumina Compania Naviera S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Lumina Compania Naviera S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Date/Name Ship 1975-00-00 DANI
Manager: Lumin Compania Naviera S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Lumin Compania Naviera S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Date/Name Ship 1976-00-00 DANI
Manager: Iason S.A., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Iason S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Date/Name Ship 1977-00-00 CHATON
Manager: Pigi Shipping Company Ltd., Limassol, Cyprus
Eigenaar: Pigi Shipping Company Ltd., Limassol, Cyprus
Shareholder:
Homeport / Flag: Limassol / Cyprus

Ship Events Data

1953-06-27: NvhN 27-06-1953: Tewaterlating m.s. Daniël. Bij de scheepswerf Volharding van Gebr. Bodewes te Foxhol werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig Daniël, dat wordt gebouwd voor rekening van de heer J. Damhof te Delfzijl. De Daniël is van het raised-quarterdecktype, meet 685 ton d.w. en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 51.25 m., lengte tussen de loodlijnen 46.73 m., breedte 8.30 m. en holte 3.47—4.41 m. De voortstuwing zal geschieden door een 395 p.k. motor, terwijl tevens in de machinekamer een hulpmotor van 20 p.k. zal worden geplaatst. De uitrusting zal bestaan uit één mast met twee laadbomen met een hijsvermogen van twee ton; bij de lieren twee hulpmotoren van 12—16 p.k., electrische lichtinstallatie van 110 Volt, een hulpmotor van 12 p.k. bij de ankerlier, centrale verwarming, electrische ruimventilatie, enz. De bouw geschiedt onder klasse Bureau Veritas met Certificaat Scheepvaartinspectie. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een coaster groot 460 ton d.w. voor rekening van de heer D. Pot te Delfzijl. Dit schip zal worden uitgerust met een 240 p.k. motor.
1953-09-01: Als DANIËL, zijnde een motorschip, metende 1393.77 m3 bruto inhoud volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage d.d. 27-08-1953 no. 9215, liggende te Foxhol, door J. Mathijssen, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3029 Z GRON 1953 op het achterschip aan S.B. zijde in zijwand dekhuis op verhoogd achterdek, 3.45 m. uit de hekplaat, 1.70 m. uit de lengteas, 1.52 m. uit dek.
1953-09-07: Proefvaart: 04 en 07-09-1953.
1958-09-29: De Telegraaf 29-09-1958: Gewonde machinist van boord gehaald. (Van onze correspondent) IJmuiden, maandag. De reddingboot „Neeltje Jacoba" uit IJmuiden is zaterdagmiddag omstreeks drie uur uitgevaren om de gewonde machinist van de Nederlandse kustvaarder „Daniël", de 27-jarige Beverwijker L. S.. van boord te halen. Per ziekenauto werd de machinist naar het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk overgebracht. Des morgens had de „Daniël", die van Bremerhaven naar Casablanca onderweg was, haar route gewijzigd en was zelfs binnen de IJmuidense pieren gekomen. Via Scheveningen-radio had het schip de Velsense ongevallendienst gewaarschuwd. Het ongeluk gebeurde tijdens het aflossen van de wacht. De machinist wilde in de machinekamer afdalen, stapte mis, viel, en liep een hersenschudding op.
1963-05-02: NvhN 02-05-1963: Rechtbank Groningen. Kustvaartmachinist ging „als een beest te keer”. Eis: 1½ jaar gevangenisstraf. (Van een onzer verslaggevers). Afdreiging van 5000 gulden van zijn kapitein die in de haven van Napels niet hem mee had gedaan aan sigarettensmokkel (12 kisten van elk 10.000 stuks voor 1800 dollar); oplichting door bedrog waarmee hij diezelfde kapitein van het m.s. Daniël uit Delfzijl een machtiging liet afgeven tot het beschikken over zijn bankrekening van f 34.000; bedreiging met zware mishandeling van de le stuurman van het m.s. Hydra in de haven van Presto (Denemarken), onder andere met een pistool; feitelijke mishandeling van diezelfde stuurman eveneens aan boord van genoemde coaster; diefstal van geld en het paspoort van de stuurman bij diezelfde gelegenheid; en tenslotte verduistering van het logboek, een aantal tapbouten en een verstuiversleutel. Dit waren de tenlasteleggingen waarvoor vanmorgen voor de Rechtbank te Groningen terecht stond de 25- jarige machinist Johannes M. te Grootegast (gedetineerd) tegen wie de Officier van Justitie, mr. J. Muntendam, een gevangenisstraf eiste van 1 jaar en 6 maanden met aftrek van voorarrest. „Wat vindt u nu van uzelf?", vroeg de president, mr. K. Th. Dorama, aan het eind van het openbaar onderzoek, waarin vijf getuigen optraden (onder wie de beide kustvaartkapiteins) en waarvoor op de publieke tribune grote belangstelling werd getoond. „Ik heb me beestachtig gedragen", zei de verdachte (een reus van een kerel ) eerlijk. „Het is in ieder geval goed, dat u dat zelf inziet", ging de president verder. „Ik heb nog nooit — hoort u: nog nooit! — meegemaakt dat iemand in zo korte tijd zoveel misdaden beging". De president maakte verdachte er op attent dat hij al tweemaal eerder is veroordeeld, eenmaal wegens een vechtpartij en eenmaal wegens mishandeling van zijn zuster en zijn moeder. De president: volgens het rapport bent u een zéér-zéér stevige drinker. Twee kisten van 24 flessen whisky per maand, dat is een en driekwart fles per dag. Verdachte verontschuldigde zich voor deze drankmisbruik door zich te beroepen op de sleur aan boord. Maar hij verzekerde de rechtbank dat hij graag een nieuw leven wil beginnen na het huwelijk met de getuige T. van Z. (de gewezen vrouw van de kapitein F. S. van de kustvaarder Daniël) en dat hij graag bereid is daartoe eerst een strenge drankkuur te ondergaan. Weer gaan varen? Dat leek hem niet ideaal, dan begint het leventje weer opnieuw. Zowel de Officier van Justitie als de raadsman, mr. Zuidema, wezen er met klem op, dat verdachte niet zó verschrikkelijk zou zijn opgetreden als hij wat flinkere kapiteins had gehad. Een en ander is sterk in de hand gewerkt door de toestanden aan boord en het slappe optreden van de leiding. Mr. Zuidema vestigde daarbij oogde aandacht op verdachtes superioriteitsgevoel. Uit het getuigenverhoor was toen reeds verschillende keren komen vast te staan, dat op beide genoemde schepen iedereen bang was voor de machinist. Zo begreep de president al helemaal niet hoe de kapitein F. S. van de Daniël zich had kunnen laten verleiden in Napels mee te spelen in die sigarettensmokkel. Het was toch onder zijn verantwoordelijkheid dat die 12 kisten mee de haven uitvoeren en later door een smokkeljacht, dat zijn schip was gevolgd, werd overgenomen. Door deze medeplichtigheid was hij natuurlijk al direct zijn gezag over de machinist M. kwijt. M. was in januari 1962 aan boord gekomen. Ook het feit dat M. in Napels een pistool kocht en mee aan boord nam, had do kapitein al niet goed mogen vinden. Al spoedig na het aan boord komen van de machinist ontstond een verhouding van deze met de mee varende vrouw van de kapitein. Eind maart ging de vrouw van boord met medeneming van een der beide kinderen. Zij reisde naar haar ouders in Grouw. M. deed zijn kapitein mededeling van de verhouding, maar zei dat hij wel zorgen zou dat de vrouw bij hem terug kwam. Daar is echter niets van gekomen. Van de smokkelgelden kreeg de kapitein — zo bleek later — aanmerkelijk minder dan waar hij „recht" op zou moeten hebben gehad. Vervolgens zou M. zijn kapitein 5000 gulden hebben afgedwongen als zwijggeld voor de smokkelaffaire. (M. ontkende dit). In Bastia (Corsica) verzon M. het verhaal dat de vrouw van de kapitein (die dus al in Grouw zat) een „kroeg" kon kopen en dat zij daarom die f 34.000 van de boerenleenbank wilde hebben. Als ze het niet kreeg, zou ze zelfmoord plegen met gas, aldus sommige getuigenverklaringen. („De naam van de vrouw is er nooit in genoemd en ik heb dus ook niet over zelfmoord gesproken", zei verdachte). De kapitein gaf echter de machtiging aan M. af om over het geld te beschikken. Hij heeft er echter nooit gebruik van gemaakt. Later bleek trouwens dat de kapitein nog vóór zijn vertrek de bank opdracht had gegeven aan niemand geld te geven. Op 9 augustus 1962 zijn de kapitein en zijn vrouw gescheiden. Ze kreeg daarbij 13.000 gulden, waarmee de schulden van M. werden betaald. Op het andere schip, de Hydra uit Groningen, monsterde de verdachte M. op 18 mei 1962. De kapitein A. V. dacht, dat de vrouw die M., mee aan boord nam, zijn eigen wettige vrouw was. In werkelijkheid was zij echter de gewezen vrouw van de kapitein van de Daniël en zij kwam binnen op het paspoort van de vrouw van verdachte uit Grootegast. M. gedrag zich volgens V. in het begin als een heer, maar wel bleek al spoedig dat iedereen aan boord bang voor M. was. Op 7 juli, toen de Hydra in de haven van het Deense Presto lag, werd de eerste stuurman in zijn eigen hut vreselijk afgetuigd door verdachte en de kok. Ook de vrouw die M. mee aan boord had genomen was erbij. De stuurman verklaarde later dat hij met een pistool was bedreigd, vervolgens met de kolf van het wapen tegen het hoofd geslagen en tenslotte door ieder der drie genoemde personen nog met de handen afgeranseld. De kapitein was op het lawaai afgekomen, maar had toen hij de deur open deed alleen maar gedacht: „'t Is allemaal weer jenevertje". De president verweet de kapitein dat hij de stuurman, die na hem toch de hoogste gezagdrager aan boord is, niet had geholpen, toen hij zag dat de man met gebogen hoofd in zijn bebloede handen over zijn bureautje gebogen zat. De raadsman toonde een groot aantal juridische onjuistheden aan, onder andere in de eerste tenlastelegging (de afdreiging van f 5000), die betrekkinghad op een klachtdelict. De Officier gaf toe, dat de klacht niet binnen de gestelde termijn was ingediend en vroeg op dit punt ontslag van rechtsvervolging. Uitspraak over 14 dagen.
De Volkskrant 03-05-1963: Eis tegen zeeman 1½ jaar voor reeks misdrijven. (Van onze correspondent) Groningen, 3 mei — De officier van justitie bij de Groninger rechtbank heeft anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek geëist tegen de 26-jarige coastermachinist J. M. uit Grootegast, wegens afdreiging, oplichting, bedreiging met geweld, mishandeling, diefstal en verduistering, gepleegd aan boord van de coasters „Daniël" en „Hydra". Aan boord van de Daniel begon M. een verhouding met de vrouw van de kapitein. De vrouw nam de vlucht naar haar ouders in Grouw. Toen de vrouw van boord was, kocht de verdachte in Napels een pistool van een bende sigarettensmokkelaars. Hij haalde de kapitein over om mee te doen met deze smokkelaars. Onder meer werden twaalf kisten van 1.000 stuks sigaretten naar het jacht gebracht. Later zette hij de kapitein onder druk en verkreeg op die manier 5.000 gulden van hem. Voorts eiste hij 34.000 gulden van de kapitein om een café te kunnen beginnen. Als hij het geld niet zou krijgen zou zijn vrouw zelfmoord plegen, zo zei hij tegen de kapitein. Hij kreeg een machtiging van de kapitein om het geld van de boerenleenbank te halen, maar de kapitein had tevoren de bank gewaarschuwd. Op 18 mei 1962 monsterde hij, te zamen met de vrouw van de kapitein, die doorging als zijn vrouw, aan boord van de Hydra. Hier kreeg de verdachte, toen het schip in Denemarken lag, ruzie met de eerste stuurman H. D. Offenberg. Hij mishandelde de stuurman, bestal hem voor 75 Deense kronen en bedreigde hem met het vuurwapen. Toen hij ontslag kreeg, verliet hij in Finland het schip met medeneming van 180 gulden. Het logboek en een aantal gereedschappen gooide hij over boord.
1974-00-00: Door de Franse Marine opgebracht naar Brest in verband met smokkel.
1974-08-13: NRC Handelsblad 13-08-1974: Franse marine brengt na schoten smokkelschip op. Brest, 13 aug. — Franse oorlogsschepen hebben vanochtend een Panamese vrachtboot opgebracht naar de haven van Brest. Het schip, de 492 ton metende Dani, gaf gisteren geen gehoor aan Franse bevelen om te stoppen. De Franse marine gaf eerst waarschuwingsschoten af en schoot later gericht. Maar de Panamees vervolgde zijn koers. Daarom begonnen een Franse torpedobootjager en een mijnenveger een achtervolging door ruwe zee, binnen de Franse territoriale wateren. De Franse douane wilde een routine onderzoek uitvoeren, wat nu in de haven van Best zal gebeuren. Het schip smokkelde, naar vanochtend bleek, Amerikaanse sigaretten en is eigendom van een reder in Antwerpen. (Reuter-AFP)
1977-11-21: Final Fate:
Tijdens een reis van Lowestoft naar Bilbao met een lading bonen gedurende stormweer aan de grond gelopen bij Hendaye (Franse kust), in tweeën gebroken en gezonken. Drie bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Later ter plaatse gesloopt. De Brons hoofdmotor (nr. 10150) was blijkbaar te zwaar voor de sloper want die is op het stand achter gebleven en lag er in 2010 nog.

Afbeeldingen


Omschrijving: Proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: DANIËL
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: DANIËL
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: DANIËL Liverpool
Collectie: -
Vervaardiger: Fitzpatrick, Peter J.
Onderwerp: Kade

Omschrijving: Dani 1953 ex Daniël
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Ideler, J.A.

Omschrijving: DANI in augustus 1973 bij Goole
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: DANI
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: DANI met links ervan de FLEVOMEER nog zichtbaar
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Mol, J. (Han)

Omschrijving: Chaton 01-1978 stranding.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: Chaton 01-1978 after stranding
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: Daniel 1953 Brons 6 ED motor Nr. 10150 op het strand in 2010.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Böker, Immanuel
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: Daniel 1953 Brons 6 ED motor Nr. 10150 op het strand in 2010.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Böker, Immanuel
Onderwerp: Stranding