Inloggen
CRESCENDO - ID 1560


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1903-06-04 / 1916-10-25 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1903
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6080 GRON 1903
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1903-04-18
Delivery Date: 1903-06-04
Technical Data

Gross Tonnage: 103.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 79.98 Gross tonnage
Deadweight: 165.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.45 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.59 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.65 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.05 Meters Depth, moulded
Draught: 2.21 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1903-06-04 CRESCENDO
Manager: Pieter Albers, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Albers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLQW

Date/Name Ship 1916-10-25 CRESCENDO
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Denmark
Additional info: Capt. Larsen

Ship Events Data

1903-05-20: Dagregister deel 16 no. 51 den twintigsten Mei 1900 en drie. Eigendomsverklaring. De ondergeteekende Pieter Albers, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeilschoeneraakschip, voor de binnen- en buitenlandsche vaart bestemd, voor zijne rekening gebouwd op de werf van de gebroeders Bos te Groningen genaamd “Crescendo”, groot tweehonderd zes en twintig en zes en vijftig honderdste kubieke meter (226 56/100) of negen en zeventig en acht en negentig honderdste tonnen (79 98/100) van 2.83 kubieke meter, thans liggende aan de werf van genoemde Gebroeders Bos bij het Reitdiep te Groningen, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den heer Bewaarder der scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Geteekend 20 Mei 1903. P. Albers. In de kantzijn staat bijgeschreven 6080 en in de andere kantlijn staat: Blijkens verklaring alhier overgeschreven 9 September 1916 deel 36. No. 8477 is nevens genoemd vaartuig buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge, voor zoveel nodig, hier uitgeboekt. Groningen, 9 September 1916. De Bewaarder.
1904-04-18: Eerste meting: 18-04-1904 te Amsterdam no. A1898N.
1916-09-00: Final Fate:
NvhN 25-10-1916 1916 De schoeneraak "Crescendo" 103/80 reg-ton van den reeder, tevens kapitein, P. Albers te Groningen, is onderhands aan eene Deensche reederij verkocht en zal binnen enkele dagen in ballast naar de nieuwe bestemming afzeilen.
26-10-1916 te R'dam, zeilklaar "Crescendo" (Larsen), voor Gothenburg.
Maassluis 29-10-19169. Wind Z.Z.W. vertrokken "Crescendo" (Larsen) naar Gothenburg. Christiania 05-11-1916 De schoener "Crescendo", kapt. Larsen met oud ijzer van Rotterdam naar Gothenburg, is ten Oosten van Langholmen gestrand. Het schip heeft een gat in de bodem, de vier opvarenden zijn gered. Christiania, 06-11-1916: De bergingsstoomer, die van hier vertrokken was om assistentie te verleenen aan den schoener "Crescendo" (zie vorig Avondblad), bevond dat het schip in den afgeloopen nacht gezonken was. De uit vier man bestaande equipage werd gered.
(Londen, 09-11-1916: De Deensche schoener "Crescendo" kapt. Larsen, van Rotterdam naar Gothenburg bestemd, is nabij Grimstad gestrand. Het schip zit in slechten toestand. Later bericht. Toen de bergingsboot "Salvage" (474brt/1881-Eigenaar: Norsk Bjergings kompani Akties (E. Jacobsen, mgrs, Christiania. (Oslo) naar de strandlngsplaats vertrok om hulp te bieden bleek, dat de "Crescendo" gedurende den nacht was gezonken.
NB: In 1920 nog gereg. In GL “Crescendo” (NLQW) Kapt. P. Albers, Groningen.

Afbeeldingen


Omschrijving: De CRESCENDO van 1903
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Chappell, Reuben, Goole (1870-1940)
Onderwerp: Zeeopname