Inloggen
CONCORDIA - ID 15549

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1859-08-27 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1859
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Two masts
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: U.J. Reinders, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1859-00-00
Delivery Date: 1859-08-17
Technical Data

Gross Tonnage: 73.00 lasts
Gross Tonnage 2: 138.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 24.97 Meters Registered
Beam: 4.62 Meters Registered
Depth: 2.69 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-08-17 CONCORDIA
Manager: Nanno Philipus Huizing, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Nanno Philipus Huizing, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Additional info: de zeebrieven zijn (nog) niet gevonden

Date/Name Ship 1865-05-06 JONGE ARIE
Manager: Uco Jans Reinders, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Uco Jans Reinders, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Additional info: Geen zeebrief op naam van kapt. Pieter Collenteur gevonden

Ship Events Data

1865-04-19: Sold at auction
Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris ter standplaats Veendam zal ten verzoeke van zijn principalen, op woensdag de 19e april 1865, des avonds te zes uur, ten huize van de logementhouder G.H. Monkhorst te Zuidbroek, publiek veilen en verkopen het in 1859 te Hoogezand nieuw uitgehaald schoenerschip, genaamd CONCORDIA, groot 138 tonnen of 73 gemeten lasten, geclassificeerd bij Veritas 3/3. 1.1, thans liggende te Koningsbergen en gevoerd door kapt. N.F. huizing; met alle opgoederen en toebehoren, waarvan het inventaris veertien dagen vóór de verkoop ten kantore van de notaris en ten huize van verkoop, ter inzage zal liggen. De koopschat zal vóór 1 mei a.s. ineens moeten worden voldaan.
1866-02-16: Final Fate: Stranded

Aangaande het schip JONGE DIRK(?), dat volgens bericht van Queenstown, bij Monktown op de rotsen geraakt en in diep water gezonken is (zie AH van gisteren), wordt gemeld dat dit waarschijnlijk zal zijn de JONGE ARIE, kapt. Collenteur.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Huizing, Nanno Philippus
Overige informatie: 0

Akten

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.118.49
USB-stick 0381
BIJLBRIEF

Naam schip CONCORDIA

plaats en datum acte Hoogezand, 23 augustus 1859

type schip schoener

bouwwerf/verkoper U.J. Reinders, scheepsbouwer te Hoogezand

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper N.P. Huizing, enig eigenaar

te voeren door kapt. N.P. Huizing, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 138 ton of 73 last (meetbrief Groningen no.52 van 30 juli 1859

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen lang 24,97 m., breed 4,62 m., hol 2,69 m.

kiellegging

tewaterlating 1859 nieuw van de bijl te water gebracht

plaats / datum registratie Groningen, 18 augustus 1859

nummer registratie deel 12, folio 61, verso, vak 5

notaris bevestigende verklaring burgemeester Hoogezand
17 augustus 1859

prijs

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 031012

Naam CONCORDIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1859
Toegang 152
Inventaris 118

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.98.92.1859.164
DVD LIII – 8988, 8989
CEDULE en BIJLBRIEF

Naam schip CONCORDIA

plaats en datum acte Hoogezand, 23 augustus 1859

type schip schoener

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar Nanno Philippus Huizing, scheepskapitein te Veendam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Nanno Philippus Huizing, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 138 zeetonnen of 73 last (meetbrief No.47 van 30 juli 1859)

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating te Hoogezand

plaats / datum registratie Groningen, 24 augustus 1859

nummer registratie deel 21, folio 16, verso, vak 7

notaris Mr. Johannes Offerhaus, kantonrechter te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:
Schip ligt thans te Groningen en behoort thuis te Veendam.
Getoond wordt de bijlbrief met bevestigende verklaring burgemeester van Hoogezand
d.d. 7 augustus 1859.
Het schip is door N.Ph. Huizing nieuw gekocht.
researcher/datum research: ML / 060612

Naam CONCORDIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1859
Toegang 152
Inventaris 98

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.104.1865.72
DVD LIII – 458, 460
CEDULE en KOOPBRIEF

Naam schip CONCORDIA, thans de JONGE ARRIE

plaats en datum acte Hoogezand, 6 mei 1865

type schip schoener


bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar Uko Jans Reinders, Hoogezand, enig eigenaar

te voeren door kapt. Pieter Collenteur, Maassluis, zetschipper

grootte in tonnen 138 tonnen

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Hoogezand

plaats / datum registratie Groningen, 24 mei 1865

nummer registratie deel 79, folio 119, recto, vak 3

notaris Mr. Hendrik Veenhoven, kantonrechter te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:
Schip ligt thans te Koningsbergen; de thuishaven is Hoogezand.
Getoond wordt de laatste koopbrief, gepasseerd d.d. 19 april 1865 voor Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam.
researcher/datum research: ML / 260712

Naam JONGE ARRIE
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1865
Toegang 152
Inventaris 104

GRONINGER ARCHIEVEN Hoogezand Kantongerecht 152.119.1865.147
IMG 1070, 1071
ACTE KOOP / VERKOOP

Naam schip CONCORDIA

Plaats en datum acte Veendam, 19 april 1865

Type schip schoener

Verkoper Nanno Filippus Huizing, schipper te Veendam

gevoerd door kapt. Nanno Filippus Huizing, in eigendom bevaren

Aankoper Uko Reinders, houthandelaar te Hoogezand

Grootte 138 tonnen of 73 lasten

Tewaterlating 1859 door scheepsbouwer Jan Ukoos Reinders, te Hoogezand

Plaats / datum registratie Veendam, 26 april 1865

Nummer van registratie deel 61, folio 21, verso, vak 8

Notaris Mr. Jan Cornelis van Slooten, notaris te Veendam

Prijs NLG 10.525,-


Bijzonderheden:
De verkoper heeft een onderhandse volmacht afgegeven aan Jan Uko(?) Reinders, zonder beroep te Hoogezand en aan Jan Wilkens Klaaszn., negotiant te Veendam, om namens hem als comparant verkopers te handelen.
De comparant koper is Ugo Reinders, zonder beroep te Hoogezand, die heeft verklaard dat bod te hebben gedaan als mondeling gemachtigde van zijn vader, de heer Uko Reinders, houthandelaar te Hoogezand.
Het schip is overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen op 24 augustus 1859, deel 11, nr. 1383.

ML: geen match gevonden in 1865, wel in 1859, ook eigendom van N.F. Huizing, zeebrief d.d. 25 augustus 1859.


Researcher/datum research: JDvdB / 010316


Naam CONCORDIA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1865
Toegang 152
Inventaris 119

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: archiefnummer Hoogezand 152.98.1859.164